Axactor


Axactor skal selvfølgelig opp på lang sikt så det gjelder å være tålmodig for de som har RÅD til det-Har du råd til å sitte gjennom nedgang og svigninger i markedet så er det bare å sitte stille i båten. Man låner forøvrig IKKE penger for å kjøpe aksjer med mindre du er en 100% DEDIKERT OG PROFF.Er du nødt til å selge så bruker du penger du egentlig ikke har råd til å bruke i aksjemarkedet.

En liten ting til:
Etter finanskrisen så har det gått 10 år med oppgang-Prisingen på aksjer er høy-Indeksene er høye og forventningene ditto mindre i forhold til å levere resultater som overgår forventningene til meglerhusene-Det kommer nå til å gå lang tid før vi ser høykonjunktur og god vekst i verdensøkonomien.Dette betyr nedgang på børsene og nedgang i aksjemarkedet generelt.Det er forøvrig ingenting som vokser inn i himmelen.Justeringer på prising er nøkkelen for å balansere markedet-Det er et men her også,og det er at verden kommer til å gå videre og nye markeder skal ta del i oppgang og forbruk noe som tilsier økt produksjon og høyere forbruk av råvarer.Verden går ikke konkurs.Det er bare å se på indeksene siden tidenes morgen så skjønner man at indeksene skal videre etter justeringer i markedet.AXACTOR BULL,men det kommer til å ta tid før vi ser det vi forventer av Axactor.
toffen4
06.03.2019 kl 09:43 1840

Ja ser sånn ut! Gleder meg til å se resultatet av Fredriksens planer/herjinger med axa iløpet av 1 år eller 2 ?

Jeg er usikker på om dette er et resultat som vil glede mange andre enn han selv, dukkene, og Korsar.
For alle på lista jeg la ut fra 2 og nedover, blir det trolig bare sorgen.

SS
McDreamy
06.03.2019 kl 09:45 1829

Nå må ikke Dere lulle dere inn i for mye vps teorier. en VPS liste blir ikke korrekt. Når vi kontakter ulike selskaper og spør får vi nesten alltid det samme svaret. Det er vanskelig når eierskapet går gjennom ulike selskaper og nominees kontoer. Vi har krevd flere eierskap/kontoer sperret pga eierskapene ikke blir verifisert.

5.1.2 Hjemmel for innsyn
Verdipapirregisterloven § 6-3 (4) gir forvalter opplysningsplikt om de reelle eierne i samme
omfang og på samme måte som VPS plikter å gi opplysninger etter § 8-2 eller annen lov.
Asal. § 4-10 (4) gir selskapet eller en offentlig myndighet innsyn i hvem som eier de aksjer
forvalteroppdraget omfatter, og hvor mange aksjer hver enkelt eier. Finanstilsynet, påtalemyndigheten,
og Skatteetaten er eksempler på offentlige myndigheter som har rett til innsyn.
Offentlig myndighet, som for eksempel Finanstilsynet, må kontakte aktuell forvalter for å få
tilgang til opplysninger om eiere på dennes konto. Forvalteren må minimum registrere opplysninger
om eierens fulle navn eller foretaksnavn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, Dnummer
eller annen identitetskode, fast adresse og statsborgerskap eller registreringsland for
juridisk person. For å få konsesjon som forvalter krever Finanstilsynet at forvalteren til enhver
tid har et oppdatert register over oppdragsgivere knyttet til de finansielle instrumentene på en
forvalterkonto.
158
Finanstilsynet uttaler i ”Veiledning til søknad om tillatelse til å stå oppført som forvalter (nominee)”
at opplysningene forvalter må oppgi i Norge, gjelder uavhengig av hvilke regler som
gjelder for opplysningsplikt i forvalterens hjemland. Det sies i den forbindelse:
”Forvaltere som i utgangspunktet er underlagt sekretessebestemmelser som hindrer
dem i å kunne oppfylle opplysningsplikten, må sikre seg legal basis for å kunne gi
opplysninger gjennom nødvendige avtaler med sine kunder (forhåndssamtykke). (…)
(…)
I tilfeller hvor det foreligger forvalterregistrering i flere ledd, dvs. at forvalterens kunde
ikke er den reelle eier av de finansielle instrumentene, vil forvalteren måtte påse at
156 Som over, s.51
157 Som over, s.51
158 Finanstilsynet (2016), punkt 4.1
43
det foreligger en legal basis for at ”kunder i hvert ledd” er forpliktet til å oppgi identiteten
til sine respektive kunder på forespørsel fra forvalteren. Dette vil bl.a. forutsette
at det foreligger forhåndssamtykke fra kundene i de tilfeller hvor en eller flere “underforvaltere”
er underlagt sekretessebestemmelser. ”.159
Hvis forvalteren operer uten godkjennelse etter vprl. § 6-3 (1), om godkjennelsen trekkes tilbake,
eller forvalter ikke oppfyller opplysningsplikten etter § 6-3 (4), kan Finanstilsynet kreve
kontoen sperret. Om forvalters konto blir sperret vil forvalter miste retten til å disponere over
de finansielle instrumentene på kontoen jf. vprl. § 6-4.
I NOU 2005: 13 fremgår det at Finanstilsynet forsøker å bidra til at reell eiers identitet gis
raskt til myndighetene ved å sette som vilkår for godkjennelse av forvalter, at forvalter i sitt
eget eierregister alltid har oversikt over hvem reell eier er. Samtidig sies det:
”Det faktum at det stadig skjer transaksjoner hos underforvaltere som forvalteren selv
ikke gjøres kjent med, gjør det imidlertid i praksis ofte svært vanskelig, for ikke å si
umulig, for forvalteren å oppfylle kravet om til enhver tid ha rede på hvem sluttinvestor
er. Ved forvalterregistrering i flere ledd, vil eierskifter i mange tilfeller finne sted
mellom investorer registrert hos den samme forvalteren. I slike situasjoner, hender det
at den forvalteren som er registrert i verdipapirregisteret ikke gjøres kjent med underliggende
eierskifter.”160
Forvalterregistrering i flere ledd er vanlig for forvaltere, men allikevel slik at Finanstilsynets
tilsyn ikke vanskeliggjøres i vesentlig grad. Prosessen vil imidlertid ta lengre tid enn vanlig.
Finanstilsynet benytter innsynsadgangen blant annet i forbindelse med flaggemeldinger og
mistanke om markedsmisbruk.161
myrern
06.03.2019 kl 09:59 1795

5% avkastning på et døgn er bra, inn ut. og vente på neste, handler om magefølelse og den var klar igår kl halv 10. Har altid solgt axa dagen før resulutat utnom de 2 siste gangen som har blitt solgt litt ut på dagen. Så nå får vi vente til det rykker igjen på nogre nyheter som altid tikker inn + .

Har dere åpnet ordreboka i AXA nå, og ser hvordan den hopper og danser?
Ser jo verre ut enn seismologene når Kim Jong Un smeller sine bomber. Det er jo helt villt hvordan robotene krakilsk på ORDRE FRA FEITEN skal ha kursen under 18 kr.

Håper dere ser galskapen selv, hvor 3 desimaler jobber krakilsk.

SS
McDreamy
06.03.2019 kl 10:45 1694

Hvor er go guttene idag da?;)

Da er det snart klart for rekyl
Captain
06.03.2019 kl 10:59 1668

Har sent forespørsel til Stockwatch om det ikke kan klassifiseres som Spoofing det som skjer. Når en ser handler på 1 aksje som presser ned prisen slik som det gjøres her skjønner en fort at det ikke er rent spill. Algohandler burde på lik linje med oss andre ha kurtasje, da hadde vi sluppet dette. Hadde vi som personer holdt på slik som robotene hadde vi blitt buret inne.
Så jeg er enig med deg SS om manipulasjonen av AXA, men i det lange løp så skal denne aksjen opp opp og opp. For de langsiktige blir dette bra.
Lilleulv
06.03.2019 kl 11:00 1669

Det er vel noen tradere her som sitter på en bedre plattform enn meg, og ser et mer detaljert ordrebilde.
Jeg vil tippe at volumet på salgsiden er "fake" da mange av disse ordrene trekkes i rekordfart viss kursen beveger seg oppover? Mange av ordrene er ment for å gi et inntrykk av at salgssiden er større enn den er?
Captain
06.03.2019 kl 11:06 1657

Lilleulv, og det er Spoofing når ordrene trekkes i rekordfart.
06.03.2019 kl 11:12 2003

Jeg sliter med å forstå meg på casen nå. Det skrives mye om at Storeulv vil herje med kursen og alle andre vil bli skadelidende. Hvordan ? Jeg skjønner at han beordrer kursen videre ned for at han skal kunne kjøpe mer billig, men hva vil dette ende med ? De andre store på listen som Ferd og Tvenge skal vel også tjene penger og de har høye innganger. Hvis Fredriksen skal ta det av børs, hvordan vil det kunne foregå?
Lilleulv
06.03.2019 kl 11:19 1985

Jeg er ingen trader, men går inn og ut av aksjer på mellomlang og lang sikt. Bruker nordnet, men der er det begrenset hva jeg ser av ordredybde.
Spurte siden det er tradere her, og de/dere bruker vel en helt annen plattfoem, eller evt har et annet abonnement på nordnet enn det jeg har :)

Bingo:

Det er jo dette alle lurer på, men Ferd har jo sotte i kjendisselskaper før, og plutselig kasta korta, som nå nylig i NAS.
Det er vel det som skjer nå, for Ferd er jo liten i forhold til Fredriksen i AXA.

Flere mener toppen er over om en uke, to eller tre, selv om ikke jeg er helt enig, så tror jeg toppen på OSE blir innenfor neste 6 mnd. Og da vil neppe AXA bevege seg så mye oppover enn vi så sist, 23 kr.
Fredriksen vil i allefall aldri utøve opsjoner på 32,50 når han nylig to ganger kunne handlet på 18,25 og ikke gjorde det.

Så jeg blir ikke forferdet om Ferd sine meglere kliner ut et feita kursmål i AXA snart, hvor vi får en rekyl, og Ferd stikker ut.

SS
06.03.2019 kl 12:09 1906

AXA på blokka her, men den er ikke ferdigbanka enda? Skal se om det blir litt panikk i åpningen en dag. Historien gjentar seg, ikke sant SS? Det er jo det det hele dreier seg om, å se historien gjenta seg.
06.03.2019 kl 12:13 1892

SS gevran kommer garantert å benytte seg av warrant

Min gode venn,Collin!

Det gjør den. Det eneste jeg frykter seriøst nå, er at handelsavtalen er siste ting som kan gi børsene fuel for opptur. Deretter vet jeg ikke om morroa er over.
I teorien er det nesten ikke mulig å vokse mer mtp sysselsetting og arbeidskraft i USA. Finnes teori som underbygger dette, og vi er nesten i taket nå.

Spørsmålet er da hva som vil trekke axa og EQNR for den del videre opp. Jeg frykter seriøst at innen kort tid, og maks 6 mnd så smeller det.
Derfor sliter jeg med å handle axa nå. Men en rask rekyl osv, ja det kan fort komme. Så jeg utelukker ikke at jeg smeller inn en kjøpsordre 18,20 men tar det der og da.

Bjørn: Nei du tror så mangt, for tredje gang trodde du heller ikke på 29 kr at axa skulle under 1,85 heller. Du har stort sett feil all over. Kan du fortelle meg hvorfor ikke JF kjøper nå, og venter til axa er 40% dyrere på 32,50 ?
Venter i spenning på svar.

SS
06.03.2019 kl 12:49 1815

Gjentar ingen skal få ødelegge min drøm at jeg kommer til å tjene bra med penger i fremtiden å være aksjonær i Axactor.
06.03.2019 kl 13:28 1719

Skipssjefen skrev Innlegget er slettet
Kommer ikke til å svare deg

Hvorfor ikke, tror du børsen skal i 1000 poeng?
toffen4
06.03.2019 kl 14:06 1659

Jaggu har dem mye aksjer dem som selger Axa ned hver dag.. Dem bare pøser på XD
06.03.2019 kl 14:07 1655

Kommer ikke til å svare deg
06.03.2019 kl 14:09 1644

Toffen noe svineriet det som pågår er vell som forventet når vi har en slik storaksjonær som Gevran nå omsettes kursen snart under sin laveste inngang ever.
Redigert 06.03.2019 kl 14:12 Du må logge inn for å svare

Fredriksen har vel 30 mill aksjer som kan lånes, så det mangler ikke på krutt her.

SS

Funderer skrev Innlegget er slettet
Funderer;

Utfordrer deg til å fortelle meg hvor jeg har bommet i axa siste 15 mnd. Samt siste 3 år.

Venter i spenning på konkret dokumentasjon, gjerne med lenke fra forum.

Du må konkretisere hva som har vert feil i mine tips så langt.
Fremtiden vet vi ingenting om, men jeg er den eneste som våger spå noe annet enn tro håp og love, slik slite jenter som deg klamrer seg til.
Redigert 06.03.2019 kl 16:28 Du må logge inn for å svare