Sett ned prisene på Flytoget, og få opp passasjerantallet.

exian
05.03.2019 kl 17:42 276

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xRG3dl/her-er-det-nye-flytoget?utm_source=vgfront&utm_content=row-2

Fint med nytt Flytog som er bredere og raskere. Nå øker de kapasiteten. På tide å sette ned prisene, og sånn
sett styrke Norge. Det er vårt Flytog, og det er til for oss.

Hele Intercitytog traseen må dimensjoneres for MINST 250 km/t. Ikke noe kompromiss her. Stasjonene i Inter-
citybyene legges under bakken. Frigjør plass, fjerner barrierer og lager kortere og raskere traséer. Med kortere
reisetid og gode byutviklingsmuligheter som resultat.
exian
05.03.2019 kl 18:26 249

18:01 VG 05.03.19
Nye flytog på plass

Flytoget viste tirsdag fram sitt nye tog. I alt åtte nye togsett bygget i Spania skal settes i drift til og fra Oslo Lufthavn i tillegg til de eksisterende 16.

Flytoget inngikk kontrakt med den spanske togprodusenten CAF om leveringen av togsettene i 2015. Dermed får Flytoget i alt 24 togsett og øker kapasiteten med 50 prosent. For øvrig skal CAF også levere nye trikker til Oslo.

Tore Meek/NTB Scanpix
______________________________________________________________

Kapasiten øker altså med 50 %. Og fra før har de ofte kjørt med litt klissent oppfylte
Flytog. Dermed : Fyll opp Flytogene ordentlig, OG SENK PRISENE. Utnytt kapasiteten.
Vitsen for staten er ikke å tjene så mye på Flytoget. Vitsen er å produsere god samfunnsøkonomi.