Cxense reduserte underskuddet fra 11 millioner dollar til 2,7


Cxense melder om iverksatte effektiviseringstiltak for å redusere kostnader, selskapet reduserer underskuddet fra 11 til 2,7 millioner dollar sammenlignet med Q4. Det viktigste betydelig lavere opex for hver tjente dollar.

Selskapet har tatt gode grep i mine øyne, og fortsetter den gode utviklingen under den nye ledelsen - vil Cxense tjene penger om kort tid. Det er hentet penger og det er blanke ark.

Musikk i mine ører!

egentlig ikke så verst faktisk.

Fredag 8. mars blir det offentliggjort hvem som har gått inn i emisjonen! Kan være greit å ta noen lodd her.