Impact Investing


Det anbefales å investere i fond med miljø/klimaprofil med henvisning til Scatec og Tomra. Hvorfor det ikke henvises til alle selskapene som har gått konkurs, kan en lure på. Å legge tusenvis av kvadratkilometer under solpanel og ødelegge mangfoldet, kan neppe være bærekraftig i miljømessig forstand og klimapåvirkningen er temmelig omstridt. Denne anbefalingen har etter min mening mer preg av populisme og pyramidespekulasjon enn realitet. Tomra er primært et ressursforvaltningsselskap med klar miljøprofil, men er langt eldre enn spekulasjonene om klimaendringer.