Datatilsynet gir grønt lys for satellittbasert veiprising. -

brahman
06.03.2019 kl 11:15 203


Et svik mot de som de skal beskytte. Og hva skal man si om politikere i regjeringspartier som går for en utredning om dette ?


Aftenposten - "Et skritt nærmere veibetaling uten bomstasjoner

En løsning der folk betaler for bilkjøring etter hvor og hvor langt de har kjørt, og ikke ved bomstasjoner, kom tirsdag nærmere realisering

Tirsdag ettermiddag ba Stortinget ved transportkomiteen regjeringen om å utrede veiprising som ikke har utgangspunkt i bomstasjoner.

Realisering av den nye løsningen skjøt fart tidlig i januar, da Aftenposten kunne fortelle at Datatilsynet mener at utfordringene med personvern og veiprising kan løses.

Det er KrF som har gått i bresjen for saken på Stortinget. Ettersom partiet ikke lenger er representert i Transportkomiteen var det tirsdag Høyre, Frp og Vensrre som presenterte forslaget på vegne av KrF.

Tirsdag ble følgende formulering vedtatt i komiteen:

"Stortinget ber regjeringen inkludere utredning av ny teknologi som bør erstatte dagens bompengeordning, som en del av gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil."


...."på vegne av KrF" ja........ALI kaffe kurerer gruff.
06.03.2019 kl 12:55 185

Jeg tipper at antall kjørte kilometer per år for bilparken stemmer meget godt overens med antall kilometer oppgitt til forsikringsselskap.
Og for dette har vi allerede en veiprising!
En ekstrem utgiftspost for den enkelte og for staten for logistikk og inndriving blir pålagt samfunnet som helhet NÅR VI ALLEREDE HAR ET SYSTEM FOR SLIKT! OG SOM FUNGERER.

Vi(samfunnet) driver i mer og mer autoritær retning, med en mer og mer Fascistisk økonomi.
Redigert 06.03.2019 kl 12:57 Du må logge inn for å svare

Vi har en veiavgift som fungerer utmerket, skal man nå totalovervåke hvermannsen ?

Og hvermannsen betale hele overvåkingen?

Min måte å "kommentere" slikt på er å si:

Nei i Jesu navn dette skal vi ikke ha noe av!

Når det gjelder melkekuen bilen så setter ikke fantasien grenser for å få inn penger, men om det medfører at flere skal betale og det blir billigere for de som allerede betaler så ok for meg.

Det er mange som kjører rundt et langt liv uten å se en bomring mens andre har en på begge sider av innkjørsla. Noe skjevere belastning er det knapt mulig å oppnå.

Georg Apenes hadde aldri godkjent dette ,han hadde stått på barikadene i alle medier.

Hvilke tulling har overtatt.

Har vi bruk for ett datatilsyn som ikke gjør den pukk ?

Den teknologiske utvikling innen bompengeinnkreving er imponerende, her har mange gode hoder jobbet godt. I gamle dager var de for teknologisk tilbakestående til å få tatt særlig med bompenger, det var mest frivillige sauegrinder. Vi har utviklet utviklingen langt innen bompengeinnkreving
nekkejk
06.03.2019 kl 14:47 156

Dette er bra!
Allerede i forrige århundre skisserte jeg en slik løsning på diverse diskusjonsfora.
Mye mer rettferdig enn bomstasjoner.
Det er ikke personene som overvåkes, det er bilkjøring! Betal for veien du bruker! Avpasset etter hvor og når du kjører, og hva slags bil du kjører. Kan også tilpasset for personer med spesielle behov, som funksjonshemmede, kjøring til barnehage, etc.. Mulighetene er enorme!
Mer rettferdig kan det ikke bli!
Fatter ikke at fjottene ikke ser det.

Kan også tilpasset for personer med spesielle behov, som funksjonshemmede, kjøring til barnehage, etc.. Mulighetene er enorme! Sier du !!!!

Så trekker de gjerne etter hvilken kjøpekraft du også har, hvor du kjører etc. Idiotien her har mange muligheter.

Veiavgiften får holde, basta....