72000 stillinger blir borte?


Hei.

Visste dere at det er 72000 statlige stillinger i Oslo-området som stor t sett lager f***enskap for folk?

Er noen med på å lage en folkeaksjon mot denne galskapen eller subsidiært desentralisere dette idiotiet?
Stem senterpartiet.

Stort sett bare tullk.... fra Oslo på dette forumet anyway.