NOM !!!! IPO Keliber rykker nærmere :) NOM!!!


Det kan være bare dager igjen til det braker løs i NOM. De 18,5 % av Keliber. Finn frem pengene....

Rolig nå folkens. Alle vet at Ipo Keliber nærmer seg og andre nyheter. Men hva skal ledelsen si før disse meldingene kommer? Dette blir bra skal dere se:=)
Boss 99
28.03.2019 kl 14:59 4085

Ja det blir kjempe bra dette , over 10'eren må vi før jul. Ikke sant !

Holder med 10kr blank Boss:=)
Boss 99
28.03.2019 kl 15:26 4091

Jeg personlig synes du skal slippe turen hvis den blir bare 9,55 ;-)
Skazy
28.03.2019 kl 19:11 3973

Reglene er helt klare akkurat på dette punktet med over eller under 10 kr den 31/12.
Under og Fryktløs løper opp.
Over 10 kr så løper Skazy opp.

Hehe den er grei Skasy:=) Vil jo skje mye fremover nå og kan jo bli interessant å se hva aksjekursen vil stå i når endelig avgjørelse på Engebø blir fremlagt i DFS. Før den tid så er det jo Keliber ipo og meldinger på samarbeidspartnere før produksjon er i gang. Men ja jeg skal gå i bare trusa hvis kursen ikke står i 10 kr ved børsslutt 2019.
Boss 99
29.03.2019 kl 10:19 3771

Hvor blir det av salgsgjøken . Nom ligger i 2 % pluss lenge nå , her må det vises stå på vilje. Makan.

ny negative sak I Firda, nytt kjemikalie som NOM skal bruke er giftig og må forbys.Ikke rart at handelen er null

Nei så bare overskrifta og det var nok, lut lei disse negative innlegga som Firda elsker.
Boss 99
29.03.2019 kl 14:09 3616

Ka stende det i dinne avisen i Førde?– Dersom dei skal sleppe ut 26 tonn årleg, er det eit veldig stort utslepp av eit kjemikal som er giftig for vasslevande organismar.

Det seier Sonnich Meier, forskar på toksikologi ved Havforskingsinstituttet (HI), om Nordic Rutile sine planar om å bruke kjemikalet sodium isobutyl xanthate (SIBX).

SIBX er det same stoffet Nussir vil bruke i sitt koparprosjekt med fjorddeponi i Repparfjord. Også her protesterte HI, men Nussir skal ifølge Meier berre sleppe ut 400 kilo i året.

Nussir skal bruke SIBX til å skilje kopar frå malmen, mykje av kjemikalet vil derfor følge produktet og ikkje hamne i fjorden. Nordic Rutile skal derimot bruke stoffet til å fjerne sovelkis frå malmen. Dette er eit avfallsprodukt, som vil følge avgangsmassane i fjorden.

– Det bør ikkje bli gjeve utsleppsløyve for eit stoff som er så giftig for vasslevande organismar, seier Meier.

Han er heller ikkje sikker på at 26 tonn SIBX blir det endelege talet:

– Typsik for gruveindustrien er at dei søker om noko, og så kjem dei i etterkant med nye søknader om andre stoff og større mengder. Vi såg det same i Bøkfjorden.


Les også

Nordic Mining skal bruke andre kjemikal – må søke om endra utsleppsløyve

Standard der halvparten døyr

Han meiner SIBX bør klassifiserast som raudt, på ein giftigheitsskala som blir brukt i oljenæringa. Skalaen har fargane svart, raud, gul og grøn.

– Svarte kjemikal skal i utgangspunktet ikkje få utsleppsløyve. For raude kjemikal skal ein prioritere å finne alternativ, seier Meier.

Meier reagerer på bruken av LC50 som mål på giftigheit. LC50 er ein test som viser kva konsentrasjonar av giftstoffet som fører til at halvparten av organismane døyr. Meier meiner derfor at giftigheita er betydeleg høgare:

– Dersom halvparten døyr, så har det gått ut over den andre halvparten også. At dei blir skadde eller svekka. I dag har ein gått vekk frå å teste LC50 og ser meir på kronisk giftgheit og langsiktige verknader.I forsking som Meier har gått gjennom, har SIBX ulik giftigheit for ulike organismar. Laks har ein LC50-verdi på 35-54 milligram per liter, medan anna fisk ikkje toler meir enn 10 milligram per liter. Algar kan ifølge Meier ha problem med å tole mindre enn eitt milligram per liter.

– Giftig i utkanten av deponiet

Ifølge Meier er bruken av SIBX verre enn kjemikala i det gjeldande utsleppsløyvet.

Det meiner han uavhengig av at totalmengda kjemikal er redusert. Årsaka er at det tar lengre tid før SIBX blir brote ned. Kjemikalet har ifølge Meier ei halvveringstid på tjue døgn.

– Det er såpass lenge at med kontinuerleg tilførsel vil du få eit giftig miljø i sedimentet, forklarer han.

Det positive er at stoffet faktisk blir brote ned, og derfor ikkje hopar seg opp slik andre miljøgifter kan gjere.

Ein annan fordel er at kjemikalet festar seg til partiklar, og derfor truleg vil følge med avgangsmassen og legge seg på botnen. Innanfor deponiområdet vil kjemikalet vere lite tilgjengeleg for vasslevande organismar, fordi deponiet vil øydelegge alt liv og stadig bli dekt over av nye massar. Sjølv om SIBX er eit giftigare stoff, er kjemikalbruken derfor ikkje hovudproblemet, ifølge HI:

– Uansett kva kjemikal som blir sleppt ut, så er vår største uro den enorme mengda med gruveavgang, som vil gjere at ingenting kan leve i deponiområdet. Men no blir massen giftig i tillegg, seier Meier.

Sjølv om SIBX blir lite tilgjengeleg inne i deponiet, fryktar Meier konsekvensar:


– Det kan ha betydning i randsona, der det kan komme partiklar med kjemisk giftigheit, seier Meier.

Vil følge med avgangsmassen

Ivar S. Fossum, administrerande direktør i Nordic Mining, stadfestar at svovelkisen vil følge avgangsmassane i fjorden. Kor mykje av kjemikalet SIBX som følger med, har han ikkje tal på no.


– Men det er ikkje sånn at alt går enten den ein eller andre vegen, seier han.

I studien Nordic Mining publiserte hausten 2017, står det at ein oppnådde best resultat med 200 gram SIBX per tonn. I berekninga av kor mykje som skal brukast årleg, er det berre ført opp 100 gram per tonn.

– Kvifor har ein halvert mengda i denne berekninga?

– 200 gram vart nytta i eitt av forsøka, medan endeleg anbefaling var 100 gram. Vårt utgangspunkt er at vi vil prøve å redusere så mykje som mogleg. No har vi redusert med om lag 98 prosent frå tidlegare berekna utslepp, men det er litt igjen.

HI meiner at bruk av dette kjemikalet er ei forverring, sjølv om det blir brukt mindre kjemikal totalt sett. Dette ønsker Fossum ikkje å kommentere. Han vil heller ikkje kommentere HI sine meiningar om LC50, som mål på kor giftig stoffet er, eller påstanden om at gruveaktørar ofte søker om å auke mengda kjemikal i ettertid
Redigert 29.03.2019 kl 14:18 Du må logge inn for å svare
Pling!
29.03.2019 kl 20:12 3454

Havforskningsinstituttet? Det er de som mottar 1+ mrd av norske skattekroner for å oversette et titalls a4 ark med fiskeråd fra engelsk til norsk + dyppe håven i etpar vel selekterte norske fjorder årlig, og ja ikke minst, drikke kaffe med statsråden hver vår for å fortelle hvorfor neste års bidrag over statsbudsjettet må økes?
Råvarer
31.03.2019 kl 08:18 3118

Hvilken troverdighet skal vi legge i høringssvaret til HI når ansatte som skal være med å svare går ut i lokalmedia slik? Som investor er jeg avhengig av troverdighet også i spørsmål angående miljøet, for ingen vil skade fjorden eller miljøet. I og med at det har vært en kamp i mange år om å få valgt beste tilltak for miljøet så er jeg blitt tryggere og tryggere på at sjødeponi i dette prosjektet er det beste for miljøet og samfunnet. Når man så legger til at motstanderne har vikarierende motiver og svak dømmekraft i forholt til egne roller og moral så blir jo valget med at sjødeponi er det rette enda klarere. Bellona har også svelget noen kameler og havnet på samme konklusjon. Jeg tror nok de har innsett at de har tapt og det nå mere dreier seg om å sanke stemmer til kommunevalget og ikke beste løsning for miljøet.
Boss 99
01.04.2019 kl 08:53 2873

Blir det denne uken!
Råvarer
01.04.2019 kl 11:35 2745

Noe på gang? Kursen opp 7%. Må uansett komme noen nyheter snart, mye som skal på plass både i Keliber og NOM.
Boss 99
01.04.2019 kl 11:46 2736

Må vel ha inn litt på han som har solgt så mye!
Boss 99
01.04.2019 kl 12:14 2689

Der va han igjen festlig ike sant?
Boss 99
01.04.2019 kl 15:01 2549

Stillingskrigen er tøff i NOM noen vil ha den så langt sørover som mulig andre vil ha den nordover til 10 kr før nyttår. Lurer bare på hvordan dette skal gå. Tror selv at vi ligger i rundt 2,55 å surrer da oxo. Ikke noe nytt om dette i bladet Firda i dag. Men det kommer vel!
Rookie,
01.04.2019 kl 15:07 2534

Keliber applies for an environmental permit for the Rapasaari lithium mine
Keliber has submitted an environmental permit application for the Rapasaari lithium mine to the Regional State Administrative Agency for Western and Inland Finland.
Keliber applies for an environmental permit for the Rapasaari lithium mine, located within the Kaustinen and Kokkola municipalities. The permit application includes the ore and waste rock mining, stockpiling the waste rock, construction of the areas needed for the mining operations and the closure and rehabilitation of the mine area at the end of operations. In the permit application, the annual amount of ore to be mined is 600,000 tonnes. Operations at Rapasaari will begin as an open pit mine and will continue later as underground mining.
“Based on estimated ore reserves, Rapasaari is our largest lithium deposit. We have been preparing the environmental permit application for the Rapasaari mine in the pre-negotiations and I am pleased that we have now been able to submit the permit application to the authorities. For the permit application, we have conducted extensive and careful environmental studies over the years and assessed the impact of our operations on both the natural environment and the local communities,” says Keliber CEO Pertti Lamberg.
abroker
01.04.2019 kl 16:53 2435

Fantastiske nyheter fra Finnland dumpet ned i e-postkassen vår idag.
I morgen skal vi småjogge helt til banken!
gjett om.
Boss 99
01.04.2019 kl 17:31 2381

Tja vi lever i håpet.
Knudis
01.04.2019 kl 18:04 2337

Hva slags nyheter?
Moped
01.04.2019 kl 22:50 2156

Gode muligheter for den som driver bunnfiske. Agn over bunnivå er visst ikke attraktivt...….Lett å forstå at selv en fredelig fyr kan bli drapsmann !!
Boss 99
02.04.2019 kl 10:31 1993

Ja stor omsetning idag 198 aksjer på 1,5 time. Bare å gravlegge hele greiene!

Trodde det skulle skje noe i Finland denne uka
Boss 99
02.04.2019 kl 10:46 5186

Ja der skjer det vel noe, spørss om det er noe vi får vite?
inva
03.04.2019 kl 09:31 4837

Enda en mulighet for Keliber til å selge sine råvarer i Norden:


Vil bygge batterifabrikk til 35 milliarder

Tidligere konserndirektør i Norsk Hydro Torstein Dale Sjøtveit står i spissen for planer om en batterifabrikk i Rana til opp mot 35 milliarder kroner.

Publisert: 02.04.19 — 20.01 Oppdatert: 13 timer siden DN+

Det er enorme planer den tidligere Hydro-toppen Torstein Dale Sjøtveit jobber med å få på plass i Rana kommune i Nordland. En batterifabrikk like stor som Teslas fabrikk i California skal etter planen gi arbeid til flere tusen mennesker i distriktskommunen.
Fabrikken vil etter planen koste opp mot 35 milliarder kroner fullt utbygd.

Planen er å produsere lithiumbatterier til i hovedsak bilindustrien.
– Det er et enormt sug i markedet, sier Sjøtveit.
Boss 99
03.04.2019 kl 09:37 4830

At suget er stort jaja vises i Nom kursen det da! Da vet vi jo hva som holder den tilbake da! :-)
Råvarer
03.04.2019 kl 12:01 4724

Fasinerende at vi går så langsomt mot ATH. Vi har "bare" en oppgang ca 20% hittil år.

litt større post på kjøp nå, utrolig at det skal være så liten interesse for så store verdier. ER vel emisjonsfrykt og miljøfrykt

Meldt om en forferdelig Nordavind snart så bolt fast aksjene så dem ikke blåser vekk:=)

Håper ikke det gjelder i denne aksjen nå som stemningen stiger. Nordavind blåser mot sør fra nord

Annen reell frykt er at ledelsen i både NOM og Keliber konsekvent ikke klarer å holde seg til fristene de har selv definert. Vi vet også at frykten for at NOM ledelsen (og styret) ikke har tilstrekkelig Mining kompetanse fortsatt er tilstede.

Så er det den mulige koblingen mellom disse to faktorer.
Redigert 03.04.2019 kl 14:15 Du må logge inn for å svare

ja når skjer det noe i dette selskapet? Keliber på børs?