Politi overvåker dannelsen av nytt parti, ikke Wara


Lørdag skulle Selvstendighetspartiet danne et nytt, lokalt partilag i Fredrikstad. Da dukket to uniformerte politibetjenter opp.

Selvstendighetspartiets valgkampssjef Bjørn Christian Rødal forteller lokalavisen Demokraten at politiet oppsøkte deres møtelokale ved Hotel Fredrikstad, der dannelsen av det nye lokallaget skulle finne sted. Dette resulterte i at hele møtet ble utsatt.

– De to politimennene forklarte en halvtime før møtestart klokken 13.00 at de ville være med på møtet. De ville se hva som foregikk, hvor mange som var til stede, hvem som var til stede og så videre. Riktignok hadde jeg fått en telefon på forhånd om at de ville komme å ta en prat. Det sa jeg av høflighetshensyn selvfølgelig ja til, selv om jeg aldri forstod hva de hadde hos oss å gjøre. Men da de dukket opp ble jeg såpass perpleks av tanken på at vi skulle ha politi i uniform til stede inne i møtet, at jeg valgte å ta kontakt med de 10–12 menneskene som hadde varslet at de skulle komme. Det er vel ingen som frivillig ønsker å la seg avbilde sammen med politiet. På SMS og telefon ble vi enige om å utsette hele oppstartsmøtet, forteller Rødal til lokalavisen


https://resett.no/2019/03/12/uniformert-politi-ville-overvake-dannelsen-av-et-nytt-lokallag-i-selvstendighetspartiet/

Jeg hadde ikke hørt om partiet før jeg leste om det på Resett.

https://selvstendighetspartiet.noVåre kjernesaker

Selvstendighetspartiet er et blokkuavhengig nasjonalkonservativt sentrumsparti. Vi har som mål å fremme og bevare det norske folks interesser, kultur og identitet. Tillit har tradisjonelt stått sterkt i vårt samfunn og vi vil bygge videre på dette. Vi vil gjenskape et trygt tillitssamfunn hvor familiens velferd står i sentrum.

For å kunne ivareta det norske folks interesser så trenger vi sterke lokalsamfunn og en fri nasjonalstat som kan stå selvstendig. Nordmenn har et unikt språk, egen historie og tradisjoner. Vi er forpliktet til å ta vare på og videreføre dette skjebnefellesskapet for våre etterkommere. Ved å la den norske nasjonen blomstre så bidrar vi til hele verdens skjønnhet og mangfold.

Selvstendighetspartiet er derfor forpliktet til å kjempe for norsk selvstendighet og suverenitet.


1.
JA TIL SELVSTENDIGHET, NEI TIL EØS OG SCHENGEN

Norge er under press fra blant annet USA, EU og FN. Vi vil handle for å bevare den nordiske kulturarven og hevde norsk suverenitet. Norge er i likhet med andre land unikt og verdt å bevare. Vi vil reforhandle EØS til vår fordel for å bevare norsk suverenitet. Selvstendighetspartiets fanesak er derfor «Ja til selvstendighet, nei til EØS og Schengen.»
BESKYTTE OG STYRKE YTRINGSFRIHETEN

Alle sosiale medieplattformer som har norske brukere skal respektere og opprettholde norske borgeres ytringsfrihet. På bakgrunn av dette vil Selvstendighetspartiet også fjerne rasismeparagrafen (§ 185 i straffeloven).

2.
BESKYTTE OG STYRKE YTRINGSFRIHETEN

Alle sosiale medieplattformer som har norske brukere skal respektere og opprettholde norske borgeres ytringsfrihet. På bakgrunn av dette vil Selvstendighetspartiet også fjerne rasismeparagrafen (§ 185 i straffeloven).

3.
ØKT STØTTE TIL DEN TRADISJONELLE FAMILIEN

Familien er kjernen i samfunnet. Hvis familiene har det bra og fungerer godt har samfunnet det også godt. Selvstendighetspartiet vil derfor motarbeide de lave norske fødselstallene ved å skape bærekraftige insentivordninger for å bevare og styrke den norske befolkningen.

4.
STERKERE LOKALT SELVSTYRE OG ET LEVENDE DISTRIKTS-NORGE

Lokale forskjeller og identitet er mangfold tilpasset våre nordiske forhold. Dette ønsker vi å bevare og styrke gjennom et levedyktig lokalstyre. Mange norske fylker og kommuner har navn og tradisjoner som stammer tilbake til vikingtidens småkongedømmer. Det er en nasjonal skam at disse nå erstattes av byråkratiske nykonstruksjoner.

5.
RENERE HAV OG ET OPPGJØR MED UNØDVENDIG PLASTBRUK.

Siden fordums tid har havet vært en ferdselsvei og matfat for nordmenn. Selvstendighetspartiet vil derfor ta vare på havene våre og sjølivet. Derfor skal vi skattlegge bedrifter og innføre sanksjoner mot land som bedriver omfattende plastforurensning av havene.
ØKT STØTTE TIL LANDBRUKET OG FISKERINÆRINGEN.

Selvforsyning av basismatvarer er en forutsetning for en fri og selvstendig nasjon. Mindre og større gårdsinitiativ skal derfor belønnes og oppmuntres. Kortreist mat skaper også forståelse og matglede.

6.
ØKT STØTTE TIL LANDBRUKET OG FISKERINÆRINGEN.

Selvforsyning av basismatvarer er en forutsetning for en fri og selvstendig nasjon. Mindre og større gårdsinitiativ skal derfor belønnes og oppmuntres. Kortreist mat skaper også forståelse og matglede.

7.
UMIDDELBART STOPPE MASSEINNVANDRINGEN OG IVERKSETTE TILBAKEVANDRING.

Masseinnvandring er skadelig både for mottakerlandet og opprinnelseslandet. Norge har ført en generøs flyktning- og asylpolitikk. Når det blir fred skal vi hjelpe dem hjem slik at de kan gjenoppbygge sine samfunn. Disse to tiltakene er kritisk for å kunne løse andre sosiale og demografiske problemer i årene som kommer. Norges urbefolkning skal forbli et klart flertall i eget land.

8.
STYRKE HEIMEVERNET OG RUSTE OPP FORSVARET.

For å ha et troverdig forsvar med dekning i hele landet så må HV rustes opp med ytterligere 300.000 soldater, og Sjøheimevernet må gjenopprettes. Dette er helt nødvendig for at Norge skal kunne hevde territoriell suverenitet. Forsvaret skal styrkes med nye mobile plattformer for luftforsvar for å ha kontroll og eierskap på luftrommet i Norge.

Redigert 12.03.2019 kl 19:32 Du må logge inn for å svare

Dette kan bli stygt for FrP.

Politistaten er et faktum!

Hva i all verden hadde politiet der å gjøre? Det er ingenting ulovlig i de foreløpig statuttene, knapt noe provoserende.
Jeg tror jeg ville anmeldt politiet for ulovlig overvåkning. Organisasjonsretten er grunnlovsfestet!

Er det virkelig mulig? Kan vi snart få et skarpskodd advokatkorps som spesialiserer seg mot politistaten?

(Hvor klokt det er å opprette et nytt parti for å rette opp samfunnsproblemene er en annen sak... Infiltrer heller dagens partier.)
Redigert 12.03.2019 kl 19:44 Du må logge inn for å svare

Selvstendighets partiet ser ut som det beste av FRP og SP. Ett parti som gjerne må kalles populistisk eller på linje med folk flest.
Jeg tror ett slikt parti vil med rette folkene ved roret lett komme over 20% ved neste Stortingsvalg
At Politiet er intressert i dette er jo helt greit , at medlemmene føler seg usikker med deres tilstedeværelse var ikke bra.
.777.
12.03.2019 kl 21:59 404

Enda et sosialistisk parti....akkurat hva Norge trenger...
atnorhe
12.03.2019 kl 22:00 402

Dette er enda et nytt "nei til innvandring" parti, med noko attått. Slår vi sammen samtlige av dem, kommer vi kanskje opp på 0,2%, men å bruke statlig makt for å prøve å hindre dem, er for utrolig til å være sant.
Sotah
12.03.2019 kl 22:05 395

Ødelegger jeg moroa hvis jeg nevner at denne merkelige fyren Rødal hadde avtalt med politiet på forhånd at de kunne komme? Og at dette partiet favner folk som stort sett er pælma ut av andre partier?

Nå fikk vel ikke akkurat Sotah noen stor karriere i AP heller - tross de en gang så gode relasjoner med Jens Stoltenberg - så hva er egentlig ditt poeng her?

Dette partiet tror jeg treffer dette forumet midt i blinken.
Halvparten av sakene fra ekstrem høyre og halvparten av sakene fra ekstrem venstre. Passende at de ironisk nok kaller seg et sentrumsparti. Mange av deltakerne på dette forumet har et dypt og inderlig ønske om at akkurat deres synspunkter skal bli mainstream.

Det er vel ikke ekstremt å være mot at landet blir innvadert og overtatt av skapninger fra andre verdensdeler?
Horder av dem.

En ting er at en og annen finner på å ta veien til Norge - det er både hyggelig og spennende, men det vi ser med Marakesh-avtalen, Barcelona-avtalen (1995), Coudenhove-Kalergi, Georg Soros og fandens oldemor på slep....det er bevisst destabilering av nasjonene i Europa/Skandinavia.
Marakesh-avtalen som nylig ble skrevet under inneholder et punkt om at media ikke skal formidle negative kritikk av migrasjon og innvandring.
Vi snakker om langsom overtakelse av alt norsk, kultur og samfunn og dette "langsom" har begynt å eskalere drastisk.

Hvorfor jobber politikerne FOR denne galskapen og ikke i mot?
Det er det som er ekstremt.

Og hvem er det som står bak krigene som skaper disse folka på flukt, altså de som ikke blir dirigert retning Europa som rene lykkejegere, men de virkelige flyktningene?
Da kommer vi fort inn på Støre og Clintons deltakelse som krigsforbrytere.

Krigsforbryternes gjensidige beundring
https://steigan.no/2019/03/krigsforbryternes-gjensidige-beundring/
Redigert 13.03.2019 kl 12:33 Du må logge inn for å svare

Hva mener du med avtalt på forhånd?
Jeg har lest at polisen ønsket å være på stedet/lokalet og at dette "ble godtatt", men da møteholder syntes han måtte informere de andre deltakerne, så ble møtet avlyst.
Mener du at politiet nærmest var innkalt/avtalt møte før dette?

"Det er vel ikke ekstremt å være mot at landet blir innvadert og overtatt av skapninger fra andre verdensdeler?"

Jeg er også tilhenger av streng innvandringspolitikk men når man kombinerer det med at de ønsker å fjerne rasisme paragrafen under påskudd om at ytringsfriheten må beskyttes så ringer det en varsellampe.

Du er forøvrig en av de jeg sikter til som tipper mellom ekstrem venstre og ekstrem høyre. Anti-krigs argumentene dine er til forveksling lik de man finner hos folk som AKPml Steigan - Kari Jackeson og denne nye generasjonen av ekstrem sosialister i USA. (AOC - Muslimske Omar - Journalistene Abby Martin - Jimmy Dore etc)

At du siterer Steigan passer profilen din perfekt.

Jeg tror du kan bli et fremtredende medlem av dette nye partiet om du vil.

(PS. At du er 911 truther og vaksinemotstander hjelper sikkert også)
Redigert 13.03.2019 kl 12:44 Du må logge inn for å svare

fandens oldemor på slep....

Tenker du på Hillary?
børst
13.03.2019 kl 13:10 321

En helt vanlig dag i et diktatur. Men dette er Norge i 2019.
Og kakkerlakk.

Nei, hun er jo fanden selv, så begrepet fandens oldemor brukte jeg for å referere til at det er flere kriminelle agendadrivere i den suppa.

Men når du først er inne på det:
https://steigan.no/2016/01/om-den-korrupte-forbryteren-hillary-clinton/

Tenker den gamle kommunisten der falt i smak ja.

Vi snakker nok litt forbi hverandre og ting er ikke helt som du tror.
Men det kan du få gruble på om du orker.

Jeg registrerer at Resett og Sotah har ulike versjoner her. Resett hevder at Rødal ble perpleks da politiet dukket opp
under dannelse av nytt lokallag i Fredrikstad. Sotah hevder politiet ble invitert av Rødal.
Fakta er ihvertfall at denne Rødal er tilknyttet noe forsvarsgreier og var tidligere nestleder i Alliansen.
I Danmark er det en som heter Palvig som forsøker å danne et nytt parti. Ren gift. Her må folk være litt på vakt.
Dette kan fort vise seg å være andre greier enn det utgir seg for.
_________________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=3as1g6RBMnE
Her en video med Mads Palvig og Mikael Willgert (SwebbTV).
Tilsynelatende gildt og interessant. Men begge er falskspillere.
Se litt andre greier av disse ser, så ser dere etterhvert tegningen.
Rødal KAN være noe lignende greier i Norge. Alliansens Lysglimt
Johansen er også noe lignende greier, bare i Norge isteden.
Redigert 13.03.2019 kl 19:43 Du må logge inn for å svare