Dan anslår markedsandel i USA kan nå 20-30% (ikke 70%)


Dermed kommer nok ikke kursen noe særlig over 2-3000 kr.
Men vi får trøste oss med utbyttene som kompensasjon for manglende kursvekst.
Lykke til, dere som selger på dagens nivåer :-)

Du tar litt hardt i nå, bravi. Trodde forresten at du hadde solgt siden vi ikke har hørt fra deg på en stund?
Det er vel ikke så mye mer å si om Photocure. Nå har vi også fått Schneiders vurderinger og svar, klart og tydelig og lite å spekulere rundt.
Vekk meg når vi passerer focuss` kursmål for inneværende år. (245)
focuss
14.03.2019 kl 20:53 687

mofi1
Det er fullt mulig å bidra med kompetanse, hvis du har noe å bidra med.
mofi1
14.03.2019 kl 21:00 671

Focuss, hvis du synes det er en god idee og dele ut cashbeholdningen, sparke Egberts og Schneider og gjøre alt for å få kortsiktige og kun kortsiktige blå tall, er all respekt for det du måtte komme med heretter, blåst bort!
focuss
14.03.2019 kl 21:06 661

mofi1
I couldn`t care less. Faktum er at PHO ikke har noe kjent behov for 110 millioner på bok. Ingen skade skjedd om det reduseres til 50. Vil bare bidra til å pusche et admin styrt selskap. For planlagt vekst så trenger de ikke pengene.
mofi1
14.03.2019 kl 21:11 650

Utgangspunktet er Bravis synspunkter, ikke sant, eller har du glemt det?

Der står det vitterlig at de må finne seg noe annet å gjøre!
Panis
14.03.2019 kl 21:16 640

Bravi,
Jeg tror vi kommer til å bli overrasket over omsetningen både i år og i 2020, hvis man legger Q4 økningen 2018 og den til grunn. Dette blir bra!
focuss
14.03.2019 kl 21:19 630

mofi1
OK jeg tenkte egentlig bare på kasse beholdningen. For stor kassebeholdning kan bli sløvende på admin. Uansett ikke noe stort poeng. Får bare tro de forvalter pengene til aksjonærenes beste og ikke til administrasjonens beste. Det fordrer et våkent styre. Om vi har det kan diskuteres.
bravi
14.03.2019 kl 21:26 617

Nei Computum, jeg har ikke solgt meg ut, sitter også klistret fast i evighetscaset Pcib.
Synes ikke jeg tar særlig hardt i, et typisk, evigvarende underskuddsforetak som Pho må før eller senere vise at de er i stand til å tjene kr, greier de ikke å vise det holdes kursen nede, så enkelt er det. Det er ikke første gang jeg har aksjer i et selskap som har endel kr i kassa og som skal satse for å få til salg og drømmer om store inntekter, fellesnevneren med Pho er et styre og en ledelse med bare en symbols egne aksjebeholdninger. Regelen for små børsnoterte selskaper på OB uten aktive aksjonærer i styret og som satser på vekst er at de ikke får til nok salg, satsningen blir for kostbar. Slik blir det helt typisk med underskudd, jeg mener satsningen må skaleres ned til nivået på inntektene, så får det heller ta litt tid å få store markedsandeler. Vet ikke hvor mange år Pho har drevet med underskudd men det er uansett alt for lenge.

Mofi, les hva jeg skriver.
Hvis Egberts og Schneider ikke er villige til eller er i stand til (eller kapable) å drive dette lille selskapet med såpass store inntekter med plussresultater bør de sparkes rett ut. Vil de levere plussresultater og har det som målsetting er det selvfølgelig en annen sak.
Redigert 14.03.2019 kl 21:33 Du må logge inn for å svare

De som synes det er lenge til 2020 bør holde seg unna børs. Spesielt bio.
focuss
14.03.2019 kl 21:35 602

Om Egberts foreslår for GF ett utbytte på 1 kr per aksje så ville det vært en flott måte å vise styrke på og helt uten konsekvenser for videre satsing. Her er det mer behov for argumenter for hvorfor det ikke skal gjøres enn hva det er for argumenter hvorfor det skal gjøres. Det er nesten så en kan tvile på Egberts dømmekraft om det ikke gjøres. Skal det ikke gjøres så bør i det minste Egberts forklare på GF hva de har tenkt bruke pengene til og som er bedre enn hva aksjonærene selv kunne brukt pengene til.

What good would a 1kr dividend do anybody?

If they are going to spend 23 million kroner I'd rather they buy gold futures
focuss
14.03.2019 kl 21:44 585

Synes rett og slett facebook gruppen bør sende et forslag til Egberts om 1 kr i utbytte per aksje og la det være opp til ham å komme med argumenter om hvorfor ikke.
bravi
14.03.2019 kl 21:45 581

focuss, helt enig. Så vidt jeg vet har selskapet fått oppfordringer om tilbakekjøp av egne aksjer uten å ha gjort noe med det. Man må anta at administrasjonen leter et metoder for å kunne stikke sugerørene sine ned i den kassa.
Redigert 14.03.2019 kl 21:47 Du må logge inn for å svare
focuss
14.03.2019 kl 21:48 573

thepower
Det vil gi deg 40000 kroner i lomma og uten å skade Pho på noen kjent måte. Videre vil det virke disiplinerende på admin og det vil vise Egberts at å være styreformann i PHO ikke er en walk in the park med sovende sløve aksjonærer.
m73102
14.03.2019 kl 21:54 558

Bravi - vi er som kjent dypt uenig i hva som er viktigst å fokusere på i starten av kommersialiseringsprosessen PHO nå er i, jeg mener det er viktigere å skape de beste forutsetninger for videre akselerende vekst enn å fokusere på blå bunnlinje i 2019. Det som jeg mener er unikt med PHO, i tillegg til at alle brikkene nå endelig er på plass, er at de har midlene/kapitalen til å gjennomføre strategien uten at det er behov for emisjon/ta opp lån, samt tilnærmet går breake even. Når jeg investerer i et selskap, særlig i et selskap som PHO som nå er i starten av kommersialiseringen av BLCC i USA, er jeg mye mindre opptatt av det som skjer akkurat nå - det er mye mer interessant å ha en formening om det som skal skje fremover (også etter 2020) - og i 2019 er det viktigste etter mitt syn å se om PHO fortsetter veksten, ikke om de klarer å vise blå bunnlinje. PHO hadde i Q4 aldri utplassert flere scope (hvor kun 2 var flexiscope) - og basert på guidingen for 2020 og Schneider sine uttalelser om at vi i 2019 vil oppleve enn større vekst enn i 2018, bør det forventes at trenden fortsetter med flere utplasserte scope.

Bravi - du får selv velge hvilke selskaper du skal investere penger i, men basert på de forholdene du er opptatt av - bør du ikke i stedet investere i f.eks Equinor, Tomra?

Jeg har gått igjennom presentasjonen (Q&A) - og sett på noen av svarene han har gitt. Min "dom" er at Schneider virker å ha god kjennskap til det som skjer i USA og hvordan sykehusene opererer - samtidig som at han vet hvilke grep som skal gjøres. Det er etter mitt syn veldig betryggende å høre at han - nå som vi allerede snart er i slutten av 1 kvartal - er så klar på at guidingen i 2020 om 20-25 MUSD i omsetning i USA vil nås (selv om en ikke vil se store effekter av Surveillance i 2020), men for min del er det vel så interessant å høre om at en også etter 2020 vil se en fortsatt akselerende vekst, hvor Surveillance vil være det viktigste markedet. I tillegg poengterer han at det vil være realistisk for PHO å oppnå en markedsandel i USA opp mot 30 % (i et marked på 15 mrd årlig), det tilsier en 60 dobling av omsetningen i 2018... Dette er faktisk enda villere enn Focuss har lagt til grunn i sine regnestykker - og selv om det kan være uenigheter om 20 % markedsandel tilsier en kurs på kr 1900, snakker vi i alle fall om en kurs hinsides dagens kr 39 om det vil inntreffe. Jeg skjønner godt at han derfor avsluttet med å si ar vi har en veldig veldig positiv fremtid.

En må bare erkjenne at interessen for PHO her i Norge og på Oslo børs er liten (nesten ingen omsetning) - og når hovedfokuset til PHO nå er USA, og det meste av aktiviteten skjer der borte, hvor Schneider vil ha/ allerede har hatt flere investorpresentasjoner, ser jeg med stor interesse på det Schneider svarte rundt det å gjøre PHO mer tilgjengelig for investorer i USA.

Jeg er aksjonær i PHO - så det er viktig at dere tar det med i betraktning når dere leser mine innspill. Sjekk ut og gjør deres egne vurderinger!:)

Jøss.
Enkelte ganger blir man målløs.
Jeg har rett og slett ingen passende, eller upassende kommentar.....og DET er nokså sjeldent .
Det nærmeste jeg kommer på er «mot dåpskapen kjemper selv gudene forgjeves»....eller noe slik.

Jeg trodde jeg hadde sett mye i løpet av 20 år innom HO....men må erkjenne at nye «høydare» stadig dukker opp.
focuss
14.03.2019 kl 22:02 538

1 krone per aksje i utbytte vil tømme kassa med 21,8 millioner. Er det noen som tror at det har noe som helst betydning for selskapets videre vekst? Neppe. Dersom noen skulle tro det så bør Egberts forklare hvorfor og pissprat bør lukes bort. Dagens kassebeholdning muliggjør å operere 10 år med dagens negative EBITDA.
focuss
14.03.2019 kl 22:05 532

DTT
Din evne til å komme med vrøvl uten et eneste argument er imponerende. For de som blir imponert av slikt.
14.03.2019 kl 22:10 522

Skulle akkurat til å si det, sjekket noen av innleggene hans på pho trådene i 2018 og jaggu kan en bli målløs.
Finnes nok knapt en annen skribent i HO sin historie som har klart å slenge så mye dritt og vrøvl som DTT. Har enda ikke klart å finne et eneste innlegg med noe fornuftig innhold i. At noen kan sitte her i 20 år på den måten er intet mindre enn skremmende!
focuss
14.03.2019 kl 22:12 469

Andy
Det viser hvor skadelig det kan være å være en mislykket investor.

What happened to Elvoquest and Riischio? They have disappeared.