PHO sin CEO guider: I see a very very positive future

focuss
PHO 14.03.2019 kl 11:37 17478

"I see a very very positive future" sier PHO`s nye amerikanske CEO. Når han sier dette så er det fordi han vet hva BLC Cysview gjør for pasienter og han kjenner det amerikanske markedet. Han vet også at markedet for Cysview i USA er enormt , hele 15 milliarder kroner. Han vet selvfølgelig også at en beskjeden markedsandel på 20% vil medføre Cysview salg i USA på 3 milliarder kroner. Han vet også at det meste av veksten fremover vil komme av økende produktivitet etterhvert som selgere får erfaring og markedene modnes. Og han vet at pasient organisasjonen BCAN har gjort studier som viser at 99% av pasientene som er informert om BLCC vil til behandlingssteder som har denne teknologien.

Ikke minst så vet han at Investor markedet på OSE ikke forstår å prise selskapet slik det bør. Derfor ser han det som en av sine oppgaver for 2019 er å gjøre PHO mer tilgjengelig for amerikanske investorer. For investormiljøet på OSE ser ikke det samme som Schneider gjør. Analytikere her tror at PHO driver med kliniske studier innen dermatologi. Mer missforstått kan ikke et selskap bli.
Redigert 14.03.2019 kl 11:39 Du må logge inn for å svare
focuss
17.03.2019 kl 11:23 1921

Og guidingen til PHO skal da altså baseres på å gjette på hvor mange nye pasienter disse nye kundene vil få og hvor raskt det vil komme. Selvfølgelig helt håpløst. Men ikke så håpløst å tenke at en bedre behandling på to timer er bedre enn en dårligere behandling på 4 dager.
Redigert 17.03.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
rockpus
17.03.2019 kl 11:24 1913

focuss

"Så legger altså PHO til grunn at nye investeringer ikke fører til økte inntekter før 2021. Det synes som at markedet tror på det. Det gjør ikke jeg."

Skjønner du at for mange investorer er det vanskelig å tro på dine kalkyler når ikke en gang selskapets egen ledelse tror på dem?
Det vanlige er jo motsatt, nemlig at ledelsen er mer optimistisk enn kritiske investorer!
Som følge av de tilbakeholdne signaler fra ledelsen i PHO, vil det bli vanskelig å få et løft i kursen når kvartal etter kvartal viser røde tall.
Ser for meg de typiske oppslag i Hegnar: "Fortsatt underskudd for Photocure".
focuss
17.03.2019 kl 11:27 1911

rockpus
Hvilke av mine kalkyler er det ledelsen ikke tror på? At ledelsen ønsker å senke forventninger ser jeg som helt normalt for en god ledelse. F/V<1
Redigert 17.03.2019 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
bravi
17.03.2019 kl 11:28 1902

Tror det er like gode muligheter for pen avkastning i Pho som i et annet selskap på OB. MEN det kunne for aksjonærene ha blitt så MYE bedre hvis selskapet hadde fokusert på å vist overskudd i stedet for økende satsning med usikkert resultat og KANSKJE overskudd en gang langt frem i tid.
focuss
17.03.2019 kl 11:35 1884

bravi
Tror nok aksjonærene i PHO er tjent med å bli sett på av FDA og Medicare som en seriøs aktør. Regner med at de helst hadde sett at PHO ikke bare giret opp for å betjene 300 nye kunder innenfor MSA, men at de giret opp til også betjene det 60% av markedet som ligger utenfor MSA. Forresten så er det noe uklart for meg om en del av nye investeringer også går utenfor MSA. Ville trenge en bekreftelse på det.
bravi
17.03.2019 kl 11:37 1868

focuss er uenig med deg i dette, også markedet ser forskjell på kostnader og investeringer.
De store investeringene er regulatorisk godkjenninger osv. og frem til refusjoner, de skal være tatt allerede i US for Cysview.
For den store opptrappingen som foregår nå er investeringene kun stillingsannonser, sign-on fee's, PC-er og mobil telefoner etc. Alle investeringer utover slikt går over til å bli permanente kostnader. Det er her problemet oppstår, de daglige kostnadene blir høyere og høyere.
rockpus
17.03.2019 kl 11:38 1860

"Hvilke av mine kalkyler er det ledelsen ikke tror på?"

Har ikke du forfektet at selskapet vil gå med blå tall lenge før det ledelsen mener??

"At ledelsen ønsker å senke forventninger ser jeg som helt normalt for en god ledelse"

Mener å ha lest mange innlegg fra din side der du kritiserte den tidligere ledelse for lave ambisjoner og forventninger?
rockpus
17.03.2019 kl 11:42 1856

bravi

"De eneste som ikke får være med på festen er aksjonærene som blir sittende igjen å bite i nettingen. "

Vet ikke om noen andre som i samme grad som deg signaliserer en ekstrem pessimisme til egne investeringer. Det gjelder jo slik du skriver om PCIB også. Jeg hadde i alle fall ikke investert i selskaper som jeg hadde hatt like liten tro på som det du har.
focuss
17.03.2019 kl 11:47 1846

Til Facebook seansen så sendte jeg inn en ganske omfattende beskrivelse av historien rundt terapeutisk effekt med oppfølgende spørsmål. Det gledet meg at Schneider for første gang tok terapeutisk effekt i sin munn. Ikke bare det men også at dette vel var kanskje det eneste de vil se litt på av videre utvikling fremover.
Hestdahl valgte å ikke si et ord om det og virket lettere forvirret overrasket når jeg tok det opp med ham. Akkurat som om dette var noe vi ikke skulle vite noe om. Det ligger noe krutt her. Pre-kliniske forsøk viser at Cysview med dramatisk effekt så drepes kreftceller og kan være en viktig årsak til økt recurrence. Kreftmedisin prises gjerne med 10000 usd/mnd DOR. Cysview kan gi 10-12 måneder.

Focuss, har du vurdert å kontakte Schneider og spørre om terraputisk effekt?
Her må vi aksjonærer ta grep for å ivarete våre interesser.

Bravi
Jeg skulle gjerne kjent til oppskriften der et selskap kan begynne å dekke det tilgjengelige markedet og gå med overskudd, selv om markedsadgangen krever investering i materiell, infrastruktur, markedsføring, opplæring og personell. I min veden vil ethvert slikt selskap leve på aksjonærenes velvillighet, oppsparte midler eller gjennom låneopptak inntil inntekstkurven passerer utgiftskurven et eller annet sted inn i fremtiden. Hvor stor delta T vil bli er avhengig av hvor bratt inntekskurven er i forhold til utgiftskurven. Men normalt sett vil inntekstkurven stige brattere og brattere dess lengre tid det går og utgiftskurven begynne å flate ut etter som tiden går. Men je har vel aldri vært borti et tilfelle er inntekskurven starter høyere enn utgiftskurven i et nytt selskap.

Vi så allerede i 2018 at inntektene steg raskere enn utgiftene til PHO. Det forteller meg at selskapet er i en sunn utviklingsfase og at det kun er et tidsspørsmål før selskapet går i pluss. Og med en akselererende utplassering av scope, så er det grunn til å tro at plussiden også vil få en akselererende utvikling i årene som kommer.

Mennkjøre vene, det er lov til å være skeptisk. Men se nå ihvertfall fremover og ikke bakover.
pafo
17.03.2019 kl 12:35 1784

Trur ikke vi bør tenke på noe mer forskning på cysview, nær patentet går ut. Det kan koste mer en det smaker.
focuss
17.03.2019 kl 12:39 1779

fjellmann1
Nei har egentlig ikke det. Jeg har inntrykk av at PHO ikke ønsker oppmerksomhet rundt saken av en grunn jeg ikke kjenner. Samtidig har de publisert det på en urologi konferanse. Når PHO startet sine kliniske studier så mener jeg det var en diskusjon om de skulle gå for terapeutisk eller diagnostiskgodkjennelse og valgte det siste. Så de har lenge hatt tro på terapeutisk effekt. Så har de altså i ettertid gått ett skritt tilbake og studert BLCC sin effekt på kreft cellekulturer pre-klinisk. Og forsøkene viser altså som de skriver i presentasjonen til urologi konferanse at "BLCC dreper kreftceller med en dramatisk effekt" Når de presenterer i urology journal så er det ikke fagmiljøet de ønsker å holde en lav profil for så da er det vel kanskje aksjonærene. Kanskje jeg kontakter dem om dette for å skjønne litt mer av hva de tenker. Dette var imidlertid det første Schneider nevnte på FB konferansen. Har prøvd å tenke litt på hvordan de burde forholde seg til dette strategisk, men kjenner for lite til problemstillingen til å få noe ut av tenkningen.
focuss
17.03.2019 kl 12:54 1761

rockpus
Det er riktig at jeg kritiserte den tidligere ledelsen for guidingen. Dette fordi den guidingen så jeg som mindre verdifull enn ingen guiding.
For meg ser det ut som vi kan gå i pluss i 2019 dersom vi skal holde kurs mot guidingen i 2020. Ja at en ny leder ikke ønsker å love markedet mer enn han tror han kan levere ser jeg ikke som rart, tvert i mot både klokt og normalt.
rockpus
17.03.2019 kl 13:08 1719

focuss

"Ja at en ny leder ikke ønsker å love markedet mer enn han tror han kan levere ser jeg ikke som rart, tvert i mot både klokt og normalt."

Det er ikke så lenge siden du reagerte svært negativt på at selskapet ikke ville legge opp til litt overskudd på et tidligere stadium?
focuss
17.03.2019 kl 13:34 1687

Rockpus
Nei da skal du bare tilbake til Q4 da ble jeg skuffet over at de hadde lovet overskudd i 2019 og gikk bort fra det på Q4. Skuffelsen som kom er som resultat av en leder som guider mer enn hva som kan holdes. Dahl burde visst at det ville komme mange nye kunder i 2019 som trengte betjening som følge av godkjennelse i polikinisk behandling. Burde egentlig forstått det selv også til tross for Dahls uttalelse. Regnskapsfolk har mer kompetanse bakover enn fremover.
bravi
17.03.2019 kl 13:35 1687

Londonmannen, enig i det du sier men det var ikke poenget her . Problemet i dette caset er at ingen tror at selskapet med sin satsning greier å levere varene (drifte med overskudd), det viser aksjekursen klart og tydelig. Da må selskapet bevise at de kan levere plussresultater før de pådrar seg mere utgifter. I et administrasjons styrt selskap med penger i kassa er det ofte slik at de ikke har noen begrensninger med å bruke andres penger.

Videre fremstilles utgiftene som om det er engangs investeringer, det blir feil, det aller meste blir permanente kostnader. F.eks at man driver opplæring av selgere så skal de ha lønn i opplærings perioden og kanskje enda høyere lønn + div. etterpå. Da kan man si at lønn i opplærings perioden er en investering mens lønna etterpå blir en permanent kostnad. Jeg klarer ikke se hvilke investeringer av betydning som skal gjøres nå som ikke blir en daglig utgift etterpå.


focuss
17.03.2019 kl 14:07 1648

Bravi
De kaller det investeringer fordi det skal føre til lønnsomt økt salg, og ikke en økt kostnad av eksisterende salg.

For oljeselskap i nordsjøen så kommer de hele tiden opp i problemstillinger som er slik at de må velge mellom det som er best for eierne og det som myndighetene vil. Velger oljeselskapene feil så har de ingen fremtid på norsk sokkel.
m73102
17.03.2019 kl 15:03 1588

Thepower - det er trist og leit at du er nødt til å falle ned på et så lavt nivå at du, i stedet for å diskutere PHO og de fundamentale forholdene, er nødt til å komme med personsjikanering. Du har i alle fall overbevist meg med de siste 100 innleggene at du ikke kjenner PHO - og kun er en nervøs liten guttungen - og som samtidig forsøker å være en "storgutt" som skjule sin manglende kunnskap med å latterliggjøre andre på HO, herunder kaller oss for smånisser. Når det kommer fra deg anser jeg det for å være en hedersbetegnelse. Jeg vil påstå at det er mye mer latterlig av en som før Q4 hadde en klar formening om hvordan kursen ville utvikle seg (ref din guiding) etter Q4 - og som samtidig velger å sitte med aksjene. Det som er enda mer utrolig - og som viser at du egentlig ikke har peiling på det du holder på med - er å fortelle i forkant at du skal selge 37000 aksjer, som på den tiden utgjorde litt under dagsvolumet... Det er faktisk direkte pinlig å lese den dritten du kommer med - voks opp og begynn i stedet med å sette deg inn i det som skjer i PHO, og diskuter det fundamentale/risikoen mv. Logikken og argumentasjonen din er på nivå tilsvarende at siden en sten faller når en slipper den fra et fly - og Mona også vil falle - så er Mona en sten.

Du som latterliggjør oss fordi vi ikke vet hva begrepet kostnad er - samtidig som at du selv ikke har peiling på driftsmarginen PHO har pr kit... Du og flere er bekymret for at kostnadsnivået vil overstige inntektene til PHO - har dere forstått hvilken fase PHO er i, og hva de ønsker å oppnå? For å gjøre bildet noe enklere for deg - PHO har i dag i det totale markedet de har tilgang til en markedsandel på noe under 0.5 %. La oss for enkelthetsskyld si at det utgjør 1 butikk. De ønsker nå å øke virksomheten - starte opp flere butikker - og i basert på markedet PHO nå har tilgang til mener CEO at det vil være realistisk å utvide til 60 butikker. For å gjøre det er de nødt til å øke kostnadene, slik at de kan betjene flere butikker. Det medfører at de i dag vil øke kostnadsnivå som tilsier å drive f.eks 10 butikker - samtidig har de ennå inntekter fra kun 1 butikk, ref det Schneider har sagt i forhold til tiden det tar frem tik et scope er i bruk (6-12 mnd). Likevel vil PHO i denne perioden gå marginalt i underskudd - og klarer å rigge for en ytterligere vekst uten behov for emisjoner og lån. Det er etter mitt syn helt unikt - og jeg er helt uenig med de som hevder at PHO ikke ivaretar aksjonærene ved at de nå helt i startfasen av kommersialiseringen/lanseringen, etter at alle brikkene er på plass (tilgang til Surveillance/refusjonsordninger på plass mv), er villig til å satse på en økt ekspandering for å skape et mye større overskudd senere. Jeg er ikke i tvil om at PHO fint kunne kuttet i kostnadene og drevet den ene butikken med overskudd - men da ville jeg mye heller investert i et annet selskap.

Kan vi ikke heller fremover gjøre et forsøk på å holde et saklig nivå på diskusjonene - diskutere sak i stedet for person? Jeg er uenig med flere av skribentene - også Focuss- men jeg mener likevel ikke at han eller dere andre bør hentes av folk med hvite frakker... Skribenter som er nødt til å kommentere person i stedet for sak - og som også fremhever hvor mange aksjer en har og hvor mye en har tjent - har null respekt og er helt meningsløst på et anonymisert forum og underbygger bare at en ikke har grunnlag for å kunne ta de dype fundamentale/faglige diskusjonene.

For ordens skyld thepower - i min verden driver du med dine antall aksjer og påståtte gevinster i smågutteligaen, og jeg er allerede veldig rik. Det er like troverdig som alt annet du hevder?

m73102
Meget godt beskrevet! Og det er når diss 9 nye butikkene begynner å levere overskudd vi vil se den berømte ketchupeffekten.
Og det var jo poenget Dan forsøkte å fortelle oss; hva ønsker aksjonærene av å investere en dollar og få igjen fem, eller doble innsatsen til to dollar og øke gevinsten til tyve. Valget burde være enkelt, så lenge satsingen skjer innfor rammer av hva selskapet kan tåle. Men nettopp derfor fokuseres nå satsingen til det amerikanske markedet mens Asia settes på hold. Fornuftig og klokt etter mitt ringe syn.
liang
17.03.2019 kl 15:45 1555

Investorene lever vist i nuet krydret lett med forutbestemt handlingsmønster.

Sies ordet-- negativt resultat, så skal kursen ned okke som.
Sies ordet--forsinkelse ,...................
osv

Det ser ut for at fornuft ikke er rådende men derimot gjentatt handlingsmønster som med stor sansynlighet slår inn da dette skjer nesten hver gang.

Noe dritt når du er posisjonert men en gave til investorene med frrie midler.

PHO må jo være en soleklar kandidat på dette stadiet.

Kontanter er konge
(må lære meg å ikke sitte 100% med kapitalen investert men ha noen frie midler klar for det kommer stadig vekk utrolige sjanser.
mofi1
17.03.2019 kl 18:07 1442

Bra, Bravi, dette aksentuerer kontrasten mellom virkeligheten og 4 og 5 sifrede kursmål, som jo florerer som udiskutable sannheter!
TAAS
17.03.2019 kl 18:07 1443

- Hvorfor er folk dumme som ikke ser forskjell på investering og kostnad? Hva er da en investeringskostnad? Hva med faste og variable kostnader?

-Hvis kostnadene øker 30% og inntektene 100% så vil inntektene etter hvert overstige kostnadene i PHO. Ingenting er sikkert men mitt utgangspunkt er at det skjer i slutten av 19 eller starten av 20.

- Kursen vil stige på stigende omsetning. Et lite overskudd over tid vil gi grunnlag for å regne PE. Da vil mange her komme på tanken at selskapet er for dyrt som har høy PE. Det er bedre for både oss og selskapet at det gjøres som de guider. Da vil nettoresultat stige rakere etterpå. Kursmål ligger gjerne ett år foran slik at dette skal markedet begynne å prise inn sakte og rolig fra nå.

Det er litt av utgangspunktet for mitt kjøp av en langsiktig post nå.

Redigert 17.03.2019 kl 18:12 Du må logge inn for å svare
m73102
17.03.2019 kl 18:45 1396

Bravi - din påstand er således at PHO nå rigger til en organisasjon hvor salget av Cysiew blir for lite, og at de trenger andre produkter å selge, og at det må satses mer og dermed kommer det en emisjon. Greit - det må du selvfølgelig få lov til å mene. Jeg har derimot en annen oppfatning - og legger ikke like stor vekt på historikken som det du gjør, og mener at PHO i dag som følge av refusjon i TUTBT fra 2018, tilgang til Surveillance i 2018, full refusjon (Surveillance) fra 2019 er revolusjonerende og sentrale brikker for at PHO kan sette i gang en fullverdig kommersialisering i USA. Jeg har videre også forklart hvorfor jeg mener at PHO er i en unik situasjon ved at de klarer å gjennomføre ekspanderingen ved å skyte inn overskuddet (fra butikk 1) til videre vekst - og som selskapet sier er full finansiert til å klare dette (uten emisjon/lån) - og når vi også en markedsandel som er i nærheten av det Schneider mener er realistisk (30 %), er jeg overbevist om at PHO vil se store overskudd. Men her er vi uenig - og du har tydeligvis lite tiltro til det fremtidsbilde Schneider gir uttrykk for.

Det som jeg ikke klarer å skjønne når jeg leser dine tanker/påstander om hva som vil skje fremover - er at du fortsatt ønsker å være aksjonær i PHO? Du kan ikke seriøst være investor i dette selskapet med det bildet du tegner ovenfor??
SørenE
17.03.2019 kl 18:59 1378

Hej Norge

Til Behandling af Bladder Cancer render hospitaler i US tør i hele 2019 for emunterapi som har være brugt i 40 år -- kun 1 supplier i hele US !!!!!!!!!!!
Kan det betyde noget for Photocure -- de har da noget at byde på som virker -- er det nu Photucure skal slå ekstra til, ved The Mann at det står slige til i US ??

https://www.medscape.com/viewarticle/910407

Uddrag fra artikel:
2.Intravesical chemotherapy should be used as the first-line option for patients with intermediate-risk NMIBC. Patients with recurrent/multifocal low-grade Ta lesions who require intravesical therapy should receive intravesical chemotherapy such as mitomycin, gemcitabine, epirubicin, or docetaxel instead of BCG.


3.If BCG would be administered as second-line therapy for patients with intermediate-risk NMIBC, an alternative intravesical chemotherapy should be used rather than BCG during periods of BCG shortage.


4.Patients with high-risk NMIBC and patients with high-grade T1 and CIS who are receiving induction therapy should be prioritized for use of full-strength BCG. If not available, these patients and other high-risk patients should be given a reduced 1/2 to 1/3 dose, if feasible.


Dansken
Stadig optimistisk
Redigert 17.03.2019 kl 19:24 Du må logge inn for å svare

Har du gjort deg noen tanker om hva resultatet ville blitt/ vil bli, dersom Schneider skulle uttale noe i retning av at det er tvilsomt om kontantbeholdningen dekker usa-satsingen. Eller kanskje at det ikke er noen garanti for at det holder....

Hvilket valg har han egentlig i denne situasjonen?
17.03.2019 kl 19:00 1386

Så flott å se at enda en skribent synes det er helt greit å poste usannheter som facts!
TAAS
17.03.2019 kl 19:12 1376


Ang. flere produkter å selge. Derfor jeg for en del tid siden forslo at NANO kunne bruke samme salgsorganisasjon når de får produkt ferdig til salg. Vi skal ha felles styreformann og da NANO har ferdig produkt har PHO kommet så langt at de kan redusere trykket i markedet.
Kommer sikkert ikke til å skje men det går sikkert an å samarbeide over selskapsgrensene selv om klinikkene og målgruppen er forskjellige.

Drømmer om et solid norsk farma-selskap som kan være navet i den videre utviklingen i Norge.
m73102
17.03.2019 kl 19:29 1351

Han har i likhet med andre valget om å fortelle sannheten. Schneider har sagt klart fra at de er fullfinansiert til å klare denne satsningen - og basert på kontantbeholdningen, guidingen om fremtidig omsetning, hvordan kostnadene så langt har utviklet seg og at de i all hovedsak bruker overskuddet til å skyte inn i fremtidig ekspandering - har jeg ingen grunn til å tvile på dette pr i dag. Det er nettopp dette som etter mitt syn gjør at PHO er i en unik situasjon.

Du som også er veldig opptatt av historikken må i alle fall være overbevist om at det ikke vil komme en emisjon...!

Ref NEL - de er også i en ekspansjonsfase hvor det årøig er minst en emisjon - og kursen likevel stiger. Jeg har aldri hørt Løkke sagt på Q presentasjonene at NEL var fullfinansiert til å klare ekspanderingen.

Et poeng her er at noen av de beste selgerne hadde fått jobb i administrasjonen. Disse jobbene har Schneider flyttet til salg.
Administrasjon er redusert med 7 personer fra 16 til 9 i USA. I tillegg har de ansatt tre nye selgere.
Totalt 10 flere selgere og 7 av disse var tidligere de beste selgerene. Dette må jo bli bra!
Og hvor mye tror dere utgiftene øker med å ansette tre nye personer? Dette overdramatiserer dere i mine øyne.
bravi
17.03.2019 kl 20:24 1293

m73102, helt greit at du har tro på Schneider. Problemet er at det har dessverre ikke markedet med den underskudds historikken som Pho har å vise til, det var derfor kursen ble sendt nedover etter Q4. Jeg har ikke påstått at den økede satsningen til Schneider nødvendigvis er feil men mener Photocure først må konsolidere og vise positive tall et par kvartaler før de kan trykke til for fullt. Pga. den håpløse historikken trenger markedet å se positive tall fra Photocure helst i 2019 ikke kanskje i et kvartal langt ut i 2020. Tror det er mange som ikke er overbevist om at Pho faktisk er i stand til å levere positive resultater før de ser det. Hittil har selskapet virket helt allergisk mot blå tall. For aksjemarkedet virker ikke økende markedsandel alene å være nok.
focuss
17.03.2019 kl 20:31 1273

For 40-50 kr i aksjekurs siden mistet jeg troen på ledelsen i Nano, tok konsekvensen av det og solgte til tross for massiv haussing av de som mente seg så kompetente.

For et par år siden solgte jeg PCIB med 500% gevinst fordi jeg mistet troen på ledelsen og HO ekspertisen der.

For meg har de salgene vært gull verdt og jeg anbefaler alle andre som ikke har tro på selskapet de har satset på å gjøre det samme. Da har de nemlig bare seg selv å skylde på om de ikke lykkes.

Å miste troen på PHO er jeg ikke i nærheten av og ser absolutt ingen grunn til det. Har forøvrig kjøpt en del Nano igjen på lavt 40 tall, men uten at det har gått utover min satsing i PHO som er fem ganger så stor. Å være investert i noen man ikke har tro på, eller til og med ikke er entusiastisk til, må være noe for amatører og ikke noe for de som stoler på egen vurderingsevne. Stoler man ikke på seg selv, hvem i all verden skal man da stole på?
focuss
17.03.2019 kl 20:41 1265

Skal PHO på noe tidspunkt gjøre en emisjon må det være av en helt annen grunn enn det noen kan se i dag. Skulle det dukke opp en oppkjøpsmulighet av et selskap med stor synergi så er det noe annet. Da vil i tilfelle være en emisjon som aksjonærene vil tjene på og som et skritt på vegen til å bygge PHO til noe mye større enn hva vi ser i dag. PHO har all verdens mulighet til å komme i en attraktiv situasjon i så måte. Det er naturlig for et selskap i den posisjonen PHO er til å tenke vekst også utenfor ren organisk vekst. Bredere produktportefølje rettferdiggjør høyere P/E grunnet redusert risiko.
m73102
17.03.2019 kl 20:54 1249

Bravi - det er nettopp det du poengterer her som etter mitt syn gjør PHO til et av de mest spennende investeringsobjektene på OSE, nettopp det at markedet ikke har tatt inn over seg alt det som har skjedd i 2018/2019, ikke har tiltro til det som er sagt fra CEO og henger seg veldig opp i historikken. Hvordan skal du ellers tjene penger på børs dersom en ikke klarer å være i forkant (både når det gjelder kjøp og salg) av kursutviklingen? Men her må en selvfølgelig selv finne ut om en mener kr 39.5 er en smart investering - eller om en bør selge. Jeg har gjort mine vurderinger - og handler aksjer på 30 tallet - og har aldri lagt skjul på at jeg synes PHO har et enormt potensiale og kan bli en blockbuster - og basert på de siste uttalelsene til Schneider fra Q&A, har jeg blitt enda sikrere, samt har ingen grunn til å mistro Schneider at de valgene som nå er gjort ikke er til det beste for meg som aksjonær. Samtidig synes jeg det han sier ift tidsperspektivet og hvordan omsetningsveksten ser ut til å utvikle seg virker meget fornuftig. Men her må en selv som nevnt finne ut hvilket tidspunkt en selv ønsker å ev investere/selge. Det som jeg derimot reagerer på ift noen av dine uttalelser er at når du er så skeptisk/tvilsom til fremtiden til PHO, hvilket du er i din fulle rett, så skjønner jeg virkelig ikke hvorfor du ønsker å investere i PHO.

Til orientering, som et eksempel, lå NEL fortsatt lenge rundt kr 3.2 selv etter at den store Nikola kontrakten ble børsmeldt. Det tok lenge før markedet reagerte på den - og NEL har hatt store underskudd og aldri gått med overskudd, hatt mange emosjoner, omsatte i 2018 for litt over 400 mill - likevel ligger kursen nå på nesten kr 6 og verdsetter NEL til 6- 7 mrd(?). Jeg er overbevist om at dersom PHO fortsetter den akselerende veksten i 2019 - og får en kraftigere vekst enn i 2018 som Schneider har gitt uttrykk for - og vi ser at PHO er på vei til å nå guidingen for 2020 - vil kursen stige selv om PHO ennå ikke viser overskudd i 2019. I fasen PHO er i nå er det etter mitt syn mye viktigere at vi ser en fortsatt vekst enn at selskapet så tidlig i kommersialiseringsfasen får et lite overskudd. Men det er bare min oppfatning - som aksjonær i PHO.


Mofi1
Jeg har så langt til gode å se 4 og 5 sifrede kursmål. Det jeg har sett er regnestykker som gitt visse forutsetninger beregner kurspotensialet dersom man legger f.eks en PE på 20 til grunn. Men dette er altså kurspotensiale gitt at selskapet oppnår visse markedsandeler i USA og at selskapet har kostnader som er så og så store.

Det synes dessverre at alt fir mange ikke evner å skille mellom et kursmål og et kurspotensiale. Forskjellen er etter min mening rimelig enkel. Man kan sette et kursmål på kr X innen et gitt tidspunkt, f.eks. Innen 31 DES 2020. Mens et kurspotensiale ikke er tidsfastsatt men beregnet ut fra en antatt markedsandel. Det sier seg selv at kurspotensialet er en variabel som vil variere avhengig av hvilke markedsandel man legger seg på og hvilke PE man mener markedet er villlig å prise selskapet etter. Men dersom man ikke er enig i kurspotensialet må det kunne begrunnes med hva man er uenig i; kostnadene, PE størrelsen eller markedsandelen.

Men det blir håpløst å diskutere dette med skribenter som ikke evner å skille mellom begrepene kursmål og kurspotensiale.

Jeg skulle gjerne sett referanse til noen som opererer med 4 og 5 sifrede kursmål.

Et kurspotensiale kan ikke diskuteres, ettersom det fremkommer som et svar basert på verdien man seter på PE, kostnader og markedsandel( andel av totalt antall forventede undersøkelser innen et gitt marked). Det man derimot kan diskutere er hvilke størrelse man bør benytte på OE, hvor høy markedsandel man kan regne med å oppnå og hvilke kostnader selskapet vil få. Men her vil nok meningene være mange og tildels sprike vildsomt. Men da må den enkelte gjøre seg opp en mening om hvor store tall man er villig å benytte.

Dette er ikke så komplisert. Når du har bestemt deg fir verdiene gjør matematikken resten. Men svaret du får ut er altså ikke et kursmål, men det du mener kurspotensialet kan være.
focuss
17.03.2019 kl 21:00 1232

Er selskapet flink til å selge inn seg selv til markedet på en god måte? Nei jeg synes ikke det, men regner med det kommer etterhvert som Schneider blir varmere i trøya. Foreløpig så er det andre som er mye flinkere til å selge inn Photocure enn hva ledelsen er. Jeg tenker da på det store antall fag artikler fra urologi bransjen selv ikke minst i USA. Også sykehus som har BLCC og måten de selger inn teknologien for å tiltrekke pasienter. Tviler på om store deler av markedet søker informasjon der. Jeg synes Photucure kunne vært flinkere til å vise aksjemarkedet størrelsen på det markedet de nå er i gang med å penetrere. De burde også vært flinkere til å beskrive effekten av deres teknologi til aksjemarkedet og hva ekspertisen mener om teknologien. Besparelsen for Medicare etc bør frem i lyset og en rekke slike ting. Dahls presentasjon burde kappes 75 % og tiden burde blitt brukt til å demonstrere hva teknologien faktisk kan oppnå.

For eksempel hvor mange fikk med seg fra Q4 at de hadde fått 300 nye kunder i MSA og ikke minst hvorfor de hadde fått det og hva det betyr for PHO på kort sikt?
focuss
17.03.2019 kl 21:13 1211

LM
Jeg tror vi må ta inn over oss at her på dette forumet finnes det en del folk som mangler den mest elementære lærdom fra aksjemarkedet. Noe av disse har endog vært i markedet i mange år. Åpenbart så er det noen som tror at dersom man beregner potensialet til PHO til si 2000 kr og skriver det her. Så er det noen som tenker: Fy f...... 2000 kroner så selges den til 40!!!!! Så tror de at aksjen er verdt 2000 nå og blir fryktelig skuffet hvis kursen fortsatt står i 40 dagen etter. Jeg tror at noen markedsaktører på forumet ikke kan undervurderes nok. Ser ikke helt hvordan håndtere det på en meningsfylt måte.
Redigert 17.03.2019 kl 21:14 Du må logge inn for å svare
focuss
17.03.2019 kl 21:29 1193

DTT
Du spør hvilke valg han har i den situasjonen? En seriøs proff leder har kun ett valg og det er fakta.
thepower
17.03.2019 kl 22:37 1133

We will pass 2000kr pr share within 2345

SOC MSA and no costs. Margin per kit is x^6÷2/€65

PHO is a big yawn these days. No action, just geeks playing for pennies.

Adios Amigos, I'm going to play with the big boys over in the oil and shipping sectors

A man of my ability is wasting his time on pharma geeks. Happy hunting suckers, until we meet again

Husk, vi skal bli så rik
Redigert 17.03.2019 kl 22:38 Du må logge inn for å svare