PHO - Antall potensielle refusjoner i USA


Viser til at det ble kalkulert tall for 2015 på det gamle forumet. Nå er 2016-tallene klare og de ser slik ut:

CPT-kode 52204 - 36.566 prosedyrer
CPT-kode 52214 - 21.914 prosedyrer
CPT-kode 52224 - 48.154 prosedyrer
Med økt refusjon: 106.634 prosedyrer

CPT-kode 52234 - 32.831 prosedyrer
CPT-kode 52235 - 36.681 prosedyrer
CPT-kode 52240 - 24.578 prosedyrer
Uten økt refusjon: 94.090

Vi ser at Medicare i 2016 dekket 106.634 av prosedyrene som nå har fått nye behandlingskoder med økt refusjon ved bruk av Cysview. Merk at dette tallet bare gjelder prosedyrene som gir sykehusene refusjon fra Medicare og ikke prosedyrer som dekkes fra pasientene selv og forsikringsselskapene.

Link til databasene:
https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Downloadable-Public-Use-Files/Part-B-National-Summary-Data-File/Overview.html
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
focuss
10.11.2017 kl 08:54 3360

Takk OleK
Det underbygger mitt kursmål på 1900.
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
Ebit
11.11.2017 kl 00:48 3240

Tror det er lurt å ha innlegget til Sørlendingen etter Q3 i friskt minne. Alt er tilsynelatende så rosenrødt, som Hestdal vil ha det til. Vi har sett det før.
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
focuss
11.11.2017 kl 10:06 3189

Hva sa sørlendingen da. Han kan da ikke mene at Hestdal guider høyt. Her er det heller belte og bukseseler slik jeg ser det.
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
gruk
11.11.2017 kl 13:11 3094

Hva tror du fortjenestemarginen er for pho ?
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
Ebit
11.11.2017 kl 17:22 3111

Det gjelder å følge med focuss:
Her har du innlegget til Sorlendingen:

Innlegg av: Sorlendingen (08.11.17 22:38 ), lest 1144 ganger
Ticker: PHO
Refleksjoner rundt Q3 presentasjonen
Må innrømme at jeg nok en gang ble skuffet over å høre på presentasjonen til Pho. Det har dessverre etter hvert blitt en vane. En av de få gangene de siste årene jeg har blitt positivt overrasket var i forbindelse med Q3 presentasjonen i 2016 hvor det stod i presentasjonen at de holdt på med due diligence både for Cevira og Visonac (tror faktisk ikke de sa noe om dette før de ble spurt under Q&A – i ettertid har jeg skjønt hvorfor). Dette, sammen med uttalelser om at Cevira hadde blockbuster potensiale og at selskapet var sikker på verdien av produktene gjorde at jeg forventet at de ville komme en eller to avtaler, noe det som kjent ikke gjorde.

Guidelines for behandling av blærekreft har blitt oppdatert i USA. Cysview fikk den beste guidingen som normalt gis. Dette sammen med mange publikasjoner som har bekreftet fordelene ved bruk av Cysview i forhold til standard behandling burde nå begynne å gi stort utslag i bruk av Cysview i USA, men så langt synes jeg ikke dette er tilfellet (selv om Pho rapporterer om en grei økning i unit salg i forhold til 2016).

Ser at mange på HO forventer en stor økning i salg på grunn av refusjon fra 1 januar 2018. Selv er jeg ikke så overbevist om dette. Grunnen er at 45% av befolkningen i USA allerede har forsikring som dekker ekstrautgiftene ved bruk av Cysview. Dette, sammen med nye guidelines og god dokumentasjon på fordelene ved bruk av Cysview burde etter mitt skjønn ha gjort at salget burde vært større i dag enn det det er. Noe av dette kan trolig forklares med at salgsstyrken i USA ikke har vært stor nok, men ikke alt. Når det gjelder manglende salgsapparat, må styret i Pho ta en stor del av skylden for dette. De har etter det jeg forstår ikke ønsket å satse tilstrekkelig verken i USA eller Norden, på tross av sterke anbefalinger fra ledelsen i selskapet om dette.

I dagens presentasjon har Pcib en foreløpig guiding om effekten av refusjonsordingen fra 2018. De guider en økning i omsetning i USA fra 15 millioner dollar i 2020 til 20-25 millioner dollar. Jeg tolker denne lille økningen som at de også er svært usikre på hvordan refusjonsordingen vil slå ut på salget.

Hva så med bruk av Cysview i oppfølgingsmarkedet. Dette markedet er som kjent 2-3 ganger større en operasjonsmarkedet. I Europa har Hexvix vært lovelig å bruke i dette markedet i flere år allerede. Ikke en gang så langt har Pcib sagt noe om hvordan salget går i dette segmentet. Trolig er grunnen at de fortsatt ikke selger mye i dette segmentet, noe som er svært merkelig når en vet at Hexvix har 70% av TURBT markedet i Danmark og at danske urologer derfor skulle har stor kunnskap om hvordan bruke produktet samt fordelene ved å bruke Hexvix. Det er derfor etter mitt skjønn ikke gitt at dette segmentet blir en stor suksess i USA på kort sikt.
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
focuss
11.11.2017 kl 20:57 3074

EBIT
Greit nok det Sørlendingen skriver. Det jeg registrerer er at han overser det som jeg mener er hovedpoenget og det er:

1) I sommer ble resultatet av fase3 studie for surveillance offentliggjort. Resultatet er rett og slett ekstreme. Med over 300 pasienter i de kliniske forsøkene så vises at 20 % av krefttilfellene ikke oppdages hvis ikke Cysview benyttes. Er konklusjonen signifikant. Om den er, P mindre enn 0,0001.

2) Hva har skjedd etter det? Sykehus som har Cysview reklamerer med det på sine hjemmesider. Fastleger henviser til sykehus med Cysview, og pasientorganisasjoner anbefaler pasienter å benytte sykehus med Cysview.

3) Medicare har innstilt på refusjon og FDA har vedtatt refusjon for TURBT og gitt prioritere review for Cysview for gjentatt bruk og surveillance.

Slik jeg ser det er Fase 3 studien en Game Changer og Company Maker. Alminnelig bondevett tilsier det.
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
Ebit
11.11.2017 kl 23:21 3051

Tiden vil vise focuss

Har fulgt aksjen i flere år, men har etterhvert helt mistet tilliten til den kommersielle vurderingsevnen til ledelsen.
Skulle de lykkes nå, er et omtrent en sensasjon. Derfor tror jeg det er viktig å ikke kaste vurderingen til sørlendingen i søpla
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare

Mann ska ikke være blind for at timingen i salgsinsatsen er uhyre vigtig. Mange penger i salgsinsats en spilt fordi man var for tidlig ute og markedsføre.
Tro ikke at leger er klogere eller mindre stresset end andre mennesker, de glemmer like så hurtigt, og med fare for at blive punket, så vil jeg hævde at egentlig salgsinnsats først ka begynne kort tid innen refusion er mulig.
Omvendt burde man tro at Cysview casen er så oplagt at salgsinsats næsten var overflødig. Det viser ligennde eksempler dog at den ikke er.
Men al logik burde tilsi at salget eksploderer etter 1. januar. Egentlig burde kursen på PHO også eksplodere nu, men det må vi jo sige langt fra er tilfældet. Samme ka man sige om slagsinnsats - for tidlig ute er spilte omkostninger.
Sagt på en annen måte så tror jeg at aksjonerer ikke er rasjonelle i deres utefra vurderinger av hva som ska gkøres.
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
focuss
12.11.2017 kl 11:20 2999

Ebit
Mitt liv som aksjonær i Photocure ble i første omgang svært kortvarig. Etter diskusjon med aksjonærer her på HO så lærte jeg at selskapet hadde null kommersiell kompetanse. Det verste var at aksjonærene jeg diskuterte med synes det var helt ok at de var avhengig av innleide konsulenter for å inngå avtaler med f.eks Ipsen. Basert på det solgte jeg meg ut prompte.
Siden har vi fått nytt styre, Business Development Manager og bygger egen salgsorganisasjon. Dette kombinert med Fase 3 studiet som jeg ser som en Company Maker, følte jeg at vi er på vei inn i en helt annen virkelighet.
Redigert 20.01.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare