For å få økt likviditet - mulig Nasdaq listing?


Et av flere skriftlige svar fra CEO (fra Facebook siden Photocure Investorer)

Q:Any Plans to register PHO on American Stock exchange

A: As mentioned in the presentation we are looking at how we might improve the liquidity and attract a larger US investor base. There are several options including a listing on a US board.

Er dette en god ide?

I expect the dollar to drop by 20% against the kroner over the next 2 years.

Kroner have been oversold for a looooooong time. When the oil price hits 100 again and the interest rates start rising the kroner will rise from the ashes.

Kanskje focuss kan komme med en veloverveid betraktning rundt oljepris og framtidig utvikling.
Han var tross alt oljeanalytiker.
Riktignok i sitt forrige liv, før han ble gjenfødt og kom inn som farmaekspert i dette livet. Det er litt av en kapasitet vi har med oss, skjønner dere.

Kanskje han husker noe fra før reinkarnasjonen, og således kan bidra med noe fornuftig vi kan gjøre nytte av.