paharmaco


når pharmaco ble opprett, ble det sendt ut en melding at nytt styre skal være på plass innen 4-6 uker. nå har det gått 4 uker og det gjenstår 2 uker hvis fristen skal overholdes, dvs det bør bli publisert 12 februar.
jeg lurer på hvor en kan få kjøpt og omsatt paharmaco aksjer? finner ingen ticker.

Herman*
27.01.2018 kl 18:55 8175

Trendi: PharmaCO er ikke børsnotert, ergo er det ingen organisert omsetning av aksjen. Hvis du er interessert i PharmaCo aksjer, kan du be en megler ta en ringerunde til aksjonærene.

Trendi er veldig opptatt av Natto, av en eller annen grunn, så har han et helt spesielt hat til eiere og aksjonærene i dette selskapet, som han helst ønsker går til helv.. selv om han ikke kjenner langt fra halvparten av aksjonærene, dette er gutten som har empati overfor andre gitt. Snakk om tulling.
trendi!
28.01.2018 kl 13:12 8077

h.mann, så de som har kjøpt aksjer får ikke solgt.
da vet de heller ikke om verdien på aksjen er 0 eller om de er verdt noen ører eller kronestykker.
litt av en finurlig løsning for å kunne dra iland en emiss
junope
28.01.2018 kl 14:07 8053

Nå må du snart slutte med maset ditt, du har fått svar på dette mange ganger. Vi som har aksjer i PharmaCo vet at selskapet ikke er børsnotert, og har frivilig valgt å tegne oss.
Herman*
28.01.2018 kl 14:52 8037

Trendi: PharmaCo skal børsnoteres i år. Ellers har du rett: PharmaCo aksjene kan være verdt alt fra 2 til 100 kroner da vi ikke vet hva slags avtaler som er i løypa.
trendi!
28.01.2018 kl 15:21 8022

h.mann, tror ikke alle som tegnet seg var klar over dette. aksjene kan være verdt 0 - noen kronestykker, til det motsatte er bevist.
oxion
28.01.2018 kl 16:04 8010

Alt dette ble det informert om, hvorfor er du så bekymret for oss nattopharma og pharmaco aksjonærer. Setter stor pris på at du tenker på oss... Vi skal ofre deg en tanke tilbake i nærmeste fremtid..
Ha en trendi søndag.. PS er du bekymret for alle onecion aksjonærene også ??

Trendi er veldig opptatt av Natto, av en eller annen grunn, så har han et helt spesielt hat til eiere og aksjonærene i dette selskapet, som han helst ønsker går til helv.. selv om han ikke kjenner langt fra halvparten av aksjonærene, dette er gutten som har empati overfor andre gitt. Snakk om tulling.

As the prospect very clearly explained, PharmaCo is not listed on any exchange.

However, there is nothing stopping you or anyone else from making a bid/ask on PharmaCo shares in this thread for instance.
If a buyer and seller agree, the shares can still be traded even if they are not listed.

Any buyers or sellers? Feel free to post your Bid or Ask price including volume.


livsstil
29.01.2018 kl 12:26 7877

Aksjene ble lagt ut for kr. 5,- ved emisjon, men jeg tipper at ingen selger for under kr. 50,- i dag. Det var jo en lite gave for eksisterende aksjonærer. Hvis noen PharmaCo aksjonærer ønsker å selge er jo bare å gi lyd fra seg.
trendi!
29.01.2018 kl 14:36 7826

så du betaler 50+ for aksjene for de som ønsker å selge?

nok et tullete innlegg uten hold, mål og mening. som vanlig synsing og drømming tatt ut av det blå.
Redigert 31.01.2018 kl 14:26 Du må logge inn for å svare
trendi!
15.02.2018 kl 10:33 7543

fremdeles ikke meldt endring i styre. hvordan kan et selskap få lov til å holde på sånn?
er det bare fritt fram og ikke overholde noen ting av det som blir meldt fra et selskap?
pips
15.02.2018 kl 10:47 7507

Forsåvidt interessant hva Rosenbaum sier på svar i forhold til når Pharmaco vil sikre "long term funding i Pharmaco". "I believe that is happening right now."


Innkalling til generalforsamling ligger klart i VPS...

petronella
Herman*
19.02.2018 kl 22:39 7337

Dette er hårreisende. Siste emisjon ble tegnet til en symbolsk sum på 5 NOK per aksje, dette angivelig fordi aksjene av skattemessige årsaker ikke kunne gis bort gratis til nattoPharmas aksjonærer. Nå skal den indre krets tilrane seg mest mulig av selskapet gjennom å sikre seg opsjoner på 5 kroner (!!!!) , mens markedskurs burde være minst 50 kroner hvis den samme gjengen skal ha noen som helst troverdighet. Og verre blir det: Som takk for innsatsen med å skille ut selskapet, skal høyt gasjerte medarbeidere i NattoPharma få en ekstra belønning. For hva? For at de ikke har klart å dra i land en Pharma avtale? Nå er det nok. Jeg oppfordrer alle til å protestere, for uansett blir dette helt galt: Enten sikrer de seg opsjoner til en "kriminell" lav pris, ellers har de lurt aksjonærene trill rundt og PharmaCo har liten eller ingen substans. Noen som mener jeg tar feil?

Det må mobilisere til å stemme imot.
Herman*
19.02.2018 kl 23:21 7287

Ut fra logikken om at enten så raner gjengen selskapet for verdier, eller må de ha lurt Natto aksjonærene trill rundt hva gjelder selskapets "enorme" potensial: kanskje en granskning hadde vært på sin plass? Krever bare 10%.... Hvis jeg skal spekulere, vil jeg tro at de tror de kan komme unna med dette fordi de muligens har valgt en finansieringsløsning som ikke innebærer en umiddelbar emisjon. Jeg tenker som følger: Hvis de går for en emisjon til f eks 50 kroner om kort tid, kan de ikke bevilge seg opsjoner på 5 kroner. Hvis de planlegger en emisjon på 10-15 kroner, ville jo dette bevist at selskapet ikke har noe substans. Jeg tror derfor at de velger en løsning med en utviklingspartner som kjøper seg inn i prosjektet og dermed finansierer selskapet en god stund fremover. Med en slik løsning vil vi ikke få en indikasjon på selskapets markedsverdi, og den indre krets kan bevilge seg opsjoner med utgangspunkt i en helt feilaktig selskapsprising.
Redigert 19.02.2018 kl 23:54 Du må logge inn for å svare

Man skal i hvertfall være særs kritisk til denne gjengen. De har bevist at de kan ligge på grensen til bløffmakeri og løgnaktighet og har lite til overs for aksjonærene.
pips
20.02.2018 kl 08:06 7158

Jeg finner ikke denne meldingen. Hvor ser jeg den i vps investor tjenesten?
junope
20.02.2018 kl 08:26 7137

Meldingen ligger i postboksen i VPS Investortjenester
pips
20.02.2018 kl 08:33 7115

Det jeg tenkte. Men har den ikke der. Er den datert igår?
junope
20.02.2018 kl 08:53 7102

Ja, den kom i går kveld.
pips
20.02.2018 kl 09:13 7092

Har ikke fått melding enda, og har derfor ikke lest. Men ut fra det Herman skriver, så må man jo bli provosert. Jeg er definitivt med på mottiltak.
Herman*
20.02.2018 kl 11:42 7495

Se i innboksen på investortjenester.

Altså opsjoner til styret for å bli motivert for å skape verdier. Hva faen er det de holder på med, ganske mange opsjoner de under seg selv også, har begynt å bli en parodi og grådigheten har ingen grenser. Dere bør så absolutt samle dere, dette er bare helt vilt.
Herman*
20.02.2018 kl 12:02 7464

Det som er vilt er at en ledelse som er godt gasjert og som bare gjør jobben sin, skal ha en ekstra påskjønning potensielt verdt flere millioner for å ha etablert et selskap i arbeidstiden. Videre setter de innløsningakursen til en symbolsk verdi. Dette er kanskje det mest grådige jeg har sett noen gang.

Ja det er faktisk helt vilt. Skjønner ikke at de kan få lov å holde på slik etter en utrolig rufsete fortid. Løgner og ett spindelvev av grådighet. De har gjentatte gnager henvendt seg til aksjonærene for påfyll av penger og de viser kun aksjonær fiendtlighet tilbake. Satan så grådige den Natto gjengen er

er glad for at jeg ikke lot meg lure å kjøpe mer aksjer I dette selskapet. De tenker kun på seg selv
pips
20.02.2018 kl 12:30 7396

Liker ikke det jeg leser. Høres ikke bra ut. Får vente til jeg eventuelt får den i posten. Ligger dessverre ikke digitalt hos meg.
junope
20.02.2018 kl 13:08 7373

Alle som har aksjer i PharmaCo burde vel fått beskjed samtidig? Jeg ville kontaktet Kjetil Ramsøy for en forklaring på hvorfor du ikke har mottatt info.
Herman*
20.02.2018 kl 13:32 7354

Styret ønsker å utstede aksjeopsjoner til visse tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer
og nøkkelpersoner som følger:
1. For utført arbeid med utskillelse og kapitalisering av selskapet:
Navn Posisjon Antall opsjoner
Kjetil Ramsøy Tidligere styreleder 30 000
Frank E. Bjordal Styreleder, tidligere styremedlem 10 000
Dan Rosenbaum Interim Acting CEO 30 000
Side 2 av 3
SUM 70 000
2. For å motivere nytt styre og ny ledelse til å bygge verdier for selskapets aksjonærer:
Navn Posisjon Antall opsjoner
Frank E. Bjordal Styreleder 30 000
Erik Flatmark Styremedlem 30 000
Frode Bohan Styremedlem 30 000
Else Høibraaten Nytt styremedlem 30 000
Dan Rosenbaum Interim Acting CEO 20 000
SUM 140 000
Styret ønsker at ovennevnte opsjoner tildeles til følgende betingelser:
Tildelingstidspunkt: 1. mars 2018
Opptjening: Opsjonene er opptjent på tildelingstidspunktet
Innløsningskurs: Kr. 5,-
Utløpstidspunkt: 31.12.2020
Da godtgjørelse til styremedlemmer i h.t aksjeloven § 6-10 skal fastsettes av generalforsamlingen
ber styret generalforsamling treffe vedtak om godkjennelse av de ovennevnte opsjonstildelinger.
Styret ber videre om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå opsjonsavtaler med den
enkelte tilgodesette innenfor rammen av de ovennevnte betingelser.
7. Fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsordning for ansatte og innleide
nøkkelpersoner, styremedlemmer og strategiske partnere
-------
Helt tydelig at denne gjengen har store fordeler av at eventuelle strategiske og finansielle avtaler inngås i god tid etter at selskapet er etablert, slik at de kan posisjonere seg via opsjoner. Hadde avtalene blitt ingått tidligere, ville de jo ikke ha sikret seg "gratis" opsjoner. Det samme har vi sett i Natto, hvor ledelsen og styret ikke kjøper aksjer i markedet men har store fordeler av at kursen holder seg lav i en lengre periode for å kunne sikre seg billige opsjoner. Før eller siden vil det være i alles interesse å få opp kursen, og da vil kursen gå...

Bra Herman*

Har selv blitt mektig provosert over ledelsen sin griskhet her!

Nok er nok, nå får ledelsen snart begynne å tenke på alle aksjonærene i Natto og Pharmaco.

Jeg er med på å fremme ett krav om gransking av det du tar opp i din tråd.

https://www.magma.no/ekstraordinaer-granskning-i-aksjeselskaper-og-allmennaksjeselskaper
sitat fra overnevnte link:
"Granskningen kan omfatte forhold i forbindelse med stiftelsen av selskapet, forhold med tilknytning til styrets eller daglig leders forvaltning av selskapet, eller bokføringen, årsoppgjøret eller revisjonen. Også styrets forberedelse av et vedtak for generalforsamlingen kan være gjenstand for granskning.

Et forslag om granskning kan fremsettes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Blir forslaget fremsatt på ordinær generalforsamling, skal det behandles selv om det ikke er nevnt i innkallingen. Dette er et unntak fra de ordinære saksbehandlingsreglene.

Aksjelovene har ingen særskilte regler om grunnlaget for å kreve ekstraordinær generalforsamling til behandling av et forslag om granskning. Ekstraordinær generalforsamling skal bare avholdes når styret har besluttet det, eller det kreves av revisor eller en nærmere angitt andel av selskapets aksjonærer. I AS må kravet komme fra aksjonærer som representerer minst ti prosent av aksjekapitalen. I ASA er det tilstrekkelig at det står mer enn fem prosent av aksjekapitalen bak kravet. Hvor mange stemmer aksjonærminoriteten representerer, har derimot ingen betydning".

Tror med rimelig stor sikkerhet at jeg skal klare å skaffe fullmakt fra minst 4-5 % av selskapets aksjonærer.

mvh
Frustrert og forbanna aksjonær.

pips
20.02.2018 kl 20:17 7226

Stiller meg bak Herman.
Er misfornøyd. Latterlig.
Noen overvurderer seg voldsomt i forhold til belønning selv etter å ha underprestert noe vanvittig i lang tid.

Hvis de sjekker kursutviklingen siste årene så sier det seg selv at disse knapt fortjener lønna. Snakk om å ha frekkhetens nådegave.

Løgnaktige og grisk ledelse og styre, dere burde så absolutt samle dere å gjøre noe med dette. Hvis ikke kommer de til å fortsette i all tid fremover. De burde være forsiktige mtp dems fortid og all den tid de har løyet til aksjonærene. Nok er nok
Redigert 20.02.2018 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
Herman*
20.02.2018 kl 22:17 7161

Det viktigste er at alle sier i fra. Har snakket med flere aksjonærer i dag, flere nevner ønsket om å ta dette til media for å sette ledelsen på plass, noen har nevnt Økokrim-men det virker malplassert. Jeg er bare en liten fjert av en aksjonær, men jeg vet at noen av de større snakker sammen i disse dager. Håper de tar noen grep. Antar at det vil være lettere å granske dette via NattoPharma, da det er enklere å få 10% støtte. Som nevnt: Enten prøver de seg på et regelrett ran, eller er PharmaCo bare er luftslott. Her kan jo ledelsen selv velge hvilken forklaring de vil gå for.

Jeg har heller ikke fått melding om dette svineriet via VPS
Herman*
20.02.2018 kl 23:31 7109

Jeg må si jeg skjønner lite av ledelsens tilsynelatende likegyldighet ovenfor selskapets og egen integritet. Først ble Bohan uthengt i en artikkel som het "butikk i butikken", hvorvidt FA hadde rett eller feil i sine påstander skal jeg ikke uttale meg om. Deretter har ledelsen blitt uthengt i media for å mangle grunnleggende forståelse av sine forpliktelser som et børsnotert selskap. Nå risikerer samme gjengen å bli hengt ut i pressen for å enten et forsøk på årets "ran", eller for å solgt gråstein som gull. Får pressen nyss i at en sittende ledelse skal ha opsjoner i et nytt selskap som kompensasjon for å ha etablert/registrert dette selskapet- vil dette bli fremstilt som årets vits. Hadde det ikke vært mer naturlig at ledelsen og styret frasa seg opsjoner som et plaster på såret for å ha systemstisk underprestert over lang tid?
trendi!
20.02.2018 kl 23:32 7094

jeg har sagt det i lang lang tid at det er snusk og rusk. eneste jeg har fått av dere lovers, er pepper for at jeg har rakket ned på den flotte ledelsen og selskapet.

her må dere ikke sitte stille og godta dette. ser h.mann nevner gå ut i media. det er noe dere burde gjøre allerede i morgen, eller helst i går.
men jeg regner med at det blir som vanlig skriking på forumet og ikke noe mer