Sino Agro Food søker om delisting fra Merkur Market