Elkem sine Eiere

Barbro
ELK 15.03.2019 kl 14:16 26655

Det har vært en sann glede å investere i Norges beste industriselsk.
Hva ledelsen vår skapte i 2018 vil vi dra glede av i mange mange år.

Avkasningen for oss som gikk inn i slutten av 2018 har vært formidabel.
Det er bare starten som er i gang på en reprisning av Elkem.
Verdiene skal fram. Framtidig inntjening på nye produkter skal bakes inn. USA/KIna må bakes inn. (husk den sto i 45)
Utbytte aksjen Elkem er kommet for å bli.

Når vi når målet med den nye teknologien for baterier til EL biler vil det være som det første oljefunnet på Norsk sokkel.
Det må ikke en hammer til for å holde kursen under 50 nok men de som ønsker det må nok prøve fånyttes med en slegge.

Vi er forespeilet en besparing på 500 mill i år. Jeg tror at utbytte for 2019 vil bli det samme som i år eller høyre.

Jeg reiser i morgen tidlig ut på en lang tur. Blir borte fra det meste fram til Mai.
Vil nok ikke se hvordan det går med Elkem før 4 Mai.

Ønskeer Hver og En av dere som har investert i Elkem all mulig oppgang.

DNOi50
15.03.2019 kl 14:19 14306

God tur, kos deg og tvi tvi! ?
Barbro
15.03.2019 kl 14:22 14298

Denne kom nå:

Elkem bunnet ut ved nyttår. Siden har investorene stadig gått oppover i kurs for å kjøpe seg inn i selskapet og aksjen viser en stigende trend på kort sikt. Tirsdag brøt kursen gjennom den tidligere motstanden ved 29,60 kroner og et nytt kjøpssignal ble utløst. De siste par dagene har kursen kommet litt ned, og tester nå støtten ved 29,60. Det kan utgjøre en god kjøpsmulighet. Volumutviklingen i aksjen er sterkt, og underbygger det fine trendbildet. En videre kursoppgang for Elkem indikeres.


Her ser vi at Hammers fikk 100% rett. Kanskje det er en del der ute som burde be han om beklagelse.
Redigert 15.03.2019 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
Bömbers
15.03.2019 kl 14:39 14250

Ser ut til å bli nok en fin uke for oss Elkemaksjonærer! Blogginnlegg hos Nordnet med tittelen: " Elkem, Interessant aksje" også ute nå!
Ha en fin helg!
Barbro
15.03.2019 kl 16:05 14139

Vi opprettholder våre EPS estimater for 2019-2023. Vi finner Elkem undervurdert og gjentar. Kjøp med en multipelbasert målpris på NOK 48.KEY INFONOK 48,00 MålprisNOK 48,00

Denne kan jeg ikke ta med hele av pga den har jeg ikke lov å legge ut,

3ade
15.03.2019 kl 16:39 14032

Med volumet vi så i dag er det godt mulig vi nå skal få et nytt skyv til uken.

MA50 har krysset MA100.
RSI holder seg sterk.
STOCH er ok.
Volum økende.
Lavt volum og fange på dipper.

P.nå ser jeg ingen skygger som truer, kan se ut som vi skal opp mot 35-38 før utbytte og GF.
Er vi heldige kan vi få hjelp av US/ Kina når de blir enige.
Barbro
15.03.2019 kl 16:43 14015

Riktig God Helg. Vi snakkes i Mai.

Mvh Barbro
SHARE-IT
15.03.2019 kl 17:06 14047

God ferie Barbro. Forhåpentligvis er kursen når du kommer tilbake like bra som i dag. Da hardt hentet utbytte i mellomtiden.
Hammers
15.03.2019 kl 17:28 13983

Ja god helg - og god tur......hvorhen ferden måtte gå.

Det blir vel litt skriving på meg her inne, men helst etter at mørket har lagt seg.......og fuglene har sluttet å synge!
Får bl.a. ta en ny titt på det tekniske ila kvelden......der jeg allerede (med et halvt øye) har registrert at spennende saker er på gang!

Hilsen Hammers
karlman
15.03.2019 kl 17:48 13918

Det var ikke ment deg som mørketsherre ;)
Barbro
15.03.2019 kl 18:13 13868

Takker for hilsninger.
Hammers du har ansvaret her nå. Skal prøve å komme meg på nett nå og da.
Drar 05.00 i natta. Håper du har noe klart til da. Jeg legger porteføljen i skuffa. Veldig hyggelig å følge deg.
Det har gledet meg mye.

Måtte bare legge dene ved.

Mads Johannesen.

15.03.2019 .

Interessant aksje – Elkem

Etter mange år utenfor børs, ble en gammel traver igjen notert på Oslo Børs. Selv om Elkem er ny for mange investorer, er selskapet faktisk grunnlagt i 1904, så selskapet har røtter langt tilbake i tid. I dette blogginnlegget skal jeg forsøkte å redegjøre litt om hvorfor jeg synes Elkem er et interessant selskap.

Før du leser videre: DISCLAIMER – jeg eier aksjer i Elkem.

Hva driver Elkem med?

Elkems produkter er basert på to av jordskorpas vanligste grunnstoffer, silisium og karbon. Elkems karbonløsninger er nødvendige for produksjonen av stål, aluminium, silisium og andre metaller. Silisium brukes til å forbedre egenskapene til materialer som aluminium og betong, og Elkems løsninger er vesentlige i en lang rekke produkter – fra datamaskiner, smarttelefoner og kjøkkenredskaper til medisinsk utstyr, vindmøller og solceller. Med andre ord er Elkem en ganske sentral komponent i din hverdag, der du gjerne tar i bruk medisiner, datamaskiner, biler og lignende.

Videre vil jeg gå inn på de forskjellige forretningsområdene til Elkem. Her går jeg kronologisk gjennom de fire ulike avdelingene som selskapet består av.

Det første forretningsområdet er silikonmaterialer. Elkem på sin side er verdensledende produsent og leverandør av silisium og spesialmaterialer. Denne avdelingen leverer spesialprodukter til store globale industrikunder som blant annet produserer kjemikalier, solceller, generell elektronikk, aluminium og olje. Med andre ord mye av råvarene og produkter du som sluttbruker har et forhold til i ditt daglige virke. Dette er også den første delen av selskapets verdikjede innenfor silisium.

Det andre forretningsområdet er silikon. Dette er gjerne den delen av Elkem som er mest kjent utad. Silikondivisjonen produserer og leverer spesialtilpassede silikonløsninger til store globale industrikjemper innenfor områdene helsevern, bygge-bransjen, bilindustrien og faktisk også romfart. Omfanget av denne produksjonen er stor, og man favner over ekstremt store bruksområder innenfor denne avdelingen. Mye av denne produksjonen foregår i Kina, men man har også fabrikker i Brazil, USA og Europa.

Den tredje divisjonen er støperi-avdelingen, eller Foundry Products som er et mer forklarende ord. Denne avdelingen er verdensledende innenfor stål- og støperindustrien. Ferrosilisium er et material som er bestående av jern og silisium. Det unike med dette produktet er dets egenskaper i form av at det forbedrer stålets egenskaper, og gjør for eksempel at man kan fremstille rustfritt stål. Noe som er ekstremt fordelaktig for industrien. Dette blir gjerne brukt til fremstilling av biler, borerigger og andre byggverk som er avhengig av at stålet overholder god kvalitet og ikke ruster grunnet eksogene faktorer, som for eksempel belastning av vær og vind.

Den fjerde og siste avdelingen er området karbon. Elkem Karbon er i dag verdens ledende leverandør av karbonpastè og spesialprodukter til ferrolegeringene, silisium- og aluminiumindustrien.

Risikoen i Elkem

Det er liten tvil om at det er risiko i Elkem. Man kan bare se på aksjekursen siden notering for å se at aksjen er meget volatil. I skrivende stund handles aksjen i området 28-30 kr, som er ned i området 35-30 prosent siden noteringsdatoen. Ser vi på selskapsinntjeningen for året 2018, så er dette meget rart. Det er en rekke faktorer som har påvirket utviklingen i aksjekursen og dette er noen av de mest sentrale:
•Handelskrigen: Elkem har virkelig fått lide under den pågående handelskrigen mellom USA og Kina. Investorene har skydd aksjer som har hatt Kina-eksponering i frykt for økte handelsbarrierer og sanksjoner.
•Økonomisk vekst: som et råvareselskap er Elkem svært sensitive for økonomisk vekst i verden. Gjennom 2018 og frem til i dag, har vi sett kontinuerlig nedjusteringer av veksten i verdensøkonomien, noe som vil over tid slå på Elkems bunnlinje. Med lavere vekst i verden, vil man ha behov for stadig mindre innsatsfaktorer, da produktiviteten senkes, dette er også en vesentlig faktor til selskapets relativt begredelige aksjekursutvikling.
•Frykten for økonomisk krise i Kina: dette er en story som har figurert i markedet i mange år nå. Vi har dog til gode å se en virkelig «smell» i Kinesisk økonomi. Skulle vi dog få en ordentlig tilbakegang i Kinesisk økonomi, vil Elkem være utsatt. Dog skal det nevnes at myndighetene i Kina i skrivende stund har satt i gang ny kredittvekst i Kina og jeg tror med det at veksten i Kina vil tilta utover i 2019 – dette er positivt for Elkem på sikt.

Som jeg var inne på i innledningen, så reflekterer ikke aksjekursen selskapets inntjening. For 2018 som helhet så tjente Elkem 5,74 kr per aksje. Legger vi til grunn snittkursen for 4 kvartal, på ca 25 kr så gir dette en Pris/Inntjening (P/E) på 4,3 – noe som er relativt billig, gitt Oslo Børs sitt snitt, som er nærmere 15 ganger inntjening. Dessverre er det slik i aksjemarkedet at når en aksje er såpass billig, er det knyttet risiko til selskapet. Det har jeg redegjort for ovenfor, det er nemlig handelskrigen, veksten i verden og Kinesisk økonomi. Ser vi dog på konsensusestimatene for 2019, så ligger de an til å tjene et sted mellom 4 til 5 kr per aksje. Til tross for at fjoråret kanskje var ekstraordinært, så vil selskapet fortsatt tjene greit med penger. Legger vi til grunn en aksjekurs på 30 kr så prises aksjen til en P/E på 6-7. Men, markedet er slik at det som har vært og er billig, ofte kan være billig over tid.

Det som også er gledelig å lese ut i fra selskapets rapporter er deres kraftige nedbetaling av gjeld. Gjennom 2018 har de klart å få ned sin gjeldsgrad med over 5 milliarder kroner, og økt sin egenkapitalandel med nesten 30 prosent. Fasiten for 2018 tilsier en netto rentebærende gjeld på litt over 3,2 milliarder kroner og en egenkapitalprosent på 44 prosent.

Sist, men ikke minst må vi også ta med utbytte. Selskapet vedtok under sin nylige kvartalspresentasjon at de ville betale ut et utbytte tilsvarende 45 prosent av selskapets inntjening. Det utgjorde 2,6 kr per aksje for inntjeningsåret 2018. Regner vi utbytte-avkastningen av dette, så får vi en avkastning tilsvarende 2,6/29 = 8,9 prosent. Dette er gledelig og i seg selv et godt børsår!Et spennende selskap – men hvordan skal du som investor ta stilling til det?

Akkurat om Elkem er et kjøp eller salg på disse nivåene her, skal ikke jeg ha noen klar formening om. Jeg kan derimot fortelle om min tese på selskapet. Med de risikofaktorene som jeg har nevnt over, som potensielt kan slå svært negativt ut på selskapets bunnlinje, så synes jeg likevel allikevel at selskapet er spennende fremover.

Jeg anser det som at veldig mye negativitet er priset inn i aksjen på disse nivåene, og som man ser så tjener selskapet gode penger, og det er i alle fall estimert at selskapet fortsatt vil tjene greit med penger i årene fremover. I mellomtiden kan man imidlertid heve et utbytte på nesten 9 prosent, som gjør at man kan leve godt med at kursen eventuelt står stille fremover.

Risikoen for fallende inntjening er selvsagt til stede, og det er nok av risikofaktorer som kan spille inn, men med en såpass attraktiv prising, kombinert med lav gjeld og en god kapitalstruktur så ser det i alle fall interessant ut rent tall-messig.

Dette er min personlige mening, og jeg kan helt klart ta feil. Dog så har det vist seg at matematikken til syvende og sist vinner, og det er litt av min hoved-hypotese her også.

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøp- eller salgsanbefalinger, men snarere å gi leseren en innsikt og kunnskap om sparing og investeringer. Jeg eier aksjer i selskaper som blir nevnt i denne analysen.


 elkem, Elkem AS, Investere Elkem, investeringsøkonom, toppsak,
Mads Johannesen

Investeringsøkonom
Hammers
15.03.2019 kl 18:39 13830

Neida......men det finnes også "gode krefter" etter mørkets frambrudd.

B; Joda det kommer nok noe fra meg mellom 21-24.
Får bare se hva det til slutt blir. Fortsatt for lyst ute.

Hilsen Hammers
Barbro
15.03.2019 kl 21:33 13664

Hadde vært hyggelig om du hadde noe klart snart. Du gir et smil om munnen og fakta.
Det er ikke alltid at om det går opp eller ned som teller.
Men mye av det du formidler. Du gir energi. Hvordan børsen går er ikke så viktig.
Til slutt handler det om noe annet..
Jeg reiser til Danmark i morgen. Flyr til Kina. Der skal jeg prøve fra nord å gå på muren så langt jeg klarer.
oddagod
15.03.2019 kl 21:47 13623

Tja... går prisen ned tar jeg en Donald "Duck" og legger inn en VETO.
Det burde holde det vel?

Kvekk kvekk
Hammers
15.03.2019 kl 22:37 13541

Jeg takker så mye for dine hyggelige ord.
Herlig at jeg klarer å spre litt god stemning og positive tanker for deg - og alle andre som måtte føle det samme!
Nei å kikke blindt på et børsbildet fra dag til dag/time for time er bare tull.
Man får helst bare negative tanker av slikt - og blir psyket ut av disse postene på 11 til 14 aksjer som stadig skal dytte i feil retning.

Fyttirakker'n for en tur du legger ut på. Jeg har selv gått en del ila årene, men aldri i nærheten av noe slikt.
Noe HELT annet enn de hyggelig småturene JEG nå har med bikkja i området rundt her!

Du får ha noen flotte opplevelse der oppe på/rundt muren - og så dukker du vel etter hvert opp igjen!
Spis nå bare ikke for mye "merkelig mat" i Kina.....slik at det blir BRÅSTOPP før du aner ordet av det!
Ta med kulltabeletter - og husk passet.....?!

Hilsen Hammers........som vinker i vei........med et hvitt lommetørkle med små røde hjerter brodert inn i kanten.........???!
Da har du et "bilde" med deg!

PS: Ref annen tråd ang dagens oppdatering.
Redigert 15.03.2019 kl 22:55 Du må logge inn for å svare
Barbro
15.03.2019 kl 22:57 13490

En god latter forlenger livet var det noen som sa.
Jeg ler så jeg nesten griner nå.
Hammers du har ordet i din makt.
Må bare si at jeg er veldig kin på hvem du er.
Tror nok at her på forumet er du hva vi kaller sterkt undervurdert.
Tro meg Hammers om turen med bikkja er bra så er min tur det samme.
Hvis du forstår..
Jeg hopper i bingen nå.
Prøver i løpet av noen dager å komme på nett. Blir hyggekig å lese hva du skriver
Takk for din seriøsitet,
Hammers
15.03.2019 kl 23:00 13469

Ja, hopp i køya - så kan jeg lure på hvem DU er!
Sov godt - og drøm søtt......???
???!
Redigert 15.03.2019 kl 23:35 Du må logge inn for å svare
Hammers
16.03.2019 kl 01:40 13358

Og til slutt får du med deg litt lang og suggerernde musikk på ferden.
En rolig musikk som blir bedre for hver enda kilometer på muren - en mur som visstnok kan sees helt fra månen.
DET er langt, det.......og mye lengre enn noen av oss "dødelige" tør tenke på å gi seg i kast med:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmoiC2BhYq0

Og ikke minst denne.
Udødelige tanker, nok urealistiske, men tankevekkende - og ikke minst behagelig: https://www.youtube.com/watch?v=C8PD4h8AT94

Hilsen Hammers ?
Redigert 16.03.2019 kl 02:24 Du må logge inn for å svare
NilsAB
16.03.2019 kl 07:39 13246

Ser vi konturene av noe en linjal og rette streker ikke rår over her? ??❤️❤️❤️???
Hammers
16.03.2019 kl 12:52 13022

Så, så......!
Et bra "forsøk" fra deg, men litt "moralsk støtte" har da aldri vært galt å gi til noen som skal ut i den store verden....???!

Hilsen Hammers
Redigert 16.03.2019 kl 12:56 Du må logge inn for å svare
NilsAB
18.03.2019 kl 06:59 12698

https://min.e24.no/a/oRjymg
Enda en flott Elkemdag i vente ser det ut til... Med eller uten ❤️❤️❤️ i luften... Hehehe...
Og 14 dager fri til å gjøre akkurat det en vil, tenkte handle en combicamp nå, gjøre seg klar til årets helge og ferieturer... Barndomsminner fra turer med besten og besta's CC skal vekkes til live og føres videre til mine små.
3ade
18.03.2019 kl 08:23 12595

Ja det ser tilsynelatende ut som vi skal opp i dag også, noe som tildels ble understreket av det høye volumet som gikk på fredag. Liker også at De 10 største eieren sitter med ca 70% noe som gir trygghet rundt plutselige korreksjoner.
3ade
18.03.2019 kl 09:11 12475

Fin start i dag, godt og se at det settes støtter nedover.
Ligger noen få lokkeposter oppover men de blir borte så snart kursen går opp, klassisk + mønster.
Record
18.03.2019 kl 09:44 12376

Hmm, dette ser da greit ut , hadde det hvert noen aksjer shortet i denne hadde vi nok sett ATH før utbyttedato ☺️
3ade
18.03.2019 kl 09:56 12317

Sant nok men er ikke så mye som en smule shortet i Elk. Noe som også indikerer at vi ikke er nær toppen på lenge.
canarias
18.03.2019 kl 10:20 12251

Vi er ikke i nærheten av toppen, reprisingen og gjenreisningen av Elkem har nettopp startet
oddagod
18.03.2019 kl 10:23 12229

Må si at Elkem er det beste tipset jeg har fått så langt. Fint med seriøse folk som legger ut slike tråder. Hvem jeg skal høre på faller raskt på plass her. Snittet meg godt opp i starten av forige uke, noe som ser it til å være full klaff.

Til dere som tar dere tid til å analysere og dele slike goder.
TAKK
rammern
18.03.2019 kl 10:33 12185

Nå skal alle som har stått i en TAXI kø kjøpe Elkem . Eget ved 24,- var 41 k og 0 Gevinst /tap .Solgt 30 % i dag .Utbytte og påfølgende kurs justering , blir spennende .
Redigert 18.03.2019 kl 10:40 Du må logge inn for å svare
ULKEN
18.03.2019 kl 10:47 12133

Mye korte penger inn og ut i dag.
rammern
18.03.2019 kl 11:38 12033

Jeg står aldri i TAXI Kø eller tekninsk gjort
rammern
18.03.2019 kl 11:40 12019

Forelsker meg heller ikke ut fra svar .
Hammers ? Sen kveld ? Hormoner og streker kan bli feil ;)
Forelskelse ,ut fra aksjer ?
Redigert 18.03.2019 kl 11:45 Du må logge inn for å svare
rammern
18.03.2019 kl 11:48 11989

Smart ut fra ordlegging imponerer meg ikke , men mange vil sikkert følge på
Redigert 18.03.2019 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
rammern
18.03.2019 kl 11:54 11972

Om knute på tråden USA /KINA . Hva er Elkem kursen da ?
DNOi50
18.03.2019 kl 12:01 11946

Eeeeeeeehhhh, er det ikke knute på tråden nå mener du?
Så svaret ser du på kursen akkurat nå. ?
3ade
18.03.2019 kl 12:22 11892

De sliter med å finne volum ser det ut til.
Det se ut til at de fleste sitter bom stille i båten å det er helt utrolig, la de jage den oppover før utbytte kommer.

Blir spennende å se om det ble/ blir flyttet over noe fra olje sektoren med tanke på regjerningens utsagn.

ULKEN
18.03.2019 kl 13:09 11802

Rammern virker rimelig desperat, gikk toget fra han skal tro.