New Zealand bærer alle preg på å være en FFO

Change14
15.03.2019 kl 19:16 2297

Media har alle svar på forhånd.
Dette er ment til å slå ned på høyresiden som er på frammasj i stadig flere land.
Med dette kommer ytterligere sensur og knebling av ytringsfrihet.
Gjerningsmannen er trolig en The Manchurian Candidate.
At dette er en FFO er ikke noe å lure på engang.
Sotah
16.03.2019 kl 10:53 815

Hva het hun som spilte statsministeren?

Jabbe er dessverre for unyansert til å bli tatt seriøst - litt som Hadia Tajik - vi spør forskeren om differensieringen mellom høyreekstrem og de som ikke er det. AP har investert MYE i å kline høyreekstremisme til hele FRP etter 22/7, men eat your hearts out - slik er det altså ikke!:

"Mens det høyreekstreme miljøet i Norge er lite, er det høyreradikale miljøet stort. Det er få som vil ty til vold, men disse er vanskelige å skille ut på forhånd, mener ekstremismeforsker.

Ingen av de pågrepne etter terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch, New Zealand, fredag, der 49 mennesker er bekreftet døde, skal ha vært registrert av etterretningstjenesten i forkant av angrepet.

At høyreekstreme er vanskelige å identifisere før de tyr til voldshandlinger, er noe som går igjen over landegrensene, ifølge Lars Erik Berntzen, postdoktor ved C-REX Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo.

– Det som gjør høyreekstrem terror så vanskelig å kunne forutse, er at det er såpass få som bikker over og tyr til vold. I Norge er det høyreekstreme miljøet er lite. Samtidig et er mange som kommer på nettet og skriver saker som kan gjøre at de havner i politiet eller etterretningstjenestens søkelys, men det er som å finne en nål i en høystakk, sier han.

Han påpeker at det finnes et stort høyreradikalt miljø som ikke forfekter vold. Men de som har begått terror, henter inspirasjon fra flere steder.
– Det er egentlig det som er nøkkelen her: Det høyreekstreme miljøet er transnasjonalt. Mange av aktørene som begår vold har svak eller ingen sosial tilknytning til større grupper, og henter inspirasjon ulike personer over landegrensene.

Journalist og forfatter Øyvind Strømmen, som har kartlagt kontrajihadistiske og høyreekstreme miljøer på nett, er inne på noe av det samme:
– Manifestet til den antatte gjerningsmannen i New Zealand, bærer preg av ulike høyreekstreme ideologier. Han har helt konkret referert til Breivik, og refererer også til den britiske fascistlederen Oswald Mosley. Det ser også ut til å være inspirasjon fra den identitære bevegelsen som mener det foregår en stor folkeutskiftning. Så det er flere ting som blir vevd i hop." - VG

Så spis det i deg, Jabbe drittsekk - du utgir deg stadig for å være noe du ikke er, men du henger ved APs HAT mot FRP som en klegg - på totalt falsk grunnlag!

La du merke til hva ekstremist forskeren sa om de som har sprø kopnspirasjonsteorier?

– Det at man er imot masseinnvandring av muslimer i Europa betyr ikke at man vil være voldelig. Men det er en konspirasjonsteori om at en politiske elite som tillater innvandring ikke bare er naive, men onde og bevisst undergraver og ødelegger samfunnet vårt. Det er selvfølgelig en mer tilspisset og radikal posisjon.

– Noen av disse kan gå et skritt videre og bli revolusjonære og mene at hele det politiske systemet er sykt og må avskaffes i en revolusjon og erstattes av noe helt annet. Og noen få av dem, kan mene at voldsbruk og terror er måten å gjøre det på. De som PST er opptatte av er de som er voldsberedte. Og det er nok personer både med nynazistiske holdninger, og noen med disse meningene.
Redigert 16.03.2019 kl 11:03 Du må logge inn for å svare

Legg forresten merke til at forskeren kvier seg for å bruke ordet globalisme her - han konstruerer det odiøse "transnasjonalt"!

Dermed frikjenner han den samme effekten som gir jihadister bevegelsesfrihet i vestlige land - nemlig politikernes feilslåtte globalisme!

Anti globalisme, anti elite, 911 konspirasjoner er noe man tradisjonelt finner hos venstreradikale.

Det ekstremist forskeren skriver om konspirasjoner kan man helt klart tikke av for på de 4 FFO kameratene på denne tråden.
Redigert 16.03.2019 kl 11:10 Du må logge inn for å svare

Jabbe: "det er en konspirasjonsteori om at en politiske elite som tillater innvandring ikke bare er naive, men onde og bevisst undergraver og ødelegger samfunnet vårt."

Nei, Jabbedrittsekk - her tar du feil igjen. Vi sier ikke at naive politikere er onde, men at naivitet kan føre til ONDE LØSNINGER. Naivitet, latskap, dumskap fører til mangel på konsekvensanalyse og at løsningene ikke er gjennomtenkt og kan slå ut i ødeleggende virkninger.

Og ja, det ødelegger en tidligere suveren nasjon, som to ganger har sagt nei til EU, når elitepolitikerne likevel sniker oss inn!
Og ja, det ødelegger en homogen befolkning med solid samfunnslim når man innfører en million med 150 nye etnisiteter!
Og ja, det ødelegger norsk likestilt åpenhetskultur når hijab og niqab og svære fotside klær blir et dominerende syn i våre gater!

Alle har nå sett det vi har advart om i alle år, at det blir mer kriminalitet, mindre samhold, parallellsamfunn, fattigdom, belastninger på velferdsstaten, osv. med det mislykte multikulti prosjektet. Både gjester og vertskap er vennlige til å begynne med, men til slutt er disse rollene brukt opp, og vi ender opp med forskjellige folkegrupper med forskjellige preferanser og innsatsvilje - det tærer oss mennesker ned på begge sider og vi er alle i deep shit: Vårt Norge er blitt et shithole country på linje med land i Midtøsten!
Redigert 16.03.2019 kl 11:19 Du må logge inn for å svare

"Nei, Jabbedrittsekk - her tar du feil igjen."

Du trenger ikke prøve å snakke deg bort fra konspirasjonene du forfekter. Det er bare å se lenger opp på denne topicen hvor du antyder at gårsdagens terror er FFO eller tusenvis av innlegg på Q-topicene, 22/7, NWO, 911, etc. Lenger oppe har du blant annet en sprø ide om at CIA hver dag forer alle medier i verden med dagen nyheter. Tidligere har du spekulert i at CIA står bak skogbranner i California for å tvinge gjennom Agenda-30.
Det er ikke A4 det du lirer av deg.
Redigert 16.03.2019 kl 11:34 Du må logge inn for å svare

Til og med klimasaken er sauset inn og knyttet til gjerningsmannen.

Dette var jeg ikke klar over før Gule gjorde oppmerksom på dette på Dax18 i går.

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201903/NNFA56031519/avspiller

Det meste i verden er konspirasjoner, Jabbe - eller "noen har snakka sammen" som de kalte det i AP!

Makta snakker med makta, og det er ikke befolkningens interesser de har i omtanke når makten har korrumpert dem!

Problemet med deg er at du aldri blir ferdig med en sak, du vrir og vender og gnir og gnurer for å ramme noe som du ikke liker. Du har en veldig umoden oppfatning av hvordan makt utspiller seg i samfunnet, kanskje er du ung og idealistisk og så gjerne VIL at verden skal være god. Men slik er det dessverre ikke! Makt korrumperer og total makt korrumperer totalt. Derfor skal ingen ha total makt over lang tid.

Dessuten er ikke alle fattige eller alle med farget hud bare gode heller - vi er mennesker alle sammen, på godt og vondt!

"Det meste i verden er konspirasjoner, Jabbe"

Du tar utgangspunkt i at alle lyver til deg inntil det motsatte er bevist. Du konkluderer gjerne først og leter etter beviser for den teorien etterpå. Kall meg naiv, men et slikt utgangspunkt har ikke jeg. Jeg velger å la fornuft og logikk lede meg istedet for mistro.
Feks ville du nok kommet til at CIA ikke forer all verdens medier med nyheter slik du sier lenger oppe om du hadde brukt litt logikk, jeg har tilbakevist akkurat denne teorien mange ganger men du kommer tilbake med den, gang etter gang. Det som er litt pussig akkurat med denne teorien er at jeg diskuterte nøyaktig det samme mot venstreekstremistene på VGD. Disse antiimperialistiske kommunistene som sier at USA er rota til alt ondt her i verden.

Hva er det han ikke sier direkte mener du og hva var det som var morsomt?

Jeg har sagt alt som skal sies om dette, og jeg skal ikke legge Helge ord i munnen. Såpass bør du kjenne folkeskikken!

Det som er morsomt er når språket anvendes så elegant at det som ikke sies høyt kan leses mellom linjene (krevet litt IQ).

Du har kanskje ikke lagt merke til hvordan "høyreekstrem" terror alltid utføres av en eller annen mislykket dust som plutselig fremstår som særdeles dyktige i planlegging og uhyre effektive i gjennomføringen, til tross for at de ikke har klart noe som helst før i livet. Samtidig er de alltid og uten unntak særdeles eksplisitte og tydelige i sin grunngivelse for å gjennomføre handlingene, så eksplisitt tydelige at de kunne oppnådd mye mer verbalt enn med terror. Det hele henger ikke på greip overhodet! Når noe ikke henger på greip, så henger det ikke på greip; og vi lar oss ikke lure, gjør vi vel?

Hvorfor er du ikke på PST-tråden til Fjordgubben, forresten - du som mente så mye om den saken i går?

"Så du skal dra med deg Lurås i konspirasjonsdypet?
Er ikke så sikker på at han liker det."

At du prøver å "bortforklare" høyre ekstrem terror er ikke noe nytt. Vi husker godt dine spekulasjoner om at det var Mossad som stod bak 22/7 pga at det skulle anlegges palestinsk ambassade i Norge.
Lurås er ikke like lettlurt som deg, Jabbe - det er venstresiden som bruker slike falske "representanter" for innvandringsmotstand i en konspirasjon for å stoppe ytringsfriheten:

"Det er som forventet at innvandringsliberale krefter, som gjennom sin politikk har satt vestlige land på en kurs mot samfunn preget av dype motsetninger og polarisering, benytter dette terrorangrepet til å stilne kritikk mot sine egne agendaer. Men det er ingen grunn til å la seg skremme fra å ytre sine meninger om konsekvensene av masseinnvandring og islam i eget samfunn. Sunn fornuft og realisme kan ikke vedtas vekk av Arbeiderpartiets to representanter.

Utfra manifestet til gjerningsmannen er det mest sannsynlig at vi faktisk har å gjøre med en person som er motstander av innvandring og av islams utbredelse i vestlige samfunn. Det er intellektuelt uredelig å benekte at han har slike meninger. Det samme gjaldt for så vidt Anders Behring Breivik. De gir uttrykk for at de er «kontrajihadister».
På samme måte som man bør ta de fleste islamske terrorister på alvor når de gir sine ideologiske begrunnelser.

At vi samtidig har å gjøre med marginaliserte tapere, eller folk med psyker i grenseland av det normale, kan ikke skjule disse faktum. De fleste terrorister mener de kjemper for en sak. Terroristene på alle sider ødelegger for de som kjemper for politisk endring med fredelige virkemidler.

Tajik og Johansen kan like det eller ikke, men det er masseinnvandringen som har skapt den polariseringen og de politiske kamper som terroristene springer ut fra både blant muslimer og blant den opprinnelige befolkningen.

Muslimene (og multikulturalistene) kjemper for islams fotfeste i Vesten, deler av den opprinnelige befolkningen kjemper i mot. Ut fra deres respektive grupper springer det ut noen terrorister. Langt de fleste og mest voldelige fra den muslimske befolkningen.

Terrorhandlingen i New Zealand skal fordømmes kontant og konsekvent. Det hører intet sted hjemme å gå til angrep på tilfeldige troende i en moské. Deres pårørende skal ha den dypeste medfølelse. Vold er kontraproduktiv for å bevare nasjonalstatene, og det er umoralsk.

Men Tajiks og Johansen forsøk på å delegitimere demokratisk fremført innvandringskritikk og kritikk mot islam, skal tilsvarende kontant avvises. Terrortrusselen har en årsak, og den er at fiendtlige grupper med sterkt divergerende verdier, tro og identiteter er flyttet inn under de samme geografiske og politiske rammeverk. Der kolliderer de. Dette fremmer økt kampvilje på alle sider.

Vi kommer til å se mer terror i fremtiden, det må vi dessverre regne med. Både fra muslimer, venstreradikale og fra hvite nasjonalister. Løsningen er ikke å strupe den demokratiske debatt i offentligheten. Tvert i mot."

https://resett.no/2019/03/15/mer-demokrati-nettopp/

DET er en konspirasjon - å ville kvele ytringsfriheten for ens egne meningsmotstandere!
Redigert 16.03.2019 kl 13:16 Du må logge inn for å svare

Din spamming om 22/7 er avsporing av tråden og fortjener ingen kommentar. (Jeg spekulerer faktisk ikke, men bruker det aktuelle situasjonskartet og de faktaopplysninger som er tilgjengelig. Lag en egen tråd hvis du vil diskutere. Bare husk: 22/7 handler ikke om meg.)
Redigert 16.03.2019 kl 13:14 Du må logge inn for å svare

Jeg blir direkte kvalm av alt tullet som skrives her.
Går det virkelig ann å være så virkelighetsfjern, tro på de villeste konspirasjonsteoriene? Havfruen du bør virkelig søke hjelp. jeg mener det!


Så så så ..........

Ta det helt med ro. Det går seg til. Du må bare gå igjennom disse stadiene for oppvåkning.

Benektelse.
Sinne.
Forhandlinger.
Depresjon.
Aksept.
Vi diskuterte høyreekstremisters trang til ekstreme konspirasjonsteorier. Dine 22/7 teorier er høyaktuelle i en slik diskusjon.

Lurås er ikke med på dine sprø teorier. Det er iallefall ingen ting som tyder på det så langt. Jeg er ikke interessert i å tie Lurås, Han er en viktig stemme blitt i samfunnsdebatten. Det betyr ikke alltid at jeg er enig med han men jeg er heller ikke enig med de liberale. Jeg deltar sjeldent på disse innvandrer debattene.
At folk kan tro på vanvittige konspirasjoner engasjerer meg mer enn den debatten og spesielt er jeg skremt over utviklingen vi har sett de siste årene med falske nyheter og løgner fra øst og vest. Jeg er oppriktig bekymret for at vi i fremtiden ikke vil være i stand til å kunne vite hva som er ekte og falskt informasjon da teknologien blir statdig bedre. Spesielt muligheten for manipulerte videoer skremmer meg. Derfor er jeg ekstra engasjert i diskusjoner med deg da du er en av de fremste eksponentene for spredning av løgner og konspirasjoner.
dirken
16.03.2019 kl 14:08 954

Havfruen er en ekstremist i ordets rette forstand, og nå trekker hun altså Lurås sitt gode navn ned i gjørma sammen med henne? Hun eier ikke skam.

Jabba dabba bladi bla! Dirke pirke lirke vri! Spammere! Ingen av dere har noen som helst holdepunkter for dumme konklusjoner og merkelapper!

Her er en vurdering av forholdene denne terroren er begått i (gå til 6:45 og ut for NZ related stoff).
You Are Free TV 15. mar. 2019 - Podesta, NZ Shooter, St. Gallen Mafia, FB, One World Gov't - 34 min:
https://www.youtube.com/watch?v=qo7BWSGkU9c

Podesta var der uken før, NZ et lite land veldig likt Norge i natur og befolkning, i Norge hadde vi også storfint besøk fra Midtøsten (både Palestina og Mossad) den uken vi fikk "høyreekstrem terror" linket opp mot de samme Knights Templar. Jeg bare nevner at Tajik nå er talsmann for å kneble ytringsfriheten straks dette har skjedd - etter at hun møtte dypstatsrepresentanten og svindleren av norske UD donasjoner, HRC, en uke før.
Jeg bare nevner det og trekker ingen som helst konklusjoner, tanker eller mistanker - det er REN KARTLEGGING av geopolitiske omstendigheter som skal være med i bildet når politisk terror skjer, for det er en viss fare for at "alt henger sammen med alt", som a'Gro sa.

(Eller er det noen som virkelig tror at den gamle slitne HRC reiste halve jorda rundt for et halvtimes foredrag for studenter og en torskemiddag? Voks opp!)
Redigert 16.03.2019 kl 14:43 Du må logge inn for å svare

Dette er så sprøtt at jeg anbefaler øyeblikkelig overgang til lukket avdeling . (Q - Topics)

Lurer på om han ekstremist forskeren som advarte om enkelte høyre radikale med sinnsyke konspirasjoner har deg under lupen? Jeg vet jo at du er en gammel bestemor som ikke vil gjøre en flue fortred men det kan jo neppe han vite.
Nuka
16.03.2019 kl 15:21 928

Tenk , hvis Havfruen og en del andre morsomme gutter her på HO , hadde brukt sin fantasi til å gjøre noe nyttig. F.eks skrive barnebøker. De overgår jo forfatterne av Harry Potter og Ringenes Herre . De kunne vært mangemillionæer i dag , og ikke NAVere.

Vel er jeg bestemor, men langt fra gammel! Og min "fantasi" som du kaller det blir i aller høyeste grad brukt til noe nyttig!
Nå bør dere stoppe før det er dere som kommer i forskernes søkelys for deres vanvittige og hatefulle kortslutninger.

Jeg er enig med Nuka. Skriv en bok.
pfsp
16.03.2019 kl 20:48 899

Vil tro at havfruen og andre kjenner seg i gjen her . Gud bedr for noen nek !!!!


https://radio.nrk.no/podkast/verdiboersen/nrkno-poddkast-69-144032-17112018050700

Etter lang innsats for å sette meg inn i S-Hook, vet jeg at SH var 100% FFO.
Har ikke brukt mye tid på denne NZ-saken, men det ser ut som det er samma kriminelle opplegget...

Her er en video fra sommeren 2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=sm7AIpZpSsY

x96 parodikommunist troppene henger etter og har ikke oppdatert seg på at Alex Jonas har blitt misforstått
Nrk x96 satirix96 kommunistene IGJEN
Redigert 16.03.2019 kl 21:08 Du må logge inn for å svare

Et stort tap, ikke bare for NZ, men for en hel verden! Her var det bare rakettforskere, professorer, ingeniører, landslagsspillere, imamer, osv. Alle med vakre portrettfotografier som etter alderen å dømme er tatt ganske nylig. Et stort tap - kondolerer!
dirken
17.03.2019 kl 10:54 863

Enig med HanDrPepper. exian m.fl., change, og havfruen er parodi-profiler for å få innvandringskritikere for øvrig til å fremstå som riv ruskende gale. Enten det, eller tilfeller for psykiatrien.

Muslimer myrdet 32 ​​kristne i et brutalt angrep i Nigeria i forrige uke.

Radikale muslimer drepte mer enn 32 kristne i Nigeria i forrige uke. Det var det siste i en serie angrep av muslimer mot kristne i landet.

CBN rapporterer at angrepet skjedde klokken fire om morgenen i Kajuru, en av Nigerias ulike distrikter. Gjerningsmennene burde ha tent på flere hus og en kirke og deretter skutt tilfeldig familier når de prøvde å unnslippe brannen.

CBN News rapporterte i fjor at hundrevis av kristne ble drept i kamp med Fulans muslimske hyrde. Ifølge Global Terrorism Index har Fulani Shepherds drept over 60 000 mennesker siden 2001.

Bosun Emmanuel, en fremtredende kristen leder i Nigeria, sa at det muslimske samfunnet i Nigeria ikke har gjort mye for å beskytte kristne og mener at kristendommen vil bli utryddet i Nigeria hvis ingen hjelper.

- Realistisk er kristendommen på randen av utryddelse i Nigeria. Fremveksten av Sharia-ideologien i Nigeria er dødsslaget mot den nigerianske kirken.

Ingen fordømmelse fra norske media når det er muslimer som utfører massemord!


.


Hvor er det hun IKKE stikker fram nesa sier jeg bare.....

http://www.whatdoesitmean.com/index2816.htm

Change14.
Jeg fikk kun åpnet den 1.videoen på linken til NZ-terroren.
Kviet meg fordi jeg forventet stygge scener, men det
hele gikk merkverdig rolig for seg. Tenkte faktisk at dette kunne
være skuespill...men er selvsagt ikke bombesikker

Nevner at jeg tidlig så et såkalt lovlig klipp av hendelsen, men dette klippet viste
bare 'skytteren' som åpnet billuka bak, og deretter gikk til en lukket inngang/moskèdør.
På videoen du linket til, og som jeg nå nettopp så, sto døren åpen da skytteren kom.
Kan du bekrefte at skytteren kommer til lukket dør på den andre videoen?

Barak Ravid Verifisert konto @BarakRavid
Scoop on @newsisrael13: Brenton Tarrant the terrorist behind the Christchurch mosques massacre visited Israel two and a half years ago. Israeli official told me Tarrant entered Israel on October 25th 2016 and left Israel 9 days later
11:59 - 17. mar. 2019

A Mossad FFO??? Hvis etterforskningen var "for real" ville det ta lang tid å etterforske...
Men det kommer ikke til å skje. Vi får en ekspeditt rettsprosess slik vi har sett før, og da VET vi.

Jeg viser til mitt innlegg fra lørdag klippet inn med utdrag her:

- Havfruen - 16.03.2019 kl 14:30 245
Podesta var der uken før, NZ et lite land veldig likt Norge i natur og befolkning, i Norge hadde vi også storfint besøk fra Midtøsten (både Palestina og Mossad) den uken vi fikk "høyreekstrem terror" linket opp mot de samme Knights Templar. Jeg bare nevner at Tajik nå er talsmann for å kneble ytringsfriheten straks dette har skjedd - etter at hun møtte dypstatsrepresentanten og svindleren av norske UD donasjoner, HRC, en uke før.
Jeg bare nevner det og trekker ingen som helst konklusjoner, tanker eller mistanker - det er REN KARTLEGGING av geopolitiske omstendigheter som skal være med i bildet når politisk terror skjer, for det er en viss fare for at "alt henger sammen med alt", som a'Gro sa. (Eller er det noen som virkelig tror at den gamle slitne HRC reiste halve jorda rundt for et halvtimes foredrag for studenter og en torskemiddag?)

I dag følger sannelig Q opp både 1) "The Podesta Connection", og min spekulasjon om bruk av 2) CIA MK-Ultra hypnoses therapist, og 3) Mossad sporet (Havfruen imponerer seg sjæl nå gitt - alle 3 Connections Q gjør har jeg gjort for dere for lengst!):

3100 Q !!mG7VJxZNCI ID: 83b445 No.5741764
Mar 17 2019 18:53:59 (EST)
https://qanon.pub/data/media/3487d600c183424a67bb78994928dba83b1abbb80440602c056b503de4af940c.jpg
What does a dog do when he/she has a bone?
Did he have a therapist?
Who paid for his travel to the Middle East?
Q

Da er det vel bare for Jabbe og Dirken å angripe Havfruen igjen - hvis dere ikke ble helt lamslåtte nå da! ;-DDD
(Bare husk at Q "has it all" (NSA intel), så dere vil bli stilt i forlegenhet med kritikken. Når Q stiller oss spørsmålene, så har han alle svarene!)
Redigert 18.03.2019 kl 02:28 Du må logge inn for å svare

Ensom ulv og manifest.......denne oppskriften må da snart være oppbrukt?

THESE PEOPLE ARE STUPID!

Det har jo gått bra hver gang! (De har "sine egne" i alle nøkkelposisjoner innen etterforskning, rettsapparat og i MSM.):
"Det er da så mange slaver å ta av! 49 her, 145 der, 66 der, osv. Erre så nøye 'a? Alle skal jo dø sånn cirka før eller siden."
Deres siste desperate sjanse er å fortsette som før. De hadde ingen plan for dette - They never thought she would lose!

Det vi må spørre oss om er hvorfor både JP (og HRC) reiste uken før? Set the scene (og consequences/lessons learned)?
It is not like there is no relation between the two! Question for us is: Who else do they have relations with?
Og når var HRC på NZ (5 EYES) sist? Hva gjorde hun der? Hva med Norge (under 4 øyne)? NSA har alle svarene!
Redigert 18.03.2019 kl 09:48 Du må logge inn for å svare