>> Utlån av aksjer <<


Ser nå at det er blitt en massemarketing av ny mulighet å låne ut egne aksjer hos Nordnet,Pareto osv...

det de ikke sier stort om,er at..

- Du som låner ut egne aksjer,vil får et gebyr for hver gang et utlån blir etablert.
..Renten som DU bestemmer bør være konkurransedyktig og utgiftene på anntall påbegyndte utlån kan da spise opp fortjenesten.

eksempel fra Pareto:
https://www.youtube.com/watch?v=19gY9P5D9bU&feature=youtu.be

Dette er kun gunstig for dem som låner ut aksjer til dem som sitter short i en utlånt aksjepost i over en lengre periode,men det er det ingen garanti for..


Dette er et produkt igjen for de rike å lure mannen i gaten til å ta ekstra unødvendig risiko,så pass på.

Hei det du skriver medfører ikke riktighet.
Lånte nettopp ut mine aksjer selv i Pareto. Dette gebyret du snakker om er faktisk det motsatte, et honorar til deg hver gang dine aksjer evt blir lånt ut.