PEN - framdrift?


Vi er allerede i andre halvdel av i mars måned. Jeg ser fram til spesifiseringer av framdriftsplaner, i førsteomgang(?) spesielt for Dussafu-boringer - om litt?
Hvilket forarbeid er "plukka opp" som mulig utført/i gang?
Forøvrig så jeg er fullt lasta, noe som er basert på særdeles gode framtidsutsikter for produksjonsutvidelser og et tidligere meget vellykka arbeid :-)
BTW: De årvisse _spekulasjoner_ om oppkjøp og uten hold i - oppfattes som negativt for alle.
Redigert 18.03.2019 kl 00:05 Du må logge inn for å svare

Dwyer har sett på de siste syv resesjonene i USA og skriver at den brede S&P 500-indeksen i snitt har steget 21 prosent fra rentekurven har investert første gang til den når toppen av syklusen. Dessuten går det 19 måneder fra kurven inverterer til det kommer en resesjon.

Dwyer mener videre at andre resesjonssignaler har uteblitt, som blant annet for høy gjeld blant husholdningene og høy misligholdsrate for forbruket. (DN).

Brexit er ikke gjennomførbart i praksis, og Trump har valget å tenke på. Han kan ikke stikke kjepper i sine egne hjul, men de må finne en forsikring på at Kina holder avtalen. Tror ikke de blir klare i neste uke allerede, men det bør komme på plass før børsen tar sommerferie, det er bare logisk. Mye oppside tilgjengelig på s&p500, og mye mere i bwo/pen. Snart news!
Redigert 26.03.2019 kl 13:49 Du må logge inn for å svare
bmw5
26.03.2019 kl 11:14 1475

Pen er en av de få aksjer på OBS som er så sikker som det går an å være i en aksje for stor gevinst. Jeg gjør som de store investorene, trader lit og kjøper flere aksjer for de pengene jeg har til rådighet for aksjekjøp. Dersom ikke verden krakker er det nesten sikkert at aksjen står i over 30 kr før året er omme. Bedre kan det nesten ikke bli. Vi vet det meste om Pen og hva som skal gjøres. En liten usikkerhet er AJE som fluefiskeren er inne på. Tullow oppgjøret kan komme når som helst.

Jeg har sagt det lenger opp, men gjentar det.

Man kanikke forvente seg noen store ting før over sommeren ( hvis jeg ikke har glemt noe).Det er vel støst sjanse på Aje. At det blir boringer på Dussafu og i Tunisia vet vi jo, men det er ikke noe hast å komme seg inn før det. En spud er videre vanligvis ikke spesielt kursdrivende ii seg selv. Noe annet når det nærmer seg resultat.

Melding fra Aje kan komme når som helst. Det kan være mer detaljerte planer for videre utvikling av feltet, og det kan
være nyheter ifm. salg av PENs andel. Skjer det siste kan det være PetroNor som kommer på banen, men det har jeg jo antydet tidligere.

å få pen ned på 16 tallet var jo utenkelig for en uke siden. men de større laster videre. de skvettne selger. noe nytt om hva pen får fra tullow i cash..?
Redigert 26.03.2019 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
mimsa
26.03.2019 kl 09:55 1637

Tullow legger vel $8mill på bordet, så ser vi Kr17.50 i et par timer, så er den tilbake på 16.10. Å sån går no ukene.

Kursen svinger som kjent primært pga. forhold som ikke er relatert til selskapet. Verdensøkonomien, resesjonsfrykt, endring i oljepris, handelsavtalen mellom USA Kina osv.
Det selskapsspesifikke ser tilsynelatende ut å gå på skinner. Jeg venter på en BWO oppdatering spesifikt knyttet til Dussafu prioritering og rekkefølge brønner2019-2020. .
Dessuten tror jeg Q1 i mai blir så positiv at kursen løftes.
Har et håp om å se 20 tallet igjen før ferien.
sulzrox
26.03.2019 kl 09:04 1751

Alby
Usikker på hva du mener med å kjøpe tilbake egne aksjer.
Det er ikkje lenge siden emisjonen hvor vi henta over 200 mNOK, da er ikkje tilbakekjøp av aksjer eit tema.
Har ikkje emisjon for å kjøpe aksjer tilbake. (Tenker ikkje på aksjer til Mercuria Asset Holdings)


Alby
26.03.2019 kl 08:33 1822


Vikunne håpe på at Pen begynner å kjøpe tilbake egene aksjer, de eier ikke aksjer i eget selskap og penger har de. Det kunne være positivt i en vanskelig periode.
piff
25.03.2019 kl 12:37 2082

eller retter sagt kr 1.60 etter gammel modell.

Har klokketro på pen framover ,her vil nok garantert komme mange godmeldinger som løfter kursen .
Er spent på hvilken framtidsplaner styret har for pen, nå når kassen kommer til og fylles opp. Ser en bortifra Tunisia og Aje ,Dussafu så har jeg en fornermelse av at Pen kommer til og utvide sitt teritorium ,mulig de ser mot hjemlandet Norge på sikt.

Ivertfall bedre å vake på 16 kr enn rundt 6kr.

Burde vel ha steget en del når vi relaterer til utviklingen i oljeprisen. Det er vanskelig å se noen annen grunn at den ikke gjør det enn at det har vært en lang tilstand i operative hendelser og som forventes å vedvare en god stund ennå. Ett år er mye for aksjemarkedet. Misforstå meg rett. Jeg er også veldig lei av 16-tallet.
Redigert 25.03.2019 kl 10:07 Du må logge inn for å svare
rek1
25.03.2019 kl 09:37 2282

Piff .PEN har ligget å vaket rundt emi kurs +/- 1 kr nå i flere uker....
så gamle jeg(PEN) kan jeg være enig med. men pengene renner fortere inn nå så vi får vel smøre oss med tolmodighet ... :)

Makrospillet?

Helt klart stor betydning, men som regel er det nettopp "fete krigstyper" i overskrift som skal fange lesernes interesse og skape inntekter på annet hold.

Med handelsavtalen mellom Kina og USA og en løsning som "imminent", blir det neppe lenge til før Trump pøser på med haussende tweets. Trump anser seg selv og måles basert på et business-kriterium. Noe av det første han spør om er børsene.

Trump kan skyte en pil etter gjenvalg i 2020 som president om han får stempel som den som raserte den globale økonomien inkl. USAs. Det blir høyst trolig en deal innen sommeren og progress må påregnes fortløpende bli meldt.

Olja sørger saudiene for - ser ikke helt problement.
piff
25.03.2019 kl 09:28 2325

Hadde forventet mer stabilitet over Pen aksjen (kursmessig) etter de posetive signaler fra Dussafu de siste månder.
Men dessverre pen begynner og ligne på sitt gamle jeg igjen de siste mnd.
rek1
25.03.2019 kl 09:16 2377

Jeg også på kjøperen idag,dette er bare aksjespill,ikke selskapsrelatert... :)

Herlig å få lastet opp billige Pen aksjer :)
Alby
25.03.2019 kl 08:46 2488


Hva er hensikten med å kjøre denne nedover ?

Ser at Vaalco på nabolisensen (Etame Marine) i q4 sier at det ble produsert 3751 BOPD net til Vaanco

Med en eierandel på 31,1 % tilsvarer dette 12 061 BOPD for hele lisensen. Tok ikke lang tid før Dussafu var på høyden for å si det sånn.

Oljeprisen kan utmerket vel - og isolert sett - lande på rundt $70 innen april - gitt nedenfornevnte slår til:

Representative says a China trade deal is probably weeks away, not months

https://www.cnbc.com/2019/03/23/former-ustr-barshefsky-sees-china-trade-deal-as-probably-weeks-away.html

Jajaja
22.03.2019 kl 22:19 3049

Ser ut til at rapportering Tunisias produksojn har tatt "pause"? http://www.etap.com.tn/index.php?id=1630
20.03.2019 kl 16:44 3423

Hvis man sammenligner BWO’s salg af 10% til GOC
Modsvarer Pen’s salg af 0.83% til Tullow ~$2.5M
Vi må håbe der er flere historiske kostner I Pen’s handel.
Redigert 20.03.2019 kl 16:45 Du må logge inn for å svare
rek1
20.03.2019 kl 16:33 3454

En posetiv ting er vel olja,som går oppover i en fart nå 68,31 grunnet dette:Investing.com - U.S. crude oil inventories fell at their fastest rate since July 2018 last week, adding to evidence that the global oil market is responding to supply cuts led by OPEC and Russia.
bmw5
20.03.2019 kl 11:01 3675

Alt er kjent og antagelig ingen positive nyheter kommer denne måneden. Derfor kan det være en god del penger man kan tjene på å trade Pen inntil en positiv melding kommer. De større aktørene posisjonerer seg for nyheten som kommer om de 10 % salget til Tullow. Blir det på over 7 mill usd blir det en stor oppgang i aksjen.

At 50 personer/selskaper eier 63% av PEN gjør det enda mer sannsynlig med et oppkjøp. Det er bare å kontakte disse 50 entitetene og tilby en OK pris. Så lenge man får aksept fra disse vil styret anbefale budet til samtlige aksjonærer og dermed er et oppkjøp i boks. Tipper mange nok hadde godtatt et bud i dag på 25. Det er med andre ord mulig for aktører med penger å sikre seg en diamant for prisen av ametyst.

Til orientering:

Topp 50 er lagt ut på PEN- Topp 20 tråden.

Dersom jeg har summert korrekt har topp 50: 39 192 308 aksjer,

Topp 50: 62,8% av selskapet
Redigert 20.03.2019 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Er_mi
20.03.2019 kl 00:29 4087

Fordi Tullow Oil altid har hatt en avtale som sier det at de har en back-in right på 10% av Dusafu-lisensen. Det hadde frem til tre måneder etter first oil i fjor at utnytte denne, noe som de har gjort. Dette innebærer at det nå pågår diskusjoner om rundt hvor mye de skal betale for denne andelen.

PEN må altså gi ifra seg 10% av sin andel, men de skal altså få betalt for dette, basert på nåværende verdier og historiske kostnader (som det nå forhandels om).

At Tullow i utgangspunktet hadde denne rettigeten beror på historiske tidligre M&A-aktivteter på lisensen hvor Tullow Oil tidligere hadde interesser.

Litt sånn; "Ok, dere kan få kjøpe vår andel av lisensen til denne flotte prisen- men da vil vi ha en klausul i salgskontrakten som gir oss mulighet å kjøpe oss inn igjen dersom dere finner olje og begynner å produsere denne".
Spitzer
20.03.2019 kl 00:29 4088

GOC sin farm-in med 10 % er noe BWO har avtalt ifbm. kjøpet av Dussafu fra PEN og HNR i 2017. Oppgjør og reduksjon eiendel berører her kun BWO. Når det gjelder farm-in fra Tullow så er det en back-in rettighet hvor alle eiere i lisensen må gi fra seg 10 % eierandel til Tullow mot at kjøper dekker historisk kost. Her blir det trolig fra da området/lisensen ble definert som EEA (i 2014). PEN som eier 8,33% må gi fra seg 0,833% og sitter da igjen med 7,5% etter Tullow back-in. GOC får redusert sin eiendel fra 10% til 9% og Carl Arnet (CEO i BWO) sitter med 1 % og BW Energy sitter med 72,5%. BWO eier 66,67% av BW Energy.

Tullow må betale 10 % av historisk kost fra avtalt tidspunkt (tipper det blir fra våren 2014) og frem til i dag. For perioden frem til 2017 eide PEN 33,33% og skal dermed ha dekket 10 % av sin 33,33%-eiendel for perioden frem til 2017. Det betyr i praksis at PEN vil få mer cash utbetalt enn de øvrige partnerne enn av pro-rata eiendel skulle tilsi. Hvor mye dette utgjør i cash er vanskelig å spekulere i da vi ikke kjenner størrelsen hva som defineres som historisk kost. Er vel det de driver å forhandler om nå - hva skal inkluderes i historisk kost eller ikke. Jeg har tidligere tippet 5-7 musd til PEN i cash for sin 0,833%-eiendel, men ta det med en stor klype salt. Her kan jeg fort bomme.
agawu
20.03.2019 kl 00:11 4261

Trond.heim: Beklager, har kun topp 20 tilgjengelig fra Panoro sine sider som alle andre :-P Kansje litt upresis i min siste post, tenkte mer de profilerte aksjonærene...

Davinci_me: GOC solgte sin opprinnelige 10% back-in right til Tullow. Denne skal nå utøves og vil påvirke Panoros eiendel med 0,833. Da BWO kom på banen og kjøpte andelene til Harvest og Panoro var avtalen (kravet) at GOC skulle komme inn med 10% etter first-oil, dette går utelukkende på BWEH sin andel.
GOC var instrumentelle overfor den gabonesiske oljeministeren for å få de nødvendige godkjenninger, og kan nok være nyttige å ha med på laget.
Redigert 20.03.2019 kl 00:23 Du må logge inn for å svare

"Det er bare BWO som selger 10 % eierandel. PEN må gi fra seg 0,833 prosentpoeng når Tullow-avtalen er endelig avklart. Da vil PEN få noe cash-oppgjør"

Pen gi fra seg 0,833%?? Fordi?
Jajaja
19.03.2019 kl 19:57 4524

Davinci_me, ang. det du sier om "knapper og glansbilder": Du må nok lese børsmeldinga en gang til. PEN har ikke solgt noe som helst. Børsmeldinga gjaldt reduksjon av BWO's andel.
Redigert 19.03.2019 kl 19:58 Du må logge inn for å svare
Alby
19.03.2019 kl 18:54 4617


Er det noen som blander kortene her ?

240 millioner kr omregnet var vel diverre under halvparten enn hva mange hadde trodd. Det jeg ikke liker og som for meg fremstår uklart er om PEN får feks 8,5% av denne summen. Virker som om BWO har satt inn en klausul som gjør at Pen ender opp med knapper og glansbilder... Så alt i alt så var ikke dette godt nytt for PEN.
John8
19.03.2019 kl 16:58 4762

OK - takk.
For andre interesserte - se BWO tråden idag og innlegg fra Centrino kl.15.45.

TDN har tydeligvis sendt ut en melding basert på hva CFO i BWO har uttalt under den pågående olje og finans konferansen.
Redigert 19.03.2019 kl 16:59 Du må logge inn for å svare

Sikkert ikke så lett å vite hva jeg mener med meldingen. Tatt fra melding fra TDS Direct som Centrino la ut på BWO tråden.

klipper ut noe av det:

“BWO:MEST TRO PÅ "BERGE HELENE" AV EGNE FPSOER TIL MAROMBA -SÆTHRE
Oslo (TDN Direkt): Av BW Offshores egne FPSOer til det nyanskaffede Maromba-feltet har finansdirektør Knut R. Sæthre mest tro på "Berge Helene".

Sæthre sier BW Offshore har et estimat på 250 millioner til 350 millioner dollar i oppgraderingskostnader på "Berge Helene" dersom de skal bruke denne.

-Det er betydelig mer enn vi hadde på "BW Adolo", men dette henger sammen med tungoljen på feltet. Man trenger annet utstyr for å hente den opp, sier han til TDN Direkt i pausen under Oil & Finance 2019 tirsdag.”

John8
19.03.2019 kl 16:47 4787

Du mener dette står i meldingen her (lenket i innlegget kl.14.19 idag)?

https://newsweb.oslobors.no/message/472443

Eller er det en annen melding du tenker på?
Redigert 19.03.2019 kl 16:50 Du må logge inn for å svare

Det skyldes nok at ombygging av FPSO til tungolje i Brasil koster mere hva mange trodde. Står i meldingen
John8
19.03.2019 kl 16:16 4872

Åpenbart positivt for driften av Dussafu fremover.
Det pussige er at kursen på operatørselskapet (BWO) har falt nær kr.1,50 siden nyheten kom.
Redigert 19.03.2019 kl 16:18 Du må logge inn for å svare