Profilering av nytt navn for NSB mot sin hensikt ?

Thinky
18.03.2019 kl 12:26 267

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KvOKV6/derfor-koster-navnebyttet-til-vy-280-millioner-kroner?utm_source=vgfront&utm_content=row-7

Hvorfor kommer dette nå ? Er det noen nye strekninger som åpnes ? Nye tog som innvies ?
Nye vesentlige produktforbedringer som innvies ?

Vy skal kun kjøre tog. Eier ikke skinner, eier ikke tog, eier ikke billettsystem, eier ikke vedlikeholdsavdeling.
Også vedlikehold er skilt ut i et egen selskap med det fullstendig intetsigende navnet Mantena.

Publikum er opptatt av selve reisetilbudet. At tog går når de skal, og med den regularitet de skal. At de
gjerne kjører så raskt som mulig, og med så høy komfort som mulig. Med god nok plass til alle de reisende.

Risikerer ikke Vy nå et antiklimaks i lanseringen ? Det er intet produktnytt i dette. Bare utgifter. Publikum
er opptatt av at togene går, og at Intercity blir ferdig fortest mulig. Helst med stasjonene under bakken i
bysentrumene. For å fjerne barrierer og frigjøre tomtearealer til fremtidsrettet byutvikling. Samt kunne
trafikere byer raskt og effektivt med nye kortere og rake spor.

Hvis publikum nå opplever like mye forsinkelser, kan jo Vy bli en gedigen nedtur. Hvorfor ta denne
risikoen nå ?

Det vi trenger er å få ferdig Intercity (dobbeltspor og 250 km/t), så det blir et moderne trekløver å trafikere.
Og at flaskehalsen gjennom Oslo kapasitetsforbedres.. Likens at vedlikeholdsetterslep utbedres.
Odi.1
18.03.2019 kl 12:34 261

Dette bunner ut kun i en stor lek med Olje Milliarder , intet annet...

Privatisere eller konkurranseutsette et selskap Vy, som bare skal KJØRE tog, er bare tull.

Å angivelig spare signifikante penger på å la noen fra et eller annet utland KJØRE togene,
er bare tull.

La tog i Norge kjøres av norskeid selskap. Tognettet er transportinfrastruktur. Det må vi
ikke tulle med. Også Flytoget må forbli norsk.

Høyre blir henrettet som parti om de klusser med dette !
Thinky
18.03.2019 kl 14:26 229

Å bygge dobbeltspor dimensjonert for 250 kmt fra Skien til Lillehammer til Svinesund må vi klare.
Her skjer 85 % av togtrafikken i Norge i dag. En god del av dette er allerede bygget eller under
bygging. Dette må vi klare.
Det er ingen vits å kjøpe masse nye tog før mye av dette er ferdig bygget. Fokuset nå bør være
å få dette ferdig. Og lage det vellykket. Sette inn ressursene som skal til for å få dette til.

Navn på tog og hvem som skal kjøre de er helt underordnet. Det er bare luksusdetaljer.
Og samfunnet kan ønske å prioritere billige togreiser, fremfor profitt i foretagene. Det er
folkets eiendom alt sammen. Folket må få bestemme hvordan dette skal brukes. Selvsagt
vil folket ha mest mulig godt togtilbud for pengene. Men det ligger på utbygging, drift av
skinnegang, og vedlikehold.
Ikke hvem som utelukkende KJØRER togene.