https://www.dn.no/olje/statsbudsjettet-2020/oljeprisen/opec/staten-regner-med-kraftig-oljeprisfall/2-1-684053
Staten forutsetter dermed at snittprisen på nordsjøolje vil falle 18 prosent fra 2019 til 2020, og kronebeløpet tilsvarer 52 dollar med dagens dollarkurs. Et annet sted i budsjettet er det likevel opplyst at forutsetningen er 55 dollar fatet. Det er betydelig lavere enn både fremtidsprisene på olje og de fleste oljeanalytikeres anslag.
Nedside
Oljemarkedsanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto slår fast at staten legger en forsiktig oljeprisforutsetning til grunn. Oljeprisen ligger i øyeblikket på 59 dollar fatet.
– Vårt basisscenario er 68 dollar fatet neste år, men vi ser at det kommer motvind på etterspørselssiden som kan sende basisscenarioet lavere, sier Wiggen.
d12m
09.10.2019 kl 09:15 366

AS Norge er naturligvis konservativ i et statsbudsjett og legger oljeprisanslaget sitt deretter for å føle seg sikker på å ikke bomme på nedsiden.
SomSa
11.10.2019 kl 08:41 192
Holmen Spesialfond har i dag 10.oktober 2019 kjøpt 100 000 aksjer i Vistin
Pharma ASA til kurs 8,5109 og eier etter dette 2 300 000 aksjer i selskapet,
tilsvarende en eierandel på 5,19 % av selskapets aksjekapital.

https://newsweb.oslobors.no/message/486886