Er noen renteøkning nå så nødvendig ?

exian
19.03.2019 kl 14:41 1108

Jeg bare reiser spørsmålet. NOK har fastnet litt. $ 8,52 og € 9,67
EU økte ikke renten. Oljeprisen er god.
I Norge må vi jobbe med å få priser og kostnader ned.
En renteøkning virker fort motsatt vei.
Det er en balanse mellom å kaste bort penger på renteøkning, og bygge styrke i norsk økonomi.
Andre grep enn renten.
Vårt spillerom på renten er ikke så stort. Derfor er andre grep i økonomien viktigere å jobbe med.
OZZY
19.03.2019 kl 14:46 1100

enig. renteøkning nå er totalt idiotisk
exian
19.03.2019 kl 23:35 1028

Norges bank burde sterkt vurdere å holde uendret 21. mars. Og se litt til neste rentemøte.
Kanskje NB har lovet seg bort ? Men, så firkantet bør ikke NB opptre.
Vent å se til neste møte.
Øker vi nå, risikerer vi å få svekket konkurranseevne. Holder vi uendret kan vi få demonstrert
at kronen vil holde posisjonen sin allikevel. (Endog kanskje oppleve øket respekt ?).
Det er andre ting i norsk økonomi vi må jobbe med enn renten. Forsøke å få ned
statsbudsjettets utgiftsside er en god ting. Og påse at de penger som brukes, brukes på
noe som gir noe tilbake. Dvs. reelle varige verdier. Som samfunnet kan bygge ytterligere
verdiskapning på.

Ellers er exian en tilhenger av sentralbanksjef Olsen. Han er ingen luring. En mann vi kan stole på.
Og det er viktig i den stillingen han har.
Redigert 19.03.2019 kl 23:37 Du må logge inn for å svare
Puta1n
20.03.2019 kl 00:11 1013

Renten må opp. Har vært for lav for lenge.
exian
20.03.2019 kl 00:31 994

Hvorfor har den angivelig vært det ?
Vi må se rundt oss.

De kommende rentemøtene er :
21 mars
9 mai
20 juni
15 august

Må det gåes minimum 0,25 ad gangen ?
Hva med 0,1 eller 0,15 som nye minimum ?
På den annen side oversiktlig med kvartinger ad gangen.

Redigert 20.03.2019 kl 00:46 Du må logge inn for å svare
exian
20.03.2019 kl 20:27 910

https://www.nettavisen.no/okonomi/ingen-rentehevinger-i-vente-i-usa-i-ar/3423625120.html

Trump vil ikke øke renten i år.
EU sa som sagt nylig nei til renteøkning.
En norsk renteøkning kan dermed være unødvendig.

Det må heller gjøres andre konstruktive grep i norsk økonomi.
Men media her er opptatt med å diskutere P-piller og jenter på barer.
Det er sånt tull som er bekymringsfullt.
Det må gripes fatt i det som betyr noe.
Redigert 20.03.2019 kl 20:27 Du må logge inn for å svare

HO synes å ha sluttet å kommentere med melding om null renteøkning og stigende børskurser. Men akk, dette var dårlige nyheter for bankene, som hadde regnet med å øke utlånsrenten langt mer enn innlånsrenten, så det ble likevel knall og fall. Godt OSE er stengt.
Veien
20.03.2019 kl 22:25 866

Klarer vi å stanse en renteøkning i morgen folkens ?

Oljen er nå over 68 dollar.

Kan ikke NB se det an til 9. mai ?

En renteøkning er kanskje bra for å legge litt demper på det norske boligmarkedet ?
Men DET markedet har kommet høyt som det er.
Det er viktig at næringslivet har billig finansiering. Og at vi jobber med å holde
kostnadsnivået vårt nede av konkurranseevne hensyn.

Det kan umulig være farlig å se det an i omlag 1 1/2 mnd.
Redigert 20.03.2019 kl 22:27 Du må logge inn for å svare
exian
21.03.2019 kl 10:18 739

https://www.dn.no/makrookonomi/rente/makrookonomi/norsk-okonomi/norges-bank-setter-opp-renten-med-025-prosentpoeng-til-en-prosent/2-1-570545

Dette var kanskje unødvendig. Men begrunnelsen er ikke så verst. NB tar signalene. Man tar kanskje
rentebanen litt ned nå da ? Vi kjører safe. Men dette koster litt i fordampning og fordyrelser. Sverige har en
reporente på minus 0,25 %.
Dette legger litt press på NB og Finansdepartementet til å få ned andre kostnader i Norge av konkurranse-
evne hensyn.
Renteøkningen kan føre til et litt mindre moderat lønnsoppgjør.
Hva gjorde Bank of England ? Sjekker svaret.
exian
21.03.2019 kl 10:27 724

https://www.dn.no/makrookonomi/makrookonomi/norsk-okonomi/privatokonomi/norges-bank-hever-rentebanen/2-1-570578

Kronen styrket seg på dette her. Det likte jeg.
Og NB skaper en utvikling i selve kommunikasjonen.
I god kommunikasjon håndterer man mye.
Her også hemmeligheter vi ikke skal gå inn på.
Min tillit til Olsen er god.

Det er grunn til å tro at respekten for kronen og norsk økonomi, nå har blitt noe større ute.
La oss ta et øyeblikksbilde :
$ 8,43
€ 9,60
Olje 68,24
SEK 92,11
£ 11,07
Yen 7,62

Nå gjelder det for regjeringen å gjøre de rette ting for å jekke opp
og ytterligere styrke norsk økonomi.
Kronehoppet slo ut med 70 - 80 mrd. ned på fondet.
Regjeringen bør jobbe med å bedre konkurranseevnen.
Det betyr bl.a. raskere ferdig veier og togtraseer. Og
gode fremtidsrettede moderne løsninger for dette.
Thinky
21.03.2019 kl 13:31 654

https://www.nrk.no/norge/rentemote-i-norges-bank-1.14483215

Det er mange gode argumenter og poenger her.
________________________________________
Virker som renteøkningen er fornuftig. Men sunt med litt debatt i forkant og etterkant.

Ved neste renteøkning kan jo oljefondet selge litt aksjer i forkant, og kjøpe
igjen etterpå, med en sterkere krone. På den måten kan Norge tjene på dette.

Vi liker at kronen styrket seg på dette. Det var tydeligvis ikke indiskontert.
Respekten for kronen og norsk økonomi har styrket seg. Det har verdi.

Det er noe som heter jo bedre kronen klarer seg med lav rente, jo bedre.
Redigert 21.03.2019 kl 15:50 Du må logge inn for å svare