Silver-info om 63% økte reserver


Nytt innlegg i dag fra Silver:
..............
Montney totale ressurser 600-700 mill boe

Vi kjører på med litt sjekk av dagens tall og benytter oppgitte tall fra presentasjoner og 2013 ressurser.

Questerre’s wells are currently targeting one of three prospective intervals in the Upper Montneyformation. (Må si at tallene kan være høyere utfra dette).

Currently we are being assigned reserves for only two intervals in the Montney but this acreage is also prospective for the Lower Montney where there are several tests in the area.

Estimated gross 2P reserves of 1.0 MMBoe
and 1P reserves of 0.76 MMBoe per well
(gross) at Kakwa (McDaniel December 2017
Reserve Report) with potential for over
100+ net locations

REPORT THIS AD

 

Approx. 76 gross (~19 net) drilling locations on Kakwa acreage(1)

Estimated gross proved + probable reserves per location of 1.0 MMboe and gross proved reserves of 0.76 MMboe per independent reserve report(2)

Potential for 39 gross locations on adjacent Kakwa North acreage (=7 sections)

 

Reserver/ressurser for 2 intervall= Upper og middle Montney = 1,76 mill boe

Pluss lower Montney som er omtrent det samme som hele upper etter min beregning= + 1,76 Mill boe

Total hele Montney per lokasjon= 3,52 mill boe

 

Beregning:

Net lokasjoner for Orlen og KCK JV’er: 19 + 19,5 = 38,5 Net lokasjoner

KCK snitt lokasjon pr section: 39/7 = 5,57 lokasjoner pr section

KCK Net lokasjoner på resten av JV: (20,5 sections – 7 sections) = 13,5 sections /2 (50%) *5,57 lokasjoner per section =  37,6 Net lokasjoner

QEC heleid Net lokasjoner: 26,5 sections *5,57 lokasjoner per section =  147,6 Net lokasjoner

Orlen JV: 3,52 mill boe * 19 /4 = 17 mill boe på 19 net lokasjoner (25% andel)

KCK JV (7 sections i Kakwa Nord): 3,52 mill boe * 39 lokasjoner /2 = 69 mill boe på 19,5 net lokasjoner (50% andel) Vi måler dette opp mot dagens melding som innehold 2 av 7 sections + litt fra Orlen JV: 2/7 * 69 mill boe = 20 mill boe, men da er middle Montney med, så vi deler på 2 og får ca. 10 mill boe, så stemmer jo bra!

+ lokasjoner på resten av KCK JV acres 37,6 lokasjoner *3,52 Mill boe = 132 Mill boe

+ QEC heleide acres lokasjoner: 147,6 lokasjoner * 3,52 Mill boe = 520 Mill boe

 

Oppsummert total Montney boe NET til QEC utfra lokasjonsberegning blir da 17+69+132+520 = 732 mill boe

 

Kontrollberegning:

Ser en tilbake til juli 2013 da QEC annonserte 130 mill boe (uten lower Montney, kun upper og middle Montney) i 20 sections får en med dagens antall sections dette:

130 mill boe / 20 = 5,6 mill boe per section Net til QEC

Så plusser vi på Middle Montney skal vi få ca. det doble (11,2 mill boe). Da tar vi et eksempel fra KCK JV:

69 mill boe / 5,57 locations per section = 12,4 mill boe pr section og finner at vi ikke er så langt unna.

Dagens section konfiguarasjon:

Orlen JV 16 sections (25%): 5,6 mill boe * 16 sections = 90 mill boe (denne var Net fra rapporten)

KCK JV sections 20,5 sections (50%): 5,6 mill boe * 20,5 sections /2 = 57 mill boe

QEC heleide sections 26,5 sections (100%): 5,6 mill boe * 26,5 sections = 148mill boe

 

Totalt: 295 mill boe uten lower Montney, så ganger vi med 2 har vi 590 mill boe, vi ser det er passe likt og litt høyere enn lokasjonsberegning.

 

Mine tall ligger på ca. 320 mill boe og er da altså lavere.

Dagens slipp var fra 2 sections ++ i Kakwa nord hovedsaklig og gav 11,5 mill boe ekstra til QEC uten lower Montney. Tallene stemmer bra, så da vet en at QEC har mye større reserver en gang i fremtiden. Helt klart en skulle hatt noen 100% brønner selv men de er jo ikke veldig flinke til det. Når en da har lest dette skal en tenke på hvor mye Quebec har til forskjell!

Vil en sjekke mer kan en benytte 60 bcf per section, som oppgitt i 2013 rapporten under, med 40% recovery faktor slik oppgitt i 2013 (gamle tall altså), uten lower Montney så vi ganger opp med 2:

40,75 net sections * 60 BCF *40 recovery factor/100 *2 lower Montney = 337 Mill boe

Hva skal en prise dette til da? 0 kroner? I realiteten er det slik nå.

Etterhvert som QEC får økt reservene slik som i dag vil 500 mill boe satt ved CAD $8,79 pr boe slik QEC har i rapporten for NPV10 gi 71 kr aksjen! Kursen i dag er litt over 3 kr. Kjøres det JV på resten av egne acres synker derimot boe andelen. Litt å tenke på alt dette!

Montney resource assessed at over 130 million boe with over 40% condensate

Sector
20.03.2019 kl 23:05 664

Vedr kursen så hadde alle meglerhus kursmål ex Jordan og Quebec 5-6 før denne meldingen....Bør komme oppjusterte kursmål snart, tipper de øker med 1,5-2 kroner.

Går Quebec inn blir det økning med 2 sifret beløp! :-)
Jordan er også en Joker, som man i dag også får gratis med på kjøpet.
Redigert 20.03.2019 kl 23:16 Du må logge inn for å svare
1013
20.03.2019 kl 20:56 869

vildt kursen burde være meget højre.

Bra!
Peder paus sa over 300 millioner for mange år siden.?