Renten stiger....boligkrakk?


Mange balanserer allerede på en knivegg økonomisk og tåler ikke renteoppgang.
Det kommer flere renteøkninger fremover.
Olebole
21.03.2019 kl 13:20 5363

Alle klarer å kutte noen hundrelapper i måneden. Problemet er at veldig mange kutter det samme. Tror de bransjene som allerede har problemer vil merke det enda mer. Man må forvente flere konkurser i restauranter og butikker.

Det blir nok endel tvangsauksjoner også.
livecnn
21.03.2019 kl 13:28 5336

Ikke noe krakk, selv om du har snakket om det siden 2008 John Erik.

Bank of England (BoE) holder sin viktigste styringsrente, base rate, uendret på 0,75 prosent.

Dette var i tråd med forventningene, og beslutningen var enstemmig.
Tipper den 0,25% vi fikk som ventet i dag fort kan bli den økningen av renten i Norge i år.

USA og EU har vel også signalisert at de er ferdige med rente hevninger for 2019.

Britisk rentedom klar
Bank of England holdt renten uendret.

BoEs forrige renteendring var økningen med 25 punkter til 0,75 prosent 2. august 2018.

DNB Markets skrev torsdag morgen at meglerhuset forventer en renteøkning i november.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/03/Britisk-rentedom-klar
Rhaegar
21.03.2019 kl 13:37 5320

Det blir ikke noe krakk med det første ihvertfall. Rentehevingen vil nok bare senke veksten noe, og prisveksten fortsetter frem til noe skjer i verdensøkonomien.
børst
21.03.2019 kl 14:04 5285

Norge kan ikke ha et rentenivå som er vesentlig høyere enn de landene vi handler mest med. Og det er jo NULL sannsynlighet for at FED kan øke renten de neste 20 årene. Likedan ESB. For da klapper jo hele korthuset sammen og man går tilbake til finanskrise og resesjon.
Redigert 21.03.2019 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
Olebole
21.03.2019 kl 14:29 5237

Har lest at det er mange som sammenligner EU/USA med Japan. Det mener jeg blir helt feil, Japan har ingen innvandring, populasjonsnedgang og kvinner over 30 jobber ikke. Jeg har vært flere ganger i Japan i jobbsammenheng og på kontorer er det kvinner i 20 årene og resten er menn. EU/USA er helt motsatt, masse innvandring og populasjonsøkning. Tror vesten kommer til å ha renteøkning hvis økonomien går bra.

Det som imponerer meg mest med Japan er hvor billig alt er til tross for at de tjener like mye som oss i vesten. Her har vi kanskje noe å lære.
livecnn
21.03.2019 kl 16:58 5083

Børsen ristet av seg renteøkningen på 2 timer å gikk i pluss.

Sånn dett var dett, og folk skal fortsatt bo.
mrpotato
21.03.2019 kl 17:34 5046

Med lønnsveksten vi får i år spiller det ingen rolle. Mange vil gå i pluss. Må være kjedelig å stå utenfor boligmarkedet og ikke komme seg inn JohnErik?
-Dëë-
21.03.2019 kl 18:01 5017

Herrejesus ??
Nei det blir ikke noe boligkrakk. Er du mindre begavet eller noe? Renta ville ikke blitt hevet om det ar fare for boligkrakk og de ville ikke antydet at det kommer flere rentehevelser fortløpende om det var fare for krakk.
Bruk hue. ?
pengex
21.03.2019 kl 18:14 4991

Er i grunn greit å få styrket krona litt nå.
Og vi får luka ut litt useriøse lånetakere.
Blir bedre vilkår for oppkjøp av utleiobjekter hvis man tenker kynisk.
Redigert 21.03.2019 kl 18:18 Du må logge inn for å svare

Men rentebanen tilsier 1%poeng opp de neste 2-3 årene. Det er 50% økning i rentekostnader. Prisene kommer til å stagnere og etterhvert gå ned. Det er godt mulig vi får et krakk/resesjon i mellomtiden dog, det ser ikke bra ut der ute.
mrpotato
22.03.2019 kl 10:29 4733

Renten øker fordi det går bra med økonomien her i landet. Så folk har mer penger og derfor betyr det er ingenting at renten øker 1%. I tillegg har bankene beregnet god margin når det kommer til hva folk skal tåle av renteoppgang. Så dette går nok helt fint :) hvis noen har 3 millioner i lån vil 1% utgjøre 2500 pr mnd, dvs 1950 kr pr mnd etter skatt. Hvis 1950 kr pr mnd er nok til at noen misligholder lånet sitt så fortjener de ikke å eie bolig.

For sånne hobbyinvestorer som meg så betyr det heller ingen ting. Jeg øker bare leien litt. Har gjort det allerede. Da jeg kjøpte var jo rentene uansett mellom 3-4%. Så i tillegg til at jeg har økt leien har jeg lavere rente og mindre gjeld nå enn da jeg kjøpte, så tjener jeg faktisk mer enn noen sinne på utleie. Er på jakt etter enda en bolig nå, men må bare vente til de jævla forskriftene forsvinner. Eller evt på det krakket enkelte her inne har ventet på i flere år.... ?
22.03.2019 kl 17:46 4637

Nettopp, renta øker fordi man er i oppgangsperiode, hva følger etter oppgangsperioden mon tro? ??
mrpotato
22.03.2019 kl 18:28 4596

Nedgang, som igjen betyr lavere renter og enda høyere boligpriser? ? Si meg, hvem av dere her er det som ikke har en fot innenfor boligmarkedet?
22.03.2019 kl 19:40 4547

Styringsrenta i 2008: 5,75 %
Styringsrenta i dag: 1 %

Er Norge Bank like potent i dag som den var den gang mon tro?

Er husholdningene like godt rustet i dag som de var den gang mon tro?

Jeg har ikke etterprøvd beregninger dine, men kr 1.950 pr mnd. på 12 mnd. tilsvarer kr 23.400. Så ganger man dette tallet med 3 av 4 husholdninger på MNOK 1,7. Da snakker vi om vesentlig lavere forbruk. Noe av dette vil selvfølgelig dempes av lønnsøkning og belåning pr husholdning er sikkert vesentlig lavere enn det som er lagt til grunn i dette regnestykket.

Jeg forventer ikke noe boligkrakk, men synes det er morsomt å lese at 1 % økning i styringsrente er ingenting. Alle boligeiere kan muligens holde hode over vannet ved 1 % økning i rente. Men hvem vil det lavere forbruket gå ut over? hva med de som skal inn i boligmarkedet? plutselig så får de jo mye lavere boliglån da banken tar høyde for at de må tåle 5 % boligrenteøkning.

At NB øker renta fra 1 til 2 prosent betyr selvsagt ikke at boligrenta dobles....

På 1920-30-tallet ble rentene satt opp slik at mange matproduksjonsbruk-eiere ( mest småbruk ) gikk på tvangsauksjon og matproduksjonen i landet gikk ned.
På 1980-tallet ble rentene doblet fra 8% til opptil 18 % slik at folk måtte selge boligene og satt allikevel igjen med stor gjeld ( pga. boligpris-nedgang) , med skillsmisser og tragedier i kjølevannet. ( Samtidig som rentefradraget ble halvert. )
Vil ikke skje igjen?
Så lenge vi danser etter pengeverdiene, og de som styrer verdensvalutaen sin dans, så vil nok dette kunne skje igjen. Spesielt når vi har en ledelse, penge-økonomer og et folk som er opplært til å forveksle pengeverdier og virkelige (reelle ) verdier.
Renter burde ALLTID følge riktigpris/lønns-indeks i en nasjon. For å holdet LANDETS penge (byttemiddel )-verdi på riktig mål.
Dette ville gi forutsigbarhet og trygghet for hele nasjonen, både forretningsfolk og forbrukere. ( Lønnsmottakere. )
Penger er et viktig byttemiddel i en nasjons arbeid/dugnads-regnskap, har ingen egenverdi; men er et viktig verktøy for en nasjon, lik litermålet, vekten og meterstokken.
Redigert 22.03.2019 kl 20:34 Du må logge inn for å svare
pengex
22.03.2019 kl 21:31 4466

Uansett er alt styrt av hva USA gjør med økonomien så lenge det er dollars som styrer showet. Da er jo usa sin enorme gjeld ett bra utgangspunkt.
Blir det en verdensresesjon eller bare en liten dupp pga oljekrisa? Dette er en reell syretest for verdensøkonomien. Funkar eller funkar inte?
kator
22.03.2019 kl 22:12 4414

For å prøve å sette ting i perspektiv..... Hvis vi tar utgangspunkt i en relativt tungt belånt ungdom med et lån på 3.500.000 som nedbetales som et annuitetslån over 30 år innebærer en renteøkning på 1% (fra 2,5% til 3,5%) at månedsbeløpet stiger med ca NOK 1.900,-. Rentefradraget vil øke med ca 660,- pr. måned - så det blir en netto-økning i kostnad på 1.240,- i måneden.

De fleste tror at en slik renteøkning vil skje over minst 2 år. Tar vi utgangspunkt i en lønn på 500.000 i året og en lønnsøkning på 5% i året (ikke usannsynlig for unge lovende) vil det innebære en lønnsøkning på ca 4.200 i måneden - rundt 2.800 etter skatt. Så selv etter en slik renteøkning vil disponibel inntekt øke for denne tungt belånte....

Det er etter min vurdering derfor slik at det er sannsynlig at en renteøkning på 1% unektelig har en bra virkning - men snarere at den demper en prisøkningen som ville ha vært betydelig større uten denne renteoppgangen....
Redigert 22.03.2019 kl 22:13 Du må logge inn for å svare

"så lenge det er dollars som styrer showet"

Nei, det er våre infantile forestillinger som styrer showet, regissert av de som kontrollerer verdensvalutaen og har lært oss og våre penge-økonomer i denne forestillingen.

"Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet — som en hard virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Nekt nå ikke det at «pengene styrer verden». Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi opplever at man slår mysen i kloakken «fordi det er for mye ost». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene (= de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?»

http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.html

For kort tid tilbake var det snakk om å starte heving av renten i
USA fordi alt begynte å gå så bra. Nå hører vi ikke mer om dette,
men tvert i mot. Det går jo kjempedårlig med økonomien, jo. Varehandelen dropper og
bl.a. boligutbyggere sliter med å betjene gjeld, så jeg nettopp.
FED har ikke mer stimuli og nå fryktes plutselig resesjon.
Engelske og europeiske banker har beholdt renten uendret, men vi øker
den. Pussige greier.
Økt rente gir økt kroneverdi, men også høyere pris på forbruksvarer.
Noe som igjen rammer folk med lån ytterligere.
Lønnsøkning eller ei, ser iallfall at det antydes at ikke alle er like fornøyd.
Hva om det viser seg at USA nå virkelig får gjeldsproblemer alà 2008 igjen, hvor også europeiske
og norske finansinstitusjoner nødvendigvis blir involvert. Hva skjer da?
Faller dollaren, blir selvsagt amerikanske varer billigere, men Norge vil iallfall rammes mye hardere
enn de som ikke har oljesalg som hovedinntekt...og krakker dollaren?.. skrekk og gru
Selvsagt bare amatørtanker, men det er noe som ikke stemmer med denne
rentehevingen akkurat nå. Pass på, sier jeg. Her kan alt skje

Flere grupper har hatt reallønnsnedgang de siste årene. Mange unge lovende masterutdannede har opplevd veldig svak vekst i lønninger siste tiden. Kommer fra nhh med gode karakterer og må begynne med under 500» selv hos de kule i barcode. Tror nok mange vil kjenne det, men enig i at det ikke blir store effekter i boligmarkedet av at renta går opp et prosentpoeng.
kator
23.03.2019 kl 09:16 4204

Vet ikke hvor mange du har på listen din paneldata - jeg har en meget nær - som opplever det scenariet jeg beskriver...men jobber mange 12 timers dager..som man ikke bør gjøre i for mange år.

Krakket kommer og det kommer fort.
mrpotato
23.03.2019 kl 18:10 4077

JohnErik blir du ikke lei? Må være trist å være en voksen bitter mann som står utenfor boligmarkedet? Kommer du deg ikke inn? Jaja. Sikkert fint å leie også. Helt til utleier skal selge da, så må du videre. Blir sikkert fint å fortsette sånn resten av livet. Lykke til ?

Kator, egentlig enig med deg i at 5% lønnsvekst er fullt realistisk for unge. Poenget er snarere at det for få år tilbake var helt vanlig med 10 % årlig lønnsvekst for nyutdannede.

Det som er problemet er at mange har økt gjelda etterhvert, slik at mange familier sitter med 6 mill og mer i gjeld og utsikter til ganske svak lønnsvekst. Lærere og sykepleier når jo toppen av sin lønnsstige etter 10-12 år.

Så selvom renteøkningen nok ikke er det som krakker boligmarkedet, så er det mange familier som må stramme inn sin levestandard så det blir ubehagelig.
kator
23.03.2019 kl 19:06 4015

Jeg er veldig uenig i din beskrivelse av hvordan status er for norske familier. Min påstand/vurdering er at det aldri har vært så mange familier med så store buffere eller - VEK om du vil - som nå. Og med store reserver i forhold til differansen mellom løpende inntekter / kostnader. Vi er et land hvor veldig mange er blitt fryktelig mye rikere de siste 10-20 årene. Men samtidig er forskjellene mellom de som er innenfor i eiendomsmarkedet og de som er utenfor blitt stadig større. Dessverre. Viktigere enn en liten renteoppgang i 2019 og kanskje i 2020 - er at man tror renten (Norges Bank) topper på 1,75%. Da skal jeg "sloss for" at min rente ikke kommer særlig over 3% - det er fantastiske nivåer ... og gjør at jeg for min del kanskje velger å bli sittende med mine utleieboliger lengre enn om renten hadde blitt 4-5%.
Redigert 23.03.2019 kl 19:09 Du må logge inn for å svare
landis
23.03.2019 kl 21:34 3929

SSB har fasit.
"Husholdningenes samlede disponible inntekt hadde en oppgang på 4,4 prosent fra 2017 til 2018, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen 2,3 prosent for husholdningssektoren under ett og 1,6 prosent regnet per person. "
For 18-19 vil stigende rente definitivt påvirke dette negativt.
Unge husholdninger med barn under produksjon, oppussing osv. ligger definitivt betydelig lavere enn gjennomsnittet. !
Spareraten til husholdningene er for tiden svært lav, og har vært det en god stund, noe som indikerer lite nedbetaling av gjeld. - altså man blåser av pengene på tant og fjas.

Kator, du tar feil.

Vel, det er vanskelig å beskrive noe så mangfoldig som økonomien til Norske husholdninger. Masse husholdninger med stor buffer. Men masse familer med null buffer, og stor boliggjeld, stor kredittkortgjeld, studielån. Selvfølgelig også stor TV, stor bil, kjerring med shoerack, og barn med mange gode ferieminner. Disse må stramme inn ganske mye. Jeg kjenner mange sånne familier med mor og far i 40 åra.
kator
23.03.2019 kl 22:57 3863

Ok - skjønner at du generelt kjenner mange som sliter og blir litt farget av det kanskje.

La oss ta "din" tungt belånte familie (den som du nevner tidligere) som har lån på 6.000.000,-. Om de skal være innenfor låneforskriften - som de aller aller fleste er - skal de da ha en familieinntekt på minimum 1.200.000,-. En økning på 1% rente over 2 år innebærer en økning i månedlige renter/avdrag på 3.237,- gitt 30 års lån som annuitet. Av terminbeløpet øker rentene med 5.000 som gir en skattereduksjon på 1.100 - altså netto økning på 2.137 i måneden....Får de 3% lønnsøkning i året (som er i underkant av hva NB/SSB forventer) så tilsvarer det 6.000 i måneden før skatt ila 2 år. Et sted rundt 4.000 etter skatt. Så nei - dette vil ikke innebære noe betydelig/uhåndterlig problem for denne familien at renten øker med 1%. Det som vil utløse store problemer er hvis en av de 2 mister jobben eller 1 blir syk uten gode sykeforsikringer.

Forøvrig meget hyggelig å se Landis på banen - med som alltid ganske bombastiske konklusjoner !
Redigert 23.03.2019 kl 23:09 Du må logge inn for å svare
landis
23.03.2019 kl 23:10 3848

Kator...
Hvor tar jeg feil. ?

Eller går du etter mann og ikke ball nå.. ?
Ssb er kjedelige, men definitivt den beste statistikken vi har. 1.6% er jaggu lite å skryte av. ?
kator
23.03.2019 kl 23:16 3837

Nå trodde jeg det var du som sa at jeg tok feil - (smil) - på din ganske karakteristiske måte ---- jeg har aldri vært noen grisetakler - snarere en litt vek teknikker...

Er du uenig i mine forutsetninger ?

Men nå er det ganske sent for en halvgammel mann. God natt Landis.
pedro1
24.03.2019 kl 07:53 3715

Tysk 10 åring nå i minus 0,02%....Mulig norske renter skal opp et par ganger i det korte bildet....men så ser det ut det ut til at det skal stoppe helt opp, tror faktisk vi skal ned igjen i 2021. Boligprisene skal iallefall ikke ned...da må massearbeidsledighet slå til i forkant. PT er det vel mangel på arbeidskraft.....
børst
24.03.2019 kl 10:21 3617

Om 5 år er den gjennomsnittlige boligrenten fra bankene ikke høyere enn 3,35%. Og bakgrunnen for det er at Norge ikke kan ha vesentlig høyere rentenivå enn våre største handelspartnere på grunn av kronekursen, og FED og ESB kan ikke heve rentenivået fra dagens nivå uten at dette fører til resesjon.

Vet ikke hva renten er om 5 år, men verdensøkonomien er avhengig av lave renter, og når rentene har kommet for lavt, så er det vanskelig å komme ut av. Nævdal gir et bilde på hvordan sentralbankene har malt seg inn i et hjørne med maling som ikke tørker. Noen må før eller siden få maling på føttene.

https://www.minervanett.no/lave-renter-oker-den-okonomiske-ulikheten/
pedro1
24.03.2019 kl 10:46 3681

Ingen som vet er en selvfølge Paneldata.....men markedet tror på en snitt rente de neste 10 årene på 0% iTyskland....det er ganske heavy ....broderfolket tror vel på 0,3%. Norge er avvikende, derav også rom for lønnsøkninger som spiser opprentepåslagene. Vedder på at renteendring nr 3 blir ned i Norge. Maks 2 til opp...før ny nedgang. Vi kan ikke sitte med en ufordelaktig sterk valuta mot Pund, EUR og Sek....over tid.
Redigert 24.03.2019 kl 10:48 Du må logge inn for å svare

Vet ikke, men kanskje å styre mot høyere inflasjon må til? Kanskje får Norges Bank til høyere pris/lønnsvekst og høyere rente samtidig?

Vi trenger et krakk nå for å stabilisere markedet.