GF og aksjespleis/emi(?) den 9. Mai


JEG SØKER HER EN EDRUELIG DEBATT UTEN HODELØST PJATT OG ZKRIKING


-Hvis ingenting endrer seg, og ting skurer videre som det har gjort ganske lenge - så går det mot aksjespleis om ikke så lenge.

Jeg skrev den 20. mars;

#REC kjører ML (under tvil(?) fortsatt på 25%. Handelskrigen lever,
forhandlinger pågår. Utfall og tidspunkt er i grunn uklart.
Det er lov å håpe det beste - det er også lov å planlegge for det meste.

I hht børsreglene har REC nå 1 mnd på seg til å iverksette tiltak for å få kurs over krona.
REC er i dialog med OB angående saken.

Man skal ikke se bort i fra at det på neste GF den 9 Mai, ligger et forslag om aksjespleis.
Og kanskje emisjon#

https://forum.hegnar.no/thread/17919/view/413367/0

----

-Når det gjelder GF pleier REC å sende ut innkalling/info 3-4 uker i forkant. Altså i tidsrommet 11-18 April.

Man får info om agenda/punkter/saker som det skal stemmes over.

Og hvis ikke et mirakel har løst situasjonen innen tidsrommet 11-18 April,
så er det å anta at aksjespleis står som et av punktene ?

Og siden det er skralt med kontanter - bør det tas en emisjon for å forhindre at shortere vil kjøre kurs nedover igjen etter spleis.


-MITT SPØRSMÅL ER:

vil disse to (2) sakene nevnt stå oppført som saker/punkter i innkallingen/info til GF ?

Dette vil da evn måtte bli nevnt i innkallingen 3-4 uker i forveien - og IKKE poppe opp som troll av en eske på GF den 9. Mai ?

Har noen GOD kjennskap til dette ?


Redigert 22.03.2019 kl 17:10 Du må logge inn for å svare
Origo
22.03.2019 kl 15:25 3090

Har ikke kunnskap om dette, men det virker fornuftig. Den ene kunden Moses Lake har i dag, som jeg antar er GET i Taiwan, gikk i «tailspin» på den taiwanske børsen i dag etter beskjed om at de blir tatt av børs i begynnelsen av mai som følge av at det er negativ verdi på selskapet. Det kan nå fort oppstå full stopp i GET sine kjøp av poly fra Rec (min vurdering). Her antar jeg, som mange andre, at det er GET som er den gjenværende kunden til Moses lake. Forsterker behovet for å stoppe ML inntil videre samt sikre påfyll av cash fra eierne.
http://m.focustaiwan.tw/news/aeco/201903220007.aspx
mofi1
22.03.2019 kl 15:31 3046

Man annonserer vel ikke en emi 3-4 uker i forveien? Da er jo aksjen ned mange titallsprosent før vi er fremme ved GF
Randers
22.03.2019 kl 15:46 2958

*Mofi, det er et godt poeng. Men å annonsere aksjespleis (med skral kontantkasse og tung shorting)
er heller ikke gunstig (?)

-REC har allerede en 10%-fullmakt til å hente INNTIL 254 MNOK ved å utstede INNTIL 254 mill aksjer.
Den har blitt fornyet ved hvert eneste GF i lang tid.

Kanskje den kan utvides - til f.x 500 MNOK ?
Høres det penere/bedre ut da ?

----

Se punkt 8 her: http://hugin.info/136555/R/2182110/842594.pdf

FULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER, osv. ..og det står bl.a; "..for gjennomføring av aksjespleis.."
Redigert 22.03.2019 kl 15:53 Du må logge inn for å svare
mofi1
22.03.2019 kl 15:49 2936

Tja, må man bør det helst komme så raskt og smertefritt som mulig. Men jeg så jo helst at det skjedde noe med 57%først da:-)
otern
22.03.2019 kl 15:58 2881

Det er standard at styret ber om en generell fullmakt til å kjøre emisjon, samt fullmakt til å gjøre endringer i selskapets vedtekter. Vanligvis er fullmakten på 10% av aksjekapitalen. Ved en aksjespleis blir antall aksjer og pålydende endret og dermed må vedtektene endres, som igjen krever GF/EGF.

Tipper vi ender opp med en aksjespleis på 10:1, så får vi se hvor stor emisjonsfullmakt REC ber om.

Etter snart en måned med produksjon på overtid tror jeg TT kjører rundt på trucken sin og ser etter ledig plass på lageret. De likvide midlene krymper og Tore leter etter den stor røde stopp knappen for anlegget. Selv med en handelsavtale, som trekker ut i tid, tror jeg at REC må stenge ned produksjonen inntil markedssituasjonen har bedret seg. Pt. har ikke REC nok arbeidskapital til å kjøre ML 100%, for å konkurrere med prisene i Kina.

Sannsynligheten for at det snarlig kommer en dårlig nyhet fra REC er nok relativt stor.
Randers
22.03.2019 kl 16:19 2799

*Otern, info om agenda/punkter for GF 9. Mai vil (normalt) komme i tidsrommet 11-18 April.

Og da vil det evn stå et punkt om aksjespleis - hvis de at vet det er planen grunnet børsregler ?

Og de kan opprettholde punkt 8 (ref kommentar et par hakk ovenfor) - i omtrent samme form, ikke sant ?
(..der står det allerede bl.a; "..for gjennomføring av aksjespleis..")

Trenger ikke EGF for å justere det ? ..kan gjøres på EG 9. Mai ?
Redigert 22.03.2019 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
otern
22.03.2019 kl 16:51 2692

GF agendaen blir nok tilsvarende tidligere oppsett + et punkt vedrørende aksjespleis. Punkt 8 opprettholdes, men styret kan foreslå å endre størrelsen på fullmakten de ønsker. Alle disse punktene bør være med på ordinær GF, så vi slipper "dramatiske" EGF.
Sa2ri
22.03.2019 kl 16:52 2686

Den enkleste måten å håndtere et slikt scenario på er å annonsere en spleis, 100:1 eller 10:1 (eller et annet forhold - take your pick), og samtidig gjøre en rettet emisjon mot eksisterende og institusjonelle (gamle og nye) aksjonærer. Det finnes et utall grunner man kan bruke for å gjøre denne type kriseemisjon. Deretter kan man enkelt kalle inn til en EGF som avholdes samme dagens som ordinær GF hvor man vedtar de endringene en slik transaksjon krever. Dette betyr utvanning av dagens aksjonærer da det ikke vil være naturlig å gjøre en påfølgende rep-emi, men da sikrer man i hvert fall at det ikke blir en "seigpining" frem mot GF dersom man varsler denne type transaksjon på forhånd.
Redigert 22.03.2019 kl 16:53 Du må logge inn for å svare
Quepasa
22.03.2019 kl 17:12 2591

Spleis 2:1 så er vel mye gjort?
Over krona, og ikke for mye slakk til shorterne?
mofi1
22.03.2019 kl 17:28 2541

Ved en slik tvangsspleis vil aksjen rase ned i etterkant, shorterne vil juble og det blir ikke lett å hindre en halvering. Så vi må nok ha mye mer å gå på enn en spleis på 2:1, dessverre. Defor håper jeg ennå på at dette kan unngås ved enten at 57% fjernes/sterkt reduseres eller at vi får en eller flere batterikontrakter, men det begynner å haste veldig!
Falco1
22.03.2019 kl 18:30 2399

Det evig maset om emisjon selskapet selv sier er det siste vi gjør og ikke vært aktuelt bortsett fra maset om dette fra shortere og noen analytikere som mente dette skulle komme før jul. Forhold dere til hva selskapet selv sier.
Randers
22.03.2019 kl 22:38 2157

Jeg vil rette en stor takk til dere som bidro konstruktivt. Og det var praktisk talt alle, unntatt èn.

Og da føler i hvertfall JEG at vi har dette scenarioet under kontroll. Til en viss grad. Vi antar at punktet
om spleis evn vil dukke opp ved innkallingen. Den kan komme 18. April. Det er riktignok
Skjærtorsdag og børsen er stengt (kunne det passet bedre(?). Neste børsdag er
ikke før Tirsdag 23. April. Og da er det bare 10 børsdgr til tallslipp
og GF, som begge deler er den 9. Mai

----

-For de (få) som er så svake i oppfattelsen at de ikke forstår at en tvungen spleis med slunken
kontantkasse er å be om shorttrøbbel - skal jeg *urkh, må jeg?* gi en forklaring.

ET SELSKAP I TRØBBEL SOM HAR LITE CASH I KASSA VIL BLI SHORTET
SØNDER OG SAMMEN ETTER EN TVUNGEN SPLEIS !

Og hva "sier selskapet selv" ?
Jo, ved Q3-18 sa de at de ville klare seg gjennom 2019 og noe videre (før det nærmet seg 15-20 MUSD i kassa).
Ved Q4-18 sa de, og jeg siterer CFO; "we expect to begin to run short of the required
liquidity levels during the fourth quarter of 2019 under our current operating profile".
Dette var ved tallslipp den 12. Februar.

-Jeg satte også opp (i en trådstart) en forenklet oversikt for å vise situasjonen:

#Det vi vet (som vil påvirke cash fremover) er:

Cash Q4-2018: 31,8 MUSD


¤Mars 2019: 31,8 - 3,12 (late penalty payment - JV) = 28,68

¤April 2019: 28,68 - 6,3 (rente bond) = 22,38

¤Oktober 2019: 22,38 - 6,3 (rente bond) = 16,08

¤Mars 2020: 16,08 - 5,21 (late penalty payment - JV) = 10,87

¤April 2020: 10,87 - 6,3 (rente bond) = 4,57 MUSD#

-Her ser vi at man er nær å komme i brudd med arb.kapital på 20 MUSD allerede nå i April som kommer.
Og man kommer nær et brudd med lånebetingelsene (15 MUSD) allerede i Oktober.

Eller som CEO sa: "we expect to begin to run short of the required liquidity
levels during the fourth quarter of 2019 under our current operating profile".

VI HAR INGEN INFO (FORLØPIG) SOM TYDER PÅ AT NOE HAR ENDRET SEG.

----

-Om REC ender med å måtte ta en aksjespleis, så vil det være idioti på særdeles
høyt plan å IKKE benyttes seg av 10% fullmakten, e.l - som det
bl.a faktisk står er til "gjennomføring av aksjespleis"
Redigert 22.03.2019 kl 22:39 Du må logge inn for å svare

Mange shortere, backtradere som nå ønsker Rec ned igjen merkes på innleggene utover kveld, ettermiddag...

Hadde vært artig om Rec gikk rett nord neste uke, det fortjener dere trofaste aksjonærer.
Redigert 22.03.2019 kl 23:36 Du må logge inn for å svare
otern
23.03.2019 kl 00:15 1994

Om kursen går opp eller ned endrer ikke faktum at kassa snart er tom.....

Hvorfor skulle det være noen automatikk i at kursen går ned etter en spleis?

Hva hvis neste melding som kommer er: Vi har nå mottatt et bud på hele bruket inkl Butte og Yulin..

Ofta går kursen ned efter spleis. Men ibland ikke. Tex funcom, efter spleis var det ca 12-15 kr. Sen gikk det opp.

Tror mer på att kursen stiger bra efter split det er vanlig.
senots
23.03.2019 kl 09:43 1618

Det blir ikke spleis nå.
Hvorfor?
Fordi Oslo Børs er en seriøs markedsplass som vet at en tvungen spleis nå er ugunstig for REC.
Vilkårene for spleis er oppfylt (kursen har vært lenge under krona) og børsen følger med på situasjonen, men vil ikke kreve spleis før handelskrigen er avklart.

Oppgaven til børsen er ikke å optimalisere mulighetene for shortere og tradere.
senots
23.03.2019 kl 09:44 1613

dobbelpost
Redigert 23.03.2019 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
Falco1
23.03.2019 kl 10:35 1541

Er vel mere Randers som spekulerer i nedgang ved splitt noe han ikke vet noenting om. Emisjon som er siste utvei som selskapet selv sier har han også begynt å spekulere i. Her kan det bli solgt eiendeler osv eller andre løsninger før dette blir aktuelt. Aksje kursen er allerede så lav at det er vanskelig og se at den skal ytterligere ned ved en spleis tvertimot.
lektor79
23.03.2019 kl 10:46 1518

Ikke i nærheten av avtale.. Trump og Xi Jinping med sin stahet fører ikke frem.. Mulig deler på plass, men ikke en fullkommen greie inngåes. bare kompremier hele veien. Ny president i USA, så skjer det endringer direkt..
lektor79
23.03.2019 kl 10:47 1513

Dessuten ligger REC brakk til tross for en ledelse i i REC med god utholdenhet :)))
Randers
25.03.2019 kl 22:12 1180

Her er et eksempel med DOF fra i fjor:

De sendte ut innkalling til GF den 3. Mai - (3 uker før GF 24. Mai).


I vedl 6 - pkt 10 (s 14) står det:

#Forslag om aksjespleis
I henhold til Oslo Børs’ løpende forpliktelser punkt 2.4 skal minste kursverdi per aksje notert på Oslo Børs være NOK 1.
Dersom kursverdien har vært lavere enn NOK 1 over en periode på seks måneder, skal styret iverksette tiltak for å oppfylle kravet.
Selskapet har blitt anmodet av Oslo Børs om å iverksette slike tiltak.
På denne bakgrunn foreslår styret at det foretas en spleis av Selskapets aksjer i forholdet 10:1#


I vedl 7 - pkt 11 (s 18) står det:

#Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital
Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:
(1)Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 361 122 397,-
ved nytegning og utstedelse av inntil 72 224 479 aksjer,#

http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2018/Notice%20of%20Ordinary%20General%20Meeting%20of%20DOF%20ASA%202018.pdf

----

-Slik situasjonen arter seg for REC i DAG.. ..kan det fort se slik ut (ELLER LIGNENDE) på innkallingen som
kommer den 18. April. Jeg tipper den blir sendt ut 18. April. Da er de innenfor de 6+4 mnd i hht
børsreglene - faktisk nærsagt på dagen 10 mnd siden kurs havnet under krona.

-Jeg oppfatter at noen ikke ønsker at REC skal styrke kontantkassa ved en tvungen spleis. Dere ønsker ikke REC noe godt.
Jeg tror REC beholder punktet om 10%-fullmakten, om enn i en annen form - avhengig av hvor mye de mener
de må hente inn. Som nevnt før står det i dette punktet at det bl.a er til "gjennomføring av aksjespleis".
Redigert 25.03.2019 kl 22:32 Du må logge inn for å svare