Targovax to hold a webcast with Q&A session, torsdag 28 mars


Kudos til ledelsen for dette. Stort informasjonsbehov hos mange småaksjonærer nå.
Mitt første spørsmål:
Hvorfor valgte man en rettet emisjon fremfor en fortrinnsrettsemisjon?