PHO - Q1 2019

JT
PHO 26.03.2019 kl 09:56 1310

Hvordan ser dere for dere utviklingen i Q1-19, 14 mai ?

I 2018 hadde PHO inntekter i US på 63,7 MNOK, opp fra 42,4 MNOK i 2017, en vekst på over 50%.
Q4 18 viste en vekst på hele 76% i forhold til Q4 17.
PHO hadde totalt 157 utsatte scope i 2018, mot 104 scope i 2017.

I 2018 endte totale operating expenses på 174,8 MNOK, opp fra 167,9 MNOK i 2017, en vekst på 4%.
De totale inntektene endte på 181.4 MNOK, opp fra 150.8 MNOK i 2017, en vekst på over 20%.

I forhold til guidingen på 20-25 MUSD i 2020 så bør vel inntektene i Q1 (US) ligge rundt 21-22 MNOK ?
Schneider har allerede flagget økte kostnader for satsingen i US, men i hvilken størrelsesorden ?
Og hva med utsatte scope og antall klinikker ?


Redigert 26.03.2019 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
Hayen
26.03.2019 kl 10:14 1275

Mitt fokus er USA da det er der Photocure kan innkassere den virkelig store gevinsten.

Jeg har, som du kanskje vet, utarbeidet en modell i excel for som tar utgangspunkt i :
* omsetning per scope siden q1 2016
* utvikling i antall scope etter q2 2017 ( eksponensiell vekst )

Hvis man legger kun gjeldende trend til grunn, dvs kun for turbt og ser bort fra forventet økt bruk for flexiscope, og en sannsynlig økning i veksttakt nye scope (flexi) pga full refusjon overvåking fra og med 01012019, så gir modellen en omsetning i USA i 2020 på 239 mill NOK.

Trenden mot 239 mill NOK i Usa neste år gir følgende tall for q1 i USA:
178 scope
22 mill NOK i omsetning

Det skal sies at trenden ble forsterket etter q4 2018, dvs at tallene som kom var bedre enn trenden så langt tilsa.

Tallet 178 scope er det basert på kun utplassering av regide scope i Q1? Ut fra tallet 178 antar jeg at det også innbefatter utplassering av flexiscope. Men vi vet at utplasseringen av flexiscope har vært hemmet pga problem med underleverandør samt at desinfeksjonsrutiner ikkke var godkjent av FDA før et godt stykke inn i Q2 19. Men de samme problemene slet KS med gjennom Q4 18. Jeg er derfor usikker på hvordan disse utfordringene har påvirket Q1 19 mhp antall scope som er blitt utplassert. Det vil ganske sikkert påvirket antall scope(flexiscope) som er blitt operative gjennom Q1 19. Jeg føler meg derfor usikker på hvordan dette vil slå ut på omsetningen gjennom kvartalet. Men jeg tror man gjør lurt i pike ha for høye forventninger.

Men dette vil bli helt annerledes for Q2 19. Det er også rasjonalitet forat jeg mener vi først vil oppleve kraftig oppgang fra Q2 presentasjonen og utover høsten 2019.
Hayen
26.03.2019 kl 10:35 1211

Modellen skiller ikke på rigide og flexi.
Dvs, den kan gjøre det, men det er ikke gjort i tallene presentert i forrige innlegg.
178 er derfor totalt antall scope.

Som du sier, så er det sannsynlig å tro at nevnte flexi-problemer påvirker antall scope utplassert i q1, men akkurat det er vanskelig å hensynta i en slik modell.

Omsetningen bør ikke være veldig påvirket av de nå løste utfordringer. Antall flexi er lavt og omsetningen er i praksis salg til scope ( nær 100% rigide) som allerede er utplassert og tatt i bruk.
pyrrhos
26.03.2019 kl 10:52 1162

Er vi langt unna hvis vi legger til grunn en omsetning i mill NOK i Q1, 2019 tilsvarende Nordic: 14,0 , US: 23,0 Partners 15 Other: 1 Total revenue 53
Gross profitt på 48,0 ?
Legger vi til grunn operasjonelle kostnader på 50 ender vi på et resultat på -2 før avskrivninger

Iflg Schneider på QA-seasen skulle kostnadene øke omtrent 250.000$ pr kvartal fremover "+ noe marketing" i lang tid. Other OPEX blir omtrent det samme. Altså 2 mnok + litt i økte salgskostnader pr kvartal. Til sammenligning så økte "marketing and sales" i 2018 med litt over 2,5 mnok i snitt pr kvartal. På Q4 presentasjon står det "we will expand the commercial footprint by 50 % early 2019". Basert på dette tror jeg at kostnadsøkningene vil være 4-5 mnok for Q1 og omtrent det samme for Q2, før økningen avtar noe videre ut 2019 og 2020 til omtrent 2,5 mnok pr kvartal. Nå kan vi ikke lenger "pynte på" kostnadsøkningen til 4 %, siden vi ikke lenger kan redusere kostnadene på utvikling og forskning for å kompensere for kostnadsøkning på salg.

Med dette sagt håper jeg på 22 mnok i USA på Q1. Håper partnersalget blir over 15 mnok igjen og at norden øker litt. Så en total økning på 4,5 mnok i omsetning og en økning av kostnader på 5 mnok så har vi fortsatt en liten minus. Forventer også at vi ser litt mer utplasserte flexiskop. Tror vi får ca 20 rigide og 7 flexi ved neste korsvei
26.03.2019 kl 12:19 1024

Jeg er svært spent på hva som egentlig skal trigge interessen for denne aksjen, for akkurat nå er den fullstendig fraværende. Må det virkelig noen mikroskopiske blå tall til på bunnlinjen for å fatte folks interesse? Jeg skjønner at vi nå er i en fase der det er viktig å få mange utplasseringer i pipeline, og at det kommer til å koste, men hvor lang tid skal det ta? Hadde vært hyggelig med litt aktivitet på kjøpersiden.

Jeg kjøper litt hele tiden, men mine kjøp kommer opp som 13, 20 etc som er mye lavere enn mine kjøp. Also mine kjøp vises ikke, dette liker jeg ikke.
26.03.2019 kl 14:31 849

Det er fordi dine kjøp da blir plukket fra forskjellige selgere for å gi deg den prisen du er villig til å betale for den. Tulletransaksjoner kaller jeg det.

Flott hvis du slår til med transaksjoner som monner. Kanskje vi to kan få fart på volumet, det er det som trengs for at interessen skal opp.
26.03.2019 kl 15:11 779

Jeg kjøper aldri mindre enn 1000 i slengen, men har allerede kjøpt for plenty mer enn jeg hadde tenkt i utgangspunktet.