Element kjører spleis for videre melking av aksjonærer


Da er meldingen der om spleis.
De hadde vel ikke annet valg for å kunne melke aksjonærer en runde til mot 20 øre

https://newsweb.oslobors.no/message/472998
oddivar
27.03.2019 kl 22:33 1420

Du kan ikke vurdere CMT kjøpet uten å vurdere finansieringen, nopetter. Det er finansieringen som gjør dette utålelig.
oddivar
27.03.2019 kl 22:35 1412

nopetter skrev Smart ift hva?
Det håndterer også den dustede avrundingsregelen som de ikke har klart å forhandle seg ut av og som skaper en ekstrem spekulativ situasjon + lovmessige forhold.
Redigert 27.03.2019 kl 22:37 Du må logge inn for å svare
nopetter
27.03.2019 kl 22:38 1398

Jeg er fullstendig klar over det. Men nå satt jeg Mindoro og CMT oppimot hverandre. Og da kan de på sikt få en 100% garantert inntekt noe de ikke er i nærheten av med Mindoro prosjektet. Derfor kan se heller bruke pengene på CMT og finne andre løsninger enn BO
oddivar
27.03.2019 kl 22:42 1377

spleisen? Strikeprice *20 antar jeg.
Møyfrid
27.03.2019 kl 22:46 1362

nopetter.

Du er klar over at selskapet ikke har midler til å gjennomføre oppkjøpet og transjetrekk for dette formålet vil bety en utvanning ut av villeste helvete?

Jeg tror i motsetning til deg at en "fersk" takst på Mindoro kan skape interesse for den delen av assets i selskapet. Være seg et førsøk på rent salg, investorinteresse (Kina?), whatever.

Ja, jeg vet dette er dødfødt i et historisk perspektiv, men det svinger voldsomt der borte, og hvis prisen for denne "taksten" er ok er det helt innafor å gjennomføre prosjektet.
Inord
27.03.2019 kl 23:08 1316

De har vel egentlig gitt opp CMT med å måtte bruke nesten hele transje 3 på Mindoro ref tidligere opplyst budsjett.
Og de trenger 120 mill innen sommeren, dvs en transje i mai og en i juni hvis de skal rekke CMT.
Hvis de da har så mye som 20 mill i tillegg til to transjer.
Da sier utsettelsen av transje 3 mye om planene for CMtT.
Og så må det fire transjer deretter for å dekke hele kjøpet.
Så da bllir det transjetrekk hver måned resten av året.

Nei, mye tyder på at CMT er skrinlagt.
nopetter
27.03.2019 kl 23:19 1598

Hvem har sagt at de kommer til å bruke flere transjer?
Møyfrid
27.03.2019 kl 23:22 1593

Og det skulle vært skrinlagt fra begynnelsen, som oddivar så selv med et halvt øye åpent.

Grue var ruset av haikjeften og silkeskjerfets MLM pitch, og "konsernet" skulle erobre verden på et halvt år. Man kan bare tenke seg hvilke ideer som er kokt opp i klekkeriet da det sto på som verst. Fløy de privatjet rundt til møtene, med nytt silkeskjerf til hver middag?

Nøkkelen er og har alltid vært AMI. Full fokus der, og det virker det gudskjelov som om TC har.

En AdEx der er det eneste som kan skape reell interesse for selskapet, så sant det ikke blir et regjeringskupp på Filippinene i morgen, ledet av pro-miners.
Hammers
27.03.2019 kl 23:31 1578

Jeg håper at alle FOR LENGST er ute av dritten!
Jeg har selv gitt mine bidrag til å påvirke i en slik retning på div tråder...... fra for flere NOK siden.
Få med dere de siste 10-øringene.......og få med dere kroner på skatten til neste år.......og glem at dere var så idiotiske som dere var.

Hilsen Hammers
Redigert 27.03.2019 kl 23:31 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
27.03.2019 kl 23:35 1569

Trenger ikke løse inn før 31.12.19,og da blir det mer igjen på skatten neste år, så slik baissing ønskes ikke på tråden.
oddivar
27.03.2019 kl 23:37 1565

Enig Møyfrid. Dårlig skatterådgivning der ;)
Møyfrid
27.03.2019 kl 23:42 1559

Korrekt, oddivar.

Det denne Hammers i tillegg glemmer er at dess lavere kursen er, dess høyere er oppsiden.

Her skal man fort se at det ender med rest-skatt :-)

Rest-skatt til gode ... :)

Må si du har stayerevne. Skal litt til å fortsatt har troa etter ett mageplask som dette. Spesielt med den amatørmessige avrundingsavtalen som regjerer nå. Håper ting går veien. Har selv tatt den vurderingen å ikke fore dette beistet mer. Blir sittende med beholdning men det er mest for å gå ned med skuta slik at jeg får svi totalt for min egen dumskap.

Fra XI

SPÅR VERITABELT BØRSCRASH: Det IT-ledede oppsvinget på børsene nærmer seg slutten, mener SEBs strategiteam. De tror disrupsjonsfasen med positive skalafordeler og økende overskudd grunnet teknologiskiftet er på hell og tror at aksjemarkedet i prosessen vil falle 60–70 prosent. Hver gang en disrupsjonsfase er over, har aksjemarkedet falt tilbake til en brøkdel av den foregående toppen, målt som andel av BNP. Det skjedde på 1910-tallet, på 1930- og 40-tallet, og på 1970-tallet. – En sekulær reprising av aksjemarkedet vil ta det ned fra 175 prosent av BNP til ned mot kanskje 50 prosent, mener SEB som tror at dette kan skje innen to år. (FA)

DØDSSPIRALLÅN: Det har vært mye diskusjoin om såkalte dødsspirallån som norske aktører som Element, Induct og Lavo har gjort bruk til tross for sterke advarsler. Avtalene om slike lån fungerer normalt slik – litt forenklet beskrevet: Selskapet inngår avtale med långiver om en låneramme med et antall lån (transjer) som igangsettes over tid. Lånene skal kunne konverteres til viss aksjekurs – normalt laveste kurs i låneperioden før konvertering og gjerne også med rabatt (f.eks 5 prosent eller minimumsbeløp) til dette. Långiver sørger samtidig for at de har fått tilgang på å låne et betydelig antall aksjer.

Transje 1 – f.eks NOK 5 mill utbetales. Långiver begynner dermed å pøse ut lånte aksjer i markedet som normalt presser kursen nedover. Dersom långivers shortsalg trekker prisen ned fra eksempelvis kurs 100 til kurs 90 før de velger å konvertere kan långiver dermed a) konvertere til kurs 90 minus rabatt 5 prosent lik kurs 85,5 og b) tilbakelevere de shortede aksjene med de nye de har mottatt. Ettersom de har solgt på kurs 100 til 90 (la oss si snitt 95) har de dermed en gevinst per aksje på 95-85,5 = 9,5.

Så er det straks på den igjen. De låner ut transje 2, gjør igjen bruk av avtalen om å låne inn aksjer og går short ved å pøse disse ut i markedet. Kursen faller, men långiver kan uansett konvertere til godt under laveste pris de har fått for sine shortede aksjer i perioden. Ny gevinst og klar for transje 3 osv osv.

I Elements tilfelle har dette bidratt til stadig lavere kurser og aksjen er ned 95 prosent siste året. Långiver har her sikret at rabatten til laveste aksjekurs i perioden ved konvertering alltid uansett skal rundes ned til nærmeste tiøre. Når da den gjennomsnittlige aksjekursen nå faller fra 40 øre til straks under 30 øre i låneperioden (kun én dag i perioden er tilstrekkelig) - medfører dette punktet at långiver kan konvertere denne låne-transjen til 20 øre per aksje før (de allerede solgte) aksjene tilbakeleveres. Plutselig har de fått rabatt på inntil 35 prosent på laveste kurs i perioden.

Termen dødsspiral benyttes derfor fordi metoden gjerne medfører at enhver ny lånetransje innebærer nytt kursfall grunnet at långiver kan shorte aksjer med garantert gevinst.

Det har vært sterk kritikk mot långivere i slike lån, men etter denne skribents syn bør man på ingen måte frata de ulike selskapenes styremedlemmer og ledelse for tilsvarende sterk kritikk. Dette var en kjent problemstilling før avtalene ble inngått, mye omskrevet i internasjonal finanspresse og hvis sluttresultat var nøye beskrevet inne på XI av et medlem med kjennskap til metoden fra et svensk tilfelle. Element-sjefen Cecilie Grue uttalte til DN i juli 2018 at «– Det er viktig å understreke at Alpha Blue Ocean er i samme båt som våre aksjonærer.» - noe som det sterkt betviles at dagens øvrige aksjonærer kan si seg enig i. Induct og Lavo er for øvrig inne i en tvist med sin långiver. En annen problemstilling er at flere aksjonærer mener å kunne dokumentere at de lånte aksjene (shortposisjonene) i slike avtaler ikke har vært meldt inn til rette myndigheter iht gjeldende regler.

Hvem bringer Tjære og Fjær til EGF?

Det at vi er i samme båt kan nok stemme. Men jeg tror nok at vi ror i hver vår retning, da den ene er short og den andre ikke. I tilegg får ABO go drahjelp ned elva fra ELE selv da de hjelper til med å stille med låneaksjer. Skikkelig aksjonærvennlig. Ja ABO har kanskje tapt litt penger på ELE i det siste, men ikke på langt nær 86,34% som visse andre har gjort.

Her burde Finanstilsynet komme på banen å undersøke om det følges god børsskikk og i tilegg finne ut om hvem er det egentlig ELE ledelsen favoriserer og representerer. For meg er det litt uklart til tider.
Redigert 28.03.2019 kl 00:42 Du må logge inn for å svare
HP17
28.03.2019 kl 07:47 1351

Det store spørsmålet er hvem av de store aksjonærene dom over tid har lånt ABO titalls millioner aksjer for short.?
Og her ville jo naken short vært perfekt for uten oversikt på meklerstaistikk/handel er det jo umulig å etterprøve en naken short?
Hvor mye har WNF (og Lars Beitnes) tjent på å låne aksjer til ABO?

Det stinker skikkelig vondt av avtalen Beitnes og Cecilie Grue kjempet for og fikk banket gjennom med ABO.
28.03.2019 kl 07:47 1347

At noen sikler i sin egen selvgodhet, og trakker på dem som ligger nede må vi nok tåle. Men noe av verdi tilfører det jo ikke.
Inord
28.03.2019 kl 07:56 1329

Nopetter, da må de få penger på annet vis.
For å kjøpe halve CMT koster 120 mill NOK. Hele kjøpet koster over 300 mill NOK for 18,5 % eierandel i CMT.
Og mer, da de overtar i underkant av 120 mill NOK i gjeld.

Ut fra årets tall ville utbyttet blitt 48 mill NOK til Element. Det er dette som lokker nå når tokensalget ennå ikke er blitt noe av.

Men de har ikke råd til å satse på AMI, Mindoro og CMT samtidig. Hvis de ikke går for alle transjene.
Jeg tenker at de nå innser dette som umulig. Men så var det det med spleisen da, der kan man fort tenke at de gjør det for å legge til rette for trekking av transjer for harde livet. Minst to transjer før fristen i CMT avtalen går ut. Da har de mai/juni på seg.

Møyfrid
28.03.2019 kl 08:01 1314

Yepp, og da bør AMI, Mindoro, Vikinglotto og 17 mai slå inn på samme dag.
nopetter
28.03.2019 kl 08:19 1267

helt korrekt inord

det var galematias å satse på alle tre samtidig, beitnes, grue og styret førte egentlig aksjonærene bak lyset med at de kastet fakturaen til aksjonærene som har mistet mer enn 2000% av aksje kursen. jeg kan derfor ikke forstå hva en advokat gjør i denne stillingen hun har vist seg å være fullstendig ubrukelig i denne rollen som CEO. HVIS de hadde holdt seg til kun AMI så hadde dette ikke blitt så ille, men når de først har satset på CMT som viser seg å være en gullgruve i ordets rette forstand da mener jeg de bør legge mindoro i flytende oksygen i noen år, for å satse på CMT og helle kjøre emisjoner enn denne galskapen. shorting blir det uansett om de gjør det ene eller et andre. tokens blir det ikke noe ut av med AMI før de klarer å levere fysisk jern til markedet, og ingen vet hvordan JV avtalen med berxia vil ende hvis de ikke kjøper seg opp til 18,5% slik avtalen tilsier, og tokens satsingen gjennom CMT via den HUB avtalen. dette er kun teori p.t.
Redigert 28.03.2019 kl 08:19 Du må logge inn for å svare

element selv har vart short. sier litt...
Inord
28.03.2019 kl 09:30 1159

Hvis de vurderer skrinlegging av CMT kjøpet, så kan dette være inside-informasjon som Grue snakker om. Da vurderer de også trekk eller ikke trekk av flere transjer.

Nyheten om skrinlegging av CMT måtte vært fulgt av nyhet om å ikke trekke flere transjer (ønsketenking).

Men jeg tror dilemmaet nå er blant annet dette: Kassa er tom. Vi ønsker å skrinlegge kjøpet av CMT, men må ha penger, dvs. trekke en eller flere transjer.
Så da kan vi egentlig ikke skrinlegge CMT. Men CMT vil kreve alle resterende transjer. Så da vil vi ikke ha penger.
Skal vi satse på Iron-token? Har ikke gått bra så langt.
Skal vi satse på Mindoro? Gruva er stengt, politisk vanskelig. Krever investorer eller flere transje-trekk.
Har allerede satset på AMI, men et par år til der er full produksjon.
Hva gir penger til neste år? CMT
Redigert 28.03.2019 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
nopetter
28.03.2019 kl 09:36 1139

hvis de får igang AMI i løpet av året så er det planlagt en IPO og børsnotering på TSX børsen, der kan de hente inn noe kapital, de må jaggu begynne å bøtte ut noe snart eller så går den 5,7 mill shorten rett vest
Redigert 28.03.2019 kl 09:41 Du må logge inn for å svare

Kun ned 2.55% så langt i dag. Det er faktisk en meget sterk dag i ELE når den knapt er i minus. Hurra hurra.
Men melkingen av aksjonærene fortsetter og ABO får stadig kjørt ELE nærmere en konvertering på 0.20.
Hektar
28.03.2019 kl 16:38 971

Ting ser unektelig bra ut?

Vale I brasil som er verdens største produsent av nikkelmalm og nornickel som er det samme i palladium vil utstede tokens i slutten 2019. Grunnen er det som er beskrevet før på disse trådene, der er mye billigere, mindre administrasjon, kostnads effektivt, mere beleilig, og kan selges direkte fra produsent kjeden.

Russian tycoon Potanin plans crypto tokens backed by palladium

For example, if a customer finds it doesn’t need all its contracted volume, it would either have to enter potentially difficult negotiations with the supplier, or take delivery of the metal until it needs it or finds a buyer. But if the client has a digital contract denominated in tokens, it could more easily sell the unwanted volume to someone else, the billionaire said.
“Transactions in tokens are simpler and more convenient,” he said, adding that Nornickel may start the digital platform by year-end if it gets approvals.
Nornickel, which rivals Vale SA as the top nickel producer, is also working on a digital platform for transactions within the company between its own divisions. That would allow Russia’s central bank to use one company to test regulating blockchain-type systems without affecting the wider economy, Potanin said.

http://www.miningweekly.com/article/russian-tycoon-potanin-plans-crypto-tokens-backed-by-palladium-2019-03-27