Statkraft med betenkelig bakvendtlands tenkning.


https://www.dn.no/energi/statkraft-dropper-vindkraft-i-norge/2-1-574784?utm_source=front&utm_campaign=lsrjgr

Vil ikke bygge ut vindkraft, fordi da blir strømmen for billig !
Er mer fornybar energi viktig eller ikke viktig ?
Er NORSKEIET KRAFTKREVENDE INDUSTRI en næring for Norge eller ikke ?

Det er vel fint med mer strøm. Men vi må se på hvordan vi utnytter denne til
NORGES BESTE. Mer strøm kan kutte ut skitte kull bl.a.

Eller har de antidemokratiske politikerne gjort seg helt bort med EØS og ACER
så all sånn diskusjon blir meningsløs ?

NORSK STRØM FOR NORGE ! NORGE FØRST !