PHO - Photocure er inne i `Den Perfekte Storm`!!!


Jan H. Egberts. Foto: Photocure.


Artikkel av: Odd Steinar Parr
28. mars 2019 - 18.03
Lest av
170


En stor undersøkelse postet av Bladder Cancer Advocacy Network (BCAN) og publisert i UroToday avslører en voksende preferanse for Blue Light Cystoscopy (BLCT) med Cysview, går det frem av en børsmelding fra Photocure.

Undersøkelsen omfattet 600 pasienter med blærekreft.

438 av respondentene ga tilbakemelding på at de hadde mottatt Cysview og sa de fikk diagnose ved én fasilitet, før de gikk til en annen fasilitet som tilbyr BLCT.

Andelen av diagnostiserte pasienter som har byttet til institusjoner som tilbyr BLCT med Cysview har økt fra 41 prosent i 2016, via 74 prosent i 2017, 87 prosent i 2018 til 99 prosent i 2019.

Photocure har arbeidet med BCAN i fire år for å implementere denne årlige undersøkelsen.

Mer om undersøkelsen her.

Børsmeldingen ble sendt ut klokken 16:14, og Photocure var opp 1,2 prosent til 41,50 kroner da Oslo Børs stengte.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/03/Gladmelding-fra-Photocure
Redigert 28.03.2019 kl 18:31 Du må logge inn for å svare

I mitt hode er photocure fundamentalt feilpriset gitt den posisjonen de er inne i nå. Det er nesten frustrerende å lese alle godsakene som det nærmest florerer av uten at markedet reagerer. De sitter på nøkkelen til blærekreftdiagnotisering i et 15 mrd marked bare i USA, og har nå alle forutsetninger for å oppnå dominans. Likevel er selskapet priset til latterlige 850 mnok, omtrent som en liten skobutikkjede.
Har tro på at selskapet nå vil ha en langt mer utadvendt rolle mot finansmarkedet, og kanskje klare å vekke dem til liv. Og så håper vi at noen amerikanere med litt cash vokner. Det blir et spennende år
m73102
29.03.2019 kl 08:42 2534

SomSa - hva er det du ikke stoler på av det Schneider sier? På hvilket grunnlag, av det han har sagt i den korte perioden som CEO, gjør at du ikke stoler på han? Jeg oppfatter deg at grunnen til at du ikke stoler på Schneider er fordi PHO ennå ikke har vist blå bunnlinje - hadde du vært mye mer fornøyd dersom PHO hadde kuttet alle kostnadene knyttet til videre ekspandering, kun "vedlikeholdt" butikken de har i dag ift markedsandelen på 0.5 % og fått et relativt lite overskudd?

For meg virker alt det du her lirer av deg til å være direkte misvisende - jeg hadde i alle fall ikke investert i et selskap hvor jeg har null tiltro til CEOen, samt at du har fått med deg at du har investert i et vekstselskap som endelig har fått på plass alle brikkene/rammebetingelsene til å kunne starte en full kommersialisering i et 15 mrd marked hvor PHO har den beste metoden? Videre skjønner jeg heller ikke skepsisen din til undersøkelsen - den har tross alt ikke blitt publisert i et Donald blad...
Redigert 29.03.2019 kl 08:45 Du må logge inn for å svare

Baisseinstitusjonene med SomSa og DTT i spissen med mange flere blir nå sjanseløse i kampen om å få billige aksjer i PHO.

Pasientene har i stort monn oppdaget den beste metoden for å påvise tomorer helt ned til minste detalj med BLC/Cysview, og derfor kommer denne metoden til å vinne frem med rakettfart de neste par årene, og enda mer i årene deretter.

Alt tar tid, men fremdriften med utplassering av rigide -og flexiscope kommer til å ta av i kvartalene fremover, samtidig som bruksfrekvensen på scopene kommer til å gå opp.

Bare en liten økning i bruksfrekvensen vil få store utslag på topplinjen i USA.
Redigert 29.03.2019 kl 09:00 Du må logge inn for å svare
JT
29.03.2019 kl 08:58 2474

Ser ut til å bli en frisk start på fredagen iallefall....
bravi
29.03.2019 kl 22:37 2270

Synes det er alt for tidlig å ha noen formening om at man stoler på Schneider eller ikke, han har hittil ikke levert noe som vises på kursen. Faktisk var kursen på topp med Dahl ved roret i september. Når det gjelder styreformann Egberts er jeg langt ifra trygg på den mannen.

Uten sammenligning forøvrig har jeg dårlig erfaring med "blåruss type frelsere" som kommer inn i farma selskap og skal ta over etter at det har sittet medisinsk fagfolk i ledelsen tidligere og smurt brødskiva helt fiks ferdig. Da skal de liksom satse og virkelig få fart på omsetning og inntekter, all annen virksomhet legges ned eller fryses, det blir et binært case. Kommer ikke inntektene som forventet vet vi hva som skjer, da må satsningen og utgiftene økes enda mere og da blir veien enda kortere til emisjon. Det er det som er så fint med å lede børsnoterte småselskaper, man trenger ikke bekymre seg for utgiftene, det er bare å kjøre på på første klasse, aksjonærene tar regningen. Erfaring viser at å få til inntjening og blå bunnlinje er vanskelig, tar lengre tid og koster mere enn først antatt, slik Schneider "overraskende" varslet om ved Q4, ikke forventet overskudd før etter 2020. Dette var etter mitt syn et klart svakhetstegn for caset, markedet sendte også kursen nedover. Jeg hadde vært mye mere komfortabel med en litt mere moderat satsning ikke større enn at selskapet kan drives med overskudd. Derfor hadde det vært greit å få bekreftet overskudd et par kvartaler men tror ikke det er så enkelt å få til, derfor kom strategi skiftet ved Q4.
Redigert 29.03.2019 kl 22:44 Du må logge inn for å svare
m73102
30.03.2019 kl 09:04 2047

Bravi - du står fritt til å mene akkurat hva du vil, på samme måte som at jeg også kan si at det du her skriver er tull og viser etter mitt syn en manglende kunnskap. Hadde du fulgt med på det Schneider sa på DnB konferansen, ville ikke dette kommet som noen overraskelse at i den fasen PHO nå er inne i vil de bruke fortjenesten fra eksisterende salg til å fortsette ekspanderingen. Det ga han klart uttrykk for der. Jeg skjønner ærlig talt heller ikke at du kan si at det er et klart svakhetstegn i denne fasen?? Som jeg har nevnt tidligere - selv om PHO nå øker kostnadene for å kunne drifte 10 butikker, men foreløpig kun har inntekter fra 1 butikk, klarer de likevel å gå ca break even. Det er ikke slik at PHO går med dundrende underskudd - og når har PHO hentet penger gjennom emisjon? PHO har vært veldig tydelig på at de er full finansiert til å ta disse grepene - og har over 100 mill på bok. I tillegg kan det etter mitt syn ikke være tvil om at PHO hadde klart blå bunnlinje i 2019 hvis det hadde vært hovedmålet - hvilket Dahl også gå uttrykk for.

Du må også slutte med det tullet om at CEO/Schneider ikke bryr seg om utgiftene - at en ikke har noen interesse for å ivareta aksjonærene mv. Hva er det Schneider har å tjene på å kjøre PHO i grøfta?? Vil han da få en lønnsforhøyelse?? Du har også fått med deg at Schneider selv har over 30 000 aksjer (+ flere opsjoner)?? Dersom du virkelig mener det du her skriver - har du ærlig talt null peiling! Hvorfor tror du Egberts, som styreformann, valgte å hente inn en CEO som har lang erfaring med kommersialisering innen farmasibransjen nå som PHO endelig har fått på plass alle brikkene/rammebetingelsene? Mener du oppriktig at det er feil?

Ting tar selvfølgelig tid - og en har ingen garanti - men når en tar innover seg hva PHO nå nylig har fått på plass (FDA godkjenning/refusjonsordning TURBT/Surveillance mv) og Urologene/Pasientene lovpriser metoden, er jeg 100 % sikker på at grepene PHO/Schneider nå gjør er riktig i denne fasen (og vil ivareta aksjonærene på best mulig måte) - jeg har i alle fall ikke basert på kunnskapsnivået du her viser på HO noen grunn til å ha større tiltro til det du ytrer deg om.

Avslutningsvis - du kan oppriktig ikke mene det du her gir uttrykk for, samtidig har ønske om å være aksjonær i PHO. Du må mye heller finne deg et annet selskap som viser blå bunnlinje.
Redigert 30.03.2019 kl 09:05 Du må logge inn for å svare
30.03.2019 kl 09:36 1992

Det er flere her som har anbefalt bravi å selge aksjene ved flere anledninger, men virker ikke som han vil gjøre det.
Tydeligvis bedre å pine seg selv dag inn og dag ut her på foraet med høyst tvilsomme betraktninger. Jeg har respekt for at andre mener noe annet enn meg selv, ingen problemer med det, men når jeg sitter i et selskap hvor jeg så til de grader er tvilsom til det meste dem foretar seg, ja da velger jeg å selge og heller finne meg et annet selskap.
Bravi legger nærmest hele selskapets eksistens til grunn hele tiden basert på aksjekursen og det mener jeg er fullstending skivebom. Aksjekursen vil på et tidspunkt bedre reflektere hva som skjer i selskapet, trolig vil det komme en vedvarende stigning garantert frem mot q2 2020, kanskje betydelig før. Vi vet at Schneider jakter større amerikanske investorer og en mulig børsnotering i NY, kanskje allerede i løpet av tidlig høst 2019 er å betrakte som overveiende sannsynlig.
Jeg liker heller ikke kurs på NOK 40 særlig godt, men evner hvertfall å overbevise meg selv om at dette er midlertidig. Se til Nano, PCIB, BergenBio, Trvx. det kjøres stadig emisjoner som gruser kursene hvertfall på kort sikt, i PHO slipper vi unna dette. De er fullfinansiert for fullt trøkk i USA, det har faktisk en viss verdi det også. Kommer det en emisjon i PHO så kommer den i fbm med en eventuell notering i USA og det tror jeg de fleste aksjonærene kan leve godt med.
Photocure er i en helt annen fase en de selskapene vi sammenligner oss med på OSE, vi har for fanden et produkt med alle godkjenninger som selges og det selges i aksellrerende tempo. Og dersom 76% vekst ikke er det vet ikke jeg hva som er det.
Utfordringen er at farmasi sektoren på OSE ikke er attraktiv, det kan en lett se ved å studere omsetningen på selskapene i sektoren. I Pcib, BergenBio blir det stort ikke omsatt aksjer overhodet på en vanlig børsdag. I Trvx er det normalt også lite omsetning og i PHO er det varierende , men til tider svært liten omsetning. I Nano er det jevnt over noe mer aktivitet.
Så jeg personlig håper virkelig at Schneider får notert PHO på børs i USA og vi vet at det jobbes mot utenlandske investormiljø.
Redigert 30.03.2019 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
focuss
30.03.2019 kl 09:58 1956

Med kostnadsnivået fra 2018 opprettholdt for 2019 så ville 2019 gått med overskudd. Så er spørsmålet, hva ville vi da ønsket å bruke det overskuddet til? Ville vi satt det i banken sammen med de drøye 100 mill vi har der fra før, ville vi betalt utbytte eller ville vi fortsatt å sette kursen mot høy markedsandel i USA? Jeg føler meg sikker på at aksjonærene ville brukt det for å sette kursen raskt mot markedsandel på 20 %++. I prinsippet kan man definere det som at vi går med overskudd, men vi velger å investere overskuddet i videre vekst. Det er litt spesielt for oss da investeringene stort sett er i mennesker og kommer direkte på kostnadssiden i regnskapet. De blir ikke aktivert før nedskrivninger over produksjonslivet slik tradisjonelle investeringer i ting blir. Dette gir en litt krevende pedagogikk som PHO ikke får frem ordentlig, men det kunne gjerne Dahl brukt et minutt på i stedet for 90% av de detaljene han bruker tid på.
oivindl
30.03.2019 kl 10:07 1941

"Jeg hadde vært mye mere komfortabel med en litt mere moderat satsning ikke større enn at selskapet kan drives med overskudd."

Men så er det jo en annen side av dette. Dersom dette produktet er så bra som det kan se ut til, er det jo en fantastisk hjelp til syke mennesker.
Å få dette spredd ut raskest mulig er helt greit for meg, selv om det betyr at overskuddet lar vente på seg :-)
bravi
30.03.2019 kl 10:14 2553

Jeg har ikke sagt at det i Pho blir slik eller slik men peker bare på tidligere dårlig erfaring med farma selskap som går fra å være et utviklings selskap til et kommersielt selskap med salg som eneste fokus. Husk at FDA godkjenning, refusjoner osv var på plass før Schneider begynte, alt er klappet og klart for salg, det var Hestdal og hans team sin fortjeneste. Man kan sikkert si mye om Hestdal men akkurat på det punktet må han ha gjort en utmerket jobb med Cysview.

Det snakkes om 76% vekst i salget, Somsa skriver lenger oppe i tråden "Salget i 4Q 2018 i forhold til 3Q 2018 sier noe annet...." Mitt spørsmål er om det er den utviklingen som trigget den økende satsningen og utsatt overskudd til etter 2020 som Schneider innformert ved Q4 ? Tidligere antar jeg at det var Bellete sammens med Hestdal og Dahl som hadde designet satsningen i Us utifra de erfaringene de hadde gjort seg over flere år. Med den satsningen og de utgiftene skulle det ha blitt overskudd i 2019. Jeg synes spranget er langt mellom overskudd i 2019 til etter 2020.
focuss
30.03.2019 kl 10:17 2548

Ja og det er jo slik at FDA har skaffet PHO 300 nye kunder (poliklinikker) innenfor 25 MSA og det ville virket useriøst og ikke kunne betjene de på en god måte.
bravi
30.03.2019 kl 10:29 2510

ja focuss, med bare 2 utplasserte flex skop i Q4 har de ihvertfall ikke overbetjent markedet i det kvartalet, var det pga. mannskapsmangel?
Nå er Q1 ferdig, de vet i dag nøyaktig hvor mange skop som har blitt utplassert, slik sett kan de melde det på mandag så får vi se resultatet med en gang, ikke nødvendig å vente til 14 mai og etter GF med det.

Satsingen i USA er å ansette tre til personer, greier de guidingen i 2020 vil de gå med overskudd. Det koster ikke så mye å ansette tre personer.

Schneider sa at kostnad er ca 250.000 dollar pr hode pr år. Tre nye ansatt blir da 750.000doller pr år eller 6.4mnok pr år.
Det gir økte utgifter på 1.5-2.0 mnok i kvartalet.

De har da 50% flere selgere i USA fordi administrasjon er nedbemannet fra 16 til 9 personer. De 7 frigjorte pluss 3 nye blir da 10 nye selgere.
Antall selgere øker da fra 21 til 31. Dette blir bra.
30.03.2019 kl 10:36 2487

bravi,
"Salget i 4Q 2018 i forhold til 3Q 2018 sier noe annet...." Hva SomSa måtte si i denne sammenheng er irrelevant.
Alle selskaper sammenlignes mot respektive kvartal året før, det er ikke noe særegent for PHO. På samme måte som dem måles året under et mot året før eller foregående år.

NAS opplever omsetningen i enkelt kvartaler som betydelig høyere i et år enn andre, det skyldes svingninger, likeledes er det for PHO selv om det ikke svinger som i Norwegian selvsagt.
Det viktigste er at trenden er gjennomgående positiv og det er den for Photocure, ikke en kjeft som kan si noe annet, da skjønner man hvertfall ikke hva en trend er.
Hayen
30.03.2019 kl 10:37 2484

Schneider:
"I believe the last thing anyone would want us to do is to under invest and produce less than optimal returns."
bravi
30.03.2019 kl 11:08 2442

fjellmann1, med så små ugiftsøkninger som du kommer frem til er det merkelig at tidspunkt for overskudd flyttes 1-2 år til etter 2020.
Da må salget antas å bli lavere enn det som tidligere er lagt til grunn, ellers må utgiftene øke mye mere enn du antar.
focuss
30.03.2019 kl 12:12 2370

Tror det siste Schneider ønsker er å skape forventninger som ikke blir innfridd.
30.03.2019 kl 12:15 2352

Synes også at det er betimelig å nevne at selskapet såvidt jeg er kjent med, aldri har hevdet overskudd fra 2019.
Denne forventning er vel i sin helhet skapt på dette forum.
bravi
30.03.2019 kl 12:31 2325

AndyHagen, det vet jeg ikke noe om men det har iallefall blitt skapt et inntrykk av det, også fra selskapet. Her på forumet har det i lang tid vært en opplest og vedtatt sannhet med overskudd etter 2018, ingen tvil om det. Noen regnet seg frem til og hevdet med tyngde at det ville bli overskudd allerede ved Q3 2018.

Hva er da problemet? Er det inntektene som blir lavere enn forventet eller er det utgiftene som øker mere enn tidligere antatt eller en kombinasjon av begge deler? Kjøper ikke uten videre utsettelsen på 1-2 år før det kan leveres overskudd.

Slik sett kan man si at Schneider dro skinnet av pølsa ved Q4.
Redigert 30.03.2019 kl 12:34 Du må logge inn for å svare
onuk
30.03.2019 kl 12:39 2308

Jeg hadde virkelig sett fram til de første blå tall (overskudd) så tidlig som mulig i 2019. Med dette hadde PHO oppnådd to viktige momenter innen investormiljøet, nemlig endelig tilfredsstille de gamle aksjonærer som har ventet på overskudd i evigheter, samt tiltrekke nye, interessante aktører på investorsiden.
At enhver form for overskudd skulle så gå til videre vekst er helt klart, betale utbytte av si 10 millioner er bare peanøtter uansett. Dette kan vi gjerne vente med til det virkelig monner en dag i framtiden.
Nå har ledelsen bestemt seg for en annen strategi som tross alt igjen går ut på: Vent og se og la oss håpe det beste. Noen folk blir oppgitt eller bortimot sint for denne valg, de har min største forståelse.....
Computum
30.03.2019 kl 12:47 2292

Hvorfor måtte Hestdal så overraskende gå av? Var det største eier som forlangte dette? AH har jo gått offentlig ut og klandret Hestdal for at kursen utviklet seg dårlig.
Er AH fornøyd med den nye CEO'en som ser ut til å bare videreføre Hestdals strategi?
onuk
30.03.2019 kl 13:01 2279

Hestdals strategi og omsetnings prognose var kun basert på rigide scope, feksible var ikke godkjent og refusjonen ikke vedtatt da Hestdahl kommuniserte 20 til 25 mill i US omsetning for 2020.
Schneider sier: 20 til 25 mill omsetning for 2020 inkludert surveillance markedet som er fire ganger så stort. Det kaller jeg for en merkbar reduksjon i omsetnings prognose fra den nåværende CEO.
30.03.2019 kl 13:15 2251

Onuk,

Er det egentlig dette Schneider sier:
Schneider sier: 20 til 25 mill omsetning for 2020 inkludert surveillance markedet som er fire ganger så stort. Det kaller jeg for en merkbar reduksjon i omsetnings prognose fra den nåværende CEO.

Det han sier på Q&A er vel at kun en liten bit Surveillance ligger i den guidingen, er ikke det mer korrekt å si?
30.03.2019 kl 13:18 2243

Jeg er ikke enig i at selskapet har formidlet at det ville bli pluss i 2019, men flere av oss andre inkludert undertegnede var overbevist om det helt fram til q4 presentasjonen.
Men på tross av dette tror jeg vi vil kunne få et og kanskje to kvartal i 2019 med blå tall.
Husk at det er årsregnskapet for 2019 som er guidet i rødt, det forhindrer ikke at vi vil kunne oppleve blå tall i eksempelvis q3 eller q4.
m73102
30.03.2019 kl 13:51 2186

Onuk - er det slik at du ikke kjøper forklaringen til Schneider/PHO om at de ville gått i pluss hvis de ønsket? Eller mener du at det er feil strategi å bruke overskuddet for å maksimere ekspanderingen?
onuk
30.03.2019 kl 14:16 2152

Se mitt innlegg 12.39.
bravi
30.03.2019 kl 14:51 2101

focuss, jeg tror du tar feil med at kostnadsnivået fra 2018 hadde gitt overskudd i 2019. Som fjellmann1 skriver ansettelse og lønn til 3 ekstra selgere er alt for lite til å forandre på det. Tror det må være helt andre utgifts tall Schneider tenker på, hva slags utgifter det er vet ikke jeg, men det burde ha vært kjent før GF, regner med at det aller meste vil bli permanente utgifter fremover.

Hva overskuddet kan brukes til? Det er ikke noe problem, får de for mye kr kan de bare betale det i utbytte. Det er usunt og lite effektivt at et administrasjons styrt selskapet drives med for mye kr i kassa, mest effektiv drift i slike selskap er når de er helt på kanten med sverdet over hodet.

Hva kunne kursen blitt hvis det hadde blitt levert pluss resultat i Q1 og at selskapet hadde tatt 50mill av kassabeholdningen og delt ut i utbytte?
Redigert 30.03.2019 kl 14:55 Du må logge inn for å svare
Computum
30.03.2019 kl 15:13 2069

Overskudd kunne også brukes til å gjøre noe ut av de andre produktene. De ble lagt til side på grunn av manglende kapasitet?
De andre produktene var jo for ett par år siden med å øke potensialet for selskapsverdien. Edison hadde f.eks. kursmål oppe i 73 kroner når disse verdiene var regnet inn i tillegg til Cysview.
bravi
30.03.2019 kl 15:28 2043

Ja Computum, helt enig i det. Tror det begynner å bli på tide at det kommer aksjonærer inn i styret nå. Å betale 280k i året til ukjente og totalt anonyme styremedlemmer uten eierinteresser for ivareta aksjonærenes investeringer har jeg ikke særlig tro på. Det gir flashback til annet farma selskap jeg tidligere hadde aksjer i, dét gikk ikke bra.

Har en nabo som tidligere var fondsforvalter (dnb) før han ble pensjonist. Han sier følgende om farma selskaper: Når selskapene har slitt seg gjennom ulike nåløyer
og fått godkjenning for produktet sitt så er selskapet modent for den videre ferd, da er det opp til selskapene å vise til lønnsomhet når satsingen er ferdig. Så enkelt og vanskelig er den saken sier han. Han mente også at ferden fra 1993 og frem til nå har vert svært humpete, nå er mulighetene på plass og fremtiden vil vise dette kan bli svært lønnsomt... ( han sier aldri hva han selv er investert i )
30.03.2019 kl 15:30 2036

Nå tror jeg de først for satse hva remmer og tøyler kan holde på BLC i USA.
Skal de nå bruke penger på flere produkter så kan dere hvertfall skyte en pil etter overskudd på årevis.
Forstår ikke helt tankegangen her jeg.
Selskapet har uttalt at de jobber med å finne partners til de andre produktene så får vi heller håpe at de lykkes med det eller får solgt dem for en pen slump.
Dette er hvertfall ikke tiden til å begynne å rote med noe annet, nå må de kun ha et hovedfokus og det er Cysview/Hexvix.
Computum
30.03.2019 kl 15:41 2022

Det er vel ikke snakk om å "rote med noe annet"?
Vi har et selskap med en markedsverdi på nesten en milliard kroner. Det er jo ikke akkurat "nærbutikken på hjørnet" (selvom sistnevnte viser bedre bunnlinje)
Cysview/Hexvix er det et utvidet selgerkorps som tar seg av. Dersom de andre produktene har noen som helst verdi så burde det kunne avsettes kompetent personell til å arbeide videre med det. I motsatt fall så kan de like godt avhendes jo før jo heller.
30.03.2019 kl 15:45 2015

Enig i at det bør avhendes.
Vil en ha emisjon og underskudd framover er det rette veien å gå å sette ressurser inn på Cevira/Visonac. Det vil kreve mye ressurser og dertil ekstremt med kapital.
m73102
30.03.2019 kl 16:02 1980

Det er nettopp det innlegget jeg viser til - først skriver du at du ønsker overskudd tidlig i 2019 - deretter skriver du bl.a at det er helt klart at overskuddet ville gå til fortsatt ekspandering. Til slutt skriver du at selskapet har endret strategi - at de nå venter og håper på det beste (?). Jeg forstod derfor ikke helt hva du mente.
31.03.2019 kl 11:58 1616

Spørsmålet nå er om PHO skal satse mer smalt for å få overskudd , eller om de også vil utvikle sovende/nye produkter for å gjøre seg mer attraktive for oppkjøp fra virkelig store selskaper(BP)
bravi
31.03.2019 kl 12:02 1609

Computum, jeg vet ikke hvorfor Hestdal måtte gå av men sett i ettertid var det kanskje ikke så lurt, det hadde en kortsiktig virkning som å pisse i buksa en vinterdag. Sist sommer når det ble kjent at Hestdal skulle gå av ble det et trend skifte i kursen, det ble skapt en forventning om at vi nå skulle få se høyere kurser. Lufta begynte å gå ut av ballongen allerede før Q3 og punkterte helt med Q3 presentasjonen. Ved Q4 kom det fra Schneider melding om økt satsning, økte utgifter, utsatt tidspunkt for overkudd 1-2 år og mere moderat guiding enn den Hestdal kom med i 2017.

Kanskje hadde kursen i dag vært høyere med Hestdal enn med Schneider, det er umulig å vite.

Kanskje produktet ikke holder må - ref. bl.a. Cevira. Hestdal fikk ikke til noe kommersielt, kanskje Scneided
heller ikke gjør det! Vet det er som å banne i kirka, men spør likevel.
focuss
31.03.2019 kl 12:26 1556

Påstand: "Hestdahl fikk ikke til noe kommersielt" Hva han fikk til kommersielt var å plassere selskapet med best produkt i et av USA`s største kreftmarkeder, uten en eneste emisjon og uten en krone i lån. Hvem er det som sier det er det beste produktet? Er det Photocure? Nei det er FDA, Medicare, AUA guidlines, BCAN og pasientene. Med andre ord, alle som betyr noe. Hvordan har han klart dette? Ved å selge produkter Photocure har fått frem med langt lavere potensiale samt å utlisensiere Hexvix til Ipsen som genererer kapital til den store satsingen i USA. Det er klart at investorer som har sittet i aksjen i 20 år er pissed. Får håpe for deres del de ikke selger nå.