Konkurrence kommisær Magrethe Vestager

REC 29.03.2019 kl 21:18 2288

Har skrevet til konkurrence kommisær Margrethe Vestager, angående shorting af REC.silicon... kan ikke komme så meget ind på brevets indhold, men det er helt klar at den kurs manipulation vi ser fra Shorterne ikke er okay... Emnet trænger til at blive genbesøgt...

Ett ettersyn kan jo ikke skade, hadde vært Interesant om det ble satt igang en gjennomgang av handelsmønsteret i Rec, da ville det bekreftes/ avkreftes om kursen eventuelt manipuleres. Med så lavt volum som aksjen har, er det såre enkelt for en «sterk» aktør eller tre å la ett par tre booter kjøre kursen hvor du ønsker over litt tid,
Happy skvett
Redigert 29.03.2019 kl 22:15 Du må logge inn for å svare

Nei, "something fishy" når det lukter råtten fisk av råstoff til solpaneler....
08.04.2019 kl 05:02 1527

Cabinettet har modtaget min henvendelse og vil se på sagen.. spændende hvad det kan føre til... Magrethe Vestager er ikke bange for at lægge sig ud med de store ..
16.04.2019 kl 18:27 1176

Den amerikanske kapitalforvalter Blackrock forvalter nu en samlet formue på 6,52 billioner dollar, eller 43.032.000.000.000 kr.
Der er mulighed for at EU kan give en stor bøde, for den kursmanipulation de er med til at skabe
Flyers
16.04.2019 kl 18:49 1121

Hvor enkelt tror du at statlige myndigheter skal bevise manipulasjon? Tror du ikke Blackrock har en del andre myndigheter i sin hånd som er på sitt lag?
Redigert 16.04.2019 kl 18:50 Du må logge inn for å svare
20.04.2019 kl 20:49 860

En fremtrædende journalist bliver nu inddraget i balladen om den tyske betalingsvirksomhed Wirecard. Journalisten er ansat på Financial Times og har markeret sig med en række artikler og blogindlæg om Wirecard.

Efter flere ugers uro og kursturbulens tog de finansielle myndigheder mandag det usædvanlige skridt dels at forbyde såkaldt short selling af Wirecard-aktier, dels at udvide sine undersøgelser af sagen til at omfatte journalisten med mistanke om kursmanipulation.

20.04.2019 kl 20:52 847

Short and distort
En metode, hvor en eller flere personer shorter en aktie ved først at låne aktier, som så sælges med håb om senere genkøb til lavere kurser. For at presse kursen ned udspredes usande negative rygter.

Poop and scoop
Spredning af negative, usande rygter typisk via nettet om en virksomhed med det formål at få kursen ned, så man kan købe det attraktive selskabs aktier billigere end ellers.

Corner a market
En metode, hvor man køber massivt op i et værdipapir og får en slags monopolstilling. Den bruger man så til kun at sælge ud til højere kurser. Er ikke nødvendigvis ulovligt.

Stock basher
Personer/selskaber anlægger falske eller overdrevne erstatningssager/ søgsmål mod en virksomhed for at få aktierne til at falde, så de senere kan købes billigt. Derefter opgives sagerne, og kursen stiger igen.

Pump and dump
Det modsatte af short and distort, hvor kursen på et selskabs aktier manipuleres op enten gennem flere på hinanden gentagne køb og/eller gennem spredning af rygter typisk via spammails, debatfora og websites, hvorefter aktierne sælges på det høje niveau.

Wash sales
Det er aktiehandler, hvor der reelt ikke sker ændringer i ejerforholdet. Det sker ved, at personer indbyrdes aftaler, at der accepteres en given høj pris, hvorved der skabes opmærksomhed og omsætning i aktien.

Shell games
Det er en variant af pump and dump, hvor de involverede personer forsøger at få størst mulig kontrol over et selskab ved at købe aktier op, så de kan styre kursen til deres eget bedste. Det kan for eksempel ske ved at etablere et nyt selskab, hvor bagmændene sørger for kun at udbyde så få aktier, at de kan styre kursen.

Free-riding
Det er en metode, hvor det tillades udvalgte personer at købe aktier uden betaling til stadig højere kurser. Der afregnes først, når bagmændene sælger aktier med gevinst. Købene er reelt fiktive.

Scalping the market
En aktiehandler opkøber en portion aktier i et bestemt selskab til sig selv. Derefter bruger han penge fra sine kunder til at købe endnu flere aktier, hvorefter værdien af hans egne aktier stiger.

Painting the tape
Ved metoden kaldet Painting the Tape handler en kreds af personer indbyrdes en illikvid aktie til stadig stigende kurser. Handlerne fremstår som værende reelle, men i virkeligheden er det aftalt spil med det formål at skabe øget efterspørgsel og stigende kurser. Når kursen er tilstrækkelig høj, og andre investorer fatter interesse for aktien på grund af den øgede aktivitet, sælger den oprindelige kreds af personer ud af deres aktier til den høje kurs og lister af med gevinsten