Kronens liksom ukjente parametere.

Thinky
30.03.2019 kl 21:56 935

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/Eo3x0o/Noe-er-galt-med-den-norske-kronen--Oystein-K-Langberg

Erna har gitt EU nøklene.

Kronen vil fastne til bare vi bruser litt med fjærene. Vent å se.
De utenlandske sugerørene har for lett spill. De løper vekk og
gjemmer seg bare de hører lyden av vikingsverdet.
Shotgun
02.05.2019 kl 14:53 735

Takk gud for at det finnes kryptovaluta som vi kan ha pengene stående i?. Den norske kronen svekker seg år etter år, til og med mot søppelvalutaen Euro svekler kronen seg. Økte renter og oljepris hjelper ingenting.
Thinky
02.08.2019 kl 16:18 439

En ting er hvordan omverdenen, dvs. utlandet oppfatter kronen.
En annen ting er hva Norge kan gjøre for å styrke norsk økonomi.

Det er mulig utlandet betrakter utsiktene for norsk oljenæring som noe usikre. Det er de vel egentlig ikke. Så Norge burde bli flinkere der.
Mht. fornybar energi, hvor Norge har stor vannkraft og stort potensiale på vindkraft (og bølgekraft om det skulle bli kurant), så er det kjedelig at vi ikke får bestemme eksportprisen selv, pga. Eøs-avtalen og Acer.
Norske boligpriser er noe høye, og ufornuftige kapitalutnyttelsesmessig.
Norske dagligvarepriser er for høye. Norsk kostnadsnivå dras unødvendig høyt pga. disse tingene.
Norske bompenger er tildels svært underlige. (Unødvendige og fordyrende i et land som Norge. Gir inntrykk av ineffektiv kapitalutnyttelse og
dårlig besluttsomhetsevne).
Offentlig sektor er for stor, privat sektor for liten. Og vekst bør spres utover landet, ikke i så sterk grad til Oslo og Akershus.
Landet trenger en god del ny og forbedret samferdselsinfrastruktur. Det gjelder å få bygget denne raskt, billig, med god kvalitet og smart designet.
Det er litt svak forberedelse på den kommende Nordøstpassasjen. Som blir kurant om få år. Hvor skal gods tas imot, og sendes fra/til ? Hva slags
type gods, og er leveringshurtighet viktig/uviktig ?
Burde vi begynne med toll på import vi også ? F.eks. på utlandsimporterte matvarer, slik at pengene havner i statskassen istedenfor hos kjedemonopolistene ?

At NOK går litt ned nå, kan også ha med Brexit å gjøre. Vi gruppes med Storbritania og det britiske samvelde. Bl.a. Australia og New Zealand.
(Norge, UK, Austr. og NZ er store rettighetshavere i Antarktis). Vi burde jobbe for å få tilbake Grønland, som ble stjålet fra oss. Styrke vår posisjon
på Svalbard. Kreve den østre tredjedelen av Frans Josefs Land (Fridtjof Nansens Land) evt. litt i samarbeid med Sverige. Færøyene burde også
vært norsk som Grønland. Delelinjen mot Russland er feil. Store russiske elver som renner ut i Arktis kan representere nye muligheter for Norge.
Bl.a. på råvarer og bedre norsk-russisk samarbeid. Og nordisk-russisk samarbeid. Dette med de russiske elevene virker nærmest helt oversett.
Og mer fokus på tog til havner i Nord-Norge og Midt-Norge.Redigert 02.08.2019 kl 16:29 Du må logge inn for å svare
MERLOT
02.08.2019 kl 17:07 420

Og når du først trykker Russland og Putin opp i mot veggen ang. Frans Josefs land, ta med Kolahalvøyen også som var iallfall norsk skatteområde rundt 1000 år siden.
Glem heller ikke Shetland som skottene tusket til seg på 1300-tallet (mener jeg det var..), det tenker jeg skulle gi Boris litt Shetlandskam ja.
Thinky
02.08.2019 kl 17:18 409

Island var også norsk.
Kolahalvøya kunne vi kanskje kjøpt ?
Brukt litt penger på å rydde opp i disse tingene ?
Bohuslän (Konghelle Land). Til Kongeelven. Kjøpe tilbake ?
Redigert 02.08.2019 kl 17:21 Du må logge inn for å svare
MERLOT
02.08.2019 kl 17:33 393

Det bor noen folk på Island og Færøyene hvor ganske mange av dem kunne tenkt seg å kaldkvælt deg akkurat nå...

Men i Härjedalen vil de gjerne bli norske har jeg hørt rykte om. Greit prosjekt til å begynne med.

Det var en bra beskrivelse, Thinky. Prisnivået i Norge er hinsides høyt. Internasjonale sammenligninger hvor kun noen få standardvarer inngår gir et falskt inntrykk. Jeg er mye i Spania og en rekke småvarer og tjenester kan være priset så lavt som 1/5 eller 1/10 av nivåene i Norge. Når jeg nevner dette til mine spanske bekjente og venner er de uforstående. Alle "tror" at Norge er paradiset på jorden. Når alt er tatt med i beregningene har mange spanjoler en høyere livskvalitet enn de fleste nordmenn. Klart at NOK er overpriset. Det som forbauser meg er hvor lite interesse det finnes for "ekte" penger som gull og sølv. Til og med Dagens Næreingsliv har skiftet ut prisen på en unse Gull med Bitcoin prisen for de viktigste finansielle parameterne som står øverst på deres hjemmeside. På tiden å bytte tilbake ?
Redigert 02.08.2019 kl 17:43 Du må logge inn for å svare