Norway is showing the way.


https://www.youtube.com/watch?v=45CnDOikWxU&t=142s

US Catering må skjerpe seg. Legg på billettprisene NAS.
Dere selger UK - US for billig.