PHO - Det eneste vekstselskapet notert på OSE uten risiko.?


Mitt totale syn på Photocure nå er at aksjen er så godt som 100% derisket.

Siste Melding med studiet som bærer bud om at så godt som alle aktuelle pasienter i USA vil etterspørre BLC med Cysview har gjort meg helt trygg på min investering i Photocure, aksjer som jeg etterhvert har lastet opp på flere kontier.

Etter det jeg kan se, så er vi nå flere enheter som hver for seg kan stanse et fiendtlig oppkjøp vi ikke er fornøyd med.

På tippetråden har jeg tippet at årets kurs ender på 215, men etter den siste, utvidede satsingen i USA vil vi kanskje måtte vente til pres av Q2 2020 før vi får se kursen krabbe over 200, men ikke bli overrasket om vi får se 200-tallet i Q1 eller rett etter pres av Q1 2020.
Realistisk mål for sluttkurs i 2019 bør ligge et sted mellom 90 og 120.

De som frykter emisjon i PHO kan jo bare selge. Men jeg lurer på hva annet i biosektoren dere skal kjøpe ?
PHO har inntekter allerede. Det har ikke de fleste andre.
Hvor er det risiko for emisjon sa dere ?

KOKO
Oregon
01.04.2019 kl 22:56 4508

Det er ikke feil å synliggjøre en viss risiko også med PHO ( Somsa) selv om de fleste mener noe annet. Jeg advarte i god tid før Q3 og solgte meg ut og var også ikke særlig optimistisk før Q4. Ble ikke akkurat genierklært av de påstandene jeg fremsatte da. Men nå begynner haussegjengen virkelig å få vann på mølla igjen og tålegrensen for kritikk av kjæresten ( les PHO) er tilnærmet lik null. ??
onuk
01.04.2019 kl 23:19 4476

Ja, du sier noe da. Noen lærer aldri...... :)
JT
01.04.2019 kl 23:20 4474

Jeg er veldig interessert i å få vite alle sider og spesiellt risiko i alle selskaper jeg velger å investere i, men for å være ærlig ser jeg ikke noe særlig negativt i q rapportene.... Hva er det du advarer mot?
Computum
03.04.2019 kl 10:56 4264

Gjennomsnittet av alle aksjene på Oslo børs har steget 10% etter nyttår. PHO ligger 20% bak dette gjennomsnittet. Her er det mye å ta igjen. Men når ledelsen aktivt toner ned forventningene er det ikke annet å vente enn at PHO fortsetter å være en taper på ubestemt tid.
03.04.2019 kl 11:04 4246

Så er det vel også slik at alt er relativt.
Kursmessig utvikling hittil i år er fakta.

Men så kan en diskutere i det vide og brede om det er dårlig når ledelsen forventer USD 20-25 mill i 2020 mot USD 7-8 mill i 2018.
Jeg hadde nok håpet på enda litt mer, men klarer dem dette er det vel ikke mulig å klage heller.
Og med å si at 2019 vil gå med underskudd har de tatt ut det meste av kursens nedside og den kan vel egentlig bare stige herfra, såfremt ikke markedet krakker.

Basert på det som er kjent er det for meg en gåte hvordan en ikke skal investere i PHO når en velger farmasi sektoren. De fleste andre lever i det store og hele av emisjoner og ingen vet om de vil lykkes med deres forskning og selv om de lykkes ser en i PHO at jobben heller ikke er ferdig da.

MCAP på noen av selskapene igår:

Nano 2,53 mrd. Inntekter 0. Tap 340 mill
TRVX 429 mill. Inntekter 0. Tap 150 mill.
BergenBio 1,35 mrd. Inntekter 0. Tap 200 mill.
PCIB 928 mill. Inntekter 10 mill. Tap 45 mill.
Biotec 202 mill. Inntekter 66 mill. Tap 14 mill.
PHO 926 mill. Inntekter 182 mill. tap 36 mill(herav 14 mill i sluttpakker)
Redigert 03.04.2019 kl 11:24 Du må logge inn for å svare
focuss
03.04.2019 kl 11:22 4211

AH
Du må ta med PHO`inntekter på 181 millioner også.
Hayen
03.04.2019 kl 11:30 4178

Min påstand er at PHO er priset for lavt, eller mange av de andre på listen for høyt.

Dagens verdsettelse av pho fremstår enda mer komisk når man vet at PHO høyst sannsynlig leverer et pent overskudd neste år og et som er betydelig I 2021.
focuss
03.04.2019 kl 11:42 4157

PHO under 1mrd. NEL over 7 mrd.

Kan ikke forklares ut fra økonomiske R/R betraktninger, men skyldes først og fremst at markedet ikke er kjent med hvor stort markedet til PHO er, og heller ikke at Cysview`s margin /dekningsbidrag er ca 95% Sikkert ikke kjent med at det er FDA godkjent heller, Og ikke at det er anbefalt AUA guidlines. Refusjon fra Medicare er heller ikke kjent.

Det som er kjent er at det har vært på børs i mange år uten det som markedet definerer som suksess, og de fleste tror vel samme som analytikeren Mads som tror de driver med kliniske studier som PCIB og BerBio.
m73102
03.04.2019 kl 11:53 4123

Takk for oversikten. Som aksjonær i PHO mener jeg (naturligvis) at selskapet er lavt priset:) Samtidig viser sammenligningen, når en nå vet at PHO har fått alle nødvendige godkjennelser/refusjonsordninger/beste anbefalinger/pasienter lovpriser metoden (ref sist undersøkelse som ble børsmeldt)/beste gradering i et 15 mrd marked, at PHO har et utrolig stort potensiale. Videre har Schneider på sist Q&A gitt uttrykk for at det vil være realistisk å få 20-30 % markedsandel - og at vi vil oppleve en fortsatt akselerende vekst etter 2020. Men hvor mange, utover aksjonærene i PHO, er kjent med dette....? Som jeg har nevnt tidligere - kursen i PHO gikk til kr 63 etter Q2 (før det ble kjent at PHO fikk refusjonsornding for Surveillance, og PHO hadde ny rekord i antall utplasserte Scope i q4)....
03.04.2019 kl 11:59 2783

Ja, prisingen enn så lenge er totalt uforståelig, men som regel rettferdiggjøres det etterhvert.
Men når en sammenligner med mange av disse emisjonsselskapene hvor flere av dem kan måtte vente i ytterligere 1-3 år før dem får inntekter overhodet, så er det hele rart.
Og den dagen de får inntekter holder det ikke med noe inntekter, flere av dem må fra første stund opp i betydelige inntekter for å slippe flere emisjoner.
Men, markedet bestemmer og akkurat nå er jeg lite fornøyd med deres vurdering.
Computum
03.04.2019 kl 12:10 2761

"men skyldes først og fremst at markedet ikke er kjent med hvor stort markedet til PHO er"

Den stusselige kursutviklingen skyldes i stor grad salgsvilligheten. Og det er vel ganske sannsynlig at de som eier, men velger å selge aksjer til dagens kurs kjenner litt til hva selskapet driver med, markedspotensiale og hvilken guiding som gjelder?

Må si meg enig i at PHO synes å være underpriset, men det gjelder vel så og si hele farmasisektoren. Selskaper som NANO og PCIB er egentlig ganske parodisk priset, men det får man vel leve med inntil videre. PHO kan være glad for at emisjoner ikke er i sikte, for emisjoner er ikke gøy når prisingen er parodisk.
03.04.2019 kl 12:18 2726

Ja, om det skyldes robot handel og manipulasjon fra MW sin side vet ikke jeg, men dersom en følger med i boka så foregår det hvertfall noe.
Vi trenger nytt blod inn på eiersiden, det er det ingen tvil om og jeg setter min lit til at Schneider klarer å overbevise større amerikanske finansielle investorer at fra 2020 og framover vil dere få igjen for å investere i Photocure.
Redigert 03.04.2019 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
JT
03.04.2019 kl 12:36 2671

Det er veldig lite volum om dagen og det er nok bare kortsiktige tradere som handler i den kortsiktige trendkanalen som ligger rundt 40,5-43,5.
Ligger vel en motstand på ca.44 og vi trenger nok økende volum og aller helst en nyhet for å bryte igjennom denne med det første.
Nå skal det sies at kursen gikk nærmere 10% forrige uke, og må vel "trekke pusten" før videre oppgang
Redigert 03.04.2019 kl 12:45 Du må logge inn for å svare

Jeg forstår ikke helt...
Med så få aksjer som finnes i Pho, burde vel snart alle aksjene vært kjøpt opp? Hvordan det ennå finnes aksjer til salgs, er for meg en stor gåte.

Kan noen sende en mail til Schneider og be han redegjøre om hvorfor selskapet ikke har meldt om at det er utsolgt.
03.04.2019 kl 13:58 2575

Nei, har du sett.
En av de større aksjonærene i PHO evner også å framstå som morsom.
focuss
03.04.2019 kl 14:22 2526

Dersom et meglerhus etc ringer Photocure for å få litt info, hvem settes de over til da? Det blir vel Dahl det. Undres hvor komfortabel han er med det. Tror behovet for en VP ( Vice President) ved Oslokontoret vil presse seg frem. Kanskje da med hovedansvar for Europa.

Supert focuss...flere direktører er akkurat hva vi trenger nå. For et par dager siden hadde du vel også behov for en jurist. Har du oversendt stillingsbeskrivelser og utlysningstekst til Pho. Etter du har tatt ansvar for børsmeldinger, antar jeg du også følger opp dette.

PS
Når vi, løpet av noen år 3-4-5?, bør sammenlignes med et medium amerikansk farmaselskap for omsetning, inntjening og resultat, var vel noe slik du skrev for litt siden, kan du ta i betraktning at vi mangler ca 50 000 ansatte.
Det skulle bety rundt 2-300 nyansettelser. Hver uke. Gjennom hele perioden. Og du bør holde tempoet jevnt også gjennom påske, sommerferie, jul, varme dager, kalde dager og alt annet som så langt har påvirket salget i negativ retning.
SomSa
03.04.2019 kl 14:56 2437


Hvorfor sammenlikner du stadig PHO med NEL, du kan sammenlikne med Equinor (statoil). Equinor prises til 624,6 mrd kroner mens PHO under 1 mrd. Jeg velger å sammenlikne PHO med Biotec . Selskapet har lansert sine medisinske enzymer og til og med selger de i Japan og Kina....... jeg gjennomfører en neandertaler utregning og er mye bedre enn tomme påstander uten dokumentasjon.
Biotec er også vekstselskap og priser i Kina: http://www.bjbiocreative.com/Products-28379067.html

Biotec:
Sales revenues: 66,77 mill
Tota revenue: 72,82 mill
Net profit/loss: -13,83 mill
MCAP i går: 202 mill mill Kilde: https://biotec.no/wp-content/uploads/2019/01/Q4-2018-REPORT-FINAL-INC-FINANCIALS.pdf

PHO:
Sales revenues: 173,24 mill
Total revenues: 181.5 mill
Net profit/loss: -36.7 mill
MCAP i går: 926 mill
Kilde: https://photocure.com/globalassets/investor-relations/quarterly-reports/2018/pho-q4-2018-rep-vf.pdf

Forholdet mellom Sales revenues: 173,24/66,77= 2,6
Forholdet mellom Total revenues: 181,5/72,82= 2,49
Forholdet mellom Net profit/loss: 36,7/13,83= 2,65
Forholdet mellom MCAP: 926/202= 4,58

Phot´s Sales revenues og total revenues er hhv 2,6 og 2,49 ganger høyere enn Biotec. PHO tapte 2,65 ganger mer enn Biotec mens prises 4,58 ganger mer enn Biotec. Her kan man diskutere om prisingen av Biotec og PHO:
1- Biotec er priset billigere enn PHO
2- PHO er priset mye dyrere enn Biotec siden forventingene er skyhøye

Slik sammenlikner jeg Nano med PHO:
En behandling med Betalutin vil kosta ca. USD 85000 i følge ASC i 2016-2017. Det kan være lavere enn høyere siden det er en spådom, velg gjerne ditt eget tall. Dersom de selger 2000 doser i året vil det tilsvarer ca. 170.000 doser Cysview hvis Cysview koster ca. USD 1000.
Forholdet mellom antall doser: 170000/2000= 85
PHO må streve 85 ganger mer enn Nano, de må ha større støtte- og salgsapparat for å kunne produsere, distribuere, selge etc 170.000 doser Cysview i motsetning til Betalutin som kommer til å selge seg selv.....

Viktigste er å vite hvilke salgsmarginer får PHO, uten å vite noe om dette er det helt umulig å prise selskapet riktig. 900 mill kan være grisebillig og samtidig 900 mill kan være overpriset.

NB: Med forbehold om skrive feil, dette skal bare illustrere hvorfor man ikke skal sammenlikne 2 ulike selskaper fordi man ser gunstig for aksjekursen. Biotec har også betalt sluttpakker!
Redigert 03.04.2019 kl 15:11 Du må logge inn for å svare
focuss
03.04.2019 kl 15:06 2423

DTT
Liten tvil om at selskapet på ett eller annet tidspunkt trenger en jurist i sin organisasjon. Dersom selskapet nå ønsker å inngå samarbeid med Olympus så bør de i det minste konferere med en jurist først. Ofte er det en fordel at juristen er en del av egen org. Når det gjelder organisering av hovedkontoret som jeg da fortsatt ser på som Oslo kontoret som, så er jeg ikke sikker på at Dahl er rette mann til den jobben. Oslo børs er tross alt eneste sted selskapet er notert. En veldig rar og spesiell organisering slik det er nå. Men dette finne nok Schneider ut av etter hvert.

Aldeles ingen dum tanke. Det kan helt sikkert være på sin plass å konferere litt med en jurist.
Ta du det videre med Schneider. Informer han samtidig om jushjelpa. Kan helt sikkert vise seg som et nyttig grep framover nå som vi skal erobre det amerikanske pharma-markedet.

PS
Det utgjør 40-50 nyansettelser. Pr dag. Schneider har så langt skissert noen interne omplasseringer, samt 3? nye. I løpet av neste år.
For å holde ditt skjema, burde han ha de på plass FØR dagens første kaffekopp 0830. I går.
03.04.2019 kl 15:23 2384

Faktisk skremmende at noen kan være så inn i helvete useriøse som deg.

AndyHagen
Akkurat i denne settingen tror ikke jeg det er største problemet;-))

Bruk heller litt tid og se hva de seriøse «egentlig» skriver.
03.04.2019 kl 15:29 2374

Jeg har gjennomskuet deg for lenge siden, du er altfor smart til å sitte å skrive som du gjør.
Tror de fleste hadde satt pris på om du heller bidro positivt med din kunnskap og viten istedenfor å forsøke å latterliggjøre andre.
Redigert 03.04.2019 kl 15:30 Du må logge inn for å svare

Å sammenligne med biotec er totalt urelevant, de selger en sårsalve, har ikke FDA godkjenning. Heller ingen vekst å vide til.
bravi
03.04.2019 kl 20:13 2122

Synes ikke behovet etter VPer og jurister er så stort. Det holder å ansette en mann som kan få fart på selgerne av Hexvix/ Cysview samtidig som han selger selskapet i aksjemarkedet så kan de som ikke får det til få dra hjem.
focuss
03.04.2019 kl 20:23 2111

DTT
Dersom det er noen trøst. Blir du ikke rik på dine aksjer i Photocure, så er det liten sannsynlighet for at du noen gang blir det. Vi får krysse fingre ;-)
Haltopen
03.04.2019 kl 20:29 2102

DTT er jo den mest edruelige her inne!


bravi
03.04.2019 kl 20:33 2093

Jeg har krysset fingre og tær i 1,5 år allerede med det har ikke hjulpet så langt. Det sier seg selv når ikke selskapet er i stand til å skrive hverken børsmeldinger eller informere markedet slik at de blir lagt merke til. Ikke en gang denne Mads greide de å konfirmere. Schneider har nå sittet så lenge i stolen at det er på tide han kommer seg ut synlig på banen og ikke bare gjemmer seg.
focuss
03.04.2019 kl 20:40 2082

Haltopen
OK da forholder vi oss til DTT sin veiledning fremover. Regner med det skal gi oss god avkastning, Men kan fyren produsere en eneste setning som gir inntrykk av att fyren kan tenke? Siden vi nå skal legge våre penger i hans hender så får vi tro at fyren er flink.
bravi
03.04.2019 kl 20:51 2059

Jeg synes ikke styre og ledelse i Photocure er noe flinke. Med kurs litt over 40 og vedvarende skuffelser og underskudd er deres prestasjoner direkte svake, det må man kunne si. Hestdal var flink med det regulatoriske for Cysview, det skal han ha. De som driver på nå fikk alt ferdig servert men de får det ikke til.
Short1
03.04.2019 kl 20:53 2052

Hvor vakkert ytre skinn all falskhet har!, Shakespeare forøvrig.
Haltopen
03.04.2019 kl 21:21 2012

Nei, vi legger dem i selskapets hender med nåværende veiledning for omsetning i 2020. Hverken du eller DTT kan endre på det. Men, noen skriver dag inn og dag ut som kursmål på 1900 og sist om å ansette en VP i Oslo for å ta imot henvendelser fra en hypotetisk megler. Det kommer fra samme person som klaget over at selskapet valgte å investere noe mer i salgsapparatet enn tidligere kommunisert. Hvor er bakkekontakten?
Redigert 03.04.2019 kl 21:24 Du må logge inn for å svare

Cogito, ergo sum
Jeg tenker, altså er jeg til...noe som beviser min eksistens som tenkende vesen;-))

Fritt etter Descartes. Noe henger da ennå igjen etter ex.phil forelesningene tilbake på 80-tallet.

Videre tenker jeg at det ikke er mange av de fremste pho-ekspertene her inne, som deltok på de forelesningene...
Panis
03.04.2019 kl 22:01 1957

Dra tilbake til NANO tråden med Shakespeare greiene dine... dust!
Redigert 03.04.2019 kl 22:02 Du må logge inn for å svare
Panis
03.04.2019 kl 22:05 1946

Er det liksom et bevis på at man har Ex.Phil her nå?
Som i grunn er et 3-6 mnd studie på universitetet...
Short1
03.04.2019 kl 22:16 1925

Å, som enhver narr kan leke med ord!, Shakespeare forøvrig.
Panis
03.04.2019 kl 22:22 1913

Bare å leke i vei for min del...
Men jeg ser ikke hvordan det har relevans på disse trådene som handler om utvikling (NANO) og salg (PHO) av kreftmedisin.