Mye trøbbel med britisk jernbane.


https://www.youtube.com/watch?v=njJ94o1B0qI

Og i Norge gir vi et britisk togselskap konsesjon på visse strekninger.
Har problemer med å se hvorfor de skal være så mye bedre enn f.eks. Vy.

Problemet i Storbritania kan være at hele tognettet er for gammeldags ved å
være for omfattende og krokete. At det er for mange togtraseer og at på omtrent
ingen av de kommer man fort frem. (En del av Sveriges tognett har også dette
preget). Dvs. det man tilbyr av togtransporttjeneste står ikke i stil med 2019-behovet.

Her er Norge i ferd med å gjøre noe bra. Intercity med dobbeltspor og dimensjonert
for 250 km/t. En del strekninger er bygget allerede. Jeg advarer Bane NOR mot å
renonsere på kravet om 250. Man bør ikke snike litt her og der med å akseptere
200 og 210. Dette bygges for fremtiden. Man bør bygge for MINST 250 konsekvent.
Mot utlandet skal vi ha MINST 320 kmt dimensjonering.

Norge kan være i ferd med å gjøre noe smart her. Vi er i ferd med å få et strøm-
linjeformet, rasjonelt og effektivt tognett. Særlig på Østlandet hvor 85 % av
togtrafikken foregår. Og dette nett vil være koblet med Gardermoen og Torp.

Håper stasjonene i Intercitybyene blir gravd ned under bakken. Det vil ta bort
barrierer og frigjøre viktig plass. Og få stasjonene bedre sentrert i forhold til
det fremtidige behovet. Spare distanse, øke fart og redusere reisetid.