Er det noen som tror denne kan stige de neste ukene?

THIN 02.04.2019 kl 08:38 7342

Det er mye hausing i begge retninger på denne aksjen. Det er mye som står på spill og det kan derfor være at det kan få store utslag i begge retninger. Den står nå i +/- 30 og har gjort det en stund. Argumentene for at den skal falle, er tilsynelatende lett og forstå, men er det legitime argumenter for en kursoppgang også? Selv på kort sikt?
Honor
02.04.2019 kl 11:58 5218

4,31 % opp så langt i dag. Det får du ikke i årlig bankrente.

Det er korrekt, honor, men du må ikke glemme at Thin har falt nærmere 100% de siste årene. Og hvordan er det i forhold til bankrente ?
Honor
02.04.2019 kl 12:41 5176

Når man er i bånn er det bare en vei, og det er opp. Jeg har ikke peiling på denne aksjen, vi vi har sett det på OB mange ganger i årenes løp. Jeg husker for noen års siden AMSC. Den gikk flere 1000% på en mnd. etter å vært kjørt fullstendig i grøfta. Jeg presiserer: Disse ordene er ikke noen vitenskap men bare tanker...
Reserven
02.04.2019 kl 13:43 5122

Gårsdagens melding om flytting av ordinær GF fra 10.05 til 28.05 (om 8 uker), sier egentlig at Thinfilm fortsatt ikke vet hvordan de skal få videre finansiering på plass, og derfor flytter GF til siste mulige dag de må ha videre finansiering på plass for å unngå å melde oppbud.

I midten av mai (om 5-6 uker) kommer innkallingen til ordinær GF hvor et (og muligens eneste) punkt på dagsordenen er vedtak om å oppløse Thinfilm og melde oppbud. Seneste da faller nok kursen godt under 10 øre. Jo mer sannsynlig konkurs blir, jo flere vil ut mens det enda er noen øre å få for aksjen, og jo billigere blir aksjen.

Redigert 02.04.2019 kl 13:45 Du må logge inn for å svare
Reserven
02.04.2019 kl 14:21 5074

Leser en Thinfilms 3 siste Q-rapporter (2018-Q2. 2018-Q3, 2018-Q4) ser en at Thinfilms ledelse og styre de siste 9 månedene (siden midten av 2018) har jobbet hardt for å skaffe videre finansiering, med null resultater. Da er det ikke særlig sannsynlig at de lykkes i løpet av de neste 8 ukene.

Riktignok 3 måneder til kassen er helt tom, men oppløsning, avvikling og oppbud (for å unngå en ukontrollert konkurs) koster en god del kroner. Sikkert mange "nøkkel"-medarbeidere i San Jose som allerede har skaffet seg ny jobb, og bare er hos Thinfilm ut oppsigelseperioden, slik at mye kritisk kompetanse for videre drift snart eller allerede er borte.


Redigert 02.04.2019 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
scorn
02.04.2019 kl 14:56 5034

Her var det mye (negativ) synsing :)
Honor
02.04.2019 kl 15:35 4985

Reserven - Det er jo interessant å spørre om du har aksjer i thin? Det er jo en del arbeid du legger ned i dette. Er det eventuelt hobby og skriver/engasjerer du deg i andre aksjer?
Redigert 02.04.2019 kl 15:43 Du må logge inn for å svare
scorn
02.04.2019 kl 17:03 4920

Thinfilm er en livsstil... (evt en diagnose).
Reserven
02.04.2019 kl 19:10 4851

Siden fem kroner har all min negative synsing vært mer riktig enn all annen synsing  :)

Reflektert over hvorfor CFO Thorsnes ikke har sluttet for lenge siden?
Som insider vet han hvor det bærer hen. Fordi han allerede er «en Ferd mann» og er sikret en ny jobb hos Ferd, uansett hvordan det går videre med Thinfilm?
Reserven
02.04.2019 kl 19:12 4841

Hadde du vært smart nok til å betjene HO, hadde du fått svar på ALLE spørsmålene dine.

Tapì and Thinfilm plan to release a suite of integrated smart closures to the premium segment of the spirits market over the coming months, addressing a broad range of spirits closure styles and design, aesthetic, and protection requirements.

https://www.foodbev.com/news/tapi-and-thinfilm-develop-smart-closures-to-tackle-counterfeiting/

https://www.thedrinksbusiness.com/2019/04/tapi-and-thinfilm-to-tackle-counterfeiting-with-launch-of-smart-closures/
Redigert 03.04.2019 kl 15:15 Du må logge inn for å svare

Hva tror du selv, Geilo ?
03.04.2019 kl 11:16 4602

Logikken tilsier at dette kan gå fryktelig galt, men følelsen tilsier at noe er på gang. Kursen holder seg stabilt på 0,30. Hvorfor i all verden skulle den gjøre det om det ikke er noe håp og rasjonala er som de er. Tror på løsning og en oppside.
Reserven
03.04.2019 kl 12:21 4556

Følelser i aksjemarkedet er ekstremt tåpelig, og Thin kursen er "stabil" på 0,30 fordi det finnes altfor mange urasjonelle duster med mye følelser og lite logikk.

Siden Thin kursen var rundt 2 kroner, har det vært skrevet mange HO innlegg som fastslo at "Thin kursen er stabil rundt ..."
scorn
03.04.2019 kl 13:32 4510

+ kortsiktighet og algoritmehandel.
Reserven
03.04.2019 kl 14:32 4473

Når måtte du ha gått long/langsiktig i Thin for i dag å sitte med [papir]gevinst?
Og langsiktig er ikke at par dager eller uker.

Det største problemet er at ingen vil kjøpe Thins "produkt".
Og godt er det siden de ikke kan produsere.

Invitation to Analyst and Investor Presentation

Thinfilm Electronics ASA (Thinfilm) will host an analyst and investor presentation in Oslo, Norway, about its updated corporate strategy on Wednesday 24 April 2019, at 11am to 2pm CET.
The presentation and following Q&A will be held in English and take place at Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo. Light Food and refreshments will be served.
The presentation can also be followed via a live webcast. The detailed schedule and a link to the webcast will be published closer to the event.
Reserven
03.04.2019 kl 16:08 4393

For Thinfilm er det kun følgende 3 muligheter (evt justert for spleis):
• Konkurs, aksjene blir da verdiløse.
• Oppkjøp. At det vil skje til kurs over nåværende, er ekstremt usannsynlig.
• Videre finansiering med enda en emi. At den vil være godt under dagens kurs er nær 100% sikkert, videre at kursen deretter vil falle ned mot emi-kurs.

Alle disse tre scenariene tilsier videre kursfall neste 2 måneder.

Investech;
Thin Film Electronics (THIN) falt moderate 2.43% og sluttet på 0.30 kroner. Aksjen har med dette falt 21 av de siste 27 dagene. Det ser heller ikke så bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt og en videre nedgang indikeres.

Absolutt alt peker nedover.
scorn
03.04.2019 kl 16:27 4350

Fond forvaltet av FIRST Fondene AS har i dag 03.04.2019 solgt 3.420.000 aksjer i
Thin Film Electronics ASA.

Fond forvaltet av FIRST Fondene AS eier etter dette 55.218.997 aksjer i Thin
Film Electronics ASA, som utgjør en eierandel på 4.71 % av utstedte aksjer i
selskapet.

Hvorfor gjør de dette på samme dag som melding om investor-presentasjon kommer? Negativ synsing følger... :D

Dette kan vel også være utlån til short, men at de nå måtte melde dette siden de har gått under 5%?
Redigert 03.04.2019 kl 16:31 Du må logge inn for å svare

first vil redde stumpene før aksjene bli verdiløse :-)

de eier fortsatt over 55mill aksjer verdt over 16mill nok per idag


"Dette kan vel også være utlån til short"

Hvorfor skriver de da "solgt" i børsmeldingen.
Da lyver de, i så fall.

Og videre; når man låner ut aksjer fortsetter man å eie uten å måtte flagge en mindre eierandel.
Gi_Fan
03.04.2019 kl 17:57 4243

Her må jeg gi scorn et halmstrå.
Verdipapirloven sier:
(3) Innlån av aksjer og tilbakelevering av aksjer til utlåner skal regnes som erverv og avhendelse i forhold til denne paragraf.

Og da sier du samtidig at de som shorter må flagge at de har kjøpt aksjer (hvis de shorter mer enn 5%) ?

Hvorfor måtte de ikke flagge forrige gang de reduserte sin beholdning med 3.209.000 aksjer (til under 5%)?
Redigert 03.04.2019 kl 18:22 Du må logge inn for å svare
scorn
03.04.2019 kl 18:33 4192

Skal sjekke dette opp.

Utlån ser jo ut som salg på aksjonærlisten.
Ser lån ut som kjøp?
Redigert 03.04.2019 kl 18:48 Du må logge inn for å svare
Reserven
03.04.2019 kl 19:22 4143

Lån ser ut som kjøp.
scorn
04.04.2019 kl 00:24 4060

>Hvorfor måtte de ikke flagge forrige gang de reduserte sin beholdning med 3.209.000 aksjer (til under 5%)?
Fordi da var de kanskje ikke under 5%?

First Generator ca 42,2 mill aksjer
Verdipapirfondet First Globalt ca 8,6 mill aksjer

Ser ingen flere First fond på top 500 listen (https://www.firstfondene.no/vare-fond/)

Summen av de to nevnt ovenfor blir jo ikke ca 55 mill aksjer som står nevnt i flaggemeldingen.

Hvor er resten av aksjene?
Redigert 04.04.2019 kl 00:25 Du må logge inn for å svare
donolini
04.04.2019 kl 00:31 4059

svindelen er i dag priset til 362,1 millioner.
dette kan halveres mange ganger til.
Reserven
04.04.2019 kl 02:47 4022

 
scorn, før jeg svarer på spørsmålene dine, et par generelle betraktninger og kommentarer.

15.03.2019, for 3 uker siden, kom meldingen om "Corporate Restructuring"
https://newsweb.oslobors.no/message/472210
hvor Thin bl.a. meldte om 40% kutt i staben og at de ikke finner en "Strategic Equity Partner".

Hver dag siden da, sannsynligvis mye lengre, har helt sikkert både Thin og flere meglerhus jobbet på spreng med å finne investorer for å finansiere videre drift. Dagens melding om "Investor Presentation" 24.04.2019, om 3 uker, forteller at det er Thin fortsatt LANGT unna. Ellers kunne de ha kjørt "Investor Presentation" til uka med annonsering av PP samme dag etter børsslutt.

21.01.2019 inviterte NEXT til "Investor Presentation" 3 dager senere, 24.01.2019, og etter børsslutt 24.01.2019 gjorde de en PP:
https://newsweb.oslobors.no/message/467787
https://newsweb.oslobors.no/message/468040


Bare desperados kjører en PP uten ha garanti/tilsagn for at den blir (nær) 100% fulltegnet. PP er mest symbolsk for at andre investorer skal ta noe/mye av det "garantistene" har tegnet/garantert for. Meldes PP etter børsslutt, uten melding om resultatet før børsen åpner neste børsdag, gjør OSE en MH og stanser all handel i aksjen før børsen åpner 09:00, og MH oppheves først etter at PP resultatet er børsmeldt. En melding om at PP IKKE ble fulltegnet fører uvegerlig til kursfall.

----- ----- ----- ----- ----- -----

I gårsdagens flaggmelding fra FIRST Fondene AS står følgende:
"Fond forvaltet av FIRST Fondene AS eier etter dette 55.218.997 aksjer i Thin Film Electronics ASA, som utgjør en eierandel på 4.71 % av utstedte aksjer i selskapet."

Låner du ut noe endrer ikke det eierskapet til det du låner ut, du er fortsatt EIEREN. Så etter børsslutt i går,
eide FIRST Fondene 55 218 997 aksjer i Thin - inklusive eventuelle aksjer de har lånt ut
- som utgjør 4,71 % av utstedte aksjer i Thinfilm. Hadde FIRST Fondene fortsatt eid over 5%, men pga. utlån disponert (godt) under 5%, hadde det vært presisert i børsmeldingen, jfr. § 4 i Forskrift til verdipapirhandelloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-29-876/KAPITTEL_2-2

På flere topp-500 aksjonærlister har FIRST Fondene vært under 5%, men over 5% inkludert utlånte aksjer, men det har de aldri meldt.

Det høyeste antallet aksjer FIRST Fondene har hatt på en topp-500 aksjonærliste, var 64 055 904 (listen vi fikk 20.08.2018), så
FIRST Fondene har siden "toppen" SOLGT seg ned med ca 9 millioner aksjer, så FIRST Fondene har ikke solgt bare i går.

I børsmeldingen 15.03.2019 annonserte Thin at de ville gjøre en "Investor Presentation", så det er ikke inside info. Sannsynligvis senest mandag denne uken har Thin per e-post invitert de største aksjonærene og andre til "Investor Presentation" med 1,2 eller 3 mulige terminer, så FIRST Fondene har et par dager visst litt mer enn markedet. Flere mulige terminer for at fleste mulig som ønsker det, kan delta. En 3 timer lang "Investor Presentation" er ganske drøyt, enda at tegn på at Thinfilm er LANGT unna videre finansiering.

Hvorfor selger FIRST Fondene?
• Fordi de har fullstendig mistet troen på Thinfilm, og derfor ikke lenger ønsker å være aksjonær.
• Fordi de tror at Thin går konkurs, eller blir solgt til (langt) under nåværende kurs.
• De tror at Thinfilm får til en emi, men til en vesentlig lavere kurs en nåværende kurs, så de prøver på en down-trade.

Før de 3 siste emiene har THIN vært solgt kraftig ned, fordi flere aksjonærer antok/visste at det kom en emi og antok at de i emien kunne kjøpe tilbake under egen salgskurs. Naturlig at de samme nå vil skje fremover.

Tror at Thin i en PP 24.04 må gi ca 50% rabatt på snittkursen 24.04 (slik NEXT måtte). Faller kursen før 24.04 under 20 øre, har Thin et alvorlig problem. I følge aksjeloven kan Thin ikke gjøre en emi under pålydende på 11 øre. En spleis hjelper ikke da den øker pålydende tilsvarende forholdet i spleisen, dvs at f.eks. en 10:1 spleis øker pålydende fra 11 øre til 110 øre per aksje.


Redigert 04.04.2019 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Rettelse
04.04.2019 kl 11:39 3872

Reserven har rett !
Tror det går mot en omvent kjempesplitt , hvis ikke selskapet går KONK !
100 : 1 er nok mest sannsynlig. Emi settes kanskje i området 5 - 10 NOK etter splitten , som helt avhenger av villige investorer.
scorn
04.04.2019 kl 12:25 3844

Ja, det blir spennende.

Flagging skal forøvrig ikke meldes ved utlån av aksjer, men med innlån dersom andelen aksjer aktøren får ved innlån tilsier det.
Redigert 04.04.2019 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Reserven
04.04.2019 kl 14:58 3765

Se § 4-4 i Forskrift til verdipapirhandelloven
https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-876/§4-4
for andre unntak fra flagging etter Verdipapirhandelloven
§ 4-3.Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter
https://lovdata.no/lov/2007-06-29-75/§4-3

Jeg vil gjerne gjenta at jeg ikke tror den kan stige de neste ukene.
scorn
05.04.2019 kl 16:25 3535

Snipp snapp snute så var der ingen shorts >= 0.5%.

bra det å klare å dekke short her uten at den stiger, nå er det heller ingen som må kjøpe aksjen.
scorn
05.04.2019 kl 17:31 3491

Sånn blir det når det er "noen" som vil at kursen skal ligge på ca 0.3 kr ;)

God helg!