BERGEN: Markedet har ikke fått med seg denne !!!


Som vi vet av flere av de siste meldingen så vil Bergen satse hardt på vedlikehold av vindkraft, føler på meg at de har trukket et vinnerlodd her. Bergen kan bli en knall investering fremover.

https://e24.no/energi/stroem/norge-bygger-rekordmye-vindkraft/24248547

Det har aldri blitt bygget og satt i drift mer vindkraft enn i 2017, viser den ferske rapporten «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging» fra NVE.

I fjerde kvartal startet blant annet byggingen av vindkraftprosjektene Marker, Kvitfjell/Raudfjell og Hitra 2.


Vindkraftens nye venner er Goldman og Google: Gigantenes grønne skift
Det er gitt tillatelse til å bygge ut ytterligere 16,3 TWh ny kraftproduksjon, altså rundt 11 prosent av fjorårets totale produksjon.

Det ble totalt satt i drift 1,6 terawattimer ny kraftproduksjon i 2017, og av dette var 1,1 TWh vindkraft og 0,5 TWh vannkraft.

En del prosjekter får avslag på sin søknad. I fjor ble det gitt avslag til prosjekter som til sammen ville ha gitt 1,7 TWh ekstra strøm, både innen vann- og vindkraft.

Alcoa skal kjøpe vindkraft i 15 år: Bygger milliardprosjekt i Troms

https://e24.no/energi/stroem/norge-bygger-rekordmye-vindkraft/24248547
Redigert 20.01.2021 kl 19:34 Du må logge inn for å svare
Trobor
02.02.2018 kl 11:33 1964

Her ser man hva som finnes og er i kommingen vedrørende vindkraft.

https://temakart.nve.no/link/?link=vindkraftverk

Mye potensielle jobber her.
Redigert 20.01.2021 kl 19:34 Du må logge inn for å svare

Er det håp for en god Q4-rapportering som kan sette fart på kursen?
Redigert 20.01.2021 kl 19:34 Du må logge inn for å svare

Er det håp for en god Q4-rapportering som kan sette fart på kursen?
Redigert 20.01.2021 kl 19:34 Du må logge inn for å svare

Er det håp for en god Q4-rapportering som kan sette fart på kursen?
Redigert 20.01.2021 kl 19:34 Du må logge inn for å svare