Skattemeldingen & aksjeoppgaven kommet.

undrende
04.04.2019 kl 02:41 2103

For en som ikke har handlet aksjer siden 2001, men med oppstart igjen i 2018, så var det deilig å åpne disse dokumentene, og hvor alt ser ut til å være i skjønneste orden, ferdigutfylt fra aksjehandel, via fond & IPS. Litt mindre arbeid siden sist. Tallene stemmer godt, men får ta en sjekk opp mot sluttsedler/vps
04.04.2019 kl 08:55 2016

Sjekket i går kveld. Idag er det trangt å komme inn , i hvert fall fra utlandet
Tota
04.04.2019 kl 13:46 1917

Jeg finner ingen oppgave over hva jeg har i ASK, bare opplysning om handel i aksjer som ikke inngår i ASK - som HLNG. Jeg har korrigert inngangsverdien hos DnB for en aksje jeg har, men de sier at det er skatteetatens info som gir riktig inngangsverdi. Men skatteetaten sender ikke ut oversikt over min ASK beholdning, bare totalsum. Er det slik det skal være - eller er det bare hsos meg noe er borte?

Jeg bare spør. . .har for første gang benyttet 2 kontoførere. Gjelder "først inn-først ut" i samme aksje, på kryss av kontoførere?(fikk en smell som kan tilsi dette)

Burde ikke realiserte aksjer i ASK kunne vært vist som en netto sak, og dermed vist grunnlaget for den latente utsatte skatteposisjonen ?
Nå må du ha bla gjennom alle sluttseddel i VPS. Kan være litt av en jobb som burde vært fixet enkelt i ASK løsningen.

Nei ingen vits det. Du ser jo hva du satt inn og har jo oversikt i ask hva du kan ta ut skattefritt. Samme du satt inn der.

Hva mer trenger du info om ?
Redigert 04.04.2019 kl 21:43 Du må logge inn for å svare
Dirac
06.04.2019 kl 10:42 1608

Min bank (Nordea) har ennå ikke sendt inn opplysninger om utbytte på aksjesparekontoen til skatteetaten. Ikke stol på at alt er i orden. Sjekk opplysningene i skattemeldingen så dere ikke får tilleggsskatt.

Som jeg skriver. Aksjer har gjennom året 2018 vært realisert, noen med tap, andre med gevinst. Dette blir som kjent ikke rapportert til skattemyndighetene før hele kontoen er sagt opp. Du sitter med andre ord med et potensielt/latent skattekrav eventuelt penger til gode. Ville jo vært greit å få opp denne summen opp uten å bla gjennom alle sluttsedler.
clanz
06.04.2019 kl 11:24 1550

Legges ikke utbytte inn i ASK-kontoen?
På Netfonds får man ikke utbetalt utbytte, men legges inn i ASK-kontoen som kontanter... som jeg går utifra beskattes når man gjør opp kontoen eller tar ut mer enn innskutt kapital.
Geezer
06.04.2019 kl 12:36 1503

For utenlandske aksjer er skjema RF-1059 i år erstattet med RF-1159.
I det nye skjema forstår jeg det slik at vi kun skal legge inn Navn, ISIN nr og realisjanonsverdi. Vi slipper mao. å legge inn hver enkelt handel slik vi måtte i RF-1059?
Redigert 06.04.2019 kl 12:37 Du må logge inn for å svare

Vel, hele poenget med ASK er at latent skatt er uavhengig av om du har realisert aksjer eller ikke. Det latente skattegrunnlaget beregnes som kontoverdi per 31.12 minus nettoinnskudd per 31.12. Helt uavhengig realisert/urealisert.

Jeg skjønner poenget ditt om at du til slutt vil sitte med en posisjon (når kontoen er realisert) som er summen av alle realisasjoner og derfor kunne det vært aktuelt å vise den akkumulerte realiserte posisjonen. Hvertfall for å ha oversikt over hvordan investeringene har gått. Men poenget er at ASK anser at du uansett kunne realisert posisjonene du har per 31.12. Det er denne posisjonen som er skattegrunnlaget og utgangspunkt for latent skatt. Det tallet du tenker på er ikke interessant i et ASK-skatteperspektiv. Om det ble rapportert ville det nok bare vært forvirrende for de fleste.
Redigert 06.04.2019 kl 15:30 Du må logge inn for å svare

Takk for respons. Er imidlertid uenig i konklusjonen din. Å vite hva du PR 31/12 bør « sette av» for fremtidig skatt uten å gå gjennom alle sluttsedlene ville vært greit å fått presentert som en netto sak og en smal ting for ASK å få laget. Ville vært noe av det minst forvirrende knyttet til ASK spør du meg. Om du sittet med ASK gjennom noen år vil du fort kunne få en ubehagelig overraskelse dagen du sier opp kontoen. Med mindre du har stålkontroll på eget bokholderi.

Enten skjønner jeg ikke hva du mener eller så tror jeg du kan ha misforstått hvordan beskatningen beregnes:

Setter inn 100k i år 0. 100% avkastning i år 1 til 200k. Realiserer halvparten (100k). Skatten avhenger da utelukkende av hvor mye du tar ut av kontoen. Altså hvis du tar ut 120k så må du skatte av 20k fordi du tar ut 20k mer enn du satte inn.

Skjønner ikke hvordan dette kan medføre en overtakelse for folk som ikke har kontroll på om de har realisert 20k, 50k, 100k osv.

og igjen.. dagen du sier opp kontoen er det veldig enkelt å beregne skatten... hvor mye står på konto minus hvor mye puttet du inn (justert for skjerming).
Simple
06.04.2019 kl 22:00 1275


En vann av meg har tapt mye på aksjer og lurer på om det finnes maks skattefradrag ved realisering av aksjetap eller det er feil i skatemeldingen?

På post 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt står " 0" pga av realisert aksjetapt.
Han har betalt "x kroner" i skatt (Forskuddstrekk) og han får tilbake "ca. halvtarten" pga aksjetap. Dette skulle ha vært ca. dobbelt så stort.
Når grunnlag for inntekts- og formuesskatt er 0 skal man betale skatt? Hvis det er maks skattefradrag kan resten overføres til neste år? Skal man søke eller dette skjer automatisk?
undrende
06.04.2019 kl 23:06 1237

Skulle tro det var en enkel sak å holde styr på ASK, følge med på hva som er satt ii, og hva man tar ut.
undrende
06.04.2019 kl 23:11 1227

Du kan vel trekke fra til du kommer i 0, og deretter fortsette på neste års ligning med fremførbart underskudd osv, osv
GrusKnut
06.04.2019 kl 23:55 1186

Glem å overføre aksjetap til neste år, om du har en kone som er minstepensjonist eller har lav inntekt. Der blir det som er til overs fra ditt tap, ført til fradrag først , før hennes egne lovlige fradrag, som da ikke blir benyttet. Sevdrill svindelen, som fant det for godt å komme med tapet på feil tidspunkt gjorde at jeg fikk så mye tap det ene året,at jeg hadde 35000 i tap som jeg ikke fikk benyttet. Konen som er minstepensjonist fikk en utliknet skatt på ca. 17000.MEN hun har et fradrag i skatten på 29000 som minstepensjonist slik at hun løyver 12000 selv. Likevel skal mitt tap brukes før hennes rettmessige fradrag, slik at det blir bortkastet. Dette er Norge idag, ren svindel og straff for å vere gift med en minstepensjonist. Tap for meg utgjør ca. 10000 blanke kroner
Yngvis
07.04.2019 kl 00:01 1173

Jeg har notert ned kostpris på aksjer jeg overførte til ASK i et regneark. Grunnlag latent skatt beregnes da enkelt "dag for dag" ved å ta sum markedsverdi minus kostpris overførte aksjer(uavhengig om disse er solgt eller ei da disse overføringene regnes som "kontantinnskudd"). I regnearket legger man så til nye cashinnbetalinger og trekker fra utbetalinger så har man fortløpende oversikt og kan kontrollere mot kontoførers beregninger. Tar et halvt minutt å til enhver tid se hva som er latent skatt. Veldig enkelt dette.