NORDØSTPASSASJEN 2019


Nordøstpassasjen var isfri 76 døgn i 2018. F.o.m. 6. august - t.o.m. 20. oktober. Med litt isbryting
kunne dette forøkes omlag 3 døgn (evt. 6) i forkant og 1 døgn i etterkant. Så 80 døgn var det praktisk
mulig å ha det seilingsåpent. I 2006 var det ikke isfritt åpent en eneste dag.
Den arktiske sjøisen er for det meste ganske tynn og ung. I perioden 24 mars - 3 april nå, har det smeltet
mye. Fortsetter dette, er det rimelig åpenbart at årets isfritt seilingsåpent blir lenger enn i fjor. Det blir
spennende å følge med. Bare de nærmeste uker vil gi en god indikator på hvor dette bærer.
Kan allerede gjette nå på at vi kan havne på 85 - 90 døgn isfritt uten isbryting. Og isbrytingstiden
kan tøye seg til å omfatte mer enn 4 døgn.

Det er selvforsterkende effekter i dette. Åpent hav varmest opp. Metangass frigjøres både på land og under
vann. Varmt vann fra Atlanterhavet og Stillehavet kommer inn. Varmere vann i elver som renner ut der. Det
er grunt langs det russiske fastlandet. Her varmes derfor vannet lettere opp. Sjøisen beveger seg mer, og
smelter derfor lettere. Lufttemperaturen stiger i Arktis. Det er sol hele døgnet i Arktis i sommerhalvåret.
Redigert 07.04.2019 kl 14:18 Du må logge inn for å svare

Da er den isfrie seilingsåpent perioden fra naturens side over for i år.
Fasit for 2019 viser : F.o.m. 30 Juli - t.o.m. 16 Oktober = 79 døgn.
Men forut for 30 Juli var det 18 døgn med opplagte isbryterdager, og etter
16 Oktober var det 9 døgn med opplagte isbryterdager. Dette betyr seilingsåpent
med litt isbryterinnsats. Så totalt 79 + 18 + 9 = 106 døgn åpent med litt isbryterinnsats for 27 dager.
Det Arktiske sjøisarealets utbredelsesminimum var 10,8 % mindre enn for 2018. Dette må kunne
karakteriseres som en betydelig reduksjon på ett år. Mye tyder på at det kan bli nok en lignende
reduksjon i prosent for 2020. Når sjøisarealet nå er mindre fra mai til desember, betyr det at det
blir kortere tid å fryse is utbredelsesmessig og tykkelsesmessig fra desember til medio mars. Medio
mars begynner isarealet å minke igjen. Og mye av maksis arealet medio mars vil være bare noen få
måneder gammel is. Denne isen vil være tynn. Jo kortere fryseperiode, jo tynnere is.

Spådommen fra 4 april traff temmelig bra. Den gikk ut på 80 - 85 dager åpent uten isbryting. Fasit ble 79,
men med et betydelig antall åpenbare isbryterdager i tillegg (hele 27). Spådommen om nest minste minimumsarealet
i målehistorikken siden 1979, traff innertiern. Neste år blir åpenbart minst eller nest minst. Andre alternativ fins
tilnærmet ikke for neste år. Det er gitt allerede nå. Og flere dager seilingsåpent i 2020 enn 2019 må kunne karakteriseres
som særdeles sannsynlig.

Seilingsruten er også veldig enkel : Nordkapp rett mot Vilkitskistredet rett mot Beringstredet. Alternativt når sjøisarealet
er ekstra lite : Nordkapp rett mot nord av Kapp Arktis (nordligste odde på nordligste øy utenfor Vilkitskistredet) rett mot
Beringsstredet.

Fasit 2018 : 76 døgn + 7 isbryterdager.
Fasit 2019 : 79 døgn + 27 isbryterdager.
Mange av de 27 isbryterdagene vil antagelig bli omgjort i helt isfrie dager i 2020. Og noen nye isbryterdager vil tilkomme.

Russerne snakker om isbryting året rundt.
Potensiell bryteis blir i allefall tynnere og tynnere. Og det blir kortere og kortere distanser å isbryte for å holde åpent
året rundt. Akkurat der er vi ikke helt enda etter min mening. Men om temmelig få år kan dette være en reell problem-
stilling.
Russerne bomma på isbryterfartøyene. De peilet seg inn på 3 meters is. Man isbryter ikke 3 meters is for å holde åpent.
Vi nordmenn er nok mye mer kompetente enn russerne på dette med isdannelse, issmelting, tykkelser på sjøis, og hva
som er kurante seilingsleder. Det er nå veldig lite sjøisareal med tykkelse 3 meter eller mer. Man legger ikke noen
seilingsled oppe i så tykk sjøis altså. Både helt unødvendig, og helt uaktuelt. Det er bare tynn is det er aktuelt å bryte.
Norge kunne kanskje ta en prat med russerne om aktuelle isbryterfartøyer ?

Redigert 27.10.2019 kl 19:00 Du må logge inn for å svare