NATO - 70 år siden traktatssigneringen i dag 4. april.


https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_NATO

29 medlemsland.
Norge har 14de største personsstyrke av disse.

Land som Sverige, Finland, Irland, Sveits, Østerrike, Serbia, Bosnia m.fl. er ikke med.
Brasil kommer kanskje med ?