NRC Group - NRC vil også være en GRØNN aksje!!!


Nå tror jeg NRC-aksjen begynner å bli temmelig lei av aksjer som NEL, SSO osv., og at den også vil være en grønn aksje, for er den ikke det..? Jeg syns absolutt det.

Sterke markedsutsikter i Norden med økende budsjetter, og mye spennende som skal skje bare i Norge:
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/-et-positivt-jernbanebudsjett/

https://nrcgroup.com/

Det mest spennende jernbanelandet er kanskje Finland, med mulige gigantprosjekter med jernbane mot Kirkenes i nord og jernbanetunnel under Finskebukta mot Estland i sør. NRC har nylig posisjonert seg i Finland.

Ved nye krisetider kan det hende at jernbanebudsjettene økes ytterligere, som ledd i en motkonjunkturpolitikk. Kan det gjøre aksjen sikrere..? Tenk på det... Noe annet kan bli at jernbanen kan ses mer i sikkerhetssammenheng. Ved eventuell omfattende fiendtlig jamming som truer flysikkerheten, så kan det hende at jernbanen blir et enda bedre alternativ.

Sist, men ikke minst... Toget som grønn transport. Jernbanenettet elektrifiseres, og sammen med mer konkurransedyktige tider sammenlignet med annen transport, så kan toget bli en vinner med NRC på laget, forhåpentligvis som den største kakespiseren. Det kan bli solide utbytter fra selskapet etter hvert, og det ser også ut til å kunne ende børsferden sin med å bli kjøpt opp.

Lite spennende..? Nope..:)-

Det går selvfølgelig an å trade grønne aksjer også, og f.eks. hoppe inn i NRC fra enkelte andre grønne aksjer der RSI-indeksen har nådd urovekkende høye nivåer som 90 pluss. Gjør man seg kjent med et utvalg av grønne aksjer, og ikke prøver å kunne alt om alle, så kan det bli suksess.
Redigert 05.04.2019 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Rockall
05.04.2019 kl 13:34 3140

Med grønne spor i logoen... Det er NRC Group det!

En liten oppsummering av fjorårets store strategiske grep:
https://www.byggfakta.no/nrc-group-blir-storst-i-norden-127174/nyhet.html
Rockall
06.04.2019 kl 13:17 3067

Grønn omstilling for milliarder ventes innen jernbane i Norden.

Nyhet angående omstilling til fossilfritt i Sverige:
http://www.jarnvagsnyheter.se/20190405/9087/jarnvagen-behovs-omstallning-till-fossilfri-transportsektor
Rockall
29.04.2019 kl 15:07 2758

Tog og trikk på fornybar energi og som slettes ikke lager svevestøv slik bilene gjør under nordiske forhold. Gevinst både lokalt og globalt, også når man ser bort fra giftig partikkelforurensning fra fossilt drivstoff hos biler. Tog og trikk på fornybar energi er sånn sett langt bedre enn at det går inflasjon i bruk av bil, el-biler inkludert.

NRC er med på å bygge grønne transportårer i Norden. Det er det ingen som helst tvil om!
Rockall
21.05.2019 kl 11:02 2618

Europa og jernbanen i det grønne skiftet:
http://jernbanemagasinet.no/artikler/dersom-europa-skal-lykkes-med-det-gronne-skiftet-ma-mer-gods-fra-vei-til-bane-og-kjol/

Skal mer gods over til jernbanen så det virkelig monner, så må kapasiteten også bygges ut, og det er næring for slike som NRC det!
Rockall
02.06.2019 kl 00:42 2351

Jernbanesatsing er en del av det grønne skiftet i Europa. Sjekk ut...

Så... Jo, NRC er også en grønn aksje.
02.06.2019 kl 21:17 2253

I keep buying every time the price drop due some banks or broker trying to make something different with the price....
Rockall
02.06.2019 kl 21:36 2247

Jeg tror det kan vise seg å bli lurt. Et høvelig godt tegn nå er at aksjen står seg temmelig godt på harde børsdager, og at kursnedgang skjer på lavt volum. Bare hva jeg har som inntrykk.
Rockall
05.06.2019 kl 00:36 2125

Kanskje kan man gjennom NRC-aksjen få noe igjen for alle de der bompengene..?

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-gar-bompengene-til-i-oslo/3423693091.html

:)-
Rockall
09.06.2019 kl 00:44 2019

Miljøvennlig anleggsarbeid...

"NRC Group er entreprenør på prosjektet, og gjennomfører en rekke tiltak for at anleggsområdet, samt prosjektet, er så miljøvennlig som mulig."

"Vi ønsker å være i forkant, og være en aktiv bidragsyter for å gjøre bransjen «grønnere». Investeringer i elektriske anleggsmaskiner er et av mange tiltak vi gjør, og vi har allerede flere elektrisk drevne maskiner i drift ute på prosjekter, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge AS."

kilde: https://www.at.no/artikler/utenlandsk-interesse-for-gronne-anleggsplasser/466845
Rockall
10.06.2019 kl 15:27 1929

Det vil nok presses fram flere grenseoverskridende jernbaneprosjekter etter hvert:
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/det-store-togtoveriet-1.1536548
Rockall
11.06.2019 kl 11:06 1864

"- Jernbane-entreprenøren NRC Group slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Med "flyskam" som det nye moteordet er det lett å tenke seg at fokuset vil øke på miljøvennlige transportalternativer som jernbane. NRC Group er den eneste aksjen på Oslo Børs som gir en eksponering mot dette spennende segmentet, slår Myrseth fast."

kilde: https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/06/Myrseth-stokker-om-anbefaler-seks-aksjer

Velkommen etter..:)-
Rockall
25.06.2019 kl 12:24 1683

NRC... Ja, dette er en ESG-aksje, uten tvil. Det framgår mer og mer fra såkalt eksperthold også:

"Selskapet bygger fremtidens miljøvennlige transportinfrastruktur, jernbane."

kilde: https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/06/Myrseth-har-startet-jakten-hva-er-den-neste-boersraketten
Rockall
26.06.2019 kl 13:55 1634

Siste om Fornebubanen:
https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2019/06/Enige-om-finansieringen-av-Fornebubanen

Det siste jeg har fått med meg om utrulling av dette, er at tre prosjekter skal ut i markedet allerede i år, og så får vi se hvem som skal kapre hva.
Rockall
07.08.2019 kl 20:45 1169

Et grønt valg totalt uavhengig av både oljepris, handelskrig og geopolitiske spenninger. NRC...
Rockall
10.08.2019 kl 10:08 1087

"Tog er framtida. I hele landet" (også i Sverige og i Finland...):
https://e24.no/kommentarer/tog-er-framtida-i-hele-landet-tiden-er-inne-for-nordnorgebanen/24671922

Abnorme muligheter for NRC...
Rockall
28.08.2019 kl 00:11 912

"Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp"

kilde: https://forskning.no/forurensning-klima-samferdsel/transport-star-for-30-prosent-av-norske-klimagassutslipp/1550326

Men... Transport på skinner, der elektrisk kraft er i bruk, det bidrar ikke nevneverdig til klimautslipp. I det norske strømmarkedet er det en liten andel som stammer fra fossil energi pga. samordningen med det utenlandske strømmarkedet. Med bedre tilrettelegging for godstransport, med både mer effektive traseer og økonomiske incitament for godstransport på skinner og "straff" for godstransport i lastebiler, så er mye gjort. En kan ikke hevde at godstransport på skinner ikke kan fungere bedre enn i dag når det nesten ikke er tatt skikkelig tak i det.
Rockall
30.08.2019 kl 16:02 849

Åh... Noen feite kontrakter på FORNEBUBANEN snart..? Det hadde gjort seg med nok et høsttakkefest i NRC!