Oppjusteringsbeløp på skattemeldingen

defekt
05.04.2019 kl 09:34 1649

I år fikk jeg noe nytt på skattemeldingen

«Oppjusteringsbeløp skatteinntekt» Hva betyr det?

Gevinst ved salg av aksjer mv. RF-1088 xxxxxx ( tilsvarer faktisk inntekt)
+ oppjusteringsbeløp xxxxxx ( legges til samme post som faktisk inntekt, og tilsvarer ca 33% av min faktiske aksjeinntekt)

Forklaringen står jo på skattemeldingen sammen med oppjusteringsbeløpet:
"Inntekter fra aksjer mv. inngår i grunnlaget for inntektsskatt (alminnelig inntekt). Skatten på alminnelig inntekt er 23 prosent. Det er høyere skatt på inntekter fra aksjer mv. (30,59 prosent). For å få fastsatt riktig skatt må aksjeinntekter og -tap ganges med 1,33. "
11.04.2019 kl 10:43 1407

Det er vel slik at kurtasjen(utgiften ved kjøp og salg) kommer med automatisk? Det slipper en vel dermed å føre inn?