Olympus og Cysview


Dersom det nå jobbes videre med å kunne bruke Cysview med Olympus scopes, er det ingen som egentlig vet om hvor lang tid det vil ta før dette er praktisk mulig.

Selv tror jeg dette vil tenne noen lamper hos Karl Storz. Dette vil føre til en økt interesse fra Karl Storz's side om å ta mest mulig av markedet før andre slippes til. Dette kan igjen føre til en kraftig økning i utplassering og brukerfrekvens. (Les: ketchupeffekt)

Avtale med Olympus ol. samt børsmelding/mediadekning av dette kan være startskuddet for blå bunnlinje i 2019 tror jeg. Med all publisitet fra urologer siste tiden vet også Karl Storz hvor dette bærer.

Det handler om å utnytte situasjonen. Dette bør føre til at KS øker egne investeringer med tanke på utplassering av Karl Storz's flexiscope.


tror du er litt vel ivrig hvis du tror cysview vil bli brukt med olymplus sine scoop i 2019. schneider snakket om dette på q&a. det ligger år frem i tid hvis det skulle bli aktuelt
Aqualia
06.04.2019 kl 13:12 752

Var ikke det jeg mente. Tenkte heller virkningen overfor KS. (Først til mølla)
SomSa
06.04.2019 kl 14:19 681


Jeg er enig med dette:
"Det handler om å utnytte situasjonen. Dette bør føre til at KS øker egne investeringer med tanke på utplassering av Karl Storz's flexiscope."

Men Cysveiw er godskjent med Karl Storz scpoe, dersom noen ønsker at Cysview skal anvendes sammen med Olympus etc må PHO gjennomføre klinisk studie og dette vil koste penger. Pho kan tjene penger etter 2020 og de har heller ikke gitt garantier for at PHO kan tjene i 2021. Dersom noen er interessert i å delta i en emisjon kan de håpe på en ny runde med studier.
Hvis dere sender en epost til PHO om Olympus + Cysview blir svaret nei. Og før pho begynner med ny galskap bør de kreve betaling fra Karl Storz for hvert skop de for dem.
Dette er min løsning:
Pho hevder (dersom man kan stole på) en pasientundersøkelse viser at ca. 85% av pasientene bytter sykehus der tilbys Cysviw. PHO kan slutte å selge scope til nærliggende sykehus fordi de ikke får mye igjen av investeringen. De kan konsentrere seg å selge 1 scope per 90 km radius (dette er en kort reise tid). Allerede har de solgt ca. 150 scope for Karl Storz. Med min løsning kunne 150 scope dekke et areal på 90 x 90 x 3,14 x 150= ca. 3,8 mil kvadratkilometer eller ca. 38% av USA.

Med PHO´s påstand om ca. 85% byttet sykehus kunne de få ca. 32% av pasientgrunnlaget i USA (0,85 x 0,38= ca.32% ) med 150 scop. Dersom Karl Storz er interessert i å selge sine scope enten sender sine egne selgere til nærliggende sykehus innen en radius på 90 km eller betaler til PHO per solgt Scope. Dette er så dårlig avtale/ingen avtale at hele styret inkludert Erik Dahl bør gå av.
Aqualia
06.04.2019 kl 14:50 656

"Dersom Karl Storz er interessert i å selge sine scope enten sender sine egne selgere til nærliggende sykehus innen en radius på 90 km eller betaler til PHO per solgt Scope."

Da tenker vi likt. Å bruke Olympus som "pressmiddel" overfor KS ville nok ført til at de tok større ansvar for salg av eget produkt. Altså.. økt utplassering samt reduserte kostnader (såkalte investeringer) for PHO.

Dette kunne i så fall vært tatt opp med KS.

Hele poenget er å gjøre Cysview tilgjengelig for flest mulig pasienter, men ikke for enhver pris.
Redigert 06.04.2019 kl 14:54 Du må logge inn for å svare