Golden Ocean - Går de med overskudd pr dags dato?


Jeg har satt opp litt tall på ratene til Golden ocean på fast kontraktene i Q1 2019 og spot ratene pr dags dato. Opex er usd 5200 på alle skipene til Gogl.

Som Mollen og Empire påpeker, er det ca helt håpløst å regne nøyaktig på tallene til Gogl siden vi ikke vet ratene de oppnår på skipene som er i spotmarkedet, index linkede kontrakter osv. Spottprisene er et gulv for det minste Gogl har i inntekt på Capesize. Siden vi ikke vet hvilke spot rater Gogl skip oppnår når skip legger ut på nye turer med nye rater, blir dette enda mer håpløst å regne på ;) Det kan også være stor forskjell på snittrater i kalenderperioden Q1 vs virkelig oppnådd snittrate for Q1, det kommer an på hvor lang reise og hvilken rate som er oppnådd ved hver kontrakt.

Golden Ocean eier 38 stk Capesize og 8 stk Capesize er chartet fra Skip Finance. 26 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på 5520. Dette er nesten halvparten av hva ratene var på den 4.2.2019 på 8.748. Dette utgjør totale rater i spot på minimum usd 143.520 pr dag. Empire skriver at 32 av 54 skip i "spot" for Golden, er i en "Pool" eller "revenue sharing agreement"(RSA) og det var ingen Capesize som gikk i "ren spot" fra Januar til slutten av Mars 2019. For Capesize så er skipene i "pool" med CCL og Ultramax er i "Pool" med C Transport Holding Ltd’s

Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Empire skriver "at de få indeks linkede kontraktene som har kommet ut offentlig har ligget mellom 107-112% av indeks. Om golden får mer eller mindre enn dette, vet nok bare Golden, men nyere skip av høyere kvalitet får nok en premium i toppen av dette intervallet, kanskje høyere i noen tilfeller".

Gogl har hatt 7 stk Capesize på faste rater i Q1 2019. 4 av kontraktene på faste rater står at de har en minimum periode ut mars og april 2019, så jeg vet ikke hvor lenge disse er på faste kontrakter. Får håpe vi får mer svar på dette på Q1 presentasjonen 31.5.2019. (ratene på fast kontraktene er 14 905, 20 046 (min period out mars 2019), 21 099, 20 425 (min period out mars 2019), 15 865 (min period out mars 2019), 15 913 (min period out april 2019) og 16 700). Dette har utgjort i Q1 2019 totalt pr dag usd 124.953. Det var 90 dager i Q1, dette utgjør inntekter på usd 11.245.770.

Dette utgjør totalt rater på minimum usd 268.473 pr dag på 33 Capesize hvis vi legger sammen spot og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 8135 pr Capesize. OPEX er usd 5200 på Capesize, OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. Ja, jeg er klar over at jeg brukte dagens spot rate i regnestykket, men det gir en indikasjon på hvordan ting ligger an. I tillegg kommer inntektene fra Cape index + premium, som vil dra gjennomsnittet pr skip opp.

De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene.TCE ratene i Q4 2018 var usd 17.524 pr dag i gjennomsnitt. Jeg regner med at den er lavere for Q1 2019.

"The average TCE rate for the fleet was $17,524 per day in the fourth quarter of 2018. TCE rate, or time charter equivalent rate, is a non-GAAP measure. A reconciliation of TCE rate to the most directly comparable GAAP measure is included in the back part of this report. (Side 4 i Q4 2018 rapporten). (in thousands of $, except for TCE rate and days). Three months ended December 31, 2018Time charter equivalent income 137,597. (Side 22 i Q4 2018 rapporten)

http://hugin.info/132879/R/2235561/880096.pdf

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 21 stk har spot rater på usd 8.902 pr dags dato. Panamax ratene har doblet seg fra 04.02.19 på 4.435 til 5.4.2019 på 8.902. Totalt i spot rater utgjør dette usd 186.942 pr dag pr dags dato, som ikke gir riktig bilde av ratene for forrige kvartal, men som gir en indikasjon på dagens tilstand. Gogl har også 7 stk Panamax på faste rater (15 015 (min period out Mars 2019), 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025). Dette har utgjort i Q1 2019 totalt usd 133.960 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 320.902 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.460 pr Panamax pr dags dato. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900.

Golden ocean har også 3 stk Ultramax hvor alle er på spot rater. OPEX er usd 5200. Empire skriver "Angående Ultramax, så er "Hawk" på "RSA med floor" til ca. 11 200 Usd/day (nedjustert fra 13500(?) for noen måneder siden), mens de to andre er på "Spot med RSA" og floor ukjent. (Sannsynligvis uten floor)".

https://www.goldenocean.no/fleet/

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene, blir det ca usd 622.975 pr dag i inntekt. Dette utgjør minimum usd 56 mill i inntekt på 90 dager. Opex usd 5200 pr skip a 77 skip utgjør usd 400.400 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200), Panamax usd 9900 (277.200). Totalt usd 930.400 pr dag, totalt på 90 dager usd 83,73 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 27,73 mill. Men jeg konkluderer med at det er helt håpløst å regne ut dette nøyaktig, når det er så mange faktorer vi ikke vet. Så jeg står ikke for tallet jeg har regnet ut her, haha ;) Jeg "tror" Q1 resultatet blir "bare" litt dårligere enn Q4 2018 resultatet, siden Panamax ratene har gått mye opp når Capesize ratene har gått ned.
Redigert 10.04.2019 kl 11:20 Du må logge inn for å svare
Frodon
14.04.2019 kl 13:25 6745

Hva er Bulker 12 months T/C rates på side 4? Er det Time Charter? Cape, er det Capesize? Current week 14.000, last week 14.000

http://compassmar.com/reports/Compass%20Maritime%20Weekly%20Market%20Report.pdf
Frodon
18.04.2019 kl 21:10 6298

Ratene fortsetter oppover, så dette begynner å se svært lovende ut :) Jeg har lagt inn dagens rater i innlegget under:

Golden Ocean eier 38 stk Capesize og 8 stk Capesize er chartet fra Skip Finance. 26 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på 6,624. Empire skriver at 32 av 54 skip i "spot" for Golden, er i en "Pool" eller "revenue sharing agreement"(RSA) og det var ingen Capesize som gikk i "ren spot" fra Januar til slutten av Mars 2019. For Capesize så er skipene i "pool" med CCL og Ultramax er i "Pool" med C Transport Holding Ltd’s. Dvs disse Capesize skipene seiler inn minimum usd 172.224 pr 18.4.2019

Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Empire skriver "at de få indeks linkede kontraktene som har kommet ut offentlig har ligget mellom 107-112% av indeks. Om golden får mer eller mindre enn dette, vet nok bare Golden, men nyere skip av høyere kvalitet får nok en premium i toppen av dette intervallet, kanskje høyere i noen tilfeller".

Gogl har hatt 7 stk Capesize på faste rater i Q1 2019. 4 av kontraktene på faste rater står at de har en minimum periode ut mars og april 2019, så jeg vet ikke hvor lenge disse er på faste kontrakter. Får håpe vi får mer svar på dette på Q1 presentasjonen 31.5.2019. (ratene på fast kontraktene er 14 905, 20 046 (min period out mars 2019), 21 099, 20 425 (min period out mars 2019), 15 865 (min period out mars 2019), 15 913 (min period out april 2019) og 16 700). Dette har utgjort i Q1 2019 totalt pr dag usd 124.953. Det var 90 dager i Q1, dette utgjør inntekter på usd 11.245.770.

Dette utgjør totalt rater på minimum usd 297.177 pr dag på 33 Capesize hvis vi legger sammen spot og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 9005 pr Capesize. OPEX er usd 5200 på Capesize, OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. Ja, jeg er klar over at jeg brukte dagens spot rate i regnestykket, men det gir en indikasjon på hvordan ting ligger an. I tillegg kommer inntektene fra Cape index + premium, som vil dra gjennomsnittet pr skip opp.

De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene.TCE ratene i Q4 2018 var usd 17.524 pr dag i gjennomsnitt. Jeg regner med at den er lavere for Q1 2019, men vet ikke på hvilket nivå disse har ligget på i Q1 2019.

"The average TCE rate for the fleet was $17,524 per day in the fourth quarter of 2018. TCE rate, or time charter equivalent rate, is a non-GAAP measure. A reconciliation of TCE rate to the most directly comparable GAAP measure is included in the back part of this report. (Side 4 i Q4 2018 rapporten). (in thousands of $, except for TCE rate and days). Three months ended December 31, 2018Time charter equivalent income 137,597. (Side 22 i Q4 2018 rapporten)

http://hugin.info/132879/R/2235561/880096.pdf

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 21 stk har spot rater på usd 9,295 pr dags dato. Panamax ratene har doblet seg fra 04.02.19 på 4.435 til 18.4.2019 på 9295. Totalt i spot rater utgjør dette usd 260.260 pr dag pr dags dato, som ikke gir riktig bilde av ratene for forrige kvartal, men som gir en indikasjon på dagens tilstand. Gogl har også 7 stk Panamax på faste rater (15 015 (min period out Mars 2019), 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025). Dette har utgjort i Q1 2019 totalt usd 133.960 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 394.220 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 14.079 pr Panamax pr 18.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900.

Golden ocean har også 3 stk Ultramax hvor alle er på spot rater. OPEX er usd 5200. Empire skriver "Angående Ultramax, så er "Hawk" på "RSA med floor" til ca. 11 200 Usd/day (nedjustert fra 13500(?) for noen måneder siden), mens de to andre er på "Spot med RSA" og floor ukjent. (Sannsynligvis uten floor)".

https://www.goldenocean.no/fleet/

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene og Ultramax, blir det ca usd 691.397 pr dag i inntekt på 61 av skipene. Dette utgjør minimum usd 62 mill i inntekt på 90 dager. Opex usd 5200 pr skip a 61 skip utgjør usd 317.200 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (553.800 - 39 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip). Totalt usd 831.000 pr dag, totalt på 90 dager usd 74,79 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 12,79 mill. Men jeg konkluderer med at det er helt håpløst å regne ut dette nøyaktig, når det er så mange faktorer vi ikke vet. Så jeg står ikke for tallet jeg har regnet ut her, haha ;) Jeg "tror" Q1 resultatet blir "bare" litt dårligere enn Q4 2018 resultatet, siden Panamax ratene har gått mye opp når Capesize ratene har gått ned.
Redigert 18.04.2019 kl 21:13 Du må logge inn for å svare
Frodon
18.04.2019 kl 22:20 6190

Da har noen kontrakter endret seg på flåte oversikten til Golden Ocean, så her er en oppdatert liste:

Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på 6,624. Dette utgjør dags inntekt på usd 192.096. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2, dette utgjør inntekter på usd 6.244.147. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 7200. Dette utgjør inntekter pr dags på ca usd 93.600. Totalt inntekter pr dag ca usd 354.313, som er ca usd 7702 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9,295 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 204.490 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 323.435 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.551 pr Panamax pr 18.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene og Ultramax, blir det ca usd 677.748 pr dag i inntekt på 74 av skipene. Dette utgjør usd 61 mill i inntekt på 91 dager. Opex usd 5200 pr skip a 74 skip utgjør usd 384.800 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip). Totalt usd 930.400 pr dag, totalt på 91 dager usd 84,66 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 23,66 mill.

https://www.goldenocean.no/fleet/#
Frodon
23.04.2019 kl 15:13 5852

"Baltic Dry-indeksen er ifølge The Baltic Exchange opp 3,9 prosent til 821 poeng, skriver TDN Direkt.

Capesize stiger 8,6 prosent til 7.196, mens Panamax er opp 0,7 prosent til 9.362.

Handysize legger på seg marginale 0,2 prosent til 5.874, mens Supramax heves med 2,5 prosent til 8.403.

Tørrbulk-aksjene

Golden Ocean er i skrivende stund opp 0,89 prosent til 47,68 kroner på Oslo Børs mens Jinhui Shipping faller 1,13 prosent til 7,90 kroner.

Belships er uendret til 7,00 kroner.

Star Bulk Carriers daler 0,87 prosent til 68,40 kroner".

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/04/Baltic-Dry-stiger
Frodon
23.04.2019 kl 16:23 5752

BULK:BALTIC DRY-INDEKSEN +3,9% TIL 821 POENG

Oslo (TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 3,9 prosent til 821 poeng, ifølge The Baltic Exchange tirsdag.
Baltic Dry +3,9%
Capesize +8,6%
Panamax +0,7%
Handysize +0,2%
Supramax +2,5%
Baltic Dry-indeksen angis i poeng. Resterende segmenter er snittrater i dollar pr dag
Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
23.04.19 821 7.196 9.362 5.874 8.403
18.04.19 790 6.624 9.295 5.861 8.199
17.04.19 767 6.209 9.172 5.914 8.122
16.04.19 749 5.991 8.948 5.951 8.044
15.04.19 738 5.905 8.729 5.982 7.997
12.04.19 726 5.737 8.577 6.028 7.967
11.04.19 728 5.775 8.557 6.078 8.004
10.04.19 734 5.886 8.588 6.144 8.035
09.04.19 725 5.520 8.673 6.256 8.117
08.04.19 714 5.099 8.798 6.337 8.196
05.04.19 711 4.881 8.902 6.430 8.304
04.04.19 699 4.369 8.986 6.514 8.474
03.04.19 672 3.540 9.009 6.652 8.682
02.04.19 674 3.460 8.952 6.753 8.900
01.04.19 685 3.695 8.873 6.843 9.035
29.03.19 689 3.796 8.813 6.893 9.094
28.03.19 692 3.872 8.700 6.927 9.198
27.03.19 690 3.931 8.461 6.902 9.284
26.03.19 683 3.763 8.440 6.856 9.298
25.03.19 689 4.035 8.313 6.778 9.258
22.03.19 690 4.180 8.241 6.723 9.199
21.03.19 695 4.511 8.105 6.637 9.038
20.03.19 709 5.306 7.730 6.582 8.829
19.03.19 712 5.684 7.419 6.534 8.727
18.03.19 721 6.041 7.283 6.480 8.705
15.03.19 730 6.387 7.108 6.437 8.709
14.03.19 677 5.321 6.771 6.389 8.714
13.03.19 654 4.813 6.627 6.323 8.750
12.03.19 647 4.526 6.755 6.295 8.762
11.03.19 645 4.325 6.971 6.209 8.768
08.03.19 649 4.236 7.195 6.163 8.777
07.03.19 657 4.263 7.454 6.114 8.767
06.03.19 664 4.409 7.550 6.037 8.696
05.03.19 663 4.535 7.436 5.937 8.605
04.03.19 669 4.897 7.249 5.791 8.514
29.02.19 664 5.065 6.953 5.728 8.434
28.02.19 658 5.290 6.548 5.646 8.329
27.02.19 651 5.576 6.055 5.543 8.215
26.02.19 649 5.807 5.746 5.401 8.135
25.02.19 637 5.747 5.518 5.311 8.068
22.02.19 634 5.873 5.370 5.206 7.933
21.02.19 630 5.988 5.296 5.110 7.736
20.02.19 622 6.095 5.229 4.988 7.393
19.02.19 635 6.646 5.147 4.845 7.159
18.02.19 643 7.135 5.061 4.644 6.862
15.02.19 639 7.308 5.029 4.544 6.529
14.02.19 628 7.342 4.988 4.486 6.161
13.02.19 608 7.284 4.919 4.372 5.634
12.02.19 598 7.326 4.828 4.285 5.345
11.02.19 595 7.561 4.714 4.229 5.038
08.02.19 601 7.911 4.618 4.202 4.870
07.02.19 610 8.230 4.506 4.198 4.840
06.02.19 629 8.757 4.439 4.268 4.837
05.02.19 629 8.722 4.442 4.264 4.911
04.02.19 634 8.748 4.435 4.365 5.049
Frodon
24.04.2019 kl 18:00 5469

Baltic Dry-indeksen er opp 3,5 prosent til 850 poeng, ifølge The Baltic Exchange onsdag.

Baltic Dry +3,5%
Capesize +7,2% 7.713
Panamax +0,6% 9.416
Handysize +0,1% 5.881
Supramax +2,6% 8.620

Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 7713 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 223.677. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2, dette utgjør inntekter på usd 6.244.147. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 8445. Dette utgjør inntekter pr dags på ca usd 109.785. Totalt inntekter pr dag ca usd 402.079, som er ca usd 8740 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.416 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 207.152 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 326.097 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.646 pr Panamax pr 24.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene og Ultramax, blir det ca usd 728.176 pr dag i inntekt på 74 av skipene. Dette utgjør usd 66 mill i inntekt på 91 dager. Opex usd 5200 pr skip a 74 skip utgjør usd 384.800 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip). Totalt usd 930.400 pr dag, totalt på 91 dager usd 84,66 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 17,86 mill.
Redigert 24.04.2019 kl 18:04 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
24.04.2019 kl 22:31 5295

Q1 har 90 dager Frodon.
Frodon
24.04.2019 kl 22:34 5288

Har jeg skrevet feil noen steder? Hvis du ser igjen står det Q1 med 90 dager på de første utregningene, også når kontraktene endret seg på Golden Ocean fleet oversikten, gikk jeg over til å lage oversikt over Q2 med 91 dager ;)

18.04.2019 kl 21:10 - Q1 estimater

18.04.2019 kl 22:20 - Q2 estimater
Redigert 24.04.2019 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Kbkristi
24.04.2019 kl 22:45 5250

Beklager, leste ikke nøye nok. Da er vi enig.

Ja det er veldig optimistisk regnet Frodon selv om jeg er imponert over at du har tatt deg bryet å regne det ut. Du sier det er minimum rater i følge BDI men det er helt feil det er gjennomsnittlig. Gogl får kanskje de ratene med andre ord minus fee til skipsmegler. Dessuten så er break Even på skip ikke det samme som full cash break Even
Frodon
25.04.2019 kl 07:55 6696

Hvis du ser på de første utregningene, så står det at ratene er gjennomsnittlige og at det er umulig å regne nøyaktig da vi ikke vet hvem skip som får hvilken rate og lenge på turene. Men jeg tenkte det var enklere å dra med seg en «light» versjon nedover når jeg bare oppdaterer med nye tall ;) Kom gjerne med forslag som gjør dette mer nøyaktig, for pr dags dato er analysen dessverre bare en indikasjon på ca hvordan det kan ligge an, men det er bedre enn ingenting

Dry Bulk Shipping Market
By Charles Dozier - April 24, 2019
Industrial Growth Forecast Report Dry Bulk Shipping Market 2019-2025

Attractive Market Opportunities in Dry Bulk Shipping Market Estimated to Grow at a significant rate throughout the 2025

Frodon
25.04.2019 kl 15:30 6389

BULK:BALTIC DRY-INDEKSEN +2,2% TIL 869 POENG

Oslo (TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 2,2 prosent til 869 poeng, ifølge The Baltic Exchange torsdag.
Baltic Dry +2,2%
Capesize +4,9%
Panamax +0,4%
Handysize -0,4%
Supramax +1,1%

Baltic Dry-indeksen angis i poeng. Resterende segmenter er snittrater i dollar pr dag
Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
25.04.19 869 8.092 9.450 5.857 8.712
24.04.19 850 7.713 9.416 5.881 8.620
23.04.19 821 7.196 9.362 5.874 8.403
18.04.19 790 6.624 9.295 5.861 8.199
17.04.19 767 6.209 9.172 5.914 8.122
16.04.19 749 5.991 8.948 5.951 8.044
Redigert 25.04.2019 kl 22:33 Du må logge inn for å svare
Frodon
25.04.2019 kl 22:34 6208

Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
25.04.19 869 8.092 9.450 5.857 8.712
24.04.19 850 7.713 9.416 5.881 8.620

Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 8092 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 234.668. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2, dette utgjør inntekter på usd 6.244.147. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 8860. Dette utgjør inntekter pr dags på ca usd 109.785. Totalt inntekter pr dag ca usd 418.465, som er ca usd 9097 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.450 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 207.900 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 326.845 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.673 pr Panamax pr 24.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene og Ultramax, blir det ca usd 745.310 pr dag i inntekt på 74 av skipene. Dette utgjør usd 67,8 mill i inntekt på 91 dager i Q2 2019. Opex usd 5200 pr skip a 74 skip utgjør usd 384.800 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip). Totalt usd 930.400 pr dag, totalt på 91 dager usd 84,66 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 16,83 mill.
sheepman
25.04.2019 kl 22:35 6190

Vet man hvor mange som frakter kull?

17 millioner USD i minus er virkelig optimistisk og er som jeg ser det i beste fall senario. Regn med mellom 17 millioner USD og opp til 50 millioner USD i tap. Bedre og dårligere enn dette derimot er svært usannsynlig. Den store jokeren blir om Gogl kan låne penger til å installere i scrubere. For den kostnader kan komme opp i hele 240 millioner USD for en bra scruber. Jeg har hørt at det er vanlig for redere med lite penger å ikke installere scrubere på grunn av kostnadene. Ergo så er ikke lett å få pant i en scruber som det er å få pant i et skip. Da blir det obligasjoner eller cash som er løsningen. Obligasjoner blir ofte dyrt med høye renter.

Sånn sett kan Jinhui være løsningen for de som ikke liker høy risiko..............
Empire
26.04.2019 kl 07:06 6009

Ute på noen rolige pils Tankardjr?

Finansiering for scrubbere er ordnet for lengst. Du snakker om et solid selskap som ikke har nevneverdige problemer med finansiering, i motsetning til det selskapet du prøver å hausse. 240M Usd for en scrubber hørtes fryktelig dyrt ut, men det er kanskje derfor Jin holder seg unna? Det hadde vært mye penger som heller kunne blitt bonus for familien "you know who".

Lykke til videre Tankardjr, men dette var et tafatt forsøk fra din side :)
Redigert 26.04.2019 kl 07:07 Du må logge inn for å svare
Frodon
26.04.2019 kl 13:03 5817

BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +6,2% TIL USD 8.596/DAG

Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er opp 6,2 prosent til 8.596 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange fredag.


Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 8596 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 249.284. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 9388. Dette utgjør inntekter pr dags på ca usd 122.044. Totalt inntekter pr dag ca usd 439.945, som er ca usd 9564 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.450 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 207.900 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 326.845 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.673 pr Panamax pr 24.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene og Ultramax, blir det ca usd 766.790 pr dag i inntekt på 74 av skipene. Dette utgjør usd 69,77 mill i inntekt på 91 dager i Q2 2019. Opex usd 5200 pr skip a 74 skip utgjør usd 384.800 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip). Totalt usd 930.400 pr dag, totalt på 91 dager usd 84,66 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 14,88 mill.
Frodon
28.04.2019 kl 15:07 5594

Empire eller noen av dere andre, har dere funnet totale kostnader pr Ultramax skip i Golden Ocean utover at Opex er på usd 5200 pr dag? Empire skrev tidligere at han tipper Hawk går ca usd 1500 i pluss. Kan det være i nærheten av riktig?

"Ultramax vessels seeing in the mid–upper $12,000s for trans-Atlantic grain runs"
https://thebalticbriefing.com/bulk-report/bulk-report-week-16-3/

Empire, hvordan ville du lagt inn inntekter/utgifter i analysen på de 9 skipene som er chartet eller den ene Bareboat Vessel?

Jeg setter pris på hvis noen har innspill eller vil rette opp ting i analysen og at dere linker opp fakta infoen.

"Capesize stiger 6,2 prosent til 8.596, mens Panamax er opp 0,4 prosent 9.485"
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/04/Baltic-Dry-opp4

Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 8596 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 249.284. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av spot indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 9388. Dette utgjør inntekter pr dags dato på ca usd 122.044. Totalt inntekter pr dag ca usd 439.945, som er ca usd 9564 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene. Det vil si de går i underskudd usd 4636 pr dag pr skip med disse tallene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.485 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 208.670 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 327.615 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.700 pr Panamax pr 27.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900. Dvs de går i overskudd med ca usd 1800 pr dag pr Panamax med disse tallene.

Golden Ocean har 3 stk Ultramax på spot rater. Hvis de har inntekter på ca usd 11.700 idag, utgjør dette totalt usd 35.100 i inntekt pr dag for alle 3 skipene. Opex er på usd 5200 pr dag. Jeg vet ikke nøyaktig totale utgifter på dem, men hvis vi legger til grunn det Empire skrev om ca overskudd på usd 1500 pr dag når de tjente 11.200 pr dag, vil det gi totale utgifter på ca usd 9700. Totale utgifter på alle 3 skip blir usd 29.100 pr dag. Dvs de går i overskudd med usd 2000 pr dag pr skip med disse tallene.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene, blir det ca usd 802.660 pr dag i inntekt på 77 av skipene. Dette utgjør usd 73,04 mill i inntekt på 91 dager i Q2 2019. Opex usd 5200 pr skip a 77 skip utgjør usd 400.400 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip), Ultramax ca usd 9700 (29.100 - 3 skip). Totalt usd 959.500 pr dag, totalt på 91 dager usd 87,31 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 14,27 mill.

(Jeg konkluderer med at det er helt håpløst å regne ut dette nøyaktig, når det er så mange faktorer vi ikke vet. Så jeg står ikke for tallet jeg har regnet ut her, men håper tallene gir en liten indikasjon på hvordan det ligger an økonomisk)
Redigert 28.04.2019 kl 15:11 Du må logge inn for å svare
Frodon
29.04.2019 kl 12:49 5357

Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er opp 7,1 prosent til 9.203 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange mandag.

Kurs i GOGL (Golden Ocean Group) på Oslo Børs
51,20 2,57 (5,61 %)

Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 9203 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 266.887. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av spot indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 10.077. Dette utgjør inntekter pr dags dato på ca usd 131.001. Totalt inntekter pr dag ca usd 466.505, som er ca usd 10.141 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene. Det vil si de går i underskudd usd 4636 pr dag pr skip med disse tallene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.485 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 208.670 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 327.615 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.700 pr Panamax pr 27.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900. Dvs de går i overskudd med ca usd 1800 pr dag pr Panamax med disse tallene.

Golden Ocean har 3 stk Ultramax på spot rater. Hvis de har inntekter på ca usd 11.700 idag, utgjør dette totalt usd 35.100 i inntekt pr dag for alle 3 skipene. Opex er på usd 5200 pr dag. Jeg vet ikke nøyaktig totale utgifter på dem, men hvis vi legger til grunn det Empire skrev om ca overskudd på usd 1500 pr dag når de tjente 11.200 pr dag, vil det gi totale utgifter på ca usd 9700. Totale utgifter på alle 3 skip blir usd 29.100 pr dag. Dvs de går i overskudd med usd 2000 pr dag pr skip med disse tallene.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene, blir det ca usd 829.220 pr dag i inntekt på 77 av skipene. Dette utgjør usd 75,45 mill i inntekt på 91 dager i Q2 2019. Opex usd 5200 pr skip a 77 skip utgjør usd 400.400 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip), Ultramax ca usd 9700 (29.100 - 3 skip). Totalt usd 959.500 pr dag, totalt på 91 dager usd 87,31 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 11,85 mill.
Redigert 29.04.2019 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
Frodon
30.04.2019 kl 12:34 5139

BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +27,3% TIL USD 11.718/DAG

Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er opp 27,3 prosent til 11.718 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange tirsdag.

HH, finans@tdn.no
Redigert 30.04.2019 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
Frodon
30.04.2019 kl 12:40 5105

Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 11.718 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 339.822. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av spot indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 12.831. Dette utgjør inntekter pr dags dato på ca usd 166.803. Totalt inntekter pr dag ca usd 575.242, som er ca usd 12.505 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene. Det vil si de går i underskudd usd 1694 pr dag pr skip med disse tallene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.485 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 208.670 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 327.615 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.700 pr Panamax pr 27.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900. Dvs de går i overskudd med ca usd 1800 pr dag pr Panamax med disse tallene.

Golden Ocean har 3 stk Ultramax på spot rater. Hvis de har inntekter på ca usd 11.700 idag, utgjør dette totalt usd 35.100 i inntekt pr dag for alle 3 skipene. Opex er på usd 5200 pr dag. Jeg vet ikke nøyaktig totale utgifter på dem, men hvis vi legger til grunn det Empire skrev om ca overskudd på usd 1500 pr dag når de tjente 11.200 pr dag, vil det gi totale utgifter på ca usd 9700. Totale utgifter på alle 3 skip blir usd 29.100 pr dag. Dvs de går i overskudd med usd 2000 pr dag pr skip med disse tallene.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene, blir det ca usd 937.957 pr dag i inntekt på 77 av skipene. Dette utgjør usd 85,35 mill i inntekt på 91 dager i Q2 2019. Opex usd 5200 pr skip a 77 skip utgjør usd 400.400 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip), Ultramax ca usd 9700 (29.100 - 3 skip). Totalt usd 959.500 pr dag, totalt på 91 dager usd 87,31 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med tap på usd 1,95 mill.
sheepman
30.04.2019 kl 12:41 5094

Denne bør opp til 56 i dag!
Frodon
30.04.2019 kl 14:41 5001

Oslo (TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 10,7 prosent til 1.011 poeng, ifølge The Baltic Exchange mandag.
Baltic Dry +10,7%
Capesize +27,3%
Panamax -0,1%
Handysize -0,5%
Supramax -1,0%

Baltic Dry-indeksen angis i poeng. Resterende segmenter er snittrater i dollar pr dag
Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
30.04.19 1.011 11.718 9.503 5.764 8.575
29.04.19 913 9.203 9.513 5.794 8.664
26.04.19 889 8.596 9.485 5.831 8.703
25.04.19 869 8.092 9.450 5.857 8.712
24.04.19 850 7.713 9.416 5.881 8.620
23.04.19 821 7.196 9.362 5.874 8.403
18.04.19 790 6.624 9.295 5.861 8.199
17.04.19 767 6.209 9.172 5.914 8.122
16.04.19 749 5.991 8.948 5.951 8.044
15.04.19 738 5.905 8.729 5.982 7.997
12.04.19 726 5.737 8.577 6.028 7.967
11.04.19 728 5.775 8.557 6.078 8.004
10.04.19 734 5.886 8.588 6.144 8.035
09.04.19 725 5.520 8.673 6.256 8.117
08.04.19 714 5.099 8.798 6.337 8.196
05.04.19 711 4.881 8.902 6.430 8.304
04.04.19 699 4.369 8.986 6.514 8.474
03.04.19 672 3.540 9.009 6.652 8.682
02.04.19 674 3.460 8.952 6.753 8.900
01.04.19 685 3.695 8.873 6.843 9.035
29.03.19 689 3.796 8.813 6.893 9.094
28.03.19 692 3.872 8.700 6.927 9.198
27.03.19 690 3.931 8.461 6.902 9.284
26.03.19 683 3.763 8.440 6.856 9.298
25.03.19 689 4.035 8.313 6.778 9.258
22.03.19 690 4.180 8.241 6.723 9.199
21.03.19 695 4.511 8.105 6.637 9.038
20.03.19 709 5.306 7.730 6.582 8.829
19.03.19 712 5.684 7.419 6.534 8.727
18.03.19 721 6.041 7.283 6.480 8.705
15.03.19 730 6.387 7.108 6.437 8.709
14.03.19 677 5.321 6.771 6.389 8.714
13.03.19 654 4.813 6.627 6.323 8.750
12.03.19 647 4.526 6.755 6.295 8.762
11.03.19 645 4.325 6.971 6.209 8.768
08.03.19 649 4.236 7.195 6.163 8.777
07.03.19 657 4.263 7.454 6.114 8.767
06.03.19 664 4.409 7.550 6.037 8.696
05.03.19 663 4.535 7.436 5.937 8.605
04.03.19 669 4.897 7.249 5.791 8.514
29.02.19 664 5.065 6.953 5.728 8.434
28.02.19 658 5.290 6.548 5.646 8.329
27.02.19 651 5.576 6.055 5.543 8.215
26.02.19 649 5.807 5.746 5.401 8.135
25.02.19 637 5.747 5.518 5.311 8.068
22.02.19 634 5.873 5.370 5.206 7.933
21.02.19 630 5.988 5.296 5.110 7.736
20.02.19 622 6.095 5.229 4.988 7.393
19.02.19 635 6.646 5.147 4.845 7.159
18.02.19 643 7.135 5.061 4.644 6.862
15.02.19 639 7.308 5.029 4.544 6.529
14.02.19 628 7.342 4.988 4.486 6.161
13.02.19 608 7.284 4.919 4.372 5.634
12.02.19 598 7.326 4.828 4.285 5.345
11.02.19 595 7.561 4.714 4.229 5.038
08.02.19 601 7.911 4.618 4.202 4.870
07.02.19 610 8.230 4.506 4.198 4.840
06.02.19 629 8.757 4.439 4.268 4.837
05.02.19 629 8.722 4.442 4.264 4.911
04.02.19 634 8.748 4.435 4.365 5.049
ruda
30.04.2019 kl 15:21 4906

Nå er JIN og GOGLl i siget
Frodon
01.05.2019 kl 17:22 4671

Higher capesize rates drive Baltic index to over 3-month high
Innkommet 01.05.2019 15:39

May 1 (Reuters) - The Baltic Exchange's main sea freight
index, which tracks rates for ships ferrying dry bulk
commodities, on Wednesday scaled a more-than-three-month peak on
strong demand for capesize vessels.
* The Baltic index , which reflects rates for
capesize,
panamax and supramax vessels, gained 20 points, or 2 percent, to
1,031 points, its highest since Jan. 22.
* The main index registered its biggest daily percentage
gain in
more than five months in the previous session.
* The capesize index rose 8.9 percent, or 113
points, to
1,389 points, its highest since Jan. 29.
* In the previous session, the index posted its biggest
one-day
percentage rise since April 4.
* Average daily earnings for capesizes, which typically
transport
170,000 tonne-180,000 tonne cargoes such as iron ore and coal,
were up $552 at $12,270.
* The panamax index marginal fell 1 point to 1,187
points.
* Average daily earnings for panamaxes, which usually carry
coal
or grain cargoes of about 60,000 tonnes to 70,000 tonnes, edged
$4 lower to $9,499.
* The supramax index slipped 5 points to 763 points.
Frodon
01.05.2019 kl 17:51 4605

Capesize usd 12,270
Panamax usd 9.499

Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 12,270 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 355.830. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av spot indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 13.435. Dette utgjør inntekter pr dags dato på ca usd 174.655. Totalt inntekter pr dag ca usd 599.102, som er ca usd 13.023 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene. Det vil si de går i underskudd usd 1694 pr dag pr skip med disse tallene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.499 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 208.978 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 327.923 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.711 pr Panamax pr 27.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900. Dvs de går i overskudd med ca usd 1800 pr dag pr Panamax med disse tallene.

Golden Ocean har 3 stk Ultramax på spot rater. Hvis de har inntekter på ca usd 11.700 idag, utgjør dette totalt usd 35.100 i inntekt pr dag for alle 3 skipene. Opex er på usd 5200 pr dag. Jeg vet ikke nøyaktig totale utgifter på dem, men hvis vi legger til grunn det Empire skrev om ca overskudd på usd 1500 pr dag når de tjente 11.200 pr dag, vil det gi totale utgifter på ca usd 9700. Totale utgifter på alle 3 skip blir usd 29.100 pr dag. Dvs de går i overskudd med usd 2000 pr dag pr skip med disse tallene.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene, blir det ca usd 962.125 pr dag i inntekt på 77 av skipene. Dette utgjør usd 87,55 mill i inntekt på 91 dager i Q2 2019. Opex usd 5200 pr skip a 77 skip utgjør usd 400.400 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip), Ultramax ca usd 9700 (29.100 - 3 skip). Totalt usd 959.500 pr dag, totalt på 91 dager usd 87,31 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med overskudd på usd 243.375.

(Jeg konkluderer med at det er helt håpløst å regne ut dette nøyaktig, når det er så mange faktorer vi ikke vet. Så jeg står ikke for tallet jeg har regnet ut her, men håper tallene gir en liten indikasjon på hvordan det ligger an økonomisk)
Redigert 01.05.2019 kl 17:52 Du må logge inn for å svare
Frodon
02.05.2019 kl 12:21 4151

BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +0,6% TIL USD 12.346/DAG

Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er opp 0,6 prosent til 12.346 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange torsdag.

Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 12,346 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 358.034. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av spot indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 13.518. Dette utgjør inntekter pr dags dato på ca usd 175.740. Totalt inntekter pr dag ca usd 602.391, som er ca usd 13.095 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene. Det vil si de går i underskudd usd 1694 pr dag pr skip med disse tallene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.499 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 208.978 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 327.923 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.711 pr Panamax pr 27.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900. Dvs de går i overskudd med ca usd 1800 pr dag pr Panamax med disse tallene.

Golden Ocean har 3 stk Ultramax på spot rater. Hvis de har inntekter på ca usd 11.700 idag, utgjør dette totalt usd 35.100 i inntekt pr dag for alle 3 skipene. Opex er på usd 5200 pr dag. Jeg vet ikke nøyaktig totale utgifter på dem, men hvis vi legger til grunn det Empire skrev om ca overskudd på usd 1500 pr dag når de tjente 11.200 pr dag, vil det gi totale utgifter på ca usd 9700. Totale utgifter på alle 3 skip blir usd 29.100 pr dag. Dvs de går i overskudd med usd 2000 pr dag pr skip med disse tallene.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene, blir det ca usd 965.414 pr dag i inntekt på 77 av skipene. Dette utgjør usd 87,85 mill i inntekt på 91 dager i Q2 2019. Opex usd 5200 pr skip a 77 skip utgjør usd 400.400 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip), Ultramax ca usd 9700 (29.100 - 3 skip). Totalt usd 959.500 pr dag, totalt på 91 dager usd 87,31 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med overskudd på usd 542.674.

(Jeg konkluderer med at det er helt håpløst å regne ut dette nøyaktig, når det er så mange faktorer vi ikke vet. Så jeg står ikke for tallet jeg har regnet ut her, men håper tallene gir en liten indikasjon på hvordan det ligger an økonomisk)
Frodon
02.05.2019 kl 14:22 3902

Bra jobbet av Golden Ocean ;) Hvis de har hatt 1 måned i Q2 med minus resultat og får de 2 siste månedene med pluss resultat, kan dette bli veldig bra mot høsten og IMO 2020 :)
Sector
02.05.2019 kl 14:38 3855

Hvorfor faller vi såpass mye i dag? Selv om børs faller noe, burde vi ikke falle så mye med rater oppnesten 80% siste uke.... Rater er vel på nivå nå før Vale, og da sto GOGL over 70, så snakk om oppside :-) ikke minst når handelskonflikten løses og Vale er tilbake 100%!

Noen som har fått futures?
RSinvest
02.05.2019 kl 14:38 3847

cape: -5%
Redigert 02.05.2019 kl 14:40 Du må logge inn for å svare
KJEPET
02.05.2019 kl 14:49 3797

Snart er hele tirsdagens oppgang forduftet. Å tjene penger er en uting, spesielt innen shippingbransjen. Nå som futures peker i retning av GOGL skal tjene penger fremover bankes verdiene ned igjen. Nå ser vi straks 40-tallet igjen.

Og som du sier Sector lå kursen på rundt 70.-+ sist ratene var på dette nivået.

https://freightinvestorservices.com/wp-content/uploads/2019/05/CapePMX-Report-010519.pdf
Redigert 02.05.2019 kl 14:56 Du må logge inn for å svare
RSinvest
02.05.2019 kl 14:54 3776

Blir spennende å se hvor vi ender. Dagens omsetning er bare en brøkdel av tirsdagens.
Sector
02.05.2019 kl 14:58 3754

Rs Invest - takk. Fant jeg også nå, Panamax uendret, så utrolig at vi faller så mye. Nervøse investorer, tror det er bare bra med en liten pull back før turen går opp til 60 igjen :-)

Kjepet - ja store svingninger, tror på is i magen og tolmodighet i påvente av handelskonflikten og Vale :-)
......
Freight futures am update Capesize down ~5% Panamax flat
RSinvest
02.05.2019 kl 15:10 3703

Skal vi også begynne å skrive "slutt å selg" etc. når det trekker seg nedover. hehe Som om det hjelper.
Sikkert Volf som shorter oss nedover :-D
Frodon
02.05.2019 kl 15:48 3607

Det er bare snakk om tid før Capesize går i pluss igjen, så at kursen reagerer tilbake midlertidig bekymrer i hvert fall ikke meg ;)

Det jeg lurer mest på er hvor høyt ratene vil stå etter sommeren, når ringvirkningene av handlesavtale, IMO 2020, Vale på høygir osv begynner å slå inn. Er det noen som har noen tanker på hvor høyt ratene vil gå det neste året?
Frodon
07.05.2019 kl 12:52 3198

BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS -11,5% TIL USD 9.898/DAG

Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er ned 11,5 prosent til 9.898 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange tirsdag.


Totalt 46 Capesize. 29 stk av Capesize er på spot rater, som pr dags dato er på minimum usd 9898 i dagsrater. Dette utgjør dags inntekt på usd 287.042. Gogl har 4 stk Capesize på faste rater i Q2 2019. Ratene på de fast kontraktene er 14 905, 21 099, 15 913 (min period out april 2019) og 16 700. Dette utgjør i Q2 2019 totalt pr dag usd 68.617. Det er 91 dager i Q2. Gogl har også 13 stk Capesize på inntekter "Cape index + premium". Hvis vi regner inn 107-112% av spot indeks, utgjør dette gjennomsnitts dagsrate på ca usd 10.837. Dette utgjør inntekter pr dags dato på ca usd 140.892. Totalt inntekter pr dag ca usd 496.551, som er ca usd 10.794 pr skip. OPEX er usd 5200 på Capesize. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Capesize usd 14.200. De har også en del time charter, som også vil dra gjennomsnittet pr skip opp på inntektene. Det vil si de går i underskudd usd 3405 pr dag pr skip med disse tallene.

Golden Ocean har også 28 stk Panamax, hvor 22 stk har spot rater på usd 9.499 pr dags dato. Totalt i spot rater utgjør dette usd 208.978 pr dag pr dags dato. Gogl har også 6 stk Panamax på faste rater, 15 063, 22 800, 18 525, 22 800, 11 732 og 28 025. Dette utgjør i Q2 2019 totalt usd 118.945 pr dag. Dette utgjør totalt rater på usd 327.923 på 28 Panamax hvis vi legger sammen spot pr dags dato og de på faste kontrakter. Dette utgjør et gjennomsnitt på usd 11.711 pr Panamax pr 27.4.2019. OPEX er usd 5200 på Panamax. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment - totalt på Panamax usd 9900. Dvs de går i overskudd med ca usd 1800 pr dag pr Panamax med disse tallene.

Golden Ocean har 3 stk Ultramax på spot rater. Hvis de har inntekter på ca usd 11.700 idag, utgjør dette totalt usd 35.100 i inntekt pr dag for alle 3 skipene. Opex er på usd 5200 pr dag. Jeg vet ikke nøyaktig totale utgifter på dem, men hvis vi legger til grunn det Empire skrev om ca overskudd på usd 1500 pr dag når de tjente 11.200 pr dag, vil det gi totale utgifter på ca usd 9700. Totale utgifter på alle 3 skip blir usd 29.100 pr dag. Dvs de går i overskudd med usd 2000 pr dag pr skip med disse tallene.

Legger vi sammen alle tallene i dette innlegget utenom TCE inntektene, blir det ca usd 859.574 pr dag i inntekt på 77 av skipene. Dette utgjør usd 78,22 mill i inntekt på 91 dager i Q2 2019. Opex usd 5200 pr skip a 77 skip utgjør usd 400.400 pr dag. OPEX, G&A, Interest, Leases and Repayment Capesize usd 14.200 (653.200 - 46 skip), Panamax usd 9900 (277.200 - 28 skip), Ultramax ca usd 9700 (29.100 - 3 skip). Totalt usd 959.500 pr dag, totalt på 91 dager usd 87,31 mill. Med disse tallene ville Gogl gått med underskudd på usd 9,08 mill

(Jeg konkluderer med at det er helt håpløst å regne ut dette nøyaktig, når det er så mange faktorer vi ikke vet. Så jeg står ikke for tallet jeg har regnet ut her, men håper tallene gir en liten indikasjon på hvordan det ligger an økonomisk)