Lite reker å få fisket i Skagerak.


https://www.dagbladet.no/nyheter/rekekrise-i-skagerak---i-verste-fall-ma-enkelte-ty-til-importert-frossenvare/70953600

Antagelig har dette med at det trekker varmt vann fra Atlanterhavet og nordover. Og at det er lite mat. Samt at det er
fisket for hardt og tatt for mye små reker.

Viser at vi må passe på forvaltningen. Sjekke bestandsutvikling i hele det norske området. Og finne ut hva som gjøres
for å avhjelpe uheldig utvikling. Dette gjelder alle sjømatslag i hele norges havområde.