Say squeeze


Tigerstaden (Skorstad) er bortimot eneste selger for tiden. Likviditeten er så lav at det ikke er sikkert han vet hva han har rotet seg oppi. Klassisk aksje man ikke bør shorte, det gir bare mening dersom han har negativ innsideinformasjon. Ikke lett å dekke inn 3 mill aksjer dersom han blir nødt til å dekke inn eller Hemen tilbakekaller aksjene. Han blir nødt til å fortsette å shorte for å forhindre kurshopp. Blir morsomt å se hvem som vinner! Kan ende opp som en virkelig amatørtabbe av Tigerstaden dette