SBX er pengelens


Fra side 6 i SBX Q4-18 rapport

"Liquidity and financing Cash and cash equivalentsat the end of the period were $5.8 million ($6.3 million in Q4 2017), excluding $0.2 million restricted cash. Net cash from operating activities was negative $1.5 million in Q4 2018."

Nå gjelder det å finne på noe "spennende", som å kjøpe et par BOA-skip de kan leie ut, for å lokke fram interessen for en ny emisjon.

Hva er cashbeholdingen i dag?

Nettopp Erling, som blir avgjort av hver eneste Q om hvor spekulasjonen går fram mot neste Q

Bra innlegg Stock-dumb. Rabatten her var og fornuftig, prosentvis mye lavere rabatt en hos en del andre nyemisjoner i diverse selskaper. Vurderer ny inngang.
Matsern
12.04.2019 kl 19:32 1672

Dette har du null greie på. Lønnsomme jobber??? Du er helt ute, aner ikke hva du prater om. Det kryr av båter og det som bestemmer lønnsomheten er tilbud og etterspørsel. EMGS har monopol.

SBX satser på at teknologien til EMGS skal føre til at EMGS kan betale høyere leie. Det gir jo ingen mening å bruke 10 mill dollar på ombygging til streamer, like mye som skipet kostet. Høl i hue, de må være helt desperate på kontoret til SBX.

Her er et selskap som har mange oppdrag på norsk sokkel, http://www.gardline.com/about-us/fleet-equipment/
Det samme er Fugro, WesternGeco, Havila, PGS, CGG, Polarcus, BGP,++
Redigert 12.04.2019 kl 19:33 Du må logge inn for å svare
Matsern
12.04.2019 kl 19:36 1663

Ny mld nå i skrivende stund

https://newsweb.oslobors.no/message/474509

The Charterer EMGS ASA has declared the first of 3 six month option periods. Commencement of the option period is 1st October 2019. The Vessel is therefore on firm contract up to 31st March 2020, with another 2 x 6 month options remaining.

Matsern
12.04.2019 kl 19:38 1655

SBX vil sitte igjen med smuler og utgifter, kjøp EMGS
PimJo
12.04.2019 kl 19:40 1649

Hvorfor det da, SBX har jo båtene til EMGS, og nå er det panikk i leiren. Måtte jobbe overtid i dag for å sikre seg ene båten en periode ?
Redigert 12.04.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
Matsern
12.04.2019 kl 19:45 1637

Dette er ikke noe katt og mus lek, heller ikke em tissekonkurranse. SBX er helt avhengig av EMGS, hvis ikke må de bruke millioner av dollar på tilpassning an skip til et krympende 2d marked. Som source og 2d skip er det jo totalt overkill som sagt.

EMGS kommer til å tjene gode penger fremover. Gamle CEO er firresten CEO i gardline, som leier ut skip ?
Det er EMGS som har de beste kortene, ikke SBX
Redigert 12.04.2019 kl 19:47 Du må logge inn for å svare
PimJo
12.04.2019 kl 19:53 1627

Haha ?
Artig desperat lite skrue du, Matseren ?
Hvorfor leier de ikke bare inn «alle de andre» båtene da?
Kanskje fordi disse «er så avsnsert og fullspekket» med NØDVENDIG utstyr (som du sier) ?
Matsern
12.04.2019 kl 19:57 1620

Du kan umulig følge med i timen. EMGS kommer tol å benytte BOA Thalassa i flere år fremover. Har god tid til å finne andre løsninger om de må det.
Tændis
12.04.2019 kl 20:01 1611

Flere år er litt drøyt og si, de har opsjoner på 16 mnd. BO båtene er perfekt spekket for OBN som er hva SBX har i tankene med kjøpet av båtene. Nå får de gode leieinntekter fra EMGS i opsjonsperioden, mens de kan hyre ut båten fra endt leieperiode til fremtidige kontrakter.
PimJo
12.04.2019 kl 20:01 1587

Haha ?
Artig med desperate mennesker, snakker stadig mot seg selv.
Må du bestemme deg Matseren, klarer de seg uten båten, eller er de tvunget til å klumholde på den «i mange år fremover», for å redde stumpene ?
Lilleulv
12.04.2019 kl 20:03 1585

Hyggelig at også EMGS er med på å skape cash på bok til sbx-aksjonærene fremover ?
Redigert 12.04.2019 kl 20:03 Du må logge inn for å svare
Tændis
12.04.2019 kl 20:04 1582

«Krympende 2D marked» ??? 2D markedet er booming. Hvis du har så peiling som du gir inntrykk av at du har så vet du at 2D er pioneren som er først ute før de kjøper dyrere 3D som gjerne kommer etter 2D hvis forekomstene er store nok til å utforske videre!
Matsern
12.04.2019 kl 20:09 1573

Sjekk SBX sine egne rapporter, der står det at det meste av aktiviteten er knyttet til OBN. 2D er IKKE BOOMING

Det er ikke høl i hodet matseren, EMGS betaler jo båten vår.. Så med det kan vi bare takke til EMGS aksjonærene for at dere betaler ned båten til SBX, dette er jo meget snilt av dere matsern jf. BOA SBL ASA børsmelding.

BOA
https://newsweb.oslobors.no/message/474509

Så vil jeg at du tar en titt på denne, du trykker på PDF-filen så synes jeg du skal lese side 4, 5, 7, 9, 15, 16, 24, ja egt er hele greien bra lesning.
https://newsweb.oslobors.no/message/474347

Her matsern, så kan du se at 16 av 29 av planlagte seismikkundersøkelser er 2D. Trykker du inn på elektromagnetisk undersøkelser så er det 1..... Og dette er bare i Norskehavet, barentshavet og nordsjøen.

http://factpages.npd.no/factpages/Default.aspx?culture=nb-no&nav1=survey&nav2=TableView|GroupByCategory|SeismicSurvey|Ongoing
Redigert 12.04.2019 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
Matsern
12.04.2019 kl 23:28 1412

Nå er du ute å sykler igjen.. Hvert eneste år er listene til npd proppfulle av borestedsundersøkelser, ikke noe nytt.

Og forresten, hvor mange av operasjonene står SBX for? 0 - NULL
Hvor mange planlagte ordinære 2D seismiske undersøkelser er det på norsk sokkel???? 0 - NULL! NIKS! NOTHING!
Når SBX sier at de forventer opptur i 2D, er det en helsprø vill drøm!

EMGS har ett skip på norsk sokkel. Det skipet jobber for øyeblikket i Barentshavet og forsetter i Nordsjøen etter det. EMGS HAR I PRAKSIS MONOPOL, DERFOR ER DET IKKE ANDRE JOBBER OPPFØRT UNDERE ELEKTROMAGNETISKE UNDERSØKELSER. Hvis flere hadde forstått dette, hadde kursen vært mye høyere enn i dag.

28-03-19 -EMGS participates in sole-sourced tender process
«if awarded, will have a value in excess of USD 30 million over a two-year period.
»
Sole-sourced = MONOPOL-ANBUD.Borestedsundersøkelser er det ikke mye å tjene på. NPD oppfører 2D i kolonnen knyttet til borestedsundersøkelser, men det er bare delvis korrekt. Ja, det brukes 2D oppsett, men det er ingen ordinær 2D seismisk undersøkelse.

3.1.1 - Borestedsundersøkelser En borestedsundersøkelse (BSU) er en lettseismisk undersøkelse som sammen med geotekniskprøvetaking og topografisk kartlegging av bunnen utføres før en foretar prøveboringer.Luftkanonoppsettet er lite sammenlignet med de andre typene av seismiske undersøkelser, og det tauesén lyttekabel med lengde på 600 til 1200 m. Hovedformålet for den seismiske delen er å kartlegge deøverste delene av grunnen med tanke på eventuelle gasslommer som kan representere ensikkerhetsrisiko for prøveboringen.

3.1.2 - 2D-seismikk Ved 2D-innsamlinger taues én lyttekabel. Lyttekabelen vil vanligvis være fra 4 til 12 km lang. Avstandenmellom kurslinjene kan være fra én til flere kilometer. Dette gir et todimensjonalt tverrsnitt avundergrunnen. En borestedsundersøkelse er som regel alltid 2D-seismikk, men da med mindre volumpå luftkanonoppsettet.

3.1.3 - 3D-seismikk Til forskjell fra 2D-undersøkelser sleper man her flere parallelle lyttekabler etter fartøyet, noe som gjørdet mulig å avbilde undergrunnen i tre dimensjoner. Et seismikkfartøy som samler inn 3D-seismiskedata, vil ha redusert manøvreringsevne som følge av det høye antallet lyttekabler (inntil 16 stk.) etterfartøyet.

3.1.4 - 4D-seismikk 4D-seismikk er 3D-seismikk som gjentas med et visst tidsintervall. Den fjerde dimensjonen er tid.Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengningerSeismikk9/75
Hovedmålsettingen med 4D-seismikk er å observere endringer i reservoaret over tid. Data fra slikseismikk gir informasjon om lokale trykkendringer i reservoaret og endringer i metning av henholdsvisolje, vann og gass i reservoaret. Denne informasjonen benyttes til å finne de beste posisjonene for nyebrønner, slik at man kan optimalisere utvinningen fra feltet.

3.1.5 - Permanent reservoarovervåkningDet er i løpet av de siste årene utviklet en ny type teknologi for 4D-seismikk der kabler med sensorer erplassert på eller gravd permanent ned i havbunnen, og der det benyttes fartøy (kildefartøy) som kunsleper et luftkanonfelt under datainnsamling. Denne teknologien gir, som følge av at sensorene er fastposisjonert, seismikkdata med bedre kvalitet og bedre repeterbarhet enn det man får ved ordinærdatainnsamling. I tillegg er denne metoden mer robust med hensyn til værforholdene. Siden det bare erluftkanonene som skal taues, tåles det mer bølger enn hva er tilfellet er når lyttekabler skal slepes. Slikteknologi betegnes som Permanent Reservoir Monitoring – PRM

http://www.dbsea.co.uk/media/33552/Havforskningsinstituttet-dBSea.pdf
Redigert 12.04.2019 kl 23:52 Du må logge inn for å svare
Matsern
12.04.2019 kl 23:48 1389

Jo, det er høl i hodet, fordi den summen EMGS betaler, er så lav at kreditoren ikke fikk noe penger. Derfor ville kreditor selge skipene. Hvis de hadde tjent gode penger på utleie til EMGS, hadde de jo fortsatt med det.

Det er helt riktig, fordi dem ikke er her til vanns... Dette var for vise deg at det er etterspørsel på 2D, som du helt klart kan se og som selskapet har vist selv, At det er lite å tjene på BSU stemmer heller ikke.. Men noen selskaper er jo syltet i gjeld og må charte båter, som tar hefitg på bunnlinjen. EMGS

ja, det viser Q4 rapporten til EMGS, hvor charter og fuel spist omlag 60% av revenue.. Det er heller ikke grunnen til at kreditorene valgte å selge skipene..

Da får du håpe at dette blir en realitet matseren, så kan dere håpe å bli kvitt konvertible rentebærende lån på 32,5 millioner dollar.

28-03-19 -EMGS participates in sole-sourced tender process
«if awarded, will have a value in excess of USD 30 million over a two-year period. b

EMGS har konvertible rentebærende lån på over 30 millioner dollar, hvor lånegivere har rett til å omgjøre aksjer til en kurs på rundt 3,64. Det betyr 76 millioner nye aksjer for EMGS, økning på 58%..
Matsern
13.04.2019 kl 00:11 1342

EMGS er i ferd med å sikre ca 70 mill dollar i inntekter

PGS hadde 140 mill dollar i inntekter og 9,1 milliarder kroner i gjeld sist kvartal.

EMGS er i ferd med å sikre ca 70 mill dollar i inntekter til kreditorene og noe til sbx, ikke aksjonærene i EMGS
Matsern
13.04.2019 kl 06:55 1241

Den summen emgs betaler på lån og leie av båt, er statisk uansett. BOA har tapskontrakt som SBX har overtatt, vent å se
Redigert 13.04.2019 kl 07:12 Du må logge inn for å svare

Har sett tallene jeg =) Står på side 9 i presentasjonen =)