ELE-ALPHA BLUE SHORT

aklm
09.04.2019 kl 07:03 468

Forsiden av finansavisen i dag. De som håndhilser på denne mannen bør telle fingrene sine. Forretningsmodellen er jo å ruinere sine låntagere. Med denne forretningsmodellen tror jeg han har holdt seg unna USA, der ville han fått problemer. Dette er jo illojalitet av verste sort og bør prøves i rettssystemet. Spørsmålet er jo hva balleløse feminister kan få til. I Norge kan vi ikke vente oss noen ting. Her klarer ikke finanstilsynet lage fyllefest på polet.
HP17
09.04.2019 kl 08:52 393

I USA anses dette som så uanstendig at de store grådige store investeringsbankene og hedgefondene ikke vil utnytte dem. Og det sier litt når slike aktører i USA holder seg langt unna..
Kritikerne kaller det dødsspiralfinansering fordi det presser aksjekursen i bakken. Selv om forretningsideen er lovlig, så er den basert på smutthull i de amerikanske børsmyndighetenes lover, og ansett som så uanstendig at de store investeringsbankene og hedgefondene ikke vil utnytte dem.

https://www.dn.no/wall-street/aksjehandel/27-aring-ble-sokkrik-pa-dodsspirallan/1-1-5331668

Døddspirallånene fra ABO har helt ødelagt aksjekursen i ELE, og dette er langt fra over. ABO har igjen største delen av transjer 3 på 50 millioner, kun noen få millioner som er benyttet. Nå driver ABO og konverterer til 0.20, neste stopp er 0.10.
Det er skammelig at ELE inngikk denne avtalen i fjor. Det er ikke rart revisorene i EY og PwC ikke ønsker å ha noe med ELE å gjøre.

07/04-2019 18:05:24: (ELE) Kapitalforhøyelse registrert
Investor har konvertert NOK 600 000 av det Konvertible Lånet til en konverteringskurs per aksje på NOK 0.20

02/04-2019 20:47:36: (ELE) Kapitalforhøyelse registrert
Investor har konvertert MNOK 500 000 av den Konvertible Lånefasiliteten til enkonverteringskurs per aksje på NOK 0.2.
dakind
09.04.2019 kl 09:08 374

Hvem andre enn ELE selv kjøper dette SCAM-et nå? Krampetrekning fra selskapet for å unngå konverteringspris på 10 øre i neste runde. Tror ikke de lykkes.
HP17
09.04.2019 kl 10:30 329

Enig, ABO har fått ned kursen fra over kr 6 ned til dagens kurs på rundt 10 måneder. De klarer nok den siste biten med å få ELE videre ned?
ELE burde stått opp mot ABO lik Induct har gjort.