Inflasjonen fortsetter å stige - må det sterkere lut til?

Olebole
10.04.2019 kl 12:39 573

https://e24.no/makro-og-politikk/inflasjon/dyrere-klaer-trakk-opp-inflasjonen/24600083

Det har vært snakk om renteheving i Juni, men med en KPI som nærmer seg 3%, noe jeg vil anta er fullstendig uakseptabelt hvis vi er der i Juni. Vil vi få renteheving med 50 basispoeng, og kan den komme i Mai i stedet?
Puta1n
10.04.2019 kl 14:14 543

Tull, eiendom er fortsatt billig og utlån er under kontroll.
Ingen får for mye lån i Norge.

At BNP synker litt eller stabiliserer seg vil vel vise at disse rentehevingene er rette veien å gå. En renteheving på 50 basispoeng kunne vel satt en litt for brå stopp for veksten og gjort at mange med for høy gjeld hadde fått langt høyere kostnader på kort tid? Heller to rentehevinger i år enn én brå tenker nå jeg, da jeg synes markedene er vinglete nok som det er

Fortsetter så lav vekst, så tror jeg nok ikke det blir mer enn en heving til.
Olebole
10.04.2019 kl 22:57 402

Det fallet i veksten vi ser tror jeg har med at vi ikke eksporterer strøm, men importerer fordi det blåser godt i Europa akkurat nå. Bare vent til det blir varmere i EU og AC enhetene skrus på samtidig som vinden løyer. Kvotepriser på Karbonutslipp er kjempehøye nå, så strømprisen i EU blir ekstremt høy i sommer.

Da blir vannkraften vi sparer nå eksportert og vi får økt vekst.