PHO - De som ikke ser dette caset må mangle logikk...


I dag hadde vi en liten flik av en forsmak på hva som kommer i dette selskapet og denne aksjen.
Oppgangen var på 9% til 46,5, men personlig forventer jeg meg realistisk en kurs på 90-120 i løpet av året.
Jeg har satt opp 215 på tippetråden, men tror den sjansen har blitt mindre med utsettelsen av netto overskudd og problemer med flexiscope fra slutten av mai 2018 til medio februar 2019.
Allikevel kan det være mulighet for at tipset på 215 slår inn.
Da må det til utplasseringer uten forsinkelser eller problemer i hele kvartal 2 og resten av året, og bruksfrekvensen må litt opp, i nvertfall fra 1,2 til 2 ganger pr uke.

Personlig tror jeg vi lander på rundt 23 rigide scope og rundt 5 flexiscope i Q1,
I Q2 bør vi komme opp i 15-20 flexiscope, og synlig oppgang av bruksfrekvens på tidligere utsatte scope til 1,5 - 1,7 gmger pr uke.

Jeg tror vi skal opp over ath de siste 12 måndere mellom q1 og Q2, og fra Q2 i august kan moroa med varig oppgang begynne.
Computum
11.04.2019 kl 10:10 1107

"Om man er ute så er man jo kritisk og argumenterer for det "

En ting er jo å fortelle hvorfor man har valgt å selge eller stå utenfor en aksje. Noe ganske annet blir det å nærmest føre en kampanje for å dytte sitt negative syn ned i halsen på de som er positive. Da er det naturlig at man skaper irritasjon og mistenkes for å ha en agenda.

(Og litt suspekt blir det jo også med de som daglig skriver opp til flere nesten likelydende positive innlegg. De ønsker nok også mer å påvirke enn å diskutere?)
Redigert 11.04.2019 kl 10:13 Du må logge inn for å svare
focuss
11.04.2019 kl 10:14 1088


Du skriver: "Fremtiden er jo noe ingen av oss kan forutse" Det har du utvilsomt rett i, derfor må den enkelte investor legge til grunn det scenarie han/hun mener virker fornuftig.

Hvor er vi nå? Vi er der at vi har fase 3 studiet bak oss, ett studie som definerer oss som best i klassen i et 12 milliarders kreft marked. Vi har fått alle de myndighets privilegier vi kan drømme om. Vi er i disse dager i gang med lansering av flexible scope med Cysview i surveillance settingen poliklinisk. En lansering som vil resultere i at dersom man finner kreft som en del av oppfølgingen, så kan man fjerne det der og da.I USA så gjennomføres 1,2 til 1,4 millioner surveillance prosedyrer i året.

Så hva gjør en investor med dette? Har man tro på at dette blir en suksess så kjøper man aksjer i Photocure. Har man mer tro på TRVX så kjøper man der. I hvert fall de som har noe igjen å kjøpe for.

Ikke uenig i det, men da skal det vel gå begge veier slik at også positive kampanjer bør arresteres … ;)

Det er en viss forskjell på det å selv ha troen og det å ikke akseptere at det finnes kritikere som peker på tallenes tale. Selskapet har som kjent en historie hvor det mang en gang er argumentert for at det skal tas store markedsandeler og at selskapet skal levere overskudd - slik er det altså ikke gått.

Med det i minnet og med tallenes tale de siste 6mdr så er det jo ikke noe som tyder på en endring av historien.

Argumentene til de som har troen er jo at dette skal ta helt av og skulle ha tatt av for lenge siden - når det ikke har skjedd og ikke ser ut til å skje - i alle fall ikke med det første så bør man kunne diskutere hva som kan være årsaken og ikke blåse av alt som pirker i dagens realiteter og tviholde på at alt skal bli så mye bedre frem i tid.

Spørsmålet mitt er hvorfor hiver ikke alle seg over noe som sies å være så mye bedre enn alt annet - er det fordi man ikke har et ønske om å bruke noe som er bedre alternativt at det er større krefter (Big Pharma) som ikke har et ønske om det eller er det fordi det kanskje ikke er så veldig mye bedre enn det eksisterende?

Dette er relevante spørsmål som bør kunne diskuteres uavhengig om man er ute eller inne.
Redigert 11.04.2019 kl 10:26 Du må logge inn for å svare

Beware of AUA 2019 den 03 - 06.05 folks, der har Photocure tilsammen fått avsatt 3t og 15 min til demonstrasjoner fordelt på en 2 timer sesjon og en på 1 og 15 min.
Dette må være ny rekord for avsatt tid til et selskap, og et lite selskap sådan, så langt, for PHO er ikke et lite selskap ved AUA i 2020.

Det forventes store ting fra Photocure der, og det er sendt børsmelding om dette på forhånd..
____________________________________________________________________________________________________________________
08/04-2019 11:15:12: (PHO) Photocure: New Data on Cysview® to be presented at the upcoming AUA 2019 Annual Meeting
Oslo, Norway, April 8, 2019: Photocure ASA (PHO:OSE) announced today that
Photocure will be exhibiting Blue Light Cystoscopy (BLCT) with Cysview in Booth
2214, during the American Urological Association Meeting (AUA 2019) in Chicago
May 3rd-6th.
On the booth urologists will have the opportunity to experience BLC with
Cysview, using both the rigid and flexible equipment.

BLC with Cysview will also be presented during plenary and poster sessions at
the AUA annual meeting including:

May 3, 2019 (FRIDAY)

· 10:25 AM to 11:40 AM: Blue Light Cystoscopy for the diagnosis of Bladder
Cancer by Dr. Badrinth Konety from University of Minnesota (Minneapolis, MN),
MCP S105
· 4:45PM - 5:45 PM: Surgical Techniques: Tips & Tricks: Oncology Dr. Lotan,
UTSW, (Dallas Tx) will present BLC with Cysview Flexible during the session
W375e

May 4, 2019 (SATURDAY)

· 3:30 PM - 5:30 PM: Poster presentation: Flexible Blue Light Cystoscopy with
Hexaminolevulinate provides opportunity to finalize Diagnosis and Treatment of
Non-Muscle Invasive Bladder Cancer in the Outpatient Clinic. Results from a
Nordic Registry Study, W181ab

About Bladder Cancer
Bladder cancer is the sixth most commonly diagnosed cancer in the US and is the
fourth most common cancer found in men in the US.(1, 2) It is estimated that
there will be 80,470 new cases of bladder cancer and 17,670 deaths due to
bladder cancer in 2019.(3) Risk factors for bladder cancer include advancing
age, cigarette smoking, occupational exposure to dyes, tar, rubber and solvent,
and chronic bladder irritation and infections.(4) Bladder cancer is one of the
most expensive cancers to manage. It is estimated that upwards of $5.71 billion
will be spent on bladder cancer in the US in the year 2020.(5)

Bladder cancer is classified into two types, non-muscle invasive bladder cancer
(NMIBC) and muscle-invasive bladder cancer (MIBC), depending on the depth of
invasion in the bladder wall.(4) NMIBC is in the inner layer of cells.(3) These
cancers are the most common (75%) of all bladder cancer cases and include the
subtypes carcinoma in situ (CIS), Ta and T1 lesions.(5) MIBC is when the cancer
has grown into deeper layers of the bladder wall.(2) These cancers, including
subtypes T2, T3 and T4, are more likely to spread and are harder to treat.(6)

About Hexvix®/Cysview® (hexaminolevulinate HCl)
Hexvix®/Cysview® is a drug that is selectively taken up by tumor cells in the
bladder making them glow bright pink during Blue Light Cystoscopy (BLCTM). BLCT
with Hexvix® /Cysview® improves the detection of tumors and leads to more
complete resection, fewer residual tumors and better management decisions.

Cysview® is the tradename in the US and Canada, Hexvix® is the tradename in all
other markets. Photocure is commercializing Cysview® /Hexvix® directly in the US
and the Nordic region and has strategic partnerships for the commercialization
of Hexvix®/Cysview® in Europe, Canada, Australia and New Zealand. Please refer
to https://bit.ly/2wzqSQQ for further information on our commercial partners.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/473933Redigert 11.04.2019 kl 10:38 Du må logge inn for å svare

Det er jo akkurat det jeg pirker i - at teknologien er kjent, men på tross av det så har verken etterspørselen eller bruken tatt av og det er derfor det stilles spørsmål om hvorfor.

Hvorfor må selskapet fortsette med å bruke tid, krefter og penger på å markedsføre noe som allerede er kjent og som i følge selskapet er det beste på markedet og de er alene om akkurat denne teknologien?

Det er her det skurrer og det er nettopp det man bør finne årsaken til. Dette trigger i alle fall ikke forventningene om at alt skal bli så mye bedre fremover noe som også avspeiles i aksjekursen og av samme grunn burde dette være relevant for alle å diskutere.

Dere som maser om emisjon fra morgen til kveld, hvorfor nevner dere aldri at inntektene til Photocure er raskt voksende ?
49,9m i Q4, opp fra 43,5 i Q3

… og økende kostnader som er forventet å øke fremover som igjen er årsaken til underskuddet og høyst sannsynlige underskudd fremover - det er vel også verdt å nevne ...

Hva angår den lave brukerfrekvensen så kan man ikke bare basere seg på at hvert scope gjennom 2018 ble benyttet kun en gang pr uke. Det er jo dette kritikerne ynder å fremholde og trekker dermed konklusjonen at veksten er null og at selskapet fortsetter å tape penger i et høyt tempo. Men man må ikke være videre godt møblert i toppetasjen for å skjønne at dette blir for enkelt og en tendensiøs fremstilling.

For faktum er at salget av Cysview doser i USA nærest har doblet seg gjennom 2018. I Q4 2017 solgte PHO for NOK 10,2 mill i USA. I Q4 2018 var denne summen kommet opp i NOK 18,4 mill. Baserer vi oss på at hver dose Cysview koster kr 8500,- og omgjør tallene til antall doser så steg antall solgte Cysview doser fra 1200 doser i Q4 17 til 2164 doser i Q4 18, altså en økning på 80%.

Hva skyldes så dette? Jo antall utplasserte scope steg fra 104 ved inngangen til 2018 til 157 ved inngangen til 2019, altså en stigning på 51% i antall scope gjennom 2018.

Som regnestykket viser så stiger altså forbruket av cysview betydelig mer enn antall scope skulle tilsi. Av det kan vi konkludere at bruken pr scope øker. Dette skjer altså før felxiscopene blir operative og før at refusjonsordningen for surveillancemarkedet kommer i kraft fra 1 jan 2019. Så vet vi nå at det har vært mye blest rundt BLC teknologien gjennom 2018 og at pasienter som har fått påvist blærekreft foretrekker å bli undersøkt med BLC teknologien. Ut fra disse undersøkelsene er der all grunn til å tro at veksten for BLC teknologien vil bli betydelig i årene som kommer.

Så er det enkelte kritikere som ønsker å fremstille den økonomiske situasjonen i PHO så svart som mulig. Ja, vi har skribenter som frimodig hevder at kassen vil være tom innen Q3 2019. Gudene må vite hvor disse folkene har lært å regne å lese, men når de evner å komme med slitk sprøyt må det sannelig være lov til å stille seg spørsmålet, uten å bli beskyldt for å gå på person. Vi vet at kompetansen i regneferdigheter ikke er demn samme som den var, men det er tydelig at enkelte av dem som ikke kan denne kunsten også nå har tatt på seg en rolle som kommentator for PHO. Men med respekt å melde så er de helt på jorde med sine kakulasjoner.

Ser vi nok en gang på regnskapene som ligger ute, så hadde PHO en kontantbeholdning ved utgangen av 2016 på NOK 169,2 mill. Ved utgangen av 2017 var denne sunket til NOK 129,4 mill. Selskapet hadde altså i løpet av 2017 svidd av NOK 39,8 mill. Men selv med et slikt forbruk ville kontantbeholdningen holdt til 3 år og 3 måneders forbruk.

Nåvel, ved utgangen av av 2018 var kontantbeholdningen sunket til NOK 106,8 MILL, dvs med kr 22,6 mill. Men da vet vi at der ligger et ekstraordinært forbruk på kr 13,1 mill ifm omstrukturering i selskapet. Dette var et engangsbeløp, slik at uten denne omstruktureringen ville kontantbeholdningen vært 13,1 mill bedre. Men selv om merforbruket fortsatt med NOK 22,6 mill, så ville kontantbeholdningen holdt i 4 år og 7 måneder. Så hvordan noen kan få seg til å påstå at kasen vil være tom ved Q3 2019, det må man nesten spørre dem som kan komme med den slags tøvete utspill.

Det er også god grunn å anta at underskuddet pr måned vil avta etterhvert som salget av Cysview fortsetter å øke måned for måned. Og nå når refusjonsordningen for surveillancemarkedet er i kraft, problemene med flexiscopene er løst og interessen for BLC er på full fart opp, så er det vanskelig å se hva som skal hindre PHO i å komme med blå tall på bunnlinjen lenge før man trenger tenke på påfyll.

Ved inngangen av 2019 var antall utplasserte scope på 157. Dette tallet vil passere 200 før inngangen til 2H 2019 og vil trolig ligge nærmere 300 enn 200 når vi kommer til årsskiftet.
Vi kan også forvente at brukerfrekvensen på de 157 scopene som var utplassert ved utgangen av 2018 vil stige i 2019, men siden antall behandlete pasienter gjerne fordeles på samtlige scope som er utplassert, så vil markedet få et fordreid tall på antall behandlinger pr scope, spesielt når utplasseringen av nye scope er akselererende. Men det antar jeg leseren er intelligent nok til å skjønne selv.

Ha en solrik og herlig dag!
focuss
11.04.2019 kl 11:13 925

Rischioso
Du spør og spør og spør. Siden teknologen er så god, hvorfor har det ikke tatt av allerede? Da minner jeg om at flex surveillance nå er i starten av en lansering i USA, og det har vel ikke vært en forventning at det skal ta av før lansering??

Det eneste markedet som har vært aktivt frem til nå er TURBT markedet innenfor 25 top MSA . Etter kraftig vekst siste år har Cysview nå kommet opp i 6,7% markedsandel allerede, målt etter Q4 salget. Det er ingenting her som gir grunn til å miste trua på PHO. Tvert i mot.
m73102
11.04.2019 kl 11:14 948

Jeg skal ikke være alt for krass - men Rischioso er den mest usmakelig og useriøse skribenten på HO (sammen med Tigeren). Han slenger ut påstander uten nærmere dokumentasjon - gir uttrykk for at han er opptatt av å diskutere faktum, men er aldri villig til å svare ut spørsmål som stilles samt ta innover seg informasjon som blir gitt. Snur argumentasjonsrekken tvert alt etter om han er inne/ute - det er bare å se på innleggene hans her på PHO (nå er han helt klart ute!). Hans innlegg tilfører absolutt ingenting til diskusjonene på HO - det er direkte pinlig å lese!

Håper alle sammen som vurderer å investere i aksjer selv gjør sine egne vurderinger (ikke stoler blindt på noe av det som skrives på HO)!!

focuss

???

Dette svaret likte jeg særdeles godt til en som har basert aksjespillet sitt på løgn og manipulering med ord og avsnitt bevisst tatt ut av sin sammenheng gjennom mange, mange år, og som etter mine beregninger snart ikke har salt til maten tross mange nedlagte årsverk i å snu på hælen hele tiden og påstå at man har rett med flere 100, hvis ikke 1000 innlegg med blåpapir, ref NEL med flere andre.
Redigert 11.04.2019 kl 11:24 Du må logge inn for å svare

Så er vi tilbake med personifiseringen - det tar jeg som et klart tegn på at man er gått tom for saklige argumenter … :)

Edison i dag : ""Photocure should have enough capital to meet its needs, as we expect profitability in 2019."

Dokumentasjonen er q tallene, men ingen av de troende er interessert i å diskutere disse, men slenger spandabelt ut spådommer - det er vel akkurat det som er useriøst når man hardnakket påstår noe uten et snev av dokumentasjon … :)

Dine påstander om emisjon er dokumentert ?

Den analysen kan jo være noe for rischioso å bryne seg på :-)
Kursen er ned idag, så det er mulig å gjøre et godt kjøp, rischioso.
Så kan du slutte deg til haussekorpset igjen :-)

Den analysen kan jo være noe for rischioso å bryne seg på :-)
Kursen er ned idag, så det er mulig å gjøre et godt kjøp, rischioso.
Så kan du slutte deg til haussekorpset igjen :-)
Så slipper du ihvertfall å bli blokkert og idioterklært.

Det er ikke en påstand, men en realitet basert på at cashkassa har en grense for hvor mye som kan tas før det er tomt så lenge selskapet ikke leverer overskudd.

Det er heller ikke her jeg har det største fokuset pr i dag for cashkassa varer en stund - det jeg har fokuset på er hvor mange Scope må utplasseres med dagens brukerfrekvens for at selskapet kan levere overskudd?

Hvor mye mer må brukerfrekvensen opp pr Scope basert på dagens utplasseringer for at selskapet skal levere overskudd?

Hvorfor har ikke de fleste et ønske om å bruke teknologien?

Hvorfor må selskapet fortsette å markedsføre noe som er kjent og har vært det lenge om de fleste har et ønske om å bruke det slik selskapet melder?

Det er disse misforhold som bør diskuteres for det er akkurat dette som er styrende for aksjekursen.
Redigert 11.04.2019 kl 12:03 Du må logge inn for å svare

"Hvorfor har ikke de fleste et ønske om å bruke teknologien?"

LOL :-)
Det er bare du som ikke ønsker å bruke den beste teknologien hvis det finnes en dårligere :-)

Hvis de fleste hadde et ønske om å bruke teknologien så ville brukerfrekvensen vært langt høyere og selskapet hadde levert overskudd - når selskapet ikke leverer overskudd så er ikke brukerfrekvensen på langt nær høy nok og dermed er heller ikke interessen stor nok - dette henger som kjent sammen ...

Gjesp....
Det tar tid å få levert scopene, installere scopene, lære opp personalet pluss alt det administrative......

Dette er hersketeknikk på barneskole-nivå, og holder ikke blant voksne investorer.


Show me the money? Leste du innlegget mitt eller ble det for mange bokstaver for deg siden du tydelivis ble trøtt? Du evner ikke å diskutere fakta men kommer bare med tøvete påstander. Nei, tror jeg blir nødt å blokkere deg også for å bruke tid og energi på slike som deg er bortkastet energi.
Redigert 11.04.2019 kl 12:16 Du må logge inn for å svare

Scoopfinder
Du kan spare deg og jeg anbefaler at du ikke bruker energi på personer som ikke evner å diskutere fakta med BAE slenger rundt seg med tankeløse påstander.

Man of London. Edison in their new analysis today believe peak sales in 2024 will be USD 45 mill (worldwide)

That is a fact. What are your thoughts on that?
Redigert 11.04.2019 kl 12:21 Du må logge inn for å svare
Hayen
11.04.2019 kl 12:20 806

Bruken per scope er økende og har vært det siden q1 2016, dette selv om man ikke hensyntar at antall nye scope (som det tar litt tid å å få tatt i bruk) er akselererende

Du skriver en hel masse om ingenting - det er ikke antall ord som er viktig noe både du og ledelsen er flinke til, men alt til syvende og sist bunner ut i det eneste som er viktig og det er resultatet - derfor sa jeg show me the Money.

Det med å blokkere endrer jo ikke det faktum at selskapet ikke leverer overskudd, ikke har gjort det og høyst sannsynlig ikke kommer til å gjøre det verken i q1 eller q2 så de fleste burde skjønne hva det vil gjøre med aksjekursen fremover ...

Det første net profit resultatet kommer antagelig allerede i Q3, og da har formodentlig kursen bitt seg fast på 100-tallet.

"de fleste burde skjønne hva det vil gjøre med aksjekursen fremover ..."

Opp?
pafo
11.04.2019 kl 13:53 699

Vad jeg kan se så regner Edison med ett salg på 294 mil i 2020 og det er vel 35 mil usd. Men våkner forsikkringsselskapen
i USA så er det bare en liten del av inntekten. Og det gjør de snart.

Selskapet har presentert teknologien i USA og frem til nå så har interessen fra amerikanske investorer uteblitt - det er det som er en realitet.

Det at du tror på et vekkelsesmøte når selskapet ikke leverer er kun en forhåpning ...

Det som er viktigst for de fleste er hva som kommer til å skje i det korte bildet - det er at kursen høyst sannsynlig og igjen svinger nedenom 30-tallet før selskapet beviser at de kan levere da q1 ble rødt og det blir nok også q2 ...
pafo
11.04.2019 kl 14:09 667

Trur ikke de kjenner teknologien spesielt, men som de fleste våkner de nær de ser noen tjener penger. Og amerikanske
forsikringsselskap kan tjene 10 mrd i året på att behandlingen blir utført polikliniskt. Så det finnes håp att de prøver på
det.
oivindl
11.04.2019 kl 14:15 659

I en nylig publisert undersøkelse viser det at:
"Hele 70 prosent av menn svarer riktig på spørsmål om aksjer og fond, mens bare 44 prosent av kvinnene gjør det samme."

Så jeg må bare spørre, Rischioso, er du en kvinne? :-)

Her er så mange aktører som vil tjene på at BLC teknologien blir ny SOC at her er det bare å la tiden gjøre jobben og la baisserne drive på med pjattet sitt. Seriøse kritikere får svar, useriøse bråkebøtter bruker jeg ikke tid på. Derfor er både thepower og riskokere blokkert fra min side. Det sparer meg mye tid når jeg er inne på HO. Faktisk en genial funksjon på nye HO.
Redigert 11.04.2019 kl 14:22 Du må logge inn for å svare