Våre skattekroner til islamske "menigheter" !


Er det noen som vet hvor mange millioner av våre skattekroner myndighetene generøst øser ut over all slags muslimske organisasjoner og "menigheter"?
Jeg etterlyser et regnskap som viser beløpene og antall "menigheter" som begunstiges.
Og dette til et folk som på ingen måte vil oss godt - tvertimot !
Molbo-politikk i praksis - som alt annet hijab-folket får opp i hendene - gratis!
Jeg gremmes.....

Her er noen linker som kan hjelpe deg i dine undersøkelser.

https://no.wikipedia.org/wiki/Tilskudd_til_tros-_og_livssynssamfunn

https://www.regjeringen.no/contentassets/d0b974171bac4a71b1267fa630bedd7d/fastsetting-av-sats-for-statstilskudd-til-tros-og-livssynssamfunn-2018.pdf

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet, som omtrent tilsvarer henholdsvis statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem. Samtlige tros- og livssynssamfunn må oppgi fødselsnummer for medlemmene det kreves tilskudd for. Brønnøysundregistrenes kontroll av fødselsnummer gir grunnlag for korrekt beregning av tilskuddene. Det kontrolleres bl.a. for dobbeltmedlemskap mellom flere tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.

https://www.regjeringen.no/contentassets/8e328011f0e541d99e0b6243387e38dd/antall-tilskuddstellende-medlemmer-i-tros-og-livssynssamfunn-2018.pdf

Noen husker kanskje medlemsjukset i de politiske partiene. De fleste partier ble tatt for å oppgi for mange medlemmer for på den måten å øke støtten. Sånn sett er dette litt betryggende at man har følgende reglement: "Samtlige tros- og livssynssamfunn må oppgi fødselsnummer for medlemmene det kreves tilskudd for."

Mitt spørsmål er om det er mulig å heve statstøtte fra to ulike trossamfunn og, viss ikke, blir dette kryssjekket?

Norge gir statsstøtte til 749 trossamfunn. Men hvorfor skal skattebetalerne finansiere andres religiøse aktiviteter?

Har du et polsk-klingende navn i den norske telefonkatalogen? I så fall kan du ha blitt medlem av Den katolske kirke i Norge uten å ville det. Mellom 2011 og 2014 rekrutterte kirken 56.500 intetanende medlemmer. For hvert av disse medlemmene kunne kirken årlig innkassere rundt 900 kroner i offentlig støtte.

https://www.aftenposten.no/meninger/i/ql1o/Trossamfunn-bor-finansiere-seg-selv--Ingunn-Okland

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet
Er ganske sikker på at om man regner sammen alle medlemmene de søker tilskudd for så kommer man til flere muslimer enn det finnes i landet:-))

For mange år siden AP fikk jo tilskudd for både 3-åringer, undulater og folk de hadde betalt kontigenten for uten at de var med i AP.
Slik er det alltid når det gjelder "gratis penger", griskheten tar helt av og det har vært en rekke slike tilfeller opp gjennom tidene
Det svindles i alle retninger i dette generøse systemet som også er tuftet på "ærlighet.

Når vi nå har brakt på det rene at "alle" svindler, bør det diskuteres strengere straff.


"Gulati hadde på egenhånd meldt inn 23 indiske statsborgere i Akershus Fpu, og alle var bosatt i India. I granskningsrapporten heter det at alle medlemmene var registrert med boligadresse i Akershus, men at disse adressene var relatert til Gulati."

https://www.dagbladet.no/nyheter/fpu-lederen-vervet-nye-medlemmer-men-alle-bodde-i-india/62753728